1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

KRS 0000120960

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

KRS 0000120960

Prezent OPP

W dzikości jest przetrwanie świata

POZNAJMY SIĘ

Od ponad 30 lat konsekwentnie realizujemy misję, która polega na ochronie dzikiej przyrody. Jesteśmy przekonani, że dbanie o wysoką jakość środowiska naturalnego i kulturowego to działanie na rzecz wszystkich istot, zarówno przyrody jak i ludzi.

Działamy lokalnie (dla konkretnego miejsca) i globalnie (wprowadzamy zmiany systemowe). Stoimy na straży unikatowych walorów przyrodniczych Polski, pilnujemy przestrzegania prawa oraz dbamy o bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i całych ekosystemów. Chcemy żyć w państwie, gdzie dzika przyroda jest powodem do dumy, a jej ochrona – sprawą oczywistą. 

O naszej pracy świadczą uratowane miejsca (Puszcza Białowieska, Dolina Rospudy), lepiej chronione gatunki (wilki i rysie), doskonalsze przepisy (zmiana prawa łowieckiego w 2018 r.), a także bardziej świadome i wrażliwe społeczeństwo (wydajemy Miesięcznik Dzikie Życie oraz prowadzimy warsztaty Strażników Lasu i Strażników Klimatu).

Jak pisał jeden z założycieli naszego stowarzyszenia – Janusz Korbel – Pracownia, to przede wszystkim praca, a nie trzymanie się bardziej czy mniej ekologicznych poglądów, dyskusje i spory. To praca w ramach swoich kompetencji i umiejętności. Praca dla siebie, a więc praca dla Matki Ziemi.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Twój 1,5% może pomóc nam w byciu jeszcze bardziej niezależnymi i bezkompromisowymi w stawaniu w obronie dzikiej przyrody. Często liczy się szybkość reakcji i natychmiastowe działanie interwencyjne. Taką możliwość daje nam Twoje zaufanie i przekazanie 1,5% na nasze działania. Naszymi priorytetami w 2023 roku będą trzy tematy: ochrona dzikich zwierząt, lasów oraz klimatu.

Lasy

Po zmianie władzy w październiku 2023 r. otwiera się szansa na lepszę ochronę lasów i tak cennych terenów jak Puszcza Białowieska. Zmian wymaga obecna ustawa o lasach, która została napisana przez leśników i dla leśników, i która pozbawia społeczeństwo prawa głosu i dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Wiemy jak to zmienić! Pomóż nam sprawić, by lasy stały się bliższe ludziom i przyrodzie, przekazując swój 1,5%.

Za Twój 1,5% w tym roku:

- będziemy dążyć do reformy Lasów Państwowych, objęcia ochroną 20 proc. najcenniejszych lasów i dalej pracować nad społeczną ustawą o lasach – to nasza odpowiedź na potrzeby przyrody i społeczeństwa;
będziemy dążyć do objęcia trwałą ochroną Puszczy Białowieskiej i kontynuować proces cywilny wytoczony przez nas Lasom Państwowym, którego celem jest rozliczenie największej polskiej dewastacji przyrodniczej w XXI w.;
- będziemy przeciwdziałać patologiom w zarządzaniu lasami publicznymi w Polsce – m.in. takich patologii jak prowadzenie wycinek bez żadnej podstawy prawnej (zatwierdzonego Planu Urządzenia Lasu) lub przy negatywnych opiniach organów ochrony środowiska;
- będziemy aktywnie uczestniczyć w pracach legislacyjnych dotyczących lasów na poziomie UE, tak aby wypracowane dokumenty (Forest Monitoring Law, Nature Restoration Law) były skutecznym narzędziem do ochrony lasów w Polsce;
- będziemy kontynuować walkę o ochronę najcenniejszych przyrodniczo miejsc w skali kraju (takich jak Tatrzański czy Woliński Park Narodowy) i w skali regionów, współpracując z lokalnymi organizacjami.

Efekty naszej pracy dla lasów to m.in.:

- po złożeniu przez nas sprawy (wspólnie z Fundacją Frank Bold i WWF Polska) Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Polska musi dać społeczeństwu prawo do sądu w zakresie planów urządzenia lasów oraz zapewnić ochronę siedlisk chronionych gatunków;
- ochrona Puszczy Białowieskiej poprzez utrzymanie zabezpieczenia powództwa (leśnicy nadal nie mogą ciąć Puszczy) i interwencji w UNESCO; 
- ujawnienie nieprawidłowości w zarządzaniu lasami publicznymi, m.in. dotyczących prowadzenia bezprawnych wycinek na terenie 10% lasów publicznych w zarządzie Lasów Państwowych (raport „Lasy poza kontrolą”),
- nagłośnienie fatalnego dla przyrody problemu palenia polskich lasów w elektrowniach jako biomasy (raport „Lasy do spalenia”) oraz skalę uwłaszczenia się leśników na majątku wszystkich Polaków, jakim są lasy (raport „Lasy na sprzedaż”).


Dzikie zwierzęta

Spośród wszystkich kręgowców na Ziemi, dzikie zwierzęta stanowią zaledwie 3%. Reszta to człowiek i zwierzęta hodowlane. W dobie wszechobecnego kryzysu ekologicznego, szczególnie ważna jest ochrona gatunków rzadkich, cennych i zagrożonych wyginięciem. Do takich właśnie należą trzy największe drapieżniki w Polsce: wilki, rysie i niedźwiedzie. Dzikie zwierzęta narażone są na ogromną presję ze strony ludzi. Z Twoją pomocą działamy na rzecz ich ochrony, zachowania korytarzy migracyjnych oraz miejsc życia, zmiany prawa łowieckiego i specustawy ASF, karania niezgodnych z prawem działań myśliwych.

W czym pomoże nam Twój 1,5%:

- będziemy monitorować przypadki zabijania wilków oraz dążyć do wykrycia i ukarania sprawców, a także dawać opór propagandzie strachu i dezinformacji mającej doprowadzić do powrotu do polowań na wilki;
- będziemy pracować na rzecz utrzymania drożności korytarzy ekologicznych przy inwestycjach drogowych, zapewniając tym samym bezpieczeństwo zwierząt i ludzi;
- będziemy chronić siedliska dziko żyjących zwierząt, zagrożone inwestycjami tj. polana Białowieska czy żubrowa łąka w Teremiskach.

Efekty naszej pracy dla dzikich zwierząt to m.in.:

- budowa kilkudziesięciu przejść dla wilków i innych zwierząt, które można podziwiać jeżdżąc po drogach szybkiego ruchu w Polsce. Wybudowane przejścia minimalizują kolizje ze zwierzętami i zwiększają bezpieczeństwo użytkowników dróg;
- wsparcie słowackich organizacji przyrodniczych, co przyczyniło się do objęcia w 2021 r. ścisłą ochroną wilków na Słowacji (był to gatunek na który polowali myśliwi) dla zabezpieczenia transgranicznych populacji tych zwierząt;
- prawomocne skazanie myśliwych (w tym leśnika) za zabicie i oskórowanie wilczycy w Bieszczadach. 
 

Klimat

Z powodu zmian klimatu cierpią ludzie i przyroda na całym świecie. Najtragiczniejsze skutki katastrofy klimatycznej można jeszcze powstrzymać poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 55 proc. do końca 2030 r. i do zera przed 2050 r. Najbliższa dekada jest kluczowa. Musimy odejść od węgla i gazu na rzecz sprawiedliwej, zielonej transformacji energetycznej. Pracownia od ponad 10 lat edukuje aktywistów, dostarcza wiedzy o klimacie i ochronie przyrody decydentom politycznym i opinii publicznej oraz powstrzymuje szkodliwe projekty, które skazują nas na dalsze uzależnienie od paliw kopalnych.

Także dzięki Twojemu 1,5% w 2024 roku:

- będziemy działać na poziomie krajowym, by powstrzymać spalanie drewna z polskich lasów jako paliwa w piecach elektrowni oraz by nie dopuścić do uzależnienia Polski od gazu kopalnego przez rozbudowę infrastruktury energetycznej związanej z tym paliwem;
- będziemy kontynuować pracę nad budową koalicji polskich organizacji sprzeciwiających się przestawieniu energetyki z węgla na gaz kopalny oraz systemową kampanię dla Polski wolnej od energetyki opartej na paliwach kopalnych;
- przeprowadzimy szereg działań wzmacniających i szkoleniowych dla oddolnych klimatycznych ruchów obywatelskich.
- będziemy dalej wskazywać finansowych winnych kryzysu klimatycznego – każdy bank i ubezpieczyciel, który wspiera niszczycielskie projekty i rozwijające je korporacje może być pewny naszego oporu;

Efekty naszej pracy dla klimatu to m.in.:

- doprowadzenie do końca ery nowego węgla w Polsce – dzięki nam elektrownie Ostrołęka C i Północ nie powstały. Do atmosfery nie trafiło ok. pół miliarda ton CO2! To więcej niż roczne emisje Polski;
- doprowadzenie do ograniczenia wsparcia dla spalania biomasy drzewnej w energetyce w ramach rewizji unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii; doprowadzenie do wpisania zakazu spalania pełnowartościowego drewna w umowie koalicyjnej;
- opóźnianie poprzez działania administracyjno-prawne szkodliwej inwestycji jaką jest elektrownia gazowa w Ostrołęce. Nasze ekspertyzy wskazują błędy i aspekty wpływu na środowisko, które inwestor ignoruje;
- ponad 130 Strażników i Strażniczek Klimatu wspierających polski ruch ekologiczny, którzy przeszli nasze autorskie szkolenia Strażników Klimatu (jedyny w Polsce tak kompleksowy kurs samodzielnego prowadzenia kampanii klimatycznych).

Więcej o nas

Więcej o nas

Zaczęliśmy pracę dla przyrody w połowie lat 80. XX w. pod nazwą Pracownia Architektury Żywej, a od 1989 r. działamy już jako Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Pracując w duchu filozofii ekologii głębokiej zaczynaliśmy od działań ochronnych w Dolinie Wapienicy w Beskidzie Śląskim, gdzie mieściła się pierwsza siedziba naszej organizacji. Od lat 90. stawaliśmy i stajemy do dzisiaj w obronie Puszczy Białowieskiej, dążąc do objęcia jej w całości granicami parku narodowego. Skutecznie walczyliśmy w obronie Doliny Rospudy i o zakaz polowań na duże drapieżniki w Polsce i w Słowacji. W kolejnych latach odnosiliśmy sukcesy w chronieniu klimatu, nie dopuszczając do powstania węglowych elektrowni – Północ i Ostrołęka C. Współtworzyliśmy mapę korytarzy migracyjnych w Polsce i na jej podstawie pracujemy nad powstawaniem efektywnych przejść dla zwierząt, co zwiększa bezpieczeństwo zarówno dzikich gatunków, jak i użytkowników dróg.

Pomożesz nam w byciu jeszcze skuteczniejszymi i przekażasz swój 1,5% na efektywną ochronę dzikiej przyrody?


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000120960
 • Konto:15 8133 0003 0001 0429 2000 0001
 • Adres:ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
 • WWW:https://jeden-procent.pracownia.org.pl/
 • E-mail:biuro@pracownia.org.pl
 • Telefon:501 285 417

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Pracownia na rzecz Wszystkich Istot” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

KRS 0000120960

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00