1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe
  KRS 0000131549

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Wspieraj działania terapeutyczne dla dzieci i seniorów!

Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe wspiera edukację dzieci młodzieży oraz seniorów w Sudeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Jak wykorzystamy 1%

Wspieramy działania terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Więcej o nas

Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe:
1. Inspiruje i wspiera działalność placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych, w tym finansowanych ze środków publicznych.
2. Organizuje i prowadzi własne placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Współpracuje z instytucjami i organizacjami, których działania są zbliżone do działalności Towarzystwa.
4. Prowadzi działalność naukową, edukacyjną, oświatową i wychowawczą, w tym:
a. edukację artystyczną;
b. proekologiczną;
c. wydawniczą;
d. promocję i organizację wolontariatu;
e. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
5. Organizuje pomoc społeczną, w tym:
a. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
b. Działalność diagnostyczną i terapeutyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w trudnej sytuacji życiowej;
c. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – wyrównywanie ich szans w społeczeństwie,
d. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w celu przeciwdziałania izolacji społecznej;
e. Przeciwdziałanie patologiom społecznym;
f. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
6. Tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania.
7. Organizuje działania mające na celu propagowanie kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i tradycji, w tym:
a. Rozwój świadomości kulturowej i obywatelskiej;
b. Działalność na rzecz mniejszości narodowych;
c. Prowadzenie galerii, organizowanie wystaw.
8. Propaguje ochronę i promocję zdrowia, w tym:
a. Szeroko rozumianą ochronę i promocję zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych;
b. Działalność w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień;
c. Różnorodne metody terapeutyczne.
9. Rozwija inne formy działalności, służące wzbogacaniu możliwości edukacyjnych. 


 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000131549
 • Adres:Ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych
 • WWW:wto.walbrzych.pl
 • E-mail:wto@wto.walbrzych.pl
 • Telefon:748 402 007 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe

  KRS 0000131549

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe

 • Wspieraj działania terapeutyczne dla dzieci i seniorów!

  Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe wspiera edukację dzieci młodzieży oraz seniorów w Sudeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Wspieramy działania terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów.

 • Więcej o nas

  Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe:
  1. Inspiruje i wspiera działalność placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych, w tym finansowanych ze środków publicznych.
  2. Organizuje i prowadzi własne placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Współpracuje z instytucjami i organizacjami, których działania są zbliżone do działalności Towarzystwa.
  4. Prowadzi działalność naukową, edukacyjną, oświatową i wychowawczą, w tym:
  a. edukację artystyczną;
  b. proekologiczną;
  c. wydawniczą;
  d. promocję i organizację wolontariatu;
  e. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  5. Organizuje pomoc społeczną, w tym:
  a. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  b. Działalność diagnostyczną i terapeutyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w trudnej sytuacji życiowej;
  c. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – wyrównywanie ich szans w społeczeństwie,
  d. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w celu przeciwdziałania izolacji społecznej;
  e. Przeciwdziałanie patologiom społecznym;
  f. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
  6. Tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania.
  7. Organizuje działania mające na celu propagowanie kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i tradycji, w tym:
  a. Rozwój świadomości kulturowej i obywatelskiej;
  b. Działalność na rzecz mniejszości narodowych;
  c. Prowadzenie galerii, organizowanie wystaw.
  8. Propaguje ochronę i promocję zdrowia, w tym:
  a. Szeroko rozumianą ochronę i promocję zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych;
  b. Działalność w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień;
  c. Różnorodne metody terapeutyczne.
  9. Rozwija inne formy działalności, służące wzbogacaniu możliwości edukacyjnych. 

 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000131549
 • Adres:Ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych
 • WWW:wto.walbrzych.pl
 • E-mail:wto@wto.walbrzych.pl
 • Telefon:748 402 007
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00