1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie UNICORN

KRS 0000118043

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie UNICORN

KRS 0000118043

Prezent OPP

Pomagamy dzieciom i dorosłym chorym onkologicznie.

Stowarzyszenie Unicorn zostało założone w 1999 r. m. in. przez Barbarę i Jerzego Stuhrów. Niesiemy pomoc chorym onkologicznie i zapewniamy odpowiednie wsparcie psychologiczne dzieciom i dorosłym chorującym na raka oraz ich bliskim. Od prawie czterech lat prowadzimy pierwsze w Polsce Centrum Psychoonkologii Unicorn. Jest to unikatowa, nie tylko na europejską skalę, inicjatywa, która stawiana jest za przykład właściwej rehabilitacji psychofizycznej pacjentów onkologicznych i ich rodzin. Od początku istnienia Centrum Psychoonkologii organizujemy wielospecjalistyczne bezpłatne wsparcie, w tym: indywidualną i grupową terapię psychoonkologiczną, konsultacje z onkologiem, dietetykiem, zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz dodatkowe metody terapeutyczne. od powstania Centrum różnego rodzaju wsparcia w trybie dziennym udzieliliśmy ponad 28 000 razy, a z sześciodniowych warsztatów skorzystało ok. 3 tysiące osób chorujących. Ambasadorami Centrum Psychoonkologii są Barbara i Jerzy Stuhrowie.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Wasz 1% procent przeznaczony zostanie na organizację bezpłatnej pomocy dla dzieci i dorosłych chorych onkologicznie w Centrum Psychoonkologii UNICORN. Wspólnie zorganizujemy bezpłatne konsultacje z psychologiem i onkologiem, warsztaty psychologiczne i distetyczne, zajęcia rehabilitacji ruchowej i dodatkowych metod terapeutycznych, takich jak np. muzykoterapia, arteterapia czy choreoterapia dla osób chorujących na nowotwory. Otoczymy także wsparciem rodziny osób doświadczających choroby onkologicznej i nauczymy ich jak mądrze wspierać swoich bliskich, ponieważ choroba nowotworowa stanowi wyznwanie nie tylko dla pacjenta, ale też całej rodziny.

Wspólnie pomóżmy dzieciom i dorosłym chorującym onkologicznie!

Więcej o nas

Więcej o nas

Działalność Stowarzyszenia jest prowadzona na rzecz ogółu społeczeństwa, a w tym w szczególności na rzecz chorych onkologicznie oraz ich rodzin. Działalność Stowarzyszenia dotyczy realizacji zadań publicznych w sferze: ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, nauki, szkolnictwa wyższego i edukacji, działalności charytatywnej, promocji i organizacji wolontariatu, kultury i sztuki, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Stowarzyszenie prowadzi działalność w celu:
1) ochrony i promocji zdrowia, w szczególności w zakresie onkologii oraz wspomagania działalności leczniczej i diagnostycznej,
2) pomocy osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób, których niepełnosprawność wynika z chorób onkologicznych,
3) nauki i edukacji, w szczególności w zakresie onkologii oraz samokształcenia członków Stowarzyszenia,
4) działalności charytatywnej, w szczególności w zakresie udzielania wsparcia chorym onkologicznie i ich rodzinom,
5) promocji i organizacji wolontariatu w zakresie szkolenia wolontariuszy i koordynacji ich prac,
6) aktywizacji społecznej oraz udzielania wsparcia i pomocy na rzecz osób starszych,
7) popularyzowania, promowania i rozwoju kultury i sztuki,
8) promowania aktywności ruchowej, muzycznej i artystycznej, 
9) promowania kultury fizycznej, sportu i turystyki,  
10) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej,
11) profilaktyki i terapii uzależnień,
12) wsparcia rodziny, w tym pomocy w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży,
13) edukacji,  tym edukacji specjalnej i integracyjnej. 

Cele te Stowarzyszenie osiąga poprzez następujące formy działalności:
1) wspomaganie rozwoju naukowego osób leczących i wspomagających chorych onkologicznie;
2) wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej oraz sposobów leczenia w zakresie onkologii;
3) finansowe wspieranie wydatków na zakup sprzętu medycznego, leków oraz na utrzymanie aparatury i sprzętu medycznego, mających zastosowanie w pracy szpitali, szkoleniu i pracy naukowej kadry medycznej;
4) finansowanie wydatków na zwiększenie dostępności najnowszych metod diagnostycznych i leczniczych dla chorych onkologicznie oczekujących na leczenie w placówkach medycznych;
5) finansowanie działalności na rzecz poprawy warunków hospitalizacji i leczenia chorych onkologicznie w placówkach medycznych;
6) wspieranie działalności mających na celu poprawę warunków pracy i warunków socjalnych leczących i wspomagających chorych onkologicznie;
7) współpracę z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi stowarzyszeniami i instytucjami prowadzącymi działalność o profilu zbliżonym do działalności Stowarzyszenia;
8) rozwijanie działalności naukowej i wydawniczej związanej z realizacją celów statutowych;
9) popularyzowanie wiedzy z zakresu profilaktyki i zwalczania chorób nowotworowych;
10) prowadzenie i rozwój ośrodka wspierania pacjentów onkologicznych i ich rodzin;
11) inicjowanie innych form działania, mających na celu realizację założeń statutowych.
12) tworzenie oraz prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
13) oddawanie do korzystania pomieszczeń Stowarzyszenia, osobom lub podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych;
14) działalność w zakresie pomocy społecznej na rzecz chorych oraz ich rodzin, w szczególności chorych na schorzenia onkologiczne oraz ich rodzin, w tym bezpośrednie wsparcie finansowe i rzeczowe tych osób,
15) wspieranie rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym kształtowanie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych,
16) prowadzenie dziennego ośrodka dla osób starszych,
17) organizację konferencji, sympozjów, wykładów, studiów, szkoleń, kursów, warsztatów, spotkań, wystaw, koncertów, wernisaży, festiwali, dni otwartych, imprez sportowych, zawodów i innych podobnych wydarzeń,
18) realizacja programów w ramach prewencji rentowej,
19) prowadzenia ośrodka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
20) prowadzenia zwykłych, specjalnych lub integracyjnych placówek edukacyjnych wszystkich szczebli, placówek edukacyjnych wszystkich szczebli, w tym przeszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, specjalnych ośrodków wychowawczych lub szkolno-wychowawczych. 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000118043
 • Konto:30 1750 1048 0000 0000 2732 9489
 • Adres:ul. Kopernika 19 E
 • WWW:http://unicorn.org.pl/chce-pomoc/
 • E-mail:unicorn@unicorn.org.pl
 • Telefon:12 425 11 02

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie UNICORN” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie UNICORN

KRS 0000118043

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00