1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
OZPN GORZÓW WLKP.
KRS 0000127804

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Gramy dla wszystkich

Celem Okręgowego Związku Piłki Nożnej jest:

 1. Organizacja i rozwój oraz popularyzacja sportu w szczególności piłki nożnej w województwie lubuskim, powiatach: Miasto Gorzów Wlkp., gorzowskim, strzelecko-drezdeneckim, sulęcińskim, słubickim, międzyrzeckim.
 2. Podejmowanie działań na rzecz promocji piłkarstwa amatorskiego i profesjonalnego, piłki nożnej dziecięcej, młodzieżowej, kobiet, piłki pięcioosobowej oraz piłki halowej.
 3. Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich swoich członków.

   

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Zebrane środki przeznaczamy na pomoc Klubom zrzeszonym, zgodnie ze wskazanym celem szczegółowym w rozliczeniach podatkowych podatników.

Więcej o nas

Więcej o nas

Okręgowy Związek Piłki Nożnej realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. Zrzeszenia stowarzyszeń kultury fizycznej, sportowych spółek akcyjnych i innych osób prawnych działających w przewidzianych prawem formach organizacyjnych.
 2. Opracowanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej w Okręgu, w tym także wśród dzieci, młodzieży, kobiet, piłki nożnej pięcioosobowej oraz piłki halowej.
 3. Kierowanie i koordynowanie całokształtu działań związanych z uprawianiem i promocją piłki nożnej w powiatach: Miasto Gorzów, gorzowskim, strzelecko-drezdeneckim, sulęcińskim, słubickim, międzyrzeckim.
 4. Organizowania systemu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych, w tym także wśród kobiet, piłki nożnej pięcioosobowej oraz halowej dla wyłonienia mistrzów okręgu we wszystkich kategoriach wiekowych, w tym dzieci i młodzieży.
 5. Współpraca oraz utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej i innymi organizacjami sportowymi, realizującymi zadania na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu w tym wśród osób niepełnosprawnych.
 6. Opracowanie planów i kierunków szkolenia oraz doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników, działaczy oraz weryfikację metod szkolenia przy współpracy z instytucjami i uczelniami zajmującymi się problematyką piłki nożnej zgodnie z uchwałami Okręgowego ZPN, LZPN i PZPN.
 7. Wydawanie regulaminów wewnątrzzwiązkowych zatwierdzonych przez Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
 8. Zapewnienie przestrzegania w rozgrywkach piłkarskich, organizowanych w okręgu  i zleconych przez LZPN, PZPN, krajowych przepisów gry w piłkę nożną.
 9. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przez wszystkich członków Okręgowego Związku Piłki Nożnej kluby, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy niniejszego statutu, regulaminów, uchwał i innych przepisów oraz postanowień i decyzji obowiązujących w Okręgowym Związku Piłki Nożnej.
 10. Ochrona prawna interesów członków Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
 11. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Okręgowego Związku Piłki Nożnej w wyniku ich działalności sportowej w dziedzinie sportu piłki nożnej.
 12. Nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminów na członków Okręgowego Związku Piłki Nożnej zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy dopuszczających się naruszenia zasad i przepisów obowiązujących w sporcie piłki nożnej.
 13. Prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji zasobów archiwalnych dotyczących działalności Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
 14. Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji polityki informacyjnej dotyczącej Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
 15. Aktywne przeciwdziałanie wszelkim ujemnym zjawiskom związanym z uprawianiem sportu piłki nożnej.
 16. Wydawanie wytycznych, przepisów i uchwał dotyczących zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów piłki nożnej na obiektach sportowych oraz nadzorowanie ich przestrzegania przez członków Okręgu.
 17. Podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych, w tym również przeznaczenie tych środków na pomoc finansową lub rzeczową swoim członkom. Wpłaty dokonane przez członków klubów na rzecz organizacji pożytku publicznego mogą być przeznaczone na finansowanie działalności klubów.
 18. Realizowanie projektów finansowych ze środków unijnych, ministerialnych, wojewódzkich, powiatowych i miejsko-gminnych.
 19. Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, sympozjów i konferencji o zasięgu krajowym i zagranicznym.
 20. Zajmowanie stanowiska i wydawanie opinii w sprawach istotnych dla sportu piłki nożnej w Okręgu.
 21. Zgłaszanie kandydatów do prac w organach Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
 22. Przedstawianie wniosków i postulatów oraz wydawanie opinii dla władz wojewódzkich i organów samorządowych dotyczących rozbudowy obiektów, urządzeń sportowych na potrzeby sportu piłki nożnej.
 23. Przeprowadzanie kursów szkoleniowych sędziów i obserwatorów na szczeblu klasy Okręgowej i niższych klas rozgrywkowych.
 24. Organizowanie kursów, szkoleń oraz kursokonferencji.
 25. W zakresie swoich celów Okręgowy ZPN może reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.
 26. Popularyzacja sportu piłki nożnej przez:
  1. Nieodpłatne przekazanie na rzecz członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników Okręgowego ZPN oraz osób trzecich – proporczyków, koszulek, gadżetów, upominków, itp.
  2. Finansowanie konferencji, seminariów, narad szkoleniowych i metodyczno-szkoleniowych, przeprowadzanych na rzecz rozwoju i popularyzacji polskiej piłki nożnej.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:województwo lubuskie
 • KRS:0000127804
 • Konto:78 1240 6494 1111 0000 5387 5215
 • Adres:Dąbrowskiego 20, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 • WWW:http://www.gozpn.net.pl/
 • E-mail:ozpngorzow@wp.pl
 • Telefon:957351080Formularze PIT 2019/2020 dla
OZPN GORZÓW WLKP.

KRS 0000127804

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

OZPN GORZÓW WLKP.

 • Gramy dla wszystkich

  Celem Okręgowego Związku Piłki Nożnej jest:

  1. Organizacja i rozwój oraz popularyzacja sportu w szczególności piłki nożnej w województwie lubuskim, powiatach: Miasto Gorzów Wlkp., gorzowskim, strzelecko-drezdeneckim, sulęcińskim, słubickim, międzyrzeckim.
  2. Podejmowanie działań na rzecz promocji piłkarstwa amatorskiego i profesjonalnego, piłki nożnej dziecięcej, młodzieżowej, kobiet, piłki pięcioosobowej oraz piłki halowej.
  3. Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich swoich członków.

    

 • Jak wykorzystamy 1%

  Zebrane środki przeznaczamy na pomoc Klubom zrzeszonym, zgodnie ze wskazanym celem szczegółowym w rozliczeniach podatkowych podatników.

 • Więcej o nas

  Okręgowy Związek Piłki Nożnej realizuje swoje cele w szczególności przez:

  1. Zrzeszenia stowarzyszeń kultury fizycznej, sportowych spółek akcyjnych i innych osób prawnych działających w przewidzianych prawem formach organizacyjnych.
  2. Opracowanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej w Okręgu, w tym także wśród dzieci, młodzieży, kobiet, piłki nożnej pięcioosobowej oraz piłki halowej.
  3. Kierowanie i koordynowanie całokształtu działań związanych z uprawianiem i promocją piłki nożnej w powiatach: Miasto Gorzów, gorzowskim, strzelecko-drezdeneckim, sulęcińskim, słubickim, międzyrzeckim.
  4. Organizowania systemu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych, w tym także wśród kobiet, piłki nożnej pięcioosobowej oraz halowej dla wyłonienia mistrzów okręgu we wszystkich kategoriach wiekowych, w tym dzieci i młodzieży.
  5. Współpraca oraz utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej i innymi organizacjami sportowymi, realizującymi zadania na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu w tym wśród osób niepełnosprawnych.
  6. Opracowanie planów i kierunków szkolenia oraz doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników, działaczy oraz weryfikację metod szkolenia przy współpracy z instytucjami i uczelniami zajmującymi się problematyką piłki nożnej zgodnie z uchwałami Okręgowego ZPN, LZPN i PZPN.
  7. Wydawanie regulaminów wewnątrzzwiązkowych zatwierdzonych przez Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
  8. Zapewnienie przestrzegania w rozgrywkach piłkarskich, organizowanych w okręgu  i zleconych przez LZPN, PZPN, krajowych przepisów gry w piłkę nożną.
  9. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przez wszystkich członków Okręgowego Związku Piłki Nożnej kluby, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy niniejszego statutu, regulaminów, uchwał i innych przepisów oraz postanowień i decyzji obowiązujących w Okręgowym Związku Piłki Nożnej.
  10. Ochrona prawna interesów członków Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
  11. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Okręgowego Związku Piłki Nożnej w wyniku ich działalności sportowej w dziedzinie sportu piłki nożnej.
  12. Nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminów na członków Okręgowego Związku Piłki Nożnej zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy dopuszczających się naruszenia zasad i przepisów obowiązujących w sporcie piłki nożnej.
  13. Prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji zasobów archiwalnych dotyczących działalności Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
  14. Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji polityki informacyjnej dotyczącej Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
  15. Aktywne przeciwdziałanie wszelkim ujemnym zjawiskom związanym z uprawianiem sportu piłki nożnej.
  16. Wydawanie wytycznych, przepisów i uchwał dotyczących zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów piłki nożnej na obiektach sportowych oraz nadzorowanie ich przestrzegania przez członków Okręgu.
  17. Podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych, w tym również przeznaczenie tych środków na pomoc finansową lub rzeczową swoim członkom. Wpłaty dokonane przez członków klubów na rzecz organizacji pożytku publicznego mogą być przeznaczone na finansowanie działalności klubów.
  18. Realizowanie projektów finansowych ze środków unijnych, ministerialnych, wojewódzkich, powiatowych i miejsko-gminnych.
  19. Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, sympozjów i konferencji o zasięgu krajowym i zagranicznym.
  20. Zajmowanie stanowiska i wydawanie opinii w sprawach istotnych dla sportu piłki nożnej w Okręgu.
  21. Zgłaszanie kandydatów do prac w organach Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
  22. Przedstawianie wniosków i postulatów oraz wydawanie opinii dla władz wojewódzkich i organów samorządowych dotyczących rozbudowy obiektów, urządzeń sportowych na potrzeby sportu piłki nożnej.
  23. Przeprowadzanie kursów szkoleniowych sędziów i obserwatorów na szczeblu klasy Okręgowej i niższych klas rozgrywkowych.
  24. Organizowanie kursów, szkoleń oraz kursokonferencji.
  25. W zakresie swoich celów Okręgowy ZPN może reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.
  26. Popularyzacja sportu piłki nożnej przez:
   1. Nieodpłatne przekazanie na rzecz członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników Okręgowego ZPN oraz osób trzecich – proporczyków, koszulek, gadżetów, upominków, itp.
   2. Finansowanie konferencji, seminariów, narad szkoleniowych i metodyczno-szkoleniowych, przeprowadzanych na rzecz rozwoju i popularyzacji polskiej piłki nożnej.
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:województwo lubuskie
 • KRS:0000127804
 • Konto:78 1240 6494 1111 0000 5387 5215
 • Adres:Dąbrowskiego 20, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 • WWW:http://www.gozpn.net.pl/
 • E-mail:ozpngorzow@wp.pl
 • Telefon:957351080
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00