1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im.25 Pułku Ułanów Wielkopolskich

KRS 0000128910

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im.25 Pułku Ułanów Wielkopolskich

KRS 0000128910

Prezent OPP

Połączyła nas pasja. Zamiłowanie do koni, przyrody, tradycji polskiej kawalerii.

Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody jest jedyną strażą konną w Polsce opartą na zasadzie wolontariatu. Łączy ona tradycje ułańskie i jeździeckie z działalnością na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Nasz numer KRS: 0000 12 89 10

Możecie Państwo pomóc w realizacji tych zadań, przekazując nam 1% swojego podatku.

Misja:
Prowadzenie działań prewencyjno-interwencyjnych z zakresu ochrony środowiska na terenie Czerniejowskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego i Roztoczańskiego Parku Narodowego. Propagowanie zdrowego stylu życia. Prowadzenie edukacji ekologicznej. Kształcenie członków Stowarzyszenia w dziedzinie sozologii, ekologii i podstaw weterynarii. Kultywowanie polskich tradycji kawaleryjskich, a w szczególności 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Stowarzyszenie prowadzi zajęcia z końmi z elementami "hipoterapii" dla dzieci upośledzonych, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z rodzin patologicznych.

Prowadzone działania:
W okresie letnim pełnienie straży w Roztoczańskim Parku Narodowym, a w okresie zimowym na terenie Czerniejowskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego, polegającej na całodniowych patrolach konnych na terenie parku. Przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji dóbr leśnych, kłusownictwu, dzikiej turystyce. Prowadzenie warsztatów ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych i średnich, pogadanek w szkołach, zajęć w terenie z końmi, jednodniowych rajdów, kuligów i ognisk. Organizowanie dla dzieci specjalnej troski zajęć hipoterapii, całodniowego pobytu z końmi: jazda wierzchem, kuligi, ogniska wycieczki, wycieczki do lasu. Udział w obchodach Dni Ziemi i akcjach Sprzątania Świata, m.in. poprzez lokalizację i likwidację wysypisk śmieci znajdujących się na obszarze działania RKSOP, oraz w obchodach świąt państwowych jako szwadron kawalerii. Organizowanie zawodów hippicznych, szkoleń w posługiwaniu się białą bronią itp.
 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1 % pozwala nam kontynuować misję naszej ogranizajci. Przede wszystkim utrzymanie koni i całego zaplecza z nimi związane. Obecnie nasze stado liczy 11 koni i tylko dzięki wsparciu ludzi dobrej woli mamy to szczęście prowadzić ją od 35 lat. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody

im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich

Połączyła nas pasja. Zamiłowanie do koni, przyrody, tradycji polskiej kawalerii. Na przekór dzisiejszym czasom, gdzie wydawać by się mogło, iż nic nie jest za darmo poświęciliśmy nasz wolny czas pracy społecznej na rzecz ochrony przyrody. Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody jest jedyną tego typu strażą konną opartą na zasadzie wolontariatu, działającą na tak szeroką skalę i skupiającą w swoich szeregach tylu oddanych strażników.

RKSOP powstała ponad 30 lat temu z inicjatywy członków lubelskiego Akademickiego Klubu Jeździeckiego. Pomysł i zapał młodych ludzi bardzo spodobał się dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego i tak w roku 1984 odbyła się pierwsza akcja letnia na terenie parku. Paradoksalnie odbyła się ona pieszo i trwała zaledwie dwa tygodnie. O trudnych początkach do dzisiaj przypomina – przybita nad drzwiami wejściowymi do gajówki Dębowiec w bazie RKSOP – podeszwa od buta. Kolejne lata i akcje symbolizują już końskie podkowy. Pomimo początkowych trudności ze sprzętem i końmi, które strażnicy musieli wykupować wprost spod rzeźnickiego noża, nie zabrakło zapału i chęci do dalszej działalności. Obecnie RKSOP posiada już własne konie, a akcja letnia trwa trzy miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień.

Za letnią bazę dla Roztoczańskiej Konnej służy wspomniana leśniczówka Dębowiec. Jest to miejsce pełne uroku, z bogatą ponadstuletnią historią, gdzie warunki życia w dalszym ciągu pozostały niezmienione. Nie ma tam prądu, wodę trzeba czerpać z głębokiej na ponad 30 metrów studni, co stanowi nie lada wysiłek przy utrzymaniu 10 koni. Każdy dzień zaczyna się tak samo. Pobudka, poranny apel, wciągnięcie flagi na maszt. W ciągu dnia wychodzą patrole konne i piesze skierowane w różne rejony parku. Patrole mają charakter interwencyjno-informacyjny. Strażnicy dumnie paradujący na koniach stanowią nie lada atrakcję dla odwiedzających park turystów.

Osobowość prawną RKSOP posiada od roku 1992, natomiast w roku 2004 uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Do statutowych celów stowarzyszenia należy miedzy innymi: organizowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony przyrody w regionie lubelskim, wspieranie rozwoju rekreacji konnej i kontynuowanie tradycji polskiej kawalerii.

W roku 1989 RKSOP przyjęła imię 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Wybór był nieprzypadkowy. Ostatnia szarża tej jednostki odbyła się pod Krasnobrodem na Roztoczu. Strażnicy w mundurach ułańskich biorą też udział w obchodach święta pułku, które organizowane jest corocznie 23 września właśnie w Krasnobrodzie. Oficjalnie imię 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich zostało nadane Roztoczańskiej Konnej w 1991 roku przez Koło Pułkowe w Warszawie.

Ze względu na tradycje ułańskie RKSOP w swoich szeregach skupia wyłącznie mężczyzn, których rekrutuje wśród studentów lubelskich uczelni. Kandydat na strażnika musi przejść szereg szkoleń, zdać egzamin sprawdzający wiedzę z weterynarii, topografii parku i historii 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, by ostatecznie wykazać się podczas dwutygodniowego stażu podczas akcji letniej. Od kandydata wymaga się oczywiście umiejętności jazdy konnej, którą można zdobyć na kursie organizowanym wspólnie z Akademickim Klubem Jeździeckim. Kursy takie odbywają się dwa razy w roku, zapisy ruszają zawsze na początku każdego semestru akademickiego.

Działalność naszego stowarzyszenia to nie tylko letnia akcja na Roztoczu. Na czas roku akademickiego przenosimy się do Wólki Abramowickiej pod Lublinem, gdzie współdziałamy z Akademickim Klubem Jeździeckim. W tym czasie strażnicy na koniach patrolują obszar Czerniejewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Są to lasy przyległe do Zalewu Zemborzyckiego, zlokalizowane w południowej części Lublina. Ponadto organizowane są tak zwane ,,akcje śmieci”, kiedy to połączone siły RKSOP i AKJ z udziałem dzieci z okolicznych szkół walczą z ludzką głupotą, która zaśmieca nasze piękne lasy. Roztoczańska Konna współpracuje z wieloma świetlicami. Wspólnie organizujemy ogniska i przejażdżki konne dla dzieci. Bierzemy także udział w targach turystycznych i zoologicznych odbywających się w Lublinie.

RKSOP jako organizacja, która kultywuje tradycje polskiej kawalerii, bierze także udział w obchodach świąt narodowych. Strażnicy w mundurach ułańskich uczestniczą w defiladach z okazji obchodów święta 3 maja i 11 listopada.

Roztoczańska Konna jest jedyną strażą konną w Polsce opartą na zasadach wolontariatu. Wspólnie z Akademickim Klubem Jeździeckim własnymi siłami pracujemy nad utrzymaniem koni i budynków gospodarskich, które dzierżawimy w Wólce Abramowickiej. Wspólna praca dostarcza nam jednak wiele radości i satysfakcji, a jako rekompensatę za godziny spędzone na wachtach traktujemy to, iż mogliśmy coś zrobić dla naszych kochanych koni.

Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody istnieje już prawie 30 lat i istniała będzie nadal, dopóki znajdą się ludzie, którzy będą chcieli zrobić coś więcej niż tylko w swoim własnym interesie. Dla wielu z nas jest to wielka przygoda. Odbyte patrole i czas spędzony wspólnie z końmi i towarzyszami stają się wspomnieniami na całe życie. Poznajemy także Roztoczański Park Narodowy i jego bogactwo przyrody. A im coś bardziej znamy, tym bardziej to szanujemy.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000128910
 • Konto:23 1240 2382 1111 0000 3894 4635
 • Adres:Abramowicka 143 a
 • WWW:www.roztoczanskakonna.pl
 • E-mail:zarzad.rksop@wp.pl
 • Telefon:601282721

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im.25 Pułku Ułanów Wielkopolskich” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im.25 Pułku Ułanów Wielkopolskich

KRS 0000128910

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00