1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie SPOZA
KRS 0000123781

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomagamy Małym i Dużym, dając im wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, godność.

Pomagamy Małym i Dużym, dając wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, godność, lepsze perspektywy. Sprawiamy, że świat jest lepszy!

Stowarzyszenie SPOZA wspiera tych, którzy są w trudnej sytuacji życiowej. Są to:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby po kryzysach psychicznych,
 • dzieci i młodzież z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami, a także ich rodzice,
 • osoby pozostające bez pracy, zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Co roku wspieramy ponad 300 osób dorosłych oraz dzieci i młodzież. 

Naszym głównym celem jest danie im siły i umiejętności do zwiększenia samodzielności w różnych obszarach życia. Oferujemy szerokie spektrum wsparcia (poradnictwo: zawodowe, edukacyjne, psychologiczne, prawne i socjalne) oraz treningi umiejętności osobistych, społecznych i pracy. 

Nasze zasady to:

 • samodzielność/autonomia osób, które wspieramy, na każdym etapie to uczestnik dokonuje wyborów i podejmuje      decyzje; my staramy się wyposażyć każdą osobę w najlepszą wiedzę, jaką możemy przekazać,
 • dostosowanie oferowanego wsparcia do indywidualnych potrzeb odbiorców,
 • profesjonalizm i praca zespołowa – nasi pracownicy współpracują ze sobą, by oferować spójne i komplementarne wsparcie w myśl założenia: „razem możemy więcej!”,
 • podejście holistyczne – szerokie spojrzenie, odniesienie się do różnych trudności/obszarów jednocześnie skuteczniej pomaga osobom, które wspieramy - szczęście każdej osoby warunkuje wiele spraw, nie jedna.

O nas:

 • działamy od 1998 roku,
 • od 2005 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego,
 • w 2013 roku za działania na rzecz osób z niepełnosprawnością zostaliśmy wyróżnieni nagrodą „SUPER LODOŁAMACZ 2013 na Mazowszu”,
 • co roku dla osób korzystających z naszego wsparcia organizujemy nawet kilkadziesiąt tysięcy godzin zajęć,
 • ok. 40% osób, które zgłaszają się do nas, by szukać pracy – znajduje ją.
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Fundusze otrzymane z 1% podatku przeznaczymy na dofinansowanie projektów realizowanych na rzecz naszych podopiecznych, a w szczególności na:

 • prowadzenie Poradni dla osób z niepełnosprawnościami świadczącej pomoc psychologiczną, poradnictwo zawodowe, edukacyjne, prawne, socjalne,
 • prowadzenie Agencji Zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie grup integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz indywidualnych zajęć ze specjalistami (psychologiem, logopedą, reedukatorem, pedagogiem specjalnym),
 • prowadzenie zajęć dla rodziców podnoszących kompetencje wychowawcze,
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży w warszawskich szkołach.
Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie SPOZA zostało założone w listopadzie 1998 r. z inicjatywy specjalistów - m.in. psychologów, pedagogów, terapeutów - oraz rodziców dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. Co roku wspieramy ponad 300 osób dorosłych oraz dzieci i młodzież.

Dążymy do tego, aby dodać naszym podopiecznym siły i zapewnić im umiejętności do zwiększenia samodzielności w różnych obszarach życia. 

Od czerwca 2005 r. Stowarzyszenie SPOZA posiada status organizacji pożytku publicznego. W tym czasie – zabiegając o środki finansowe – staraliśmy się dowieść, że nasza działalność jest potrzebna społeczności dzielnicy i miasta. Dziś liczba oczekujących na miejsca w grupach terapeutycznych przekracza liczbę uczestników, a świadectwo tych, którym pomagamy, jest najlepszym dowodem naszej fachowości.

Od stycznia 2009 roku Stowarzyszenie prowadzi Agencję Zatrudnienia, której klientami są osoby z niepełnosprawnością.

Nasza organizacja posiada także certyfikat Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Agencja Zatrudnienia (nr wpisu 5444) w zakresie:

 • Pośrednictwa Pracy (nr wpisu 5444/1a),
 • Poradnictwa Zawodowego (nr wpisu 5444/4),
 • Doradztwa Personalnego (nr wpisu 5444/2).

Podejmujemy szereg działań, których zadaniem jest wzmocnienie organizacji i zespołu terapeutycznego. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w wielu szkoleniach (m.in. na temat pozyskiwania funduszy, pracy z wolontariuszami, szkolenia z zakresu wideotreningu komunikacji, treningu zastępowania agresji „ART”, praw autorskich w pracy organizacji pozarządowych, tworzenia własnego wizerunku), szkolimy także naszych wolontariuszy.

Jakie są najważniejsze cele działalności SPOZA?

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia SPOZA jest tworzenie przyjaznych warunków wzrostu, rozwoju i życia dzieciom, młodzieży i dorosłym z problemami emocjonalnymi oraz pomoc osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu barier psychicznych i społecznych związanych z niepełnosprawnością.

Aktywnie pomagamy osobom niepełnosprawnym w zdobyciu umiejętności, które pozwolą zwiększyć ich samodzielność w różnych obszarach życia. Oferujemy szerokie spektrum wsparcia (poradnictwo zawodowe, edukacyjne, psychologiczne, prawne i socjalne) oraz treningi umiejętności osobistych i społecznych.

Komu pomagamy?

Stowarzyszenie SPOZA wspiera:

 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby po kryzysach psychicznych;
 • dzieci i młodzież z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami, a także ich rodziców;
 • osoby pozostające bez pracy, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Nasze zasady – jakimi założeniami kierujemy się na co dzień?

 • Dążymy do zapewnienia samodzielności i autonomii osobom, które wspieramy – to uczestnik projektów SPOZA dokonuje wyborów i podejmuje decyzje na każdym etapie swojego rozwoju.
 • Rodzaj oferowanego wsparcia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb odbiorców.
 • Działamy w pełni profesjonalnie i zespołowo – nasi pracownicy współpracują ze sobą, aby oferować spójne i komplementarne wsparcie w myśl założenia „razem możemy więcej!”.
 • Nasza perspektywa postrzegania rzeczywistości jest holistyczna, czyli „szeroko patrzymy” na życie, osobowość i problemy danej osoby.

Jakie są największe sukcesy SPOZA?

 • Z pewnością ogromnym sukcesem Stowarzyszenia SPOZA jest jego stała, prowadzona od 21 lat działalność, którą nieustannie rozwijamy i doskonalimy. 
 • Na przestrzeni lat wypracowaliśmy własny, innowacyjny i  skuteczny model aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością. Efektem czego w 2013 r.  zostaliśmy wyróżnieni nagrodą SUPER LODOŁAMACZ na Mazowszu.
 • Wykorzystujemy wsparcie profesjonalnego trenera pracy dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (nie tylko z niepełnosprawnością intelektualną).
 • Opracowanie i wdrożenie w Polsce nowego zawodu: brokera edukacyjnego.
 • Możemy się poszczycić wysokim odsetkiem osób z grup w trudnej sytuacji na rynku pracy, które podejmują zatrudnienie - wśród naszych klientów ponad 40% rozpoczyna i utrzymuje pracę!

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000123781
 • Konto:81 2130 0004 2001 0445 8451 0001
 • Adres:03-729 Warszawa, ul. Targowa 66 m 23
 • WWW:www.spoza.org.pl
 • E-mail:pracownia@spoza.org.pl
 • Telefon:518382038Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie SPOZA

KRS 0000123781

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie SPOZA

 • Pomagamy Małym i Dużym, dając im wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, godność.

  Pomagamy Małym i Dużym, dając wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, godność, lepsze perspektywy. Sprawiamy, że świat jest lepszy!

  Stowarzyszenie SPOZA wspiera tych, którzy są w trudnej sytuacji życiowej. Są to:

  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby po kryzysach psychicznych,
  • dzieci i młodzież z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami, a także ich rodzice,
  • osoby pozostające bez pracy, zagrożone wykluczeniem społecznym. 

  Co roku wspieramy ponad 300 osób dorosłych oraz dzieci i młodzież. 

  Naszym głównym celem jest danie im siły i umiejętności do zwiększenia samodzielności w różnych obszarach życia. Oferujemy szerokie spektrum wsparcia (poradnictwo: zawodowe, edukacyjne, psychologiczne, prawne i socjalne) oraz treningi umiejętności osobistych, społecznych i pracy. 

  Nasze zasady to:

  • samodzielność/autonomia osób, które wspieramy, na każdym etapie to uczestnik dokonuje wyborów i podejmuje      decyzje; my staramy się wyposażyć każdą osobę w najlepszą wiedzę, jaką możemy przekazać,
  • dostosowanie oferowanego wsparcia do indywidualnych potrzeb odbiorców,
  • profesjonalizm i praca zespołowa – nasi pracownicy współpracują ze sobą, by oferować spójne i komplementarne wsparcie w myśl założenia: „razem możemy więcej!”,
  • podejście holistyczne – szerokie spojrzenie, odniesienie się do różnych trudności/obszarów jednocześnie skuteczniej pomaga osobom, które wspieramy - szczęście każdej osoby warunkuje wiele spraw, nie jedna.

  O nas:

  • działamy od 1998 roku,
  • od 2005 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego,
  • w 2013 roku za działania na rzecz osób z niepełnosprawnością zostaliśmy wyróżnieni nagrodą „SUPER LODOŁAMACZ 2013 na Mazowszu”,
  • co roku dla osób korzystających z naszego wsparcia organizujemy nawet kilkadziesiąt tysięcy godzin zajęć,
  • ok. 40% osób, które zgłaszają się do nas, by szukać pracy – znajduje ją.
 • Jak wykorzystamy 1%

  Fundusze otrzymane z 1% podatku przeznaczymy na dofinansowanie projektów realizowanych na rzecz naszych podopiecznych, a w szczególności na:

  • prowadzenie Poradni dla osób z niepełnosprawnościami świadczącej pomoc psychologiczną, poradnictwo zawodowe, edukacyjne, prawne, socjalne,
  • prowadzenie Agencji Zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych,
  • prowadzenie grup integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz indywidualnych zajęć ze specjalistami (psychologiem, logopedą, reedukatorem, pedagogiem specjalnym),
  • prowadzenie zajęć dla rodziców podnoszących kompetencje wychowawcze,
  • warsztaty dla dzieci i młodzieży w warszawskich szkołach.
 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie SPOZA zostało założone w listopadzie 1998 r. z inicjatywy specjalistów - m.in. psychologów, pedagogów, terapeutów - oraz rodziców dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. Co roku wspieramy ponad 300 osób dorosłych oraz dzieci i młodzież.

  Dążymy do tego, aby dodać naszym podopiecznym siły i zapewnić im umiejętności do zwiększenia samodzielności w różnych obszarach życia. 

  Od czerwca 2005 r. Stowarzyszenie SPOZA posiada status organizacji pożytku publicznego. W tym czasie – zabiegając o środki finansowe – staraliśmy się dowieść, że nasza działalność jest potrzebna społeczności dzielnicy i miasta. Dziś liczba oczekujących na miejsca w grupach terapeutycznych przekracza liczbę uczestników, a świadectwo tych, którym pomagamy, jest najlepszym dowodem naszej fachowości.

  Od stycznia 2009 roku Stowarzyszenie prowadzi Agencję Zatrudnienia, której klientami są osoby z niepełnosprawnością.

  Nasza organizacja posiada także certyfikat Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Agencja Zatrudnienia (nr wpisu 5444) w zakresie:

  • Pośrednictwa Pracy (nr wpisu 5444/1a),
  • Poradnictwa Zawodowego (nr wpisu 5444/4),
  • Doradztwa Personalnego (nr wpisu 5444/2).

  Podejmujemy szereg działań, których zadaniem jest wzmocnienie organizacji i zespołu terapeutycznego. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w wielu szkoleniach (m.in. na temat pozyskiwania funduszy, pracy z wolontariuszami, szkolenia z zakresu wideotreningu komunikacji, treningu zastępowania agresji „ART”, praw autorskich w pracy organizacji pozarządowych, tworzenia własnego wizerunku), szkolimy także naszych wolontariuszy.

  Jakie są najważniejsze cele działalności SPOZA?

  Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia SPOZA jest tworzenie przyjaznych warunków wzrostu, rozwoju i życia dzieciom, młodzieży i dorosłym z problemami emocjonalnymi oraz pomoc osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu barier psychicznych i społecznych związanych z niepełnosprawnością.

  Aktywnie pomagamy osobom niepełnosprawnym w zdobyciu umiejętności, które pozwolą zwiększyć ich samodzielność w różnych obszarach życia. Oferujemy szerokie spektrum wsparcia (poradnictwo zawodowe, edukacyjne, psychologiczne, prawne i socjalne) oraz treningi umiejętności osobistych i społecznych.

  Komu pomagamy?

  Stowarzyszenie SPOZA wspiera:

  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby po kryzysach psychicznych;
  • dzieci i młodzież z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami, a także ich rodziców;
  • osoby pozostające bez pracy, zagrożone wykluczeniem społecznym.

  Nasze zasady – jakimi założeniami kierujemy się na co dzień?

  • Dążymy do zapewnienia samodzielności i autonomii osobom, które wspieramy – to uczestnik projektów SPOZA dokonuje wyborów i podejmuje decyzje na każdym etapie swojego rozwoju.
  • Rodzaj oferowanego wsparcia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb odbiorców.
  • Działamy w pełni profesjonalnie i zespołowo – nasi pracownicy współpracują ze sobą, aby oferować spójne i komplementarne wsparcie w myśl założenia „razem możemy więcej!”.
  • Nasza perspektywa postrzegania rzeczywistości jest holistyczna, czyli „szeroko patrzymy” na życie, osobowość i problemy danej osoby.

  Jakie są największe sukcesy SPOZA?

  • Z pewnością ogromnym sukcesem Stowarzyszenia SPOZA jest jego stała, prowadzona od 21 lat działalność, którą nieustannie rozwijamy i doskonalimy. 
  • Na przestrzeni lat wypracowaliśmy własny, innowacyjny i  skuteczny model aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością. Efektem czego w 2013 r.  zostaliśmy wyróżnieni nagrodą SUPER LODOŁAMACZ na Mazowszu.
  • Wykorzystujemy wsparcie profesjonalnego trenera pracy dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (nie tylko z niepełnosprawnością intelektualną).
  • Opracowanie i wdrożenie w Polsce nowego zawodu: brokera edukacyjnego.
  • Możemy się poszczycić wysokim odsetkiem osób z grup w trudnej sytuacji na rynku pracy, które podejmują zatrudnienie - wśród naszych klientów ponad 40% rozpoczyna i utrzymuje pracę!

   

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000123781
 • Konto:81 2130 0004 2001 0445 8451 0001
 • Adres:03-729 Warszawa, ul. Targowa 66 m 23
 • WWW:www.spoza.org.pl
 • E-mail:pracownia@spoza.org.pl
 • Telefon:518382038
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00