1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
KRS 0000120960

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

W dzikości jest przetrwanie świata

POZNAJMY SIĘ

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot działa od 1990 roku. Wcześniej, od połowy lat 80., istniała jako Pracownia Architektury Żywej w Zakładzie Urbanistyki Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, która na przełomie 1988 i 1989 roku została przekształcona w Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Od tego czasu konsekwentnie realizuje swoją misję, która polega na ochronie dzikiej przyrody. Jesteśmy przekonani, że dbanie o wysoką jakość środowiska naturalnego i kulturowego to działanie na rzecz wszystkich istot, zarówno przyrody jak i ludzi.

Działamy lokalnie (dla konkretnego miejsca) i globalnie (wprowadzamy zmiany systemowe). Stoimy na straży unikatowych walorów przyrodniczych Polski, pilnujemy przestrzegania prawa oraz dbamy o bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i całych ekosystemów. Chcemy żyć w państwie, gdzie dzika przyroda jest powodem do dumy, a jej ochrona - sprawą oczywistą. 

Jesteśmy skuteczni - o naszej pracy świadczą uratowane miejsca, lepiej chronione gatunki, doskonalsze przepisy, a także bardziej świadome i wrażliwe społeczeństwo.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Naszymi priorytetami w 2021 roku będą trzy tematy: ochrona dzikich zwierząt, lasów oraz klimatu.

Dzikie zwierzęta narażone są na ogromną presję ze strony ludzi. Z Twoją pomocą działamy na rzecz monitorowania ich obecności w polskich górach; zachowania ich korytarzy migracyjnych przy projektowaniu i budowie dróg, zmiany prawa łowieckiego, karania niezgodnych z prawem praktyk myśliwych oraz powstrzymania niszczenia ich siedlisk. 

Po nielegalnej dewastacji Puszczy Białowieskiej harvesterami, Lasy Państwowe udowodniły, że nie są zainteresowane ochroną naszej ojczystej przyrody. Warkot pił wciąż słychać w Puszczy Karpackiej, czy świętokrzyskiej Puszczy Jodłowej. Doniesienia o wycinkach przyrodniczo cennych lasów płyną z całej Polski. Jako społeczeństwo jesteśmy bezsilni – ustawa napisana przez leśników i dla leśników nie tylko pozbawia nas prawa głosu i dostępu do wymiaru sprawiedliwości, ale także dopuszcza prowadzenie gospodarki leśnej np. podczas okresu lęgowego ptaków. Najwyższa pora na lasy dla ludzi i przyrody! Pomóż nam tego dokonać, przekazując swój 1%.

Przez zmiany klimatu cierpią ludzie i przyroda na całym świecie. Jej najtragiczniejsze skutki można jeszcze powstrzymać – kończąc ze spalaniem węgla w ciągu dekady i z paliw kopalnych w ogóle do połowy wieku. Jednak musimy do tego dążyć wszyscy, bez wyjątków. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by Polska zerwała z węglowym uzależnieniem i stanęła w szeregu odpowiedzialnych liderów ochrony klimatu.

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja

Zachowanie, ochranianie i odtwarzanie środowiska naturalnego. Praca samokształceniowa w kierunku przekroczenia podziałów wynikających z niecałościowego, mechanistycznego poglądu na świat. Praca w kierunku pełnego samourzeczywistnienia potencjalnych możliwości człowieka z wszystkimi zasobami przyrody (praca na rzecz Wszystkich Istot). Pomoc merytoryczna i doradztwo w różnych dziedzinach ochrony środowiska. Szeroko rozumiana proekologiczna działalność edukacyjna.

Prowadzone działania:
- Rozwiązujemy problemy przyrodnicze przy budowie dróg szybkiego ruchu.
- Stale monitorujemy i przeciwdziałamy inwestycjom zagrażającym bezcennej przyrodzie.
- Dążymy do pełnej ochrony Puszczy Białowieskiej.
- Nieprzerwanie dbamy o duże drapieżniki.
Szkolenie Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych - projekt mający na celu przygotowanie lokalnych działaczy ekologicznych, którzy działają na rzecz przyrody w swoim regionie.
- Wydajemy Miesięcznik Dzikie Życie.

REZULTATY NASZYCH DZIAŁAŃ

1. Ryś, niedźwiedź i wilk, aby prawidłowo funkcjonować wymagają dostępu do wysokiej jakości siedlisk oraz możliwości swobodnego przemieszczenia się. Czy takie warunki zapewnia im Beskid Mały? Aby się tego dowiedzieć od 2015 r. Pracownia wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Żywcu prowadzi monitoring drapieżników na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Monitoring odbywa się przy użyciu fotopułapek oraz przez prowadzenie obserwacji terenowych. Dzięki badaniom udało się zarejestrować drapieżnika szczególnie interesującego nas ze względu na jego ograniczoną liczebność w Polsce – rysia. W całym kraju pozostało jedynie 200 osobników tego pięknego drapieżnika, dlatego każdy ryś jest dla nas na wagę złota. Zebrane dane posłużą do wzmocnienia działań ochronnych prowadzonych w Beskidzie Małym. Rysie to nie jedyne zwierzęta zarejestrowane przez fotopułapki. Wilki, borsuki, jelenie czy dziki także pojawiają się w nagraniach, a ich obserwacja to prawdziwa gratka dla każdego miłośnika przyrody. Chcesz się przekonać? Zostań częścią zespołu badającego Beskid Mały.

2. Już prawie 20 lat podejmujemy wysiłki by w pełni chroniono w Puszczy to, co w niej unikalne w skali Polski i Europy – jej pierwotność. Dzięki naszym staraniom w 1996 r. powierzchnia parku zostaje powiększona do 10 502 ha przez przyłączenie części powierzchni dwóch sąsiadujących nadleśnictw, a wokół parku utworzono otulinę o powierzchni 3224 ha. W 2011 r. doprowadziliśmy do ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego, co oznacza zakaz polowania i tworzenia urządzeń łowieckich. Puszcza jest naszym wspólnym dobrem dlatego w koalicji organizacji w 2012 r. udało się nam doprowadzić do ograniczenia wycinki drzew do poziomu, który nie zakłóca równowagi w Puszczy i umożliwia zaspokojenie lokalnych potrzeb na drewno. Co ważne, z użytkowania wyłączono także drzewostany ponad stuletnie oraz rosnące na siedliskach wilgotnych. To także w Puszczy Białowieskiej narodziła się idea kampanii Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych. Gdyby nie Puszcza Białowieska, nie byłoby także miesięcznika Dzikie Życie. Pismo powstało 23 lata temu dla nagłośnienia problemów jej ochrony.

Czas mija, a zagrożenia Puszczy Białowieskiej pozostają niezmienne. Białowieski Park Narodowy w swoich obecnych granicach jest wciąż za mały, by zapewnić nieprzerwaną ciągłość trwania naturalnych procesów przyrodniczych. Dlatego nie ustajemy w wysiłkach by w pełni chronić dzikie życie – na przekór zmieniającej się władzy reprezentującej wciąż te same grupy interesu.

3. Od 2011 r. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot prowadzi kampanię Pomorze – Tak, Węgiel – Nie, na rzecz ochrony Kociewia – jednego z najpiękniejszych miejsc na Pomorzu. Region Kociewia to najcenniejsze zasoby rolnicze w Polsce, przez które przepływa dzika Wisła. To czyste powietrze oraz zabytkowa architektura Malborka. Ochronę dziedzictwa rolniczego, przyrodniczego i kulturowego przekreślają plany budowy jednej z największych elektrowni węglowych w Polsce i Europie – Elektrowni Północ. Kampania powstała z inicjatywy mieszkańców Pomorza, którzy nie zgadzają się na budowę Elektrowni Północ i chcą chronić przyrodę, klimat oraz własne zdrowie. Kampania ma swoje duże sukcesy – doprowadziła do uchylenia pozwolenia na budowę elektrowni. Los inwestycji stoi teraz pod znakiem zapytania.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000120960
 • Konto:15 8133 0003 0001 0429 2000 0001
 • Adres:ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
 • WWW:https://jeden-procent.pracownia.org.pl/
 • E-mail:biuro@pracownia.org.pl
 • Telefon:501 285 417Formularze PIT 2020/2021 dla
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

KRS 0000120960

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00