1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Rodzin Górniczych

KRS 0000127003

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Rodzin Górniczych

KRS 0000127003

Prezent OPP

Pomoc potrzebującym wsparcia rodzinom

Fundacja Rodzin Górniczych od 2004 roku jest organizacją pożytku publicznego. Wspiera rodziny podzkodowane w tragediach górniczych - wdowy, sieroty i inwalidów górniczych. Zarejestrowana pod numerem KRS 0000127003 prowadzi zbiórkę środków z odpisów 1,5% podatku z rocznego dochodu rozliczanego w Urzędzie Skarbowym. Pomoc można przekazać na cele statutowe Fundacji lub na wybranego podopiecznego, któremu przekazane zostaną zebrane środki. Uzyskane środki przeznaczane są w całości na pomoc dla podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych.

„Pomagamy rodzinom, którymi wstrząsnęły górnicze tragedie, jesteśmy w najtrudniejszych chwilach, starając się im pomóc w codziennym bycie i w ułożeniu przyszłości. Zarówno wdowy, obarczone często ponad miarę trudem utrzymania rodziny, jak i poszkodowani w wypadkach w pracy górnicy, wymagają, aby otoczyć ich opieką i pomóc w ratowaniu zdrowia czy bieżących wydatkach, a często środki finansowe którymi dysponują okazują się niewystarczające.” – Prezes Fundacji Ryszard Wyględacz

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Otrzymana pomoc z 1,5% podatku w całości przeznaczana jest na działalność statutową FundacjiFRG.

Fundacja Rodzin Górniczych jest organizacją non-profit wykonującą trudne zadania społeczne polegające na niesieniu  pomocy osobom dotkniętym tragediami górniczymi, jak również zmagającymi się z problemami wykluczenia społecznego, niepełnosprawnościami, przewlekłymi chorobami, samotnością w starszym wieku. Zapewnia swoim podopiecznym pomoc materialną na bieżące wydatki, leki, rehabilitacje, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, jak również kształcenie dzieci i młodzieży.

Ukierunkowana pomoc w formie zbiórek publicznych i 1,5% podatku przekazywana jest podopiecznym, którzy wymagają wsparcia w leczeniu, rehabilitacji czy też sfinansowaniu zabiegów medycznych nie objętych finansowaniem NFZ:

1. Marcin Sobala - ma 41 lat, w 2006 roku potwierdzono u niego chorobę Niemanna-Picka, która powoli wyniszcza organizm. Stan Marcina dzięki podawanemu lekowi się ustabilizował, choć nadal ma problemy z poruszaniem się, koordynacją ruchów, mową. Marcin jest bardzo miłym, pogodnym człowiekiem, zachowuje uśmiech mimo choroby, chociaż coraz trudniej. Lek zatrzymujący postęp choroby kosztuje 8.300 zł. Zbieramy na jego zakup, aby Marcin mógł żyć. Cel szczegółowy: Marcin Sobala

2. Radosław Górka - ma 37 lat. Jest ojcem 2 dzieci - 9 lat i 4 latka. W 2019 roku uległ wypadkowi na kopalni i jest sparaliżowany. Twój 1,5% pomoże w zakupie wózka inwalidzkiego dla Radka. Cel szczegółowy: Radosław Górka

3. Wiktoria Nadzieja - ma 8 lat, w roku 2021 zdiagnozowano u niej cukrzycę typ 1 jest to choroba nieuleczalną wymaga stałej specjalistycznej diety oraz dożywotniego zapotrzebowania w środki medyczne. Cel szczegółowy: Wiktoria Nadzieja

4. Lena Latuszewska - ma 10 lat. W 14 miesiącu życia zdiagnozowano u niej autyzm. Choroba zaburza rozwój dziewczynki, odbiór dzwięków i sygnałów z otoczenia. Dziewczynka nie mówi, jest nadwrażliwa na dźwięki. Walczymy o przywrócenie kontaktu Lenki ze światem. 1,5% zbieramy na leczenie, specjalistyczne terapie i rehabilitację.  Cel szczegółowy: Lena Latuszewska

5. Justin Bator - choruje na  Cukrzyce  typu 1. Ma  podłączoną pompę insulinową i sprzęt do stałego monitorowania poziomu glikemii. Wymaga  stałego leczenia i kontroli. Każdy dzień  to walka, aby Justin mógł cieszyć się dzieciństwem, a w przyszłości nie cierpiał z powodu powikłań. Cel szczegółowy: Justin Bator

6. Radosław Midura - jest po przeszczepie szpiku kostnego i leczeniu chemioterapią białaczki. Ma stwierdzoną niepełnosprawność ruchową, hipotomię mięśniową, wady postawy. Zbieramy 1,5% na dalszą intensywną rehabilitację. Cel szczegółowy: Radosław Midura

7. Karolina Nowak - urodziła się w 2009 roku. Jest chora na cukrzycę typu I. Wymaga stałego podawania insuliny za pomocą specjalnej pompy i pomiaru glikemii. Dziewczynka ma także celiaklię - konieczne jest przestrzeganie specjalnej diety. Dziewczynka wymaga stałego leczenia. Cel szczegółowy: Karolina Nowak

8. Antoni Wójcik - ma 10 lat, zdiagnozowano u niego cukrzyce typu 1. Choroba ta niszczy komórki   insulinowe  w  trzustce,  które  są  niezbędne  do  prawidłowego   funkcjonowania organizmu. Leczenie polega na  stałej  kontroli stężenia cukru we krwi i podawania insuliny. Zebrane  środki zostaną  przeznaczone na zakup specjalistycznej  pompy insulinowej wraz  z  systemem  do  ciągłego  monitorowania   glikemii,  aby  zapobiec  niebezpiecznym niedocukrzeniom - prowadzącym  do  śpiączki  i  wysokiej  glikemii. Cel szczegółowy: Antoni Wójcik

9. Mariusz Szczurek - 10 lat temu w wieku 39-u lat doznał udaru pnia mózgu, który szczęśliwie przeżył, ale skutkiem, czego ma sparaliżowane 4-ry kończyny, nie mówi. 1,5% zbiera na większą liczbę rehabilitacji, bo to powoli przynosi efekty. Na początku tylko leżał, a teraz wstaje. Cel szczegółowy: Mariusz Szczurek

10. Wiktoria Stania - urodziła się z wadami genetcznymi: Zespół Downa, niedosłuch i osłabione widzenie. Dziewczynka powinna pójść do pierwszej klasy, ale najpierw potrzebuje specjalistycznych terapii logopedycznych, pedagogicznych, neurologicznych oraz fizjoterapeutycznych, których koszt w większości rodzice finansują ze  środków własnych. Zbieramy na pomoc Wiktorii w rozwoju i edukacji. Cel szczegółowy: Wiktoria Stania

11. Natalia Nowok - urodziła się w szóstym miesiącu ciąży. Zdiagnozowano u niej porażenie mózgowe. Natalia nie widzi, nie słyszy, nie mówi, nie chodzi. Dziewczynka wymaga stałej rehabilitacji. Cel Szczegółowy: Natalia Nowok

12. Kamil Czarnota - urodził  się  z  ultrarzadką  chorobą  genetyczną, której towarzyszą liczne wady wrodzone : wada serca, wada wzroku, obustronny niedosłuch, deformacja żeber, klatki piersiowej i inne. Walczymy  z jego chorobą i niepełnosprawnością.  Zbieramy  1,5%  na  rehabilitacje i terapię. Cel szczegółowy: Kamil Czarnota

13. Radosław Kałan - ma  10 lat. Radek urodził się jako zdrowe dziecko. 2 lata temu zdiagnozowano u niego cukrzyce typu 1. Jest to choroba autoimmunologiczna, która wymaga stałych pomiarów cukru we krwi i podawania insuliny. Korzystamy z pompy insulinowej oraz ciągłego monitorowania poziomu glikemii dzięki którym Radek może nie tylko normalnie żyć, ale i ma szansę na spełnienie swojego największego marzenia jakim jest granie w piłkę nożną w bezpieczny i swobodny sposób. 1,5% zbieramy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do jego pompy, zajęć rehabilitacyjnych oraz sprzętu diabetologicznego. Cel szczegółowy: Radosław Kałan

14. Antoni Rzymanek - mimo iż ma tylko 5 latek, to ma już za sobą szereg badań specjalistycznych, wizyt w szpitalach i operację wynikającą z wrodzonej choroby Hirschsprunga. Kiedy miał roczek okazało się, że ma też padaczkę. Leki, które bierze zmniejszyły ilość napadów, mimo to nadal wymaga ciągłej opieki. Jest pod stałą kontrolą genetyka, neurologów, chirurga i kardiologa, którzy poszukują przyczyny dolegliwości. Aktualnie czeka z niecierpliwością na wyniki kosztownych badań genetycznych WES TRIO. 1,5% zbieramy na dalszą diagnostykę i leczenie Antosia. Cel szczegółowy: Antoni Rzymanek

15. Janusz Dziadecki - górnik inwalida, ojciec 2 dzieci potrzebuje Waszej pomocy. Janusz 12 lat temu w wyniku wypadku na KWK Wieczorek stracił obie nogi. Potrzebuje nowej protezy, na którą zbiera środki. Koszt jest wysoki, to ok. 143.000zł. Jednak dzięki niej Janusz będzie mógł być praktycznie w pełni sprawnym rodzicem, prowadzić zwyczajne życie zapominając o swoim kalectwie. Cel szczegółowy: Janusz Dziadecki

16. Tomasz Porwoł - inwalida górnik, który po amputacji palca w wyniku wypadku na kopalni cierpi na nowotwór pourazowy - nerwiak. W wyniku choroby cierpi na silne bóle i musi być poddawany operacjom usuwania narośli nerwiaka. Potrzebuje środków na specjalistyczne leczenie. Tomasz jest ojcem 2 dzieci, w tym jednego z niepełnosprawnością. Chciałby pokonać chorobę i odzyskać sprawność, aby móc zająć się w pełni swoimi dziećmi oraz odciążyć żonę w codziennej opiece nad sobą i dziećmi. Cel szczegółowy: Tomasz Porwoł

17. Wiktor Gaweł - Chłopiec  choruje  na   spatyczne  porażenie czterokończynowe,   pahygyrię,    padaczkę. Wiktorek nie  chodzi,  nie  siedzi,  nie  mówi. Potrzebuje  stałej,  intensywnej  rehabilitacji. 

18. Wiktoria Rukojć - Dziewczynka zmaga się z kilkoma uciążliwymi chorobami: glaktozemia klasyczna, hipomielinizacja istoty białej, skolioza, osteopatia, zaćma, zespół Asbergera. Wiktoria wymaga specjalistycznego leczenia i rehabilitacji. 
 

Środki pozyskane ze zbiórki są bardzo ważne dla Fundacji, ponieważ organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Finansowana jest ze składek i darowizn od firm i osób prywatnych oraz odliczeń 1,5% należnego podatku.

Jeśli chcecie pomóc potrzebującym osobom w ratowaniu ich zdrowia, umożliwieniu  zdobycia odpowiedniego wykształcenia czy w powrocie do życia w społeczeństwie po przebytej tragedii, przekażcie 1,5% podatku na Fundację Rodzin Górniczych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Geneza Fundacji FRG:

Fundacja Rodzin Górniczych została założona w 1997 roku z potrzeby serca Braci Górniczej dla niesienia pomocy rodzinom górników, którzy giną w wypadkach na kopalniach.

Od początku działalności pomoc kierujemy do rodzin, którymi wstrząsają górnicze tragedie, pomagając im w bieżącym życiu i w ułożeniu przyszłości. Główną troską otaczamy osierocone dzieci, uznając, że po śmierci ojca zawsze najbardziej poszkodowane są dzieci. Mamy tę wielką satysfakcję, że dzięki naszej pomocy ani jedna sierota po górniku nie jest pozbawiona możliwości nauki i zdobycia wykształcenia.

Cel działania Fundacji FRG:

Materialne wspieranie rodzin górników którzy zginęli w wyniku wypadków przy pracy, inwalidów górniczych i innych rodzin górniczych znajdujących się z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza będących w niedostatku lub potrzebujących doraźnego wsparcia.

Formy działania Fundacji FRG:

- udzielanie stypendiów uczącym się dzieciom z rodzin górniczych;
- udzielanie zapomóg doraźnych i socjalnych rodzinom górniczym;
- organizowanie wycieczek dla dzieci i wdów;
- organizowanie wczasów krajowych dla rodzin,
- pomoc w leczeniu i rehabilitacji.

Podopieczni Fundacji FRG:

Dzieciom-sierotom, które w wyniku wypadku na kopalni straciły rodzica bądź wypadek ograniczył jego sprawność, przez co rodzice nie mogą zapewnić im wystarczającego wsparcia przede wszystkim w edukacji. Fundacja wspiera je w tym zakresie poprzez stypendia oraz warsztaty wypoczynkowo-edukacyjne, na których prowadzone są zajęcia z plastyki, języków obcych, tańca towarzyskiego, fotografii, żeglarstwa.

rodzinom górniczym z niepełnosprawnymi dziećmi. One także mogą otrzymać stypendium, jeśli się uczą. Finansowany jest dla nich zakup specjalistycznego sprzętu, dofinansowanie zabiegów medycznych, rehabilitacji.

wdowom, które po utracie męża zostają same z dziećmi, nie zawsze mając możliwość znalezienia zatrudnienia, których dochody nie zabezpieczają ważnych potrzeb rodziny. Wdowom, które nie mają prawa do renty i także mają problemy z otrzymaniem pracy z racji wieku, braku odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia, szczególnie jeśli kobieta zajmowała się wyłącznie domem i wychowaniem dzieci. Fundacja wspiera je poprzez wypłaty zapomóg.

górnikom poszkodowanym w wypadkach przy pracy, którzy wymagają specjalistycznej opieki medycznej, rehabilitacji dla przywrócenia choć w pewnym stopniu sprawności sprzed wypadku, jeśli nie jest możliwe całkowite wyleczenie. Finansowany jest dla nich także zakup specjalistycznego sprzętu, dofinansowanie zabiegów medycznych, rehabilitacji.

Finansowanie działalności Fundacji FRG:

Fundacja finansowana jest ze składek pracowników kopalń i darowizn przekazywanych przez firmy oraz osoby prywatne, jak również ze środków pochodzących z odliczeń 1% należnego podatku oraz zbiórek publicznych.

Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Środki pomocowe uzyskujemy dzięki ofiarności naszych darczyńców. Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy zgodną z zasadami naszego Statutu, czyli wsparcie poprzez wpłatę darowizn, organizację zbiórek pieniężnych podczas festynów, konferencji, itp.

Nagrody Fundacji FRG:

Nasze działania są doceniane przez wiele instytucji i firm oraz środowiska lokalne. Otrzymaliśmy: Nagrodę Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” 2022 rok, Złotą Honorową Odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego, statuetkę „Czarny Diament”, nagrodę im. Wojciecha Korfantego, specjalne wyróżnienie od Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego i Dyrekcji Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”, wyróżnienie Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego - Oskardy.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000127003
 • Konto:41 1020 2313 0000 3802 0349 5611
 • Adres:Powstańców 30, 40-039 Katowice
 • WWW:https://fundacjafrg.pl
 • E-mail:fundacjafrg@wp.pl
 • Telefon:327 572 608

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Rodzin Górniczych” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja Rodzin Górniczych

KRS 0000127003

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00