1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Rodzin Górniczych
KRS 0000127003

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomoc poszkodowanym przez tragedie górnicze

Fundacja Rodzin Górniczych od 2004 roku jest organizacją pożytku publicznego. Wspiera rodziny podzkodowane w tragediach górniczych - wdowy, sieroty i inwalidów górniczych. Zarejestrowana pod numerem KRS 0000127003 prowadzi zbiórkę środków z odpisów 1% podatku z rocznego dochodu rozliczanego w Urzędzie Skarbowym. Pomoc można przekazać na cele statutowe Fundacji lub na wybranego podopiecznego, któremu przekazane zostaną zebrane środki.

W dotychczasowej działalności Fundacja Rodzin Górniczych udzieliła pomocy ponad 5 tys. rodzin, wydając na ten cel przeszło 31 mln zł.

„Pomagamy rodzinom, którymi wstrząsnęły górnicze tragedie, jesteśmy w najtrudniejszych chwilach, starając się im pomóc w codziennym bycie i w ułożeniu przyszłości. Zarówno wdowy, obarczone często ponad miarę trudem utrzymania rodziny, jak i poszkodowani w wypadkach w pracy górnicy, wymagają, aby otoczyć ich opieką i pomóc w ratowaniu zdrowia czy bieżących wydatkach, a często środki finansowe którymi dysponują okazują się niewystarczające.” – Prezes Fundacji Ryszard Wyględacz

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Otrzymana pomoc z 1% podatku w całości przeznaczana jest na działalność statutową FundacjiFRG.

Statutowa działalność Fundacji to materialne wspieranie rodzin pozostałych po górnikach, którzy ponieśli śmierć w wyniku wypadków przy pracy, inwalidów górniczych i innych rodzin górniczych, znajdujących się z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza będących w niedostatku lub potrzebujących doraźnego wsparcia.

Poprzez system zapomóg Fundacja wspiera będące w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej rodziny górnicze. Stypendia są wsparciem dla uczącej się dzieci i młodzieży. Fundacja pomaga też poprzez dofinansowania wyjazdów i zabiegów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegów operacyjnych, wyjazdów edukacyjno-wypoczynkowych dla sierot.

Ukierunkowana pomoc w formie zbiórek publicznych i 1% podatku przekazywana jest podopiecznym, którzy wymagają wsparcia w leczeniu, rehabilitacji czy też sfinansowaniu zabiegów medycznych nie objętych finansowaniem NFZ.

Więcej o nas

Więcej o nas

Geneza FundacjiFRG:

Fundacja   Rodzin  Górniczych  została  założona  w  1997  roku z   potrzeby    serca    Braci   Górniczej    dla   niesienia   pomocy rodzinom  górników,  którzy  giną  w  wypadkach  na kopalniach.

Od  początku  działalności  pomoc  kierujemy do  rodzin,  którymi wstrząsają  górnicze tragedie, pomagając im w  bieżącym  życiu i w  ułożeniu  przyszłości.  Główną  troską otaczamy  osierocone dzieci,    uznając,  że   po    śmierci    ojca    zawsze    najbardziej
poszkodowane   są   dzieci.   Mamy  tę    wielką   satysfakcję,  że dzięki  naszej   pomocy  ani   jedna   sierota  po  górniku  nie  jest pozbawiona    możliwości     nauki   i    zdobycia wykształcenia.

Cel działania FundacjiFRG:

Materialne wspieranie rodzin górników którzy zginęli w wyniku wypadków przy pracy, inwalidów górniczych i innych rodzin górniczych znajdujących się z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza będących w niedostatku lub potrzebujących doraźnego wsparcia.

Formy działania FundacjiFRG:


- udzielanie stypendiów uczącym się dzieciom z rodzin górniczych;
- udzielanie zapomóg doraźnych i socjalnych rodzinom górniczym;
- organizowanie wycieczek dla dzieci i wdów;
- organizowanie wczasów krajowych dla rodzin,
- pomoc w leczeniu i rehabilitacji.

Podopieczni FundacjiFRG:

 • Dzieciom-sierotom, które w wyniku wypadku na kopalni straciły rodzica bądź wypadek ograniczył jego sprawność, przez co rodzice nie mogą zapewnić im wystarczającego wsparcia przede wszystkim w edukacji. Fundacja wspiera je w tym zakresie poprzez stypendia oraz warsztaty wypoczynkowo-edukacyjne, na których prowadzone są zajęcia z plastyki, języków obcych, tańca towarzyskiego, fotografii, żeglarstwa.
 • rodzinom górniczym z niepełnosprawnymi dziećmi. One także mogą otrzymać stypendium, jeśli się uczą. Finansowany jest dla nich zakup specjalistycznego sprzętu, dofinansowanie zabiegów medycznych, rehabilitacji.
 • wdowom, które po utracie męża zostają same z dziećmi, nie zawsze mając możliwość znalezienia zatrudnienia, których dochody nie zabezpieczają ważnych potrzeb rodziny. Wdowom, które nie mają prawa do renty i także mają problemy z otrzymaniem pracy z racji wieku, braku odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia, szczególnie jeśli kobieta zajmowała się wyłącznie domem i wychowaniem dzieci. Fundacja wspiera je poprzez wypłaty zapomóg.
 • górnikom poszkodowanym w wypadkach przy pracy, którzy wymagają specjalistycznej opieki medycznej, rehabilitacji dla przywrócenia choć w pewnym stopniu sprawności sprzed wypadku, jeśli nie jest możliwe całkowite wyleczenie. Finansowany jest dla nich także zakup specjalistycznego sprzętu, dofinansowanie zabiegów medycznych, rehabilitacji.

Finansowanie działalności FundacjiFRG:

Fundacja finansowana jest ze składek pracowników kopalń i darowizn przekazywanych przez firmy oraz osoby prywatne, jak również ze środków pochodzących z odliczeń 1% należnego podatku oraz zbiórek publicznych.

Nie  prowadzimy  działalności gospodarczej.  Środki  pomocowe uzyskujemy  dzięki  ofiarności  naszych  darczyńców.  Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy zgodną z zasadami naszego Statutu,  czyli  wsparcie  poprzez  wpłatę  darowizn,  organizację zbiórek    pieniężnych    podczas    festynów,    konferencji,    itp. 

Nagrody FundacjiFRG:

Nasze  działania  są doceniane przez  wiele  instytucji i firm oraz środowiska  lokalne.  Otrzymaliśmy:  Złotą  Honorową  Odznakę za   Zasługi  dla   Województwa  Śląskiego,   statuetkę   „Czarny Diament”,   nagrodę    im.    Wojciecha   Korfantego,    specjalne wyróżnienie  od   Zarządu   Katowickiego  Holdingu  Węglowego i  Dyrekcji   Kopalni  Węgla  Kamiennego  „Wujek”,   wyróżnienie Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego - Oskardy.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000127003
 • Konto:41 1020 2313 0000 3802 0349 5611
 • Adres:Powstańców 30, 40-039 Katowice
 • WWW:https://fundacjafrg.pl
 • E-mail:fundacjafrg@wp.pl
 • Telefon:327 572 608Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja Rodzin Górniczych

KRS 0000127003

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Rodzin Górniczych

 • Pomoc poszkodowanym przez tragedie górnicze

  Fundacja Rodzin Górniczych od 2004 roku jest organizacją pożytku publicznego. Wspiera rodziny podzkodowane w tragediach górniczych - wdowy, sieroty i inwalidów górniczych. Zarejestrowana pod numerem KRS 0000127003 prowadzi zbiórkę środków z odpisów 1% podatku z rocznego dochodu rozliczanego w Urzędzie Skarbowym. Pomoc można przekazać na cele statutowe Fundacji lub na wybranego podopiecznego, któremu przekazane zostaną zebrane środki.

  W dotychczasowej działalności Fundacja Rodzin Górniczych udzieliła pomocy ponad 5 tys. rodzin, wydając na ten cel przeszło 31 mln zł.

  „Pomagamy rodzinom, którymi wstrząsnęły górnicze tragedie, jesteśmy w najtrudniejszych chwilach, starając się im pomóc w codziennym bycie i w ułożeniu przyszłości. Zarówno wdowy, obarczone często ponad miarę trudem utrzymania rodziny, jak i poszkodowani w wypadkach w pracy górnicy, wymagają, aby otoczyć ich opieką i pomóc w ratowaniu zdrowia czy bieżących wydatkach, a często środki finansowe którymi dysponują okazują się niewystarczające.” – Prezes Fundacji Ryszard Wyględacz

 • Jak wykorzystamy 1%

  Otrzymana pomoc z 1% podatku w całości przeznaczana jest na działalność statutową FundacjiFRG.

  Statutowa działalność Fundacji to materialne wspieranie rodzin pozostałych po górnikach, którzy ponieśli śmierć w wyniku wypadków przy pracy, inwalidów górniczych i innych rodzin górniczych, znajdujących się z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza będących w niedostatku lub potrzebujących doraźnego wsparcia.

  Poprzez system zapomóg Fundacja wspiera będące w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej rodziny górnicze. Stypendia są wsparciem dla uczącej się dzieci i młodzieży. Fundacja pomaga też poprzez dofinansowania wyjazdów i zabiegów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegów operacyjnych, wyjazdów edukacyjno-wypoczynkowych dla sierot.

  Ukierunkowana pomoc w formie zbiórek publicznych i 1% podatku przekazywana jest podopiecznym, którzy wymagają wsparcia w leczeniu, rehabilitacji czy też sfinansowaniu zabiegów medycznych nie objętych finansowaniem NFZ.

 • Więcej o nas

  Geneza FundacjiFRG:

  Fundacja   Rodzin  Górniczych  została  założona  w  1997  roku z   potrzeby    serca    Braci   Górniczej    dla   niesienia   pomocy rodzinom  górników,  którzy  giną  w  wypadkach  na kopalniach.

  Od  początku  działalności  pomoc  kierujemy do  rodzin,  którymi wstrząsają  górnicze tragedie, pomagając im w  bieżącym  życiu i w  ułożeniu  przyszłości.  Główną  troską otaczamy  osierocone dzieci,    uznając,  że   po    śmierci    ojca    zawsze    najbardziej
  poszkodowane   są   dzieci.   Mamy  tę    wielką   satysfakcję,  że dzięki  naszej   pomocy  ani   jedna   sierota  po  górniku  nie  jest pozbawiona    możliwości     nauki   i    zdobycia wykształcenia.

  Cel działania FundacjiFRG:

  Materialne wspieranie rodzin górników którzy zginęli w wyniku wypadków przy pracy, inwalidów górniczych i innych rodzin górniczych znajdujących się z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza będących w niedostatku lub potrzebujących doraźnego wsparcia.

  Formy działania FundacjiFRG:


  - udzielanie stypendiów uczącym się dzieciom z rodzin górniczych;
  - udzielanie zapomóg doraźnych i socjalnych rodzinom górniczym;
  - organizowanie wycieczek dla dzieci i wdów;
  - organizowanie wczasów krajowych dla rodzin,
  - pomoc w leczeniu i rehabilitacji.

  Podopieczni FundacjiFRG:

  • Dzieciom-sierotom, które w wyniku wypadku na kopalni straciły rodzica bądź wypadek ograniczył jego sprawność, przez co rodzice nie mogą zapewnić im wystarczającego wsparcia przede wszystkim w edukacji. Fundacja wspiera je w tym zakresie poprzez stypendia oraz warsztaty wypoczynkowo-edukacyjne, na których prowadzone są zajęcia z plastyki, języków obcych, tańca towarzyskiego, fotografii, żeglarstwa.
  • rodzinom górniczym z niepełnosprawnymi dziećmi. One także mogą otrzymać stypendium, jeśli się uczą. Finansowany jest dla nich zakup specjalistycznego sprzętu, dofinansowanie zabiegów medycznych, rehabilitacji.
  • wdowom, które po utracie męża zostają same z dziećmi, nie zawsze mając możliwość znalezienia zatrudnienia, których dochody nie zabezpieczają ważnych potrzeb rodziny. Wdowom, które nie mają prawa do renty i także mają problemy z otrzymaniem pracy z racji wieku, braku odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia, szczególnie jeśli kobieta zajmowała się wyłącznie domem i wychowaniem dzieci. Fundacja wspiera je poprzez wypłaty zapomóg.
  • górnikom poszkodowanym w wypadkach przy pracy, którzy wymagają specjalistycznej opieki medycznej, rehabilitacji dla przywrócenia choć w pewnym stopniu sprawności sprzed wypadku, jeśli nie jest możliwe całkowite wyleczenie. Finansowany jest dla nich także zakup specjalistycznego sprzętu, dofinansowanie zabiegów medycznych, rehabilitacji.

  Finansowanie działalności FundacjiFRG:

  Fundacja finansowana jest ze składek pracowników kopalń i darowizn przekazywanych przez firmy oraz osoby prywatne, jak również ze środków pochodzących z odliczeń 1% należnego podatku oraz zbiórek publicznych.

  Nie  prowadzimy  działalności gospodarczej.  Środki  pomocowe uzyskujemy  dzięki  ofiarności  naszych  darczyńców.  Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy zgodną z zasadami naszego Statutu,  czyli  wsparcie  poprzez  wpłatę  darowizn,  organizację zbiórek    pieniężnych    podczas    festynów,    konferencji,    itp. 

  Nagrody FundacjiFRG:

  Nasze  działania  są doceniane przez  wiele  instytucji i firm oraz środowiska  lokalne.  Otrzymaliśmy:  Złotą  Honorową  Odznakę za   Zasługi  dla   Województwa  Śląskiego,   statuetkę   „Czarny Diament”,   nagrodę    im.    Wojciecha   Korfantego,    specjalne wyróżnienie  od   Zarządu   Katowickiego  Holdingu  Węglowego i  Dyrekcji   Kopalni  Węgla  Kamiennego  „Wujek”,   wyróżnienie Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego - Oskardy.

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000127003
 • Konto:41 1020 2313 0000 3802 0349 5611
 • Adres:Powstańców 30, 40-039 Katowice
 • WWW:https://fundacjafrg.pl
 • E-mail:fundacjafrg@wp.pl
 • Telefon:327 572 608
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00