1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Itaka - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
  KRS 0000126459

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Poszukujemy zaginionych, pomagamy ich rodzinom

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych powstała w 1999 roku. ITAKA jest jedyną organizacją pozarządową w Polsce, która całościowo zajmuje się problemem zaginięcia.

Główne obszary działalności Fundacji to:

 • poszukiwanie osób zaginionych
 • wsparcie dla rodzin i bliskich
 • profilaktyka zaginięć

ITAKA wszelką pomoc świadczy bezpłatnie

MISJA I WARTOŚCI

Poszukujemy zaginionych, pomagamy ich rodzinom. Jesteśmy grupą ludzi, których łączą wspólne wartości: troska o dobro i bezpieczeństwo drugiego człowieka, poszanowanie praw człowieka i obywatela, poszanowanie jego prawa do samostanowienia. Nigdy nie oceniamy ludzkich postaw, zachowań i wyborów. Staramy się nieustannie poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie tak, aby nasza pomoc przynosiła ludziom ulgę w cierpieniu i doprowadzała do rozwiązania sprawy fundacji.

Jak wykorzystamy 1%

Wynagrodzenia oraz koszty opercyjne organizacji.

Więcej o nas

Misja:
Poszukujemy zaginionych, pomagamy ich rodzinom. Jesteśmy grupą ludzi, których łączą wspólne wartości: troska o dobro i bezpieczeństwo drugiego człowieka, poszanowanie praw człowieka i obywatela, poszanowanie jego prawa do samostanowienia. Nigdy nie oceniamy ludzkich postaw, zachowań i wyborów. Staramy się nieustannie poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie, tak, aby nasza pomoc przynosiła ludziom ulgę w cierpieniu i skutkowała rozwiązaniem sprawy. Utożsamiamy się z ideami demokracji liberalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Wszelką pomoc świadczymy bezpłatnie.

Prowadzone działania:

- Poszukiwanie osób zaginionych.
- Bezpłatne informowanie społeczeństwa o problemie zaginięcia oraz prowadzenie aktywnej akcji prewencyjnej w środowiskach zagrożonych zaginięciem.
- Bezpłatna pomoc rodzinom osób zaginionych w poszukiwaniach bliskiej osoby i udzielanie pomocy w organizacji takich poszukiwań.
- Bezpłatne publikowanie i kolportowanie zdjęć osób zaginionych, szczególnie dzieci.
- Służenie bezpłatną radą, informacją, poradą prawną i psychicznym wsparciem dla rodzin osób zaginionych.
- Udzielanie finansowego lub rzeczowego wsparcia rodzinom osób zaginionych, które wskutek zaginięcia bliskiej osoby, popadły w trudne warunki życiowe.
- Współpraca z organizacjami i instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w kraju i zagranicą, których celem jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Najważniejsze działania:

Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka 116-000 (prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka, Udzielenie członkom jego rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego) oraz działania poszukiwawce.

Jak pomagamy?
Poszukiwania
- Nagłaśniamy zaginięcia w środkach masowego przekazu

Baza zaginionych
Mamy stały kontakt z rodziną zaginionego, udzielamy i aktualizujemy informacje

Internet
Wykorzystujemy media społecznościowe w poszukiwaniach

Policja i straż miejska
Szukamy wspólnie i monitorujemy działania służb publicznych

Noclegownie, schroniska, szpitale
- Sprawdzamy miejsca możliwego pobytu

Ambasady, konsulaty
- Wspólpracujemy z instytucjami rządowymi przy zaginięciach zagranicznych

Pomoc rodzinom
Telefoniczne linie wsparcia
prowadzimy telefoniczne linie wsparcia, które działają przez cały rok: (Linia Wsparcia 22 654 70 70 i Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka 116 000)

Poradnictwo
- Porad udzielają psycholodzy, prawnicy, doświadczeni specjaliści do spraw poszukiwań.

Aktywnie poszukujemy zaginionych w Polsce i zagranicą.

Profilaktyka zaginięć, akcje edukacyjne

Dbamy o podnoszenie ważnych społecznie problemów poprzez akcje edukacyjne i kampanie społeczne:

Stop depresji - akcja mająca na celu informowanie o społecznych skutkach depresji
Nie uciekaj - akcja społeczna skierowana do młodych osób mających życiowe trudności
Bezpieczna praca - edukowanie w zakresie bezpiecznej pracy zagranicą
Porwania rodzicielskie - problematyka prawnych aspektów rodzicielstwa
Międzynarodowy dzień dziecka zaginionego
Inne akcje społeczne i edukacyjne o podobnej tematyce

Fundacja ITAKA od 1 października 2017 r. realizuje również na zlecenie Ministerstwa Zdrowia projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 pn. „Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego”, którego celem jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym.

W ramach Centrum Wsparcia udzielana jest całodobowa pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego poprzez telefon (800 70 22 22), czat i email.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia.


 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000126459
 • Konto:61 160 0 11 69 0 003 0132 084 9 50 01
 • Adres:Emilii Plater 47
 • WWW:www.1procent.zaginieni.pl
 • E-mail:biuro@zaginieni.pl
 • Telefon:226201610 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Itaka - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

  KRS 0000126459

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Itaka - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

 • Poszukujemy zaginionych, pomagamy ich rodzinom

  Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych powstała w 1999 roku. ITAKA jest jedyną organizacją pozarządową w Polsce, która całościowo zajmuje się problemem zaginięcia.

  Główne obszary działalności Fundacji to:

  • poszukiwanie osób zaginionych
  • wsparcie dla rodzin i bliskich
  • profilaktyka zaginięć

  ITAKA wszelką pomoc świadczy bezpłatnie

  MISJA I WARTOŚCI

  Poszukujemy zaginionych, pomagamy ich rodzinom. Jesteśmy grupą ludzi, których łączą wspólne wartości: troska o dobro i bezpieczeństwo drugiego człowieka, poszanowanie praw człowieka i obywatela, poszanowanie jego prawa do samostanowienia. Nigdy nie oceniamy ludzkich postaw, zachowań i wyborów. Staramy się nieustannie poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie tak, aby nasza pomoc przynosiła ludziom ulgę w cierpieniu i doprowadzała do rozwiązania sprawy fundacji.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Wynagrodzenia oraz koszty opercyjne organizacji.

 • Więcej o nas

  Misja:
  Poszukujemy zaginionych, pomagamy ich rodzinom. Jesteśmy grupą ludzi, których łączą wspólne wartości: troska o dobro i bezpieczeństwo drugiego człowieka, poszanowanie praw człowieka i obywatela, poszanowanie jego prawa do samostanowienia. Nigdy nie oceniamy ludzkich postaw, zachowań i wyborów. Staramy się nieustannie poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie, tak, aby nasza pomoc przynosiła ludziom ulgę w cierpieniu i skutkowała rozwiązaniem sprawy. Utożsamiamy się z ideami demokracji liberalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Wszelką pomoc świadczymy bezpłatnie.

  Prowadzone działania:

  - Poszukiwanie osób zaginionych.
  - Bezpłatne informowanie społeczeństwa o problemie zaginięcia oraz prowadzenie aktywnej akcji prewencyjnej w środowiskach zagrożonych zaginięciem.
  - Bezpłatna pomoc rodzinom osób zaginionych w poszukiwaniach bliskiej osoby i udzielanie pomocy w organizacji takich poszukiwań.
  - Bezpłatne publikowanie i kolportowanie zdjęć osób zaginionych, szczególnie dzieci.
  - Służenie bezpłatną radą, informacją, poradą prawną i psychicznym wsparciem dla rodzin osób zaginionych.
  - Udzielanie finansowego lub rzeczowego wsparcia rodzinom osób zaginionych, które wskutek zaginięcia bliskiej osoby, popadły w trudne warunki życiowe.
  - Współpraca z organizacjami i instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w kraju i zagranicą, których celem jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

  Najważniejsze działania:

  Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka 116-000 (prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka, Udzielenie członkom jego rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego) oraz działania poszukiwawce.

  Jak pomagamy?
  Poszukiwania
  - Nagłaśniamy zaginięcia w środkach masowego przekazu

  Baza zaginionych
  Mamy stały kontakt z rodziną zaginionego, udzielamy i aktualizujemy informacje

  Internet
  Wykorzystujemy media społecznościowe w poszukiwaniach

  Policja i straż miejska
  Szukamy wspólnie i monitorujemy działania służb publicznych

  Noclegownie, schroniska, szpitale
  - Sprawdzamy miejsca możliwego pobytu

  Ambasady, konsulaty
  - Wspólpracujemy z instytucjami rządowymi przy zaginięciach zagranicznych

  Pomoc rodzinom
  Telefoniczne linie wsparcia
  prowadzimy telefoniczne linie wsparcia, które działają przez cały rok: (Linia Wsparcia 22 654 70 70 i Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka 116 000)

  Poradnictwo
  - Porad udzielają psycholodzy, prawnicy, doświadczeni specjaliści do spraw poszukiwań.

  Aktywnie poszukujemy zaginionych w Polsce i zagranicą.

  Profilaktyka zaginięć, akcje edukacyjne

  Dbamy o podnoszenie ważnych społecznie problemów poprzez akcje edukacyjne i kampanie społeczne:

  Stop depresji - akcja mająca na celu informowanie o społecznych skutkach depresji
  Nie uciekaj - akcja społeczna skierowana do młodych osób mających życiowe trudności
  Bezpieczna praca - edukowanie w zakresie bezpiecznej pracy zagranicą
  Porwania rodzicielskie - problematyka prawnych aspektów rodzicielstwa
  Międzynarodowy dzień dziecka zaginionego
  Inne akcje społeczne i edukacyjne o podobnej tematyce

  Fundacja ITAKA od 1 października 2017 r. realizuje również na zlecenie Ministerstwa Zdrowia projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 pn. „Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego”, którego celem jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym.

  W ramach Centrum Wsparcia udzielana jest całodobowa pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego poprzez telefon (800 70 22 22), czat i email.

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000126459
 • Konto:61 160 0 11 69 0 003 0132 084 9 50 01
 • Adres:Emilii Plater 47
 • WWW:www.1procent.zaginieni.pl
 • E-mail:biuro@zaginieni.pl
 • Telefon:226201610
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00