1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa

KRS 0000128039

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa

KRS 0000128039

Prezent OPP

Przekaż 1% pacjentom FHO. Dołącz do nas, czyńmy razem dobro.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne działa na warszawskim Ursynowie od 1990 r. Każdego roku nasze pielęgniarki, psycholożki, fizjoterapeutki i lekarze obejmują opieką paliatywną około 2200 chorych w opiece domowej oraz blisko 1000 osób w hospicjum stacjonarnym. „Kiedy nie można dodać dni do swojego życia, trzeba dodać życia swoim dniom” – to dewiza FHO. Nasze hospicjum nie jest przytułkiem dla odrzuconych i bezdomnych. Nie oznacza rezygnacji z fachowej porady lekarskiej. Dzięki medycynie paliatywnej nasi pacjenci żyją bez bólu i w godności, bez względu na to, ile życia im pozostało.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1% Państwa podatku pomoże nam realizować potrzeby naszych pacjentów. Za pieniądze nie kupimy im zdrowia, ale możemy sprawiać, że będą mieli właściwą opiekę do końca. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nasza misję i utwierdzają nas w przekonaniu, że to, co robimy, ma sens.

Więcej o nas

Więcej o nas

O NAS

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa (KRS: 0000128039) od 1990 roku niesie bezpłatną pomoc ludziom, którzy u kresu choroby onkologicznej bardziej niż kiedykolwiek potrzebują, troski, serdeczności i poczucia bezpieczeństwa. Wspieramy także rodziny chorych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu i wielkiemu sercu darczyńców oraz wolontariuszy.

Nasze hospicjum to nie umieralnia! To miejsce, w którym dbamy o godne życie każdego człowieka. To miejsce, w którym pomagamy cieszyć się każdą chwilą życia, aż po jego kres. Nasze doświadczenie uczy, że zapewniając chorym kompleksową i pełną opiekę, dbając o wypełnienie czasu różnorodną aktywnością, częstokroć sprawiamy, że zmienia się życie ich i ich rodzin.

W skali roku nasz zespół (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeutki, psychologowie oraz ksiądz kapelan) otacza bezpłatną opieką ponad 3 200 pacjentów (w hospicjum stacjonarnym jest to około 1 000 osób, w hospicjum domowym około 2 200 osób). Licznie pomagają wolontariusze, którzy wraz z całym zespołem towarzyszą pacjentowi i jego bliskim w tej trudnej drodze.

Nasze funkcjonowanie jest możliwe w dużej mierze dzięki lojalności i hojności darczyńców. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, dotacje z Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Dzielnicy Ursynów nie pokrywają wszystkich potrzeb hospicjum. Każdego miesiąca brakuje nam 190 tys. zł, dlatego tak bardzo liczymy na dobre serca darczyńców.

1% TO HOSPICJUM PLUS

Działalność FHO wykracza daleko poza hospicjum stacjonarne, z którym jesteśmy najczęściej kojarzeni. Wymagamy od siebie więcej! Program, w którym wychodzimy poza standardowe rozumienie hospicjum, to właśnie Hospicjum Plus.

Chcemy wyznaczać najlepsze normy opieki paliatywnej, budować komplementarne zestawy dobrych praktyk we wszystkich obszarach pracy FHO. Z jednej strony, zależy nam, aby doskonalić się w opiece nad naszymi pacjentami i ich rodzinami. Z drugiej zaś, dążymy do zmiany społecznej w zakresie odbioru i rozumienia ruchu hospicyjnego, choroby i odchodzenia.

Program Hospicjum Plus prowadzimy, by człowiek był człowiekowi przyjacielem. Działamy w tym duchu od opieki w hospicjum stacjonarnym czy domowym, aż po szerzenie idei wspierania FHO wśród potencjalnych darczyńców. Nasze plany są ambitne i nastawione na wiele lat. Dlatego Hospicjum Plus wdrożyliśmy we wszystkich dziedzinach naszej pracy.

OPIEKA PLUS

 1. W żadnym stopniu nie limitujemy środków czystości i higienicznych dla naszych podopiecznych.
 2. Zatrudniamy opiekunów medycznych, którzy zapewniają dodatkową pomoc pielęgnacyjną przy pacjentach.
 3. Nasi pracownicy medyczni skupiają się na wykonywaniu jak najlepiej swojej pracy, zgodnie z najwyższymi standardami światowymi, według swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia. Fundacja zapewnia specjalistom FHO pełny i nieograniczony dostęp do wszelkich zasobów medycznych (aparatury i leków).
 4. Szeroko wspieramy rodziny naszych podopiecznych, pomagamy im w przystosowaniu się do nowej sytuacji życiowej. Wyjaśniamy m.in. kwestie medyczne - od przebiegu choroby po stany i reakcje emocjonalne pacjenta. Prowadzimy profesjonalne doradztwo zarówno dla pacjentów, jak i rodzin oraz bliskich w zakresie ich praw.
 5. Psychologowie FHO wspierają nie tylko rodziny i bliskich w przeżywaniu żałoby. Prowadzimy także konsultacje psychologiczne dla osób, których bliscy nie korzystali z opieki naszego hospicjum.

EKSPERCKOŚĆ PLUS DOŚWIADCZENIE

 1. Nasi eksperci należą do wielu uznanych organizacji, np. Światowej Organizacji Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych czy Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Fundacja jest regularnie reprezentowana na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich.
 2. Prowadzimy kursy i szkolenia specjalistyczne z dziedziny medycyny paliatywnej. Adresujemy je do lekarzy i pielęgniarek.
 3. Od października 2017 r. współpracujemy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Wspólnie wdrożyliśmy pierwszy w Warszawie program kształcenia studentów kierunku lekarskiego w zakresie medycyny paliatywnej.
 4. Aktywnie uczestniczymy w projektach naukowych o charakterze badawczo-rozwojowym. Jednym z najważniejszych jest Klaster Leczenie Bólu, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 5. Naszych wolontariuszy szkolimy wg autorskiego programu, opracowanego przez zespół lekarzy i psychologów FHO.

STRUKTURA PLUS

 1. Hospicjum prowadzone jest przez Fundację, co stwarza zdecydowanie większe możliwości rozwoju placówki niż w przypadku tradycyjnych zakładów opieki zdrowotnej. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Możemy pozyskiwać np. 1% podatku, rozmaite granty oraz uczestniczyć w trzeciosektorowych projektach. Spoczywają na nas także liczne obowiązki, m.in. rejestracyjne i sprawozdawcze.
 2. Jesteśmy największym hospicjum onkologicznym na Mazowszu i jedynym w Warszawie udzielającym opieki stacjonarnej i domowej.
 3. Rocznie opiekujemy się 1 000 pacjentów w hospicjum stacjonarnym i 2 200 osobami w hospicjum domowym (dane za 2018 r.).
 4. Prowadzimy Poradnię Medycyny Paliatywnej, Poradnię Leczenia Bólu oraz Punkt Konsultacyjny „Medyczna marihuana”.
 5. Dużą wagę przykładamy do przestrzeni, w której przebywają nasi podopieczni. Sale są przytulne, ciepłe, kolorowe, pacjenci mogą usiąść w świetlicy przy prawdziwym kominku z dobrą książką wypożyczoną z fundacyjnej biblioteki. Latem życie przenosi się na patio, pełnego kwiatów, krzewów i radosnych ozdób.

ZARZĄDZANIE PLUS

 1. Pracę w FHO opieramy na zarządzanie projektowym. Delegujemy zespoły, wyznaczamy koordynatorów, terminy oraz wskaźniki skuteczności naszych działań.
 2. Fundacja podlega rocznemu budżetowaniu. Posiadamy własną politykę zakupową, dzięki czemu efektywnie planujemy wydatki i kontrolujemy koszty.
 3. Przygotowujemy raporty społeczne FHO, pokazujące, jak przebiega odpowiedzialny i zrównoważony rozwój naszej organizacji.
 4. Każdego roku poddajemy się zewnętrznym audytom finansowym i proceduralnym, a co 6 miesięcy składamy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawozdania ze zbiórek publicznych.
 5. Posiadamy wewnętrzną politykę jakości, która ujednolica wszystkie standardy pracy Fundacji.

WOLONTARIAT PLUS

 1. Prowadzimy szeroko rozbudowany wolontariat, z dedykowaną osobą do koordynacji tych działań.
 2. Działamy w trzech obszarach wolontariatu: oddziałowego, akcyjnego i kompetencyjnego
 3. Wolontariat zorganizowany jest wg własnych standardów, dostosowanych do specyfiki pracy wolontaryjnej w hospicjum.
 4. Realizujemy wieloetapowy proces selekcji wolontariuszy oddziałowych, w który zaangażowani są m.in. psychologowie FHO.
 5. Prowadzimy program Ambasador FHO, ucząc wolontariuszy reprezentowania Fundacji na zewnątrz.

KOMUNIKACJA PLUS

 1. Posiadamy kompleksową strategię komunikacji, precyzyjnie określającą, dokąd i jak chcemy dotrzeć, budując markę FHO, uwzględniamy przy tym czynniki ryzyka oraz miary efektywności naszych działań.
 2. Wszechstronnie wykorzystujemy narzędzia off- i online, m. in. kwartalnik Hospik, ulotki, billboardy, strona WWW, Facebook, newsletter.
 3. Prowadzimy rozbudowane działania komunikacyjne w oparciu o własne marki fundraisingowe, np. 18,60, Zamiast Kwiatów, Aukcja Dobra.
 4. Integrujemy lokalną społeczność poprzez projekty edukacyjno-wizerunkowo-fundraisingowe, np. Pola Nadziei czy doroczny Piknik Rodzinny „Odczarowanie hospicjum”, gdzie w drugą sobotę czerwca naszym ogrodzie gościmy ponad 1 500 osób.
 5. Współpracujemy z mediami o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym, w tym z telewizją, radiem, prasą i portalami internetowymi, prowadzimy także działania z e-influencerami.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.fho.org.pl oraz na fanpage na Facebooku facebook.com/fundacjahospicjumonkologiczne, gdzie znajdą Państwo wszelkie informacje o hospicjum i zobaczą, jak wielu dodatkowych działań się podejmujemy.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa
(Organizacja Pożytku Publicznego)
ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa
t/f: 22 643 57 08, 22 643 57 09
fho.org.pl
fho@fho.org.pl
www.facebook.com/fundacjahospicjumonkologiczne

NIP 521-032-98-61
REGON 001411060
KRS 0000128039

osoba kontaktowa: Maja Wiśniewska, maja.wisniewska@fho.org.pl, 734 412 092


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000128039
 • Konto:68 1240 5963 1111 0000 4799 9077
 • Adres:UL.Pileckiego 105, 02-781 Warszawa
 • WWW:http://www.fho.org.pl/
 • E-mail:fho@fho.org.pl
 • Telefon:+48 (22) 643 57 08 /

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa

KRS 0000128039

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00