1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie TARGET

KRS 0000128629

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie TARGET

KRS 0000128629

Prezent OPP

Głównym celem jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Nasze stowarzyszenie wspiera rzeczowo, organizacyjnie i finansowo głównie Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. Stowarzyszenie działa przy Szpitalu. Dotacje przekazywane są na zakupy materiałów, wyposażenia, sprzętu oraz usług. Wspieramy finansowo nowoczesne metody leczenia chorób układu nerwowego, organizujemy leczenie chorych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, promujemy zdrowie oraz zdrowy tryb życia, a także wspieramy chorych i ich rodziny w trakcie leczenia szpitalnego oraz poszpitalnego w zakresie pomocy doradczej i psychologicznej.  W trakcie covidu zaopatrzaliśmy Szpital w dodatkowe środki dezynfekujące oraz ochronne. Jednym z naszych większych zakupów jakie udało nam się przekazać na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze był zakup piły posuwisto-zwrotnej z akumulatorami na Oddział Ortopedyczny za kwotę ok.80tyś. zł.  Dzięki naszemu wsparciu finansowemu i rzeczowemu Szpital wyposażony jest w nowocześniejszy sprzęt i wyposażenie oraz lepiej wykwalifikowaną kadrę. Nasze działanie realizowane jest dla dobra ogółu ludności. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Nasze dotacje z darowizn otrzymanych od ludności w całości przekazywane są na zakupy wyposażenia, sprzętu oraz materiałów dla Szpitala w Zielonej Górze. Po konsultacji z kadrą lekarską i pielęgniarską zakupujemy najbardziej potrzebny sprzęt, wyposażenie lub materiały na rzecz Szpitala, finansujemy udział kadry lekarskiej w sympozjach oraz szkoleniach z zakresu nowoczesnych technik leczenia. Zarząd i członkowie stowarzyszenia działają jako wolontariusze. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

Finansowanie, bądź uczestnictwo w częściowym finansowaniu zakupów sprzętu medycznego, aparatury medycznej, wyposażenia, w kosztach remontów i inwestycji, we wspieraniu bieżącej działalności Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze.

Wspieranie finansowe, rzeczowe i merytoryczne programów wdrażających nowoczesne metody leczenia chorób układu nerwowego.

Wszechstronną pomoc osobom poszkodowanym w wpadkach komunikacyjnych i niepełnosprawnym.

Inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych poprzez organizację kursów, szkoleń, sympozjów, zjazdów, konferencji, itd.

Inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze.

Finansowanie, bądź uczestnictwo w częściowym finansowaniu kosztów kształcenia personelu medycznego w zakresie nauk medycznych oraz kosztów kształcenia personelu szpitala w zakresie organizacji i zarządzania w opiece zdrowotnej.

Prowadzenie działalności informacyjnej na temat rozwoju neurochirurgii.

Współpracę z wszelkimi organizacjami, w tym placówkami zdrowia w zakresie rozwoju neurochirurgii, nowoczesnych metod diagnostyki, leczenia i rehabilitacji oraz profilaktyki i promocji zdrowia.

Nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych z instytucjami ochrony zdrowia, organizacjami pozarządowymi, agendami Unii Europejskiej.

Objęcie opieką psychologiczną i doradczą chorych i ich rodzin w trakcie leczenia szpitalnego oraz poszpitalnego.

Wspieranie osób chorych i ich rodzin w trakcie leczenia szpitalnego w zakresie m.in.: wody, napojów, pomocy medycznych, jednorazowych opakowań, jednorazowej odzieży, itd.

Reprezentowanie członków stowarzyszenia wobec administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji społecznych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Rozwoju Neurochirurgii Zielonogórskiej TARGET rozpoczęło swoją działalność w 2002 r. Przez cały okres swoje działalności wspiera finansowo, rzeczowo i organizacyjnie Szpital w Zielonej Górze. Stowarzyszenie prowadzą ludzie, którzy działają wolontariacko. Członkowie i Zarząd stowarzyszenia to głównie kadra lekarska i pięlęgniarską, która zna dobrze potrzeby Szpitala oraz potrzeby chorych.  Stąd gorący apel o podarowanie 1,5% podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Państwa darowizna na rzecz naszego Stowarzyszenia pozwoli zakupić więcej niezbędnego i nowoczesnego sprzętu na rzecz Szpitala w Zielonej Górze. Każda złotówka liczy się w tym wsparciu. Nigdy nie wiemy, kiedy my będziemy potrzebować pomocy lekarskiej lub sprzętu lekarskiego. Przekazując środki na nasze stowarzyszenie pomagamy ludziom w Szpitalu w Zielonej Górze, zakupujemy sprzęt pomagający w leczeniu chorych, finansujemy szkolenia dla kadry w zakresie nowoczesnych technik leczenia, obejmujemy opieką doradczą osoby chore oraz ich rodziny. Realizowane przez nas zakupy są transparentne, a zakupiony sprzęt w całości jest przekazywany w darowiźnie na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Prosimy o wsparcie!


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo lubuskie
 • KRS:0000128629
 • Konto:28 1140 2004 0000 3102 7653 4297
 • Adres:Zyty 26, 65-046 Zielona Góra
 • E-mail:halina387@gmail.com
 • Telefon:667088398

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie TARGET” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie TARGET

KRS 0000128629

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00