1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

KRS 0000117587

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

KRS 0000117587

Prezent OPP

Fundacja kieruje się misją niesienia pomocy najbardziej potrzebującym

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak jest organizacją non-profit. Działa od 2002 roku. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Najważniejszym celem jest niesienie pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, chorym, niepełnosprawnym, a także wybitnie uzdolnionym. Fundacja wspiera naukę, rozwój i wypoczynek dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej. Od początku działalności udziela pomocy rzeczowej dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej np. paczki świąteczne, wyprawka szkolna. Dofinansowuje i refunduje leczenie, rehabilitację dzieci chorych i niepełnosprawnych, obsługuje dla nich subkonta, organizuje koncerty charytatywne i zbiórki. Co roku organizuje różne eventy np. z okazji dnia dziecka, spotkania świąteczne dla podopiecznych. Fundacja w ramach działalności statutowej prowadzi działania edukacyjno - warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zastosowaniem metod edukacji pozaformalnej. Organizuje spotkania, zajęcia i warsztaty edukacyjne, terapeutyczne, kulinarno-ekologiczne, artystyczne, sportowe itp., a także wyjazdy edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej. Aktywnie działa na rzecz rozwoju wolontariatu, w tym międzynarodowego, goszcząc wolontariuszy z różnych części świata i uczestnicząc w projektach i wyjazdach międzynarodowych, np. Erasmus+. Prowadzi własny program wolontariatu międzynarodowego - „Beyond the Horizon” oraz jest opiekunem w Polsce międzynarodowej grupy artystycznej Ten Sing Poland, która skupia głównie młodzież z Brzozowa i okolic.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki pochodzące z odliczenia 1,5 % podatku umożliwiają codzienną działalność statutową Fundacji, którą jest pomoc finansowa i materialna najbardziej potrzebującym dzieciom, chorym, niepełnosprawnym oraz uzdolnionym poprzez m.in. dofinansowanie leczenia i rehabilitacji. Zebrane środki pozwalają na organizację różnego rodzaju spotkań, zajęć, warsztatów dla dzieci, młodzieży i rodziców w pracowniach Małej Akademii Życia:
1) Pracownia artystyczno-rzemieślnicza: warsztaty grupy TEN Sing Polska: wokalno-instrumentalne, teatralne, taneczne, fotograficzne, rysunek, kreatywność, cykliczne warsztaty zapoznające z dawnym rzemiosłem
2) Pracownia kulinarno-ekologiczna: m.in. dietetyka, kosmetyka naturalna
3) Pracownia sportowa: treningi i aktywności na świeżym powietrzu
4) Pracownia naukowa: m.in. robotyka i programowanie, historia i archeologia
5) Pracownia terapeutyczno- wyrównawcza: pomoc psychologiczna, pedagogiczna, pomoc w nauce, grupy wsparcia dla rodziców
6) Pracownia rozwoju wolontariatu: wolontariat i liderowanie, organizowanie inicjatyw lokalnych i warsztatów dla dzieci ze społeczności lokalnej.

Ponadto mamy możliwość udzielania wsparcia dzieciom i młodzieży, w postaci przekazania wyprawki szkolnej. Realizujemy fundusz stypendialny dla dzieci i młodzieży o mniejszych szansach, uzdolnionym i zaangażowanym społecznie, zamieszkującym powiat brzozowski oraz rozpoczynającym studia na uczelniach wyższych.
Przekazanie Fundacji 1,5 % podatku pozwala na niesienie pomocy najbardziej potrzebującym i czynienie dobra, poprawy sytuacji i wprowadzania pozytywnych zmian dla społeczniości lokalnej.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak jest organizacją non- profit działającą od 2002 r. głównie na Podkarpaciu. Misją Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Według statutu celami Fundacji jest pomoc żywnościowa, materialna, edukacyjna, medyczna i prawna dla dzieci i młodzieży, które w swoim środowisku rodzinnym i społecznym nie znajdują należytego oparcia i zrozumienia, a ponadto dotknięte są przemocą, problemem alkoholowym w rodzinie, trudną sytuacją materialno - bytową, chorobą. W początkowych latach Fundacja udzielała wsparcia finansowego i rzeczowego, wspierała dzieci chore i niepełnosprawne, a także uzdolnione. Dofinansowywała leczenie i rehabilitację, przyznawała stypendia, przekazywała paczki świąteczne czy wyprawki szkolne, z czasem poszerzając i intensyfikując działania. Obecnie Fundacja dofinansowuje i refunduje leczenie, rehabilitację dzieci chorych i niepełnosprawnych, obsługuje dla nich subkonta, organizuje koncerty charytatywne i zbiórki, a także imprezy lokalne, np. z okazji Dnia Dziecka. Następnie Fundacja poszerzyła działania edukacyjno – warsztatowe o zajęcia z dziećmi z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym: edukacyjne, terapeutyczne, rozwojowe, artystyczne, sportowe, wycieczki, itp., z których z czasem zaczęły korzystać też dzieci i młodzież ze społeczności lokalnej.
Zespół Fundacji składa się głównie z wolontariuszy, instruktorów, specjalistów, pedagogów wykwalifikowanych i doświadczonych w pracy z dziećmi.
Od 2012 roku Fundacja rozszerzyła swoją misję o działania opiekuńczo-wychowawcze i rozpoczęła budowę Wioski Dziecięcej Nasz Dom. Historia budowy Wioski Dziecięcej, gdzie mieści się siedziba Fundacji, jest związana z historią Basi, która niegdyś tam mieszkała. Dziewczynka z bardzo biednej i patologicznej rodziny, została sierotą w wieku 9 lat. Wiceprezes Fundacji Bożena Bieńczak, ówczesny pedagog szkolny, przejęła wraz z męzem prawną opiekę nad Basią.To właśnie dramatyczne dzieciństwo Basi było jedną z wielu przyczyn podjęcia decyzji o budowie Wioski Dziecięcej i nadania jednego z kierunków działań Fundacji.
Wioska Dziecięca NASZ DOM jest miejscem, w którym znajdują się:
- Mała Akademia Życia – ośrodek edukacji, rozwoju i wypoczynku, różnych form aktywności dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej, z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. W Małej Akademii Życia mieści się także bogato wyposażona biblioteka, sala zadumy i refleksji oraz mini-studio do nagrań muzycznych. Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
- dwa budynki dostosowane dla rodzinnych domów dziecka dla sierot naturalnych i społecznych, obecnie wykorzystywane jako zaplecze na organizację obozów rozwojowych i różnego rodzaju warsztatów, spotkań dla grup zorganizowanych.
- altana z ekologiczną ścieżką edukacyjną przeznaczona do warsztatów i zajęć na świeżym powietrzu, edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej, okolicznych szkół i przedszkoli.
Od jesieni 2020 roku w Jasienicy Rosielnej działa Muzeum Samochodów Zabytkowych i Centrum Edukacyjne przy Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak - wyjątkowe miejsce dla miłośników motoryzacji i zabytkowych samochodów.
Ważnym aspektem pracy Fundacji jest budzenie wrażliwości społecznej na ubóstwo, niepełnosprawność, patologie oraz kształtowanie postaw zaangażowania i niesienia bezinteresownej pomocy. Poprzez konkretne działania uczymy dzieci i młodzież odpowiedzialnego angażowania się w działalność charytatywną. Działamy na rzecz społeczności lokalnej, dla wspólnego dobra.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000117587
 • Konto:83 1240 2324 1111 0000 3323 0456
 • Adres:ul. Tadeusza Kościuszki 23
 • WWW:https://fpd.org.pl/pl/
 • E-mail:kontakt@fpd.org.pl
 • Telefon:48886121202

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

KRS 0000117587

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00