1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek

KRS 0000126168

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek

KRS 0000126168

Prezent OPP

Jesteśmy po to, aby pomagać - Kobieto, rak to nie wyrok - Czekamy na Ciebie

Stowarzyszenie działa na terenie powiatu nowosolskiego od 2002 roku. Niesie pomoc i wsparcie potrzebującym kobietom z rakiem piersi i ich rodzinom - wsparcie psychologiczne i rehabilitację.

Jesteśmy grupą samapomocową-poprzez wspólne działania pomagamy sobie nawzajem.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki otrzymane w ramach 1%  wykorzystujemy na rehabilitacje i psychologa gdyż nie wystarcza środków otrzymanych w ramach dotacji.

Rozliczenie z otrzymanych  pieniędzy publikujemy na stronie ministerstwa pod naszym nr KRS 0000126168

Więcej o nas

Więcej o nas

Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek "Tęcza" istnieje w Nowej Soli od roku 2002. Zajmujemy się pomocą osobom dotkniętym rakiem piersi i ich rodzinom z terenu powiatu Nowosolskiego. Obecnie zrzeszamy 25 amazonek + 10 osób wspierających Stowarzyszenie-rodziny i przyjaciele Amazonek.

Jako pierwsze w powiecie w roku 2004 zostało Organizacja Pożytku Publicznego. Swoje sprawozdania publikujemy na stronie ministerstwa.

Jesteśmy członkiem Federacji Stowarzyszeń Amazonek-organizacji działającej od 25 lat i zrzeszającej 210 klubów i ok. 26000 członków w całej Polsce.

Jesteśmy szkolone w zakresie najnowszej wiedzy i metod leczenia oraz w zakresie wolontariatu. Bierzemy udział w wielu działaniach  Federacji na szczeblu ogólnopolskim w tym w warsztatach artystycznych, psychologicznych oraz na temat tworzenia prawa.

W Stowarzyszeniu pomagamy w rehabilitacji fizycznej- koniecznej po chorobie: masaże oraz inne zabiegi rehabilitacyjne wg indywidualnych potrzeb członków Stowarzyszenia oraz wspieramy psychologicznie potrzebujące osoby tak Amazonki oraz w miarę potrzeb rodziny-grupowe i indywidualne spotkania z psychologami organizowane w siedzibie Stowarzyszenia.

Prowadzimy akcje profilaktyczne- spotkania z uczniami, nauczycielami oraz pracownikami , rozdajemy ulotki i materiały edukacyjne.

W klubie działamy na zasadzie grupy samopomocowej- spotkania i rozmowy podczas spotkań w siedzibie Stowarzyszenia-klubie w II i IV czwartek miesiąca od godz.16

W Stowarzyszeniu integrujemy się, także z  Amazonkami w całym woj. Lubuskim oraz uczestniczymy w szkoleniach i różnorakich akcjach organizowanych przez Federację Stowarzyszeń Amazonki np. szkolenia, wykłady medyczne, olimpiady Amazonek, spotkania rocznicowe klubów Amazonek

Zawiązujemy więzi w Stowarzyszeniu-wieloletnie przyjaźnie i co za tym idzie wspieramy sie w trudnych życiowych momentach-nie zawsze związanych z chorobą ale także z codziennym życiem. Wspólnie przeżywamy uroczystości w Stowarzyszeniu oraz w  innych Stowarzyszeniach Amazonek-umacnia to  więzi między ludzkie.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Celem Stowarzyszenia jest :

1. wszechstronne działanie na rzecz osób z rakiem piersi

2. integracja niepełnosprawnych osób z rakiem piersi

3. integracja członków stowarzyszenia ze wspólnotą regionalną i zagraniczną

4. pomoc rodzinom z problemami wynikającymi ze skutków choroby nowotworowej

5. wspieranie działań przeciw dyskryminacji i nierównemu traktowaniu osób niepełnosprawnych i starszych

6. promocja zdrowia

7. Zwiększenie aktywności obywatelskiej i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

8. Rozwój wsparcia na rzecz osób starszych

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei

2. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej osób z rakiem piersi

3. Reprezentowanie interesów osób „dotkniętych” rakiem piersi

4. Informowanie i szerzenie idei wczesnego wykrywania chorób nowotworowych oraz skuteczności metod leczenia

5. Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką chorób nowotworowych

6. Nawiązywanie współpracy i wymianę doświadczeń z onkologicznymi Klubami i Stowarzyszeniami w kraju i za granicą

7. Tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy

8. Organizowanie samopomocowej rehabilitacji w formie akcji „Ochotniczki”.

9.Wydawanie broszur, plakatów, materiałów edukacyjnych, ulotek itp.

10.Zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację celów statutowych 11.Prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez kulturowych, rozrywkowych i sportowych

12.Realizację projektów, inicjatyw, przedsięwzięć współfinansowanych ze środków własnych, środków publicznych oraz środków darczyńców

13.Prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej i promocyjnej,

14.Promocję i organizację wolontariatu

15.Doradztwo prawne i obywatelskie

16.Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, prelekcji wykładów, imprez służących realizacji celów statutowych

17.Spotkania robocze, debaty, zebrania, zgromadzenia publiczne


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo lubuskie
 • KRS:0000126168
 • Konto:73 2030 0045 1110 0000 0239 4400
 • Adres:Ul. Kasprowicza 12, 67-100 Nowa Sól
 • WWW:amazonki.net.pl
 • E-mail:amazonki@amazonki.net.pl
 • Telefon:608 670 648

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek

KRS 0000126168

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00