1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie "Młyn Papiernia"
KRS 0000122811

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomóż przetrwać zabytkom!

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn Papiernia" jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Twój 1% wesprze program ratowania zabytków ryglowych, w tym warsztaty tradycyjnego ciesielstwa, działania edukacyjne i czynną ochronę obiektów.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa
"Młyn Papiernia"
ul. Borówkowa 10
71-034 Szczecin
Poland
Tel. (+48) 091 483 5947
e-mail: stowarzyszenie@mlynpapiernia.org.pl

Stowarzyszenie "Młyn Papiernia" jest polską organizacją zajmującą się ochroną dziedzictwa. Stowarzyszenie zostało założone w 1994 roku przez nieformalną grupę młodych architektów i pracowników naukowych związanych z sekcją młodzieżową Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Biuro Stowarzyszenia znajduje się w Szczecinie, jednak działania terenowe obejmują cały obszar Pomorza Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem doliny rzeki Płoni. Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w remontowanym i adaptowanym na ten cel Młynie Papierni w Barlinku oraz długoterminowy program rewaloryzacji założenia dworsko ogrodowego w Niepołcku. Działania Stowarzyszenia "Młyn Papiernia" koncentrują się przede wszystkim na historycznym krajobrazie kulturowym, stanowiącym najcenniejszy przejaw dziedzictwa lokalnego, zawierającym jego naturalne i kulturowe składniki.

Cele statutowe:
• propagowanie i realizacja idei ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jako wspólnego dobra, które należy zachować dla przyszłych pokoleń;
• sprzyjanie wartościom uniwersalnym i działalność na rzecz zbliżenia różnych społeczności poprzez wzajemne poznanie kultury, nauki i praktyki życia codziennego;
• rewaloryzacja zabytkowego zespołu Młyna-Papierni w Barlinku w celu realizacji zadań Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego.
Działania Stowarzyszenia obejmują:
• interdyscyplinarne badania związane z oceną stanu i ochroną dziedzictwa,
• techniczną dokumentację zabytków i krajobrazu,
• popularyzację wiedzy i edukację na rzecz ochrony dziedzictwa,
• aktywną opiekę nad zabytkami.
Główne programy edukacyjne:
• Letnia Szkoła Architektury i Ekologii Krajobrazu - warsztaty interpretacji i dokumentacji dziedzictwa dla studentów architektury,
• Kultura drewna - zachowanie ryglowego dziedzictwa  – warsztaty tradycyjnych technik budowlanych i rzemiosła przeznaczone dla profesjonalistów i amatorów,
• Kultura papieru - otwarte programy edukacyjne i warsztaty czerpania papieru dla dzieci i dorosłych.

Zabytkowy zespół osady Młyna Papierni stanowi zaplecze warsztatów tradycyjnego rzemiosła, miejsce wystaw i imprez tematycznych związanych zwłaszcza z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa. Młyn  udostępniany jest do zwiedzania (z przewodnikiem) zorganizowanym grupom i indywidualnym turystom.

Prowadzona przez Stowarzyszenia działalność odpłatna pożytku publicznego dotyczy dokumentacji i ochrony zabytków.

Członkowie Stowarzyszenia, będący przede wszystkim praktykami, a nie teoretykami, są przekonani, że przyjęcie odpowiedzialności za dziedzictwo jest najbardziej efektywną metodą jego ochrony. Wieloletnie doświadczenie poparte praktyką konserwatorsko-budowlaną przekonało nas o potrzebie stworzenia nowoczesnej specjalistycznej bazy dla prac związanych z zachowaniem konstrukcji drewnianej w obiektach zabytkowych, przede wszystkim w obiektach o konstrukcji ryglowej. Obiekty te są ważnym elementem naszego dziedzictwa kulturowego, jednak tradycja budowlana nie jest kontynuowana, brak wiedzy i umiejętności oraz zaplecza badawczego powoduje niczym nie powetowane straty w zasobie kulturowym. Rozbiórki obiektów ryglowych ze względu na zły stan techniczny mogą zostać ograniczone, dzięki właściwie wykonanym ekspertyzom technicznym. "Młyn Papiernia" współpracuje z architektami, konserwatorami, konstruktorami, archeologami, dendrologami, geologami i wszelkimi innymi profesjonalistami mogącymi wspierać wspólny cel ochrony dziedzictwa. Równocześnie Stowarzyszenie podejmuje współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi, samorządami, instytucjami rządowymi, szkołami i środowiskami akademickimi. Stowarzyszenie w prowadzonej  działalności opiera się przede wszystkim na pracy swoich członków oraz na pracy wolontariuszy. Dla na ważna i cenna jest każda pomoc.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000122811
 • Konto:63 1440 1185 0000 0000 0318 0816
 • Adres:ul. Borówkowa 10, 71-034 Szczecin
 • WWW:mlynpapiernia.org.pl
 • E-mail:stowarzyszenie@mlynpapiernia.org.pl
 • Telefon:91 483 5947

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2021/2022 dla
Stowarzyszenie "Młyn Papiernia"

KRS 0000122811

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie "Młyn Papiernia"

 • Pomóż przetrwać zabytkom!

  Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn Papiernia" jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Twój 1% wesprze program ratowania zabytków ryglowych, w tym warsztaty tradycyjnego ciesielstwa, działania edukacyjne i czynną ochronę obiektów.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa
  "Młyn Papiernia"
  ul. Borówkowa 10
  71-034 Szczecin
  Poland
  Tel. (+48) 091 483 5947
  e-mail: stowarzyszenie@mlynpapiernia.org.pl

  Stowarzyszenie "Młyn Papiernia" jest polską organizacją zajmującą się ochroną dziedzictwa. Stowarzyszenie zostało założone w 1994 roku przez nieformalną grupę młodych architektów i pracowników naukowych związanych z sekcją młodzieżową Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Biuro Stowarzyszenia znajduje się w Szczecinie, jednak działania terenowe obejmują cały obszar Pomorza Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem doliny rzeki Płoni. Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w remontowanym i adaptowanym na ten cel Młynie Papierni w Barlinku oraz długoterminowy program rewaloryzacji założenia dworsko ogrodowego w Niepołcku. Działania Stowarzyszenia "Młyn Papiernia" koncentrują się przede wszystkim na historycznym krajobrazie kulturowym, stanowiącym najcenniejszy przejaw dziedzictwa lokalnego, zawierającym jego naturalne i kulturowe składniki.

  Cele statutowe:
  • propagowanie i realizacja idei ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jako wspólnego dobra, które należy zachować dla przyszłych pokoleń;
  • sprzyjanie wartościom uniwersalnym i działalność na rzecz zbliżenia różnych społeczności poprzez wzajemne poznanie kultury, nauki i praktyki życia codziennego;
  • rewaloryzacja zabytkowego zespołu Młyna-Papierni w Barlinku w celu realizacji zadań Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego.
  Działania Stowarzyszenia obejmują:
  • interdyscyplinarne badania związane z oceną stanu i ochroną dziedzictwa,
  • techniczną dokumentację zabytków i krajobrazu,
  • popularyzację wiedzy i edukację na rzecz ochrony dziedzictwa,
  • aktywną opiekę nad zabytkami.
  Główne programy edukacyjne:
  • Letnia Szkoła Architektury i Ekologii Krajobrazu - warsztaty interpretacji i dokumentacji dziedzictwa dla studentów architektury,
  • Kultura drewna - zachowanie ryglowego dziedzictwa  – warsztaty tradycyjnych technik budowlanych i rzemiosła przeznaczone dla profesjonalistów i amatorów,
  • Kultura papieru - otwarte programy edukacyjne i warsztaty czerpania papieru dla dzieci i dorosłych.

  Zabytkowy zespół osady Młyna Papierni stanowi zaplecze warsztatów tradycyjnego rzemiosła, miejsce wystaw i imprez tematycznych związanych zwłaszcza z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa. Młyn  udostępniany jest do zwiedzania (z przewodnikiem) zorganizowanym grupom i indywidualnym turystom.

  Prowadzona przez Stowarzyszenia działalność odpłatna pożytku publicznego dotyczy dokumentacji i ochrony zabytków.

  Członkowie Stowarzyszenia, będący przede wszystkim praktykami, a nie teoretykami, są przekonani, że przyjęcie odpowiedzialności za dziedzictwo jest najbardziej efektywną metodą jego ochrony. Wieloletnie doświadczenie poparte praktyką konserwatorsko-budowlaną przekonało nas o potrzebie stworzenia nowoczesnej specjalistycznej bazy dla prac związanych z zachowaniem konstrukcji drewnianej w obiektach zabytkowych, przede wszystkim w obiektach o konstrukcji ryglowej. Obiekty te są ważnym elementem naszego dziedzictwa kulturowego, jednak tradycja budowlana nie jest kontynuowana, brak wiedzy i umiejętności oraz zaplecza badawczego powoduje niczym nie powetowane straty w zasobie kulturowym. Rozbiórki obiektów ryglowych ze względu na zły stan techniczny mogą zostać ograniczone, dzięki właściwie wykonanym ekspertyzom technicznym. "Młyn Papiernia" współpracuje z architektami, konserwatorami, konstruktorami, archeologami, dendrologami, geologami i wszelkimi innymi profesjonalistami mogącymi wspierać wspólny cel ochrony dziedzictwa. Równocześnie Stowarzyszenie podejmuje współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi, samorządami, instytucjami rządowymi, szkołami i środowiskami akademickimi. Stowarzyszenie w prowadzonej  działalności opiera się przede wszystkim na pracy swoich członków oraz na pracy wolontariuszy. Dla na ważna i cenna jest każda pomoc.

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000122811
 • Konto:63 1440 1185 0000 0000 0318 0816
 • Adres:ul. Borówkowa 10, 71-034 Szczecin
 • WWW:mlynpapiernia.org.pl
 • E-mail:stowarzyszenie@mlynpapiernia.org.pl
 • Telefon:91 483 5947
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00