1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza
  KRS 0000120773

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Wychowanie poprzez różne formy edukacji

Misja:
Wychowanie poprzez różne formy edukacji, bliskie tradycji wychowania i kształcenia w szkołach pijarskich; otaczanie bezpośrednią pomocą materialną dzieci ze środowisk ubogich i szczególnie zagrożonych; pozyskiwanie i przekazywanie środków finansowych na wyposażenie, rozbudowę i budowę szkół.

Prowadzone działania:
Dofinansowanie świetlic dla dzieci ze środowisk patologicznych i zagrożonych.
Pomoc finansowa dzieciom chorym: dofinansowanie zakupu sprzętu, rehabilitacji, pomoc w zbieraniu funduszy na pokrycie kosztów leczenia.
Dofinansowanie szkół na zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów dydaktycznych.
Dofinansowanie wyjazdów dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych na obozy, kolonie i „Zielone Szkoły".
Dofinansowanie szkół na zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów dydaktycznych.
Realizowanie projektów edukacyjnych.

Jak wykorzystamy 1%

Zebrane fundusze  przeznaczamy na cele statutowe, głównie pomoc dzieciom - leczenie i rehabilitację i pomoc w trudych sytuacjach losowych- zakup niezbędnych artykułów, dofinansowanie wyjazdów na wakacje i zielone szkoły. Dofinansujemy projekty edukacyjne i działalność świetlic środowiskowych (wyposażenie świetlic w niezbędny sprzęt, zakup wyżywienia, prowadzenie zajeć pozalekcyjnych, dofinansowanie wypoczynku dzieci w okresie wakacji, itp.) oraz wspieramy pijarskie szkoły, przekazujac fundusze na działalność bieżącą, remonty, wyposażenie, zakup pomocy. Od 2018 roku wspieramy budowę pijarskiej szkoły w Warszawie. Pieniądze wykorzystujemy zgodnie z wskazaniami przekazującego 1%

Więcej o nas

Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza wspiera rozwój dzieci i ich edukację. W swoich działaniach szczególnie skupia sie na dzieciach, które wymagają szczególnej troski:

Dofinansowuje świetlice dla dzieci ze środowisk patologicznych i zagrożonych:

Fundacja wspiera świetlice środowiskowe skupiające dzieci i młodzież z rodzin ubogich, wielodzietnych oraz nieprzystosowanych społecznie.  Swoją misję wypełnia wspierając działalność opiekuńczą i wychowawczą przez przekazanie środków finansowych na działalność bieżącą, tj. zajęcia pozalekcyjne, warsztaty edukacyjne, zakup niezbędnego wyposażenia placówek oraz materiałów do realizacji zadań, a także posiłki dla podopiecznych i drobne remonty. Dofinansowuje także wyjazdy wakacyjne dzieci organizowane przez te ośrodki.

Wspiera edukację:

Fundacja pozyskuje fundusze, dzięki którym wspiera placówki oświatowe przekazując fundusze na działalność bieżącą, budowę, remonty, zakup materiałów dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia. Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka dofinansowala wyposażenie wybudowanego w 2015 roku Pijarskiego Przedszkola w Warszawie. Od 2018 wspiera budowę nowego obiektu edukacyjno-sportowego na warszawskich Siekierkach pozyskując fundusze i wyposażenie na potrzeby placówki. Prowadzi warsztaty edukacyjne rozwijające zainteresowania  i zdolności uczniów, szczególnie z przedmiotów ścisłych dziedziny fizyki i robotyki.  Prowadzi warsztaty wspierajace rodziców w wychowaniu dzieci. Organizuje także wypoczynek dzieci, dofinansowuje wycieczki szkolne i stypendia dla uzdolnionych uczniów. Fundacja organizowała także warsztaty z zakresu bezpieczeństa i mediacji rówieśniczych

Pozyskuje i przekazuje środki finansowe dla inicjatyw mających na celu roztoczenie opieki nad dziećmi:

Fundacja wspiera rozwój dzieci i ich rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i losowych. Działalność w tym zakresie skupia się na pomocy doraźnej. W sytuacjach kryzysowych fundacja przekazuje fundusze na zakup żywności i artykułów pierwszej potrzeby, m. in.  odzieży, przyborów szkolnych, środków czystości oraz zakup opału.  Pokrywa koszty dojazdu do odległych od miejsca zamieszkania ośrodków leczniczych, a także dofinansowuje wyjazdy na „zielone szkoły” i wypoczynek wakacyjny organizowany przez inne instytucje. Fundacja organizowała także zbiórki publiczne i pomoc charytatywną dla potrzebujących pomocy w sytuacjach kryzysowych dla społeczeństwa.

Udziela pomocy dzieciom chorym:

Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka  w trosce o rozwój i edukację dzieci, a szczególnie wyrównanie szans w życiu wspomaga rozwój dzieci chorych i niepełnosprawnych. Swoją misję  prowadzi przez wsparcie rodziców w dążeniu do rozwoju fizycznego, umysłowego i emocjonalnego dzieci, zdobywania przez nie samodzielności i umożliwienie integracji społecznej. Fundacja dofinansowuje udział dzieci i młodzieży w turnusach rehabilitacyjnych, prowadzonych w ośrodkach rehabilitacyjno-leczniczych na terenie całej Polski, dofinansowanie terapii indywidualnej i domowej oraz współfinansowanie zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego umożliwiającego funkcjonowanie w codziennym życiu. 

Ponadto Fundacja organizuje tematyczne pikniki rodzinne, które poza wartościami edukacyjnymi dla dzieci integrują lokalną społeczność, propaguje wolontariat wśród młodzieży, która wspierała działania fundacji.

Od 2010 roku fundacja jest współorganizatorem i fundatorem nagród Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego,  którego celem jest popularyzacja wiedzy z dziedziny gramatyki języka polskiego oraz jej autora.


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000120773
 • Konto:75 124 0 59 18 1 111 0000 490 6 93 23
 • Adres:ul. Gwintowa, 3 00-704 Warszawa
 • WWW:www.fundacja.pijarzy.pl
 • E-mail:fundacja@pijarzy.pl
 • Telefon:226510398 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza

  KRS 0000120773

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza

 • Wychowanie poprzez różne formy edukacji

  Misja:
  Wychowanie poprzez różne formy edukacji, bliskie tradycji wychowania i kształcenia w szkołach pijarskich; otaczanie bezpośrednią pomocą materialną dzieci ze środowisk ubogich i szczególnie zagrożonych; pozyskiwanie i przekazywanie środków finansowych na wyposażenie, rozbudowę i budowę szkół.

  Prowadzone działania:
  Dofinansowanie świetlic dla dzieci ze środowisk patologicznych i zagrożonych.
  Pomoc finansowa dzieciom chorym: dofinansowanie zakupu sprzętu, rehabilitacji, pomoc w zbieraniu funduszy na pokrycie kosztów leczenia.
  Dofinansowanie szkół na zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów dydaktycznych.
  Dofinansowanie wyjazdów dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych na obozy, kolonie i „Zielone Szkoły".
  Dofinansowanie szkół na zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów dydaktycznych.
  Realizowanie projektów edukacyjnych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Zebrane fundusze  przeznaczamy na cele statutowe, głównie pomoc dzieciom - leczenie i rehabilitację i pomoc w trudych sytuacjach losowych- zakup niezbędnych artykułów, dofinansowanie wyjazdów na wakacje i zielone szkoły. Dofinansujemy projekty edukacyjne i działalność świetlic środowiskowych (wyposażenie świetlic w niezbędny sprzęt, zakup wyżywienia, prowadzenie zajeć pozalekcyjnych, dofinansowanie wypoczynku dzieci w okresie wakacji, itp.) oraz wspieramy pijarskie szkoły, przekazujac fundusze na działalność bieżącą, remonty, wyposażenie, zakup pomocy. Od 2018 roku wspieramy budowę pijarskiej szkoły w Warszawie. Pieniądze wykorzystujemy zgodnie z wskazaniami przekazującego 1%

 • Więcej o nas

  Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza wspiera rozwój dzieci i ich edukację. W swoich działaniach szczególnie skupia sie na dzieciach, które wymagają szczególnej troski:

  Dofinansowuje świetlice dla dzieci ze środowisk patologicznych i zagrożonych:

  Fundacja wspiera świetlice środowiskowe skupiające dzieci i młodzież z rodzin ubogich, wielodzietnych oraz nieprzystosowanych społecznie.  Swoją misję wypełnia wspierając działalność opiekuńczą i wychowawczą przez przekazanie środków finansowych na działalność bieżącą, tj. zajęcia pozalekcyjne, warsztaty edukacyjne, zakup niezbędnego wyposażenia placówek oraz materiałów do realizacji zadań, a także posiłki dla podopiecznych i drobne remonty. Dofinansowuje także wyjazdy wakacyjne dzieci organizowane przez te ośrodki.

  Wspiera edukację:

  Fundacja pozyskuje fundusze, dzięki którym wspiera placówki oświatowe przekazując fundusze na działalność bieżącą, budowę, remonty, zakup materiałów dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia. Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka dofinansowala wyposażenie wybudowanego w 2015 roku Pijarskiego Przedszkola w Warszawie. Od 2018 wspiera budowę nowego obiektu edukacyjno-sportowego na warszawskich Siekierkach pozyskując fundusze i wyposażenie na potrzeby placówki. Prowadzi warsztaty edukacyjne rozwijające zainteresowania  i zdolności uczniów, szczególnie z przedmiotów ścisłych dziedziny fizyki i robotyki.  Prowadzi warsztaty wspierajace rodziców w wychowaniu dzieci. Organizuje także wypoczynek dzieci, dofinansowuje wycieczki szkolne i stypendia dla uzdolnionych uczniów. Fundacja organizowała także warsztaty z zakresu bezpieczeństa i mediacji rówieśniczych

  Pozyskuje i przekazuje środki finansowe dla inicjatyw mających na celu roztoczenie opieki nad dziećmi:

  Fundacja wspiera rozwój dzieci i ich rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i losowych. Działalność w tym zakresie skupia się na pomocy doraźnej. W sytuacjach kryzysowych fundacja przekazuje fundusze na zakup żywności i artykułów pierwszej potrzeby, m. in.  odzieży, przyborów szkolnych, środków czystości oraz zakup opału.  Pokrywa koszty dojazdu do odległych od miejsca zamieszkania ośrodków leczniczych, a także dofinansowuje wyjazdy na „zielone szkoły” i wypoczynek wakacyjny organizowany przez inne instytucje. Fundacja organizowała także zbiórki publiczne i pomoc charytatywną dla potrzebujących pomocy w sytuacjach kryzysowych dla społeczeństwa.

  Udziela pomocy dzieciom chorym:

  Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka  w trosce o rozwój i edukację dzieci, a szczególnie wyrównanie szans w życiu wspomaga rozwój dzieci chorych i niepełnosprawnych. Swoją misję  prowadzi przez wsparcie rodziców w dążeniu do rozwoju fizycznego, umysłowego i emocjonalnego dzieci, zdobywania przez nie samodzielności i umożliwienie integracji społecznej. Fundacja dofinansowuje udział dzieci i młodzieży w turnusach rehabilitacyjnych, prowadzonych w ośrodkach rehabilitacyjno-leczniczych na terenie całej Polski, dofinansowanie terapii indywidualnej i domowej oraz współfinansowanie zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego umożliwiającego funkcjonowanie w codziennym życiu. 

  Ponadto Fundacja organizuje tematyczne pikniki rodzinne, które poza wartościami edukacyjnymi dla dzieci integrują lokalną społeczność, propaguje wolontariat wśród młodzieży, która wspierała działania fundacji.

  Od 2010 roku fundacja jest współorganizatorem i fundatorem nagród Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego,  którego celem jest popularyzacja wiedzy z dziedziny gramatyki języka polskiego oraz jej autora.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000120773
 • Konto:75 124 0 59 18 1 111 0000 490 6 93 23
 • Adres:ul. Gwintowa, 3 00-704 Warszawa
 • WWW:www.fundacja.pijarzy.pl
 • E-mail:fundacja@pijarzy.pl
 • Telefon:226510398
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00