1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Ośrodka KARTA

KRS 0000119146

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Ośrodka KARTA

KRS 0000119146

Prezent OPP

Przekaż 1,5% podatku i wspieraj największe w Polsce archiwum społeczne!

Fundacja Ośrodka KARTA jest niezależną organizacją pozarządową. Odkrywamy, chronimy i upowszechniamy historię widzianą z perspektywy jednostki – działamy w taki sposób, by przeszłość stawała się źródłem zrozumienia, budowała wspólnotę obywatelską, wspierała pojednanie. Prowadzimy największe w Polsce archiwum społeczne XX wieku. Archiwalia, które pozyskujemy (głównie od osób prywatnych), to fotografie, dokumenty, listy, dzienniki oraz nagrania audio i wideo, a także pamiątki i muzealia. Docieramy do świadków historii, nagrywamy ich relacje, zabezpieczamy i chronimy dokumenty. Prowadzimy czytelnię i bibliotekę naukową. W ramach działalności wydawniczej publikujemy tylko teksty świadków historii i teksty źródłowe. Wydajemy książki i kwartalnik historyczny „Karta”. Dzięki naszym publikacjom przeszłość staje się bliższa i bardziej zrozumiała. Historia w takim ujęciu ukazuje swoją wielowymiarowość i skomplikowanie, ale odsłania także swoją ludzką twarz. Prowadzimy również działalność edukacyjną – organizujemy konkursy historyczne dla młodzieży oraz lokalne spotkania edukacyjne, których podstawą jest wydawana przez nas literatura faktu. Popularyzujemy historię poprzez projekty, rozbudowane prezentacje i strony internetowe. Fundacja Ośrodka KARTA jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Polskiej Izby Książki, międzynarodowej sieci konkursów historycznych EUSTORY oraz Europejskiej Platformy Pamięć i Sumienie.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1,5% podatku zostanie przeznaczone na działalność Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA

Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA jest największym i najstarszym niezależnym archiwum społecznym w Polsce, którego zbiory w większości pochodzą od osób prywatnych.

Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA gromadzi, przeprowadza konserwację zachowawczą, opracowuje, przechowuje wieczyście, digitalizuje oraz udostępnia bezpłatnie materiały archiwalne w czytelni Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA. Zbiory archiwum dokumentowego liczą 1,6 km bieżących akt.

Dodatkowo gromadzi, zabezpiecza, opracowuje, digitalizuje i upowszechnia fotografie z drugiej połowy XIX i całego XX wieku, które są udostępniane na stronie internetowej foto.karta.org.pl.  Jego zbiory fotograficzne tworzy obecnie ok. 500 000 zdjęć w postaci negatywów, odbitek i plików cyfrowych. Składają się na nie kolekcje przekazane przez prywatnych darczyńców oraz spuścizny wybitnych fotografów.

Archiwum Historii Mówionej koncentruje się na pozyskiwaniu nowych relacji biograficznych, na opracowaniu pozyskanych źródeł oraz ich upowszechnianiu w celach edukacyjnych i naukowych. Obecnie w Archiwum znajduje się ponad 6 tysięcy nagrań dźwiękowych i blisko 200 nagrań wideo. Wszystkie relacje są dostępne w siedzibie Fundacji Ośrodka KARTA oraz w czytelni multimedialnej Domu Spotkań z Historią. Informacje o nagraniach są też dostępne w Otwartym Systemie Archiwizacji (OSA) – www.osa.archiwa.org oraz na portalu www.audiohistoria.pl. Użytkownicy mają możliwość zamówienia i odsłuchania nagrań w formie streamingu.

Dzięki uzyskanemu wsparciu z tytułu 1,5%:

- dotrzemy do kolejnych świadków historii

- zgromadzimy, przeprowadzimy konserwację zachowawczą, opracujemy, przechowamy wieczyście, poddamy digitalizacji oraz udostępnimy bezpłatnie materiały archiwalne w czytelni Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA.

- zabezpieczymy, opracowujemy, poddamy digitalizacji i upowszechnimy fotografie z drugiej połowy XIX i całego XX wieku, które udostępnimy na stronie internetowej foto.karta.org.pl

- pozyskamy nowe relacje biograficzne, opracujemy pozyskane źródła oraz upowszechnimy je w celach edukacyjnych i naukowych

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Ośrodka KARTA

 

Misja

Fundacja Ośrodka KARTA jest  niezależną organizacją pozarządową.

Od ponad 40 lat KARTA odkrywa, chroni i upowszechnia historię widzianą z perspektywy jednostki. Robi to w taki sposób, że przeszłość staje się źródłem zrozumienia, buduje wspólnotę obywatelską, wspiera pojednanie. Tak naprawia przyszłość.

Jak działamy?

* Prowadzimy działalność archiwalną

Prowadzimy największe w Polsce archiwum społeczne XX wieku. Archiwalia, które pozyskujemy (głównie od osób prywatnych), to fotografie, dokumenty, korespondencja, dzienniki oraz nagrania audio i wideo, a także pamiątki i muzealia. Docieramy do świadków historii w Polsce i na całym świecie, nagrywamy ich relacje, zabezpieczamy i chronimy dokumenty, które mogłyby ulec zniszczeniu. Prowadzimy czytelnię i bibliotekę naukową. Nasze zbiory są dostępne w internecie i w naszej siedzibie.

Znajdziesz u nas niespotykane archiwalia między innymi: fotografie, relacje biograficzne, dokumenty dotyczące represji polskich obywateli pod okupacją sowiecką, największy w Polsce zbiór relacji historii mówionej, zbiory polskiej opozycji oraz kolekcję „Solidarność – Narodziny Ruchu”, wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

* Prowadzimy działalność wydawniczą i wystawienniczą

Osią wydawanych przez nas publikacji są jednostkowe relacje świadków historii. Publikujemy teksty źródłowe i montaże źródeł w kwartalniku historycznym „Karta” oraz w książkach i albumach. Co roku przygotowujemy kilka wystaw. Nasze publikacje dostępne są w internetowej księgarni oraz w naszej siedzibie oraz w wybranych księgarniach na terenie całego kraju.

Dzięki naszym publikacjom i wystawom przeszłość staje się bliższa, niemal dotykalna, jest bardziej zrozumiała. Historia w takim ujęciu ukazuje swoją wielowymiarowość i skomplikowanie, ale odsłania także swoją ludzką twarz.

* Prowadzimy działalność na rzecz archiwistyki społecznej

Jesteśmy rzecznikiem środowiska polskich archiwów społecznych. Integrujemy, promujemy i wzmacniamy już ponad 500 organizacji w Polsce, które zajmują się niezależną, oddolną archiwistyką. Dostarczamy archiwistom bezpłatne narzędzia i wiedzę. Stworzyliśmy bezpłatny program do opracowywania i prezentacji zbiorów społecznych w internecie – Otwarty System Archiwizacji.

Pomożemy Ci właściwie udokumentować historię rodziny, grupy zawodowej lub społeczności lokalnej. Przygotujemy Cię do profesjonalnego opracowania archiwaliów i ich digitalizacji.

* Prowadzimy działalność edukacyjną

Organizujemy konkursy historyczne dla młodzieży oraz lokalne spotkania edukacyjne, których podstawą jest wydawana przez nas literatura faktu. Popularyzujemy historię poprzez rozbudowane prezentacje internetowe.

U nas znajdziesz inspirację dla własnego projektu edukacyjnego oraz ciekawe materiały do wykorzystania na lekcjach lub w projektach młodzieżowych. Dzięki naszym działaniom sam możesz stać się badaczem historii.

Fundacja Ośrodka KARTA jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Polskiej Izby Książki, międzynarodowej sieci konkursów historycznych EUSTORY oraz Europejskiej Platformy Pamięć i Sumienie.

Ośrodek KARTA nie posiada stałego finansowania. Utrzymujemy się z otrzymanych grantów i dotacji. Niestety brakuje nam środków na interwencyjne akcje pozyskiwania i opracowania zagrożonych zbiorów archiwalnych. Pomóż nam tworzyć największe archiwum społeczne XX i XXI wieku. 

Zeszłoroczne wpłaty 1% podatku pozwoliły nam opracować unikatowe kolekcje. Mamy nadzieję, że i w tym roku możemy liczyć na Państwa wsparcie. Przekazując nam 1% mają Państwo swój wkład w ratowanie cennych archiwaliów. Przekaż 1% podatku i ocal od zapomnienia wiele historii ukrytych na fotografiach, opisanych w dokumentach, opowiedzianych podczas nagrań. Dziękujemy!

KRS 0000119146

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000119146
 • Wizytówka:www.pitax.pl/karta
 • Konto:90 2030 0045 1110 0000 0415 5420
 • Adres:ul. Narbutta 29 02-536 Warszawa
 • WWW:www.karta.org.pl
 • E-mail:ok@karta.org.pl
 • Telefon:22 848 07 12

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja Ośrodka KARTA

KRS 0000119146

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 17:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00