1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie "Młyn Papiernia"

KRS 0000122811

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie "Młyn Papiernia"

KRS 0000122811

Prezent OPP

Pomóż przetrwać zabytkom! Nie ma mniej ważnych zabytków - są te, których jeszcze nie znamy

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn Papiernia" jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Cele statutowe:
• propagowanie i realizacja idei ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jako wspólnego dobra, które należy zachować dla przyszłych pokoleń;
• sprzyjanie wartościom uniwersalnym i działalność na rzecz zbliżenia różnych społeczności poprzez wzajemne poznanie kultury, nauki i praktyki życia codziennego;
• rewaloryzacja zabytkowego zespołu Młyna-Papierni w Barlinku w celu realizacji zadań Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego.

• rewaloryzacja zabytkowego zespołu dworu ryglowego i parku w Niepołcku.

Działania Stowarzyszenia obejmują:
• interdyscyplinarne badania związane z oceną stanu i ochroną dziedzictwa,
• techniczną dokumentację zabytków i krajobrazu,
• popularyzację wiedzy i edukację na rzecz ochrony dziedzictwa,
• aktywną opiekę nad zabytkami.
Główne programy edukacyjne:
• Letnia Szkoła Architektury i Ekologii Krajobrazu - warsztaty interpretacji i dokumentacji dziedzictwa dla studentów architektury,
• Kultura drewna - zachowanie ryglowego dziedzictwa  – warsztaty tradycyjnych technik budowlanych i rzemiosła przeznaczone dla profesjonalistów i amatorów,
• Kultura papieru - otwarte programy edukacyjne i warsztaty czerpania papieru dla dzieci i dorosłych.

Adres biura Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn Papiernia"
ul. Borówkowa 10
71-034 Szczecin
Poland
Tel. (+48) 091 483 5947
e-mail: stowarzyszenie@mlynpapiernia.org.pl

Adres Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego:

ul. Świętego Bonifacego 37/39

74-320 Barlinek

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez wspieranie grup zawodowych, środowisk twórczych i społeczności podejmując wspólne działania na rzecz ochrony i promowania zabytków. Wspieramy inicjatywy mieszkańców na rzecz małych ojczyzn. Organizujemy warsztaty prowadzenia eodzinnych archiwów, dokumentowania historii własnej rodziny i nmiejscowości. Przykładem takich działań jest organizowanie cyklicznych wydarzeń "Przystanek Niepołcko", które popularyzują wiedzę o historii i zabytkach wsi oraz aktywizuą mieszkańców.

Stowarzyszenie w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego podejmuje interwencje w zakresie ochrony zabytków oraz udziela porad właścicielom zabytkowych obiektów. W wyznaczonych dniach nieodpłatnie oprowadzamy po Młynie Papiernia objaśniając jak funkcjonował  tradycyjny i naczym polega przemiał zboża w takim obiekcie.W poszukiwaniu śladów materialnych historii organizujemy wyprawy w najbardziej niedostępne miejsca w okolicy, w których biorą udział miłośnicy przygód i odkrywania zagadek przeszłości.
Twój 1,5% wesprze opisaną powyżej nieodpłatną działlność Stowarzyszenia.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie "Młyn Papiernia"  zostało założone w 1994 roku przez nieformalną grupę młodych architektów i pracowników naukowych związanych z sekcją młodzieżową Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Biuro Stowarzyszenia znajduje się w Szczecinie, jednak działania terenowe obejmują cały obszar Pomorza Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem doliny rzeki Płoni. Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w remontowanym i adaptowanym na ten cel Młynie Papierni w Barlinku oraz długoterminowy program rewaloryzacji założenia dworsko ogrodowego w Niepołcku. Działania Stowarzyszenia "Młyn Papiernia" koncentrują się przede wszystkim na historycznym krajobrazie kulturowym, stanowiącym najcenniejszy przejaw dziedzictwa lokalnego, zawierającym jego naturalne i kulturowe składniki.

Zaglądaj na naszą stronę internetową: www.mlynpapiernia.org.pl oraz naszą stronę facebookową !

Zabytkowy zespół osady Młyna Papierni stanowi zaplecze warsztatów tradycyjnego rzemiosła, miejsce wystaw i imprez tematycznych związanych zwłaszcza z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa. Młyn  udostępniany jest do zwiedzania (z przewodnikiem) zorganizowanym grupom i indywidualnym turystom.

Prowadzona przez Stowarzyszenia działalność odpłatna pożytku publicznego dotyczy dokumentacji i ochrony zabytków.

Członkowie Stowarzyszenia, będący przede wszystkim praktykami, a nie teoretykami, są przekonani, że przyjęcie odpowiedzialności za dziedzictwo jest najbardziej efektywną metodą jego ochrony. Wieloletnie doświadczenie poparte praktyką konserwatorsko-budowlaną przekonało nas o potrzebie stworzenia nowoczesnej specjalistycznej bazy dla prac związanych z zachowaniem konstrukcji drewnianej w obiektach zabytkowych, przede wszystkim w obiektach o konstrukcji ryglowej. Obiekty te są ważnym elementem naszego dziedzictwa kulturowego, jednak tradycja budowlana nie jest kontynuowana, brak wiedzy i umiejętności oraz zaplecza badawczego powoduje niczym nie powetowane straty w zasobie kulturowym. Rozbiórki obiektów ryglowych ze względu na zły stan techniczny mogą zostać ograniczone, dzięki właściwie wykonanym ekspertyzom technicznym. "Młyn Papiernia" współpracuje z architektami, konserwatorami, konstruktorami, archeologami, dendrologami, geologami i wszelkimi innymi profesjonalistami mogącymi wspierać wspólny cel ochrony dziedzictwa. Równocześnie Stowarzyszenie podejmuje współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi, samorządami, instytucjami rządowymi, szkołami i środowiskami akademickimi. Stowarzyszenie w prowadzonej  działalności opiera się przede wszystkim na pracy swoich członków oraz na pracy wolontariuszy. Dla na ważna i cenna jest każda pomoc!


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000122811
 • Konto:63 1440 1185 0000 0000 0318 0816
 • Adres:ul. Borówkowa 10, 71-034 Szczecin
 • WWW:mlynpapiernia.org.pl
 • E-mail:stowarzyszenie@mlynpapiernia.org.pl
 • Telefon:91 483 5947

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Stowarzyszenie "Młyn Papiernia"

KRS 0000122811

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 17:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00