1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

KRS 0000118574

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

KRS 0000118574

Prezent OPP

1,5% na zieloną edukację

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” jest stowarzyszeniem, którego misją jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację, realizowaną głównie poprzez warsztaty, szkolenia, wyjazdy terenowe, projekty informacyjne. Ośrodek powstał w 1993 roku a jako stowarzyszenie został zarejestrowany w 1997 roku.

Na co dzień prowadzimy warsztaty dla dzieci i młodzieży w szkołach w Łodzi i w województwie łódzkim. Nasze zajęcia dotyczą nie tylko zagadnień przyrodniczych i zmian klimatycznych, ale także edukacji globalnej czy edukacji regionalnej. Oferujemy 100 różnych warsztatów dla szkół i przedszkoli, podzielonych na kategorie tematyczne. Nasi trenerzy i trenerki dojeżdżają na zajęcia do szkół i przedszkoli, wiele warsztatów prowadzimy w terenie oraz w naszej sali warsztatowej w Łodzi. Łącznie prowadzimy ponad 1000 zajęć rocznie. Oprócz warsztatów prowadzimy również wiele innych działań edukacyjnych: wycieczki przyrodnicze i zielone szkoły, weekendowe warsztaty rodzinne, warsztaty wakacyjne dla dzieci w mieście. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli i pracowników instytucji kultury.

Gdy mamy takie możliwości, prowadzimy duże ogólnopolskie projekty edukacyjne, np. roczne szkoły dla trenerów (edukacji ekologicznej i globalnej). Opracowujemy materiały edukacyjne, scenariusze, gry dydaktyczne, książki i raporty na potrzeby własne oraz innych organizacji i instytucji. Jesteśmy specjalistami w tworzeniu programów edukacyjnych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Od 25 lat poprzez edukację działamy na rzecz lepszego świata, mitygacji zmian klimatu, zachowania bioróżnorodności, praw zwierząt, sprawiedliwości społecznej, lepszej edukacji, zachęcamy do kontaktu z naturą.
Jesteśmy stowarzyszeniem niezależnym od rządu, lokalnego samorządu czy podmiotów komercyjnych. Dzięki temu sami decydujemy w jakie działania się angażujemy. Do realizowania większych projektów staramy się pozyskać dotacje np. z funduszy UE lub EOG. Bieżącą działalność edukacyjną finansujemy w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego. Wszystkie inne działania, w tym antyłowieckie, bezpłatne warsztaty, Dzień Pustej Klasy, działalność rzeczniczą, możemy podejmować dzięki dobrej woli naszych darczyńców. By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Dorzuć się do działań Źródeł.

Więcej o nas

Więcej o nas

Nasze działania koncentrują się wokół tematyki małej ekologii, ochrony humanitarnej zwierząt, edukacji przyrodniczej, a także edukacji regionalnej, obywatelskiej, jak i prozdrowotnej. Pracujemy głównie w oparciu o autorskie programy, które na bieżąco są aktualizowane i dopasowywane do sytuacji, zapotrzebowania jak i obowiązującej podstawy programowej. Opracowujemy własne materiały dydaktyczne w postaci gier, zabaw, kart pracy. Poziom merytoryczny naszych działań jest doceniany przez nauczycieli, kuratoria oświaty i współpracujące z nami organizacje ekologiczne. Pracowaliśmy dla Ministerstwa Środowiska, Centrum Edukacji Obywatelskiej,  Polskiej Zielonej Sieci, WWF, Greenpeace, Fundacji Ekorozwoju, Koalicji Sprawiedliwego Handlu, ośrodków doskonalenia nauczycieli, urzędów miast, powiatów itd.

Jesteśmy przekonani, że aby skutecznie zmienić nastawienie ludzi do środowiska, w którym żyją i zmienić obecny model konsumpcji, należy przede wszystkim podejmować działania o charakterze edukacyjnym i informacyjnym. Dlatego przykładamy dużą wagę do tego, żeby nasze inicjatywy edukacyjne były innowacyjne, prowadzone metodami aktywizującymi, a przy tym merytorycznie odnosiły się do sedna problemów związanych ze współczesną ochroną środowiska. Staramy się, aby nasza edukacja ekologiczna była prowadzona na jak najwyższym poziomie.

Nasza siedziba mieści się w Łodzi, w centrum wielkiego miasta. Prowadzimy tutaj stacjonarny ośrodek edukacji ekologicznej "Zielona 27", który każdego dnia odwiedza kilkadziesiąt uczestników naszych bezpłatnych warsztatów i szkoleń. Wierzymy, że przekonanie mieszkańców miasta do bardziej zrównoważonej konsumpcji, do odpowiedzialnych i etycznych zakupów, do ekologicznych nawyków - przyniesie wymierne rezultaty dla naszej planety.

Nie zapominamy także o bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Organizujemy wyjazdy zarówno na tygodniowe zielone szkoły, jak i jednodniowe wycieczki za miasto. Chcemy nauczyć szacunku do przyrody, poszanowania wszystkich żywych istot, ale także zachęcić do zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku na łonie natury, w harmonii z otaczającym światem.

Celem naszej edukacji jest przede wszystkim kształtowanie postaw m.in. szacunku do samego siebie i innych ludzi, do innych istot, do świata przyrody a także zachęcanie do działania na rzecz praw człowieka, solidarności międzyludzkiej, tolerancji, środowiska przyrodniczego. Nasza edukacja koncentruje się na kształtowaniu postaw i podnoszeniu świadomości, a nie nauce definicji i formułek. Prowadzimy aktywną edukacje, chcemy, aby edukacja nie kojarzyła się z nudą, siedzeniem w ławkach, wypełnianiem ćwiczeń.

Nie włączamy się w komercyjne akcje pomyślane jako "zazielenianie" wizerunków wielkich koncernów. Nie kupujemy produktów firm znanych z tego, że niszczą środowisko lub wykorzystują ludzi lub zwierzęta. Staramy się, aby nasze biuro było jak najbardziej zielone (np. papier makulaturowy, dwustronne drukowanie, wykorzystywanie jednostronnie zadrukowanych, naprawianie zamiast zastępowania nowymi, unikanie jednorazówek i rzeczy kiepskiej jakości, ograniczanie ilości wydruków – biurokracja projektowa jak i karty pracy, oszczędność energii, wykorzystujemy przedmioty jak najdłużej, znajdujemy dla nich nowe zastosowania itp.). Rezygnujemy ze służbowych podróży samolotem, a do wszystkich innych podróży preferujemy możliwie jak najbardziej przyjazne środki transportu (kolej, transport zbiorowy).
Promujemy idee równości ludzi bez względu na płeć, pochodzenie, zamożność, wiarę lub jej brak, orientację seksualną, sprawność itp. Poprzez nasze działania wspieramy rozwój krajów Globalnego Południa, korzystamy z produktów fairtrade. W swojej działalności przestrzegamy „Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa”.
Zależy nam na losie zwierząt, chcemy, aby ludzie zmienili swoje podejście do nich i przestali traktować je przedmiotowo. Przy różnych okazjach promujemy zdrową, bezmięsną dietę. Na wydarzenia organizowane przez stowarzyszenie nie kupujemy i nie zamawiamy produktów mięsnych ani innych, których produkcja wiąże się z zabijaniem lub okrutnym traktowaniem zwierząt.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000118574
 • Konto:71 1140 1108 0000 5035 1300 1001
 • Adres:ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
 • WWW:opp.zrodla.org
 • E-mail:office@zrodla.org
 • Telefon:426328118

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

KRS 0000118574

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00