• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe
  KRS 0000131549

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Wspieraj działania terapeutyczne dla dzieci i seniorów!

Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe wspiera edukację dzieci młodzieży oraz seniorów w Sudeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Jak wykorzystamy 1%

Wspieramy działania terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Więcej o nas

Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe:
1. Inspiruje i wspiera działalność placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych, w tym finansowanych ze środków publicznych.
2. Organizuje i prowadzi własne placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Współpracuje z instytucjami i organizacjami, których działania są zbliżone do działalności Towarzystwa.
4. Prowadzi działalność naukową, edukacyjną, oświatową i wychowawczą, w tym:
a. edukację artystyczną;
b. proekologiczną;
c. wydawniczą;
d. promocję i organizację wolontariatu;
e. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
5. Organizuje pomoc społeczną, w tym:
a. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
b. Działalność diagnostyczną i terapeutyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w trudnej sytuacji życiowej;
c. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – wyrównywanie ich szans w społeczeństwie,
d. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w celu przeciwdziałania izolacji społecznej;
e. Przeciwdziałanie patologiom społecznym;
f. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
6. Tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania.
7. Organizuje działania mające na celu propagowanie kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i tradycji, w tym:
a. Rozwój świadomości kulturowej i obywatelskiej;
b. Działalność na rzecz mniejszości narodowych;
c. Prowadzenie galerii, organizowanie wystaw.
8. Propaguje ochronę i promocję zdrowia, w tym:
a. Szeroko rozumianą ochronę i promocję zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych;
b. Działalność w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień;
c. Różnorodne metody terapeutyczne.
9. Rozwija inne formy działalności, służące wzbogacaniu możliwości edukacyjnych. 
  • Obszar działalności:Edukacja
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000131549
  • Adres:Ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych
  • WWW:wto.walbrzych.pl
  • E-mail:wto@wto.walbrzych.pl
  • Telefon:748 402 007  • Formularze PIT 2017/2018 dla
   Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe

   KRS 0000131549

  PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
  Rozliczenie
  na zasadach ogólnych
  Rozliczenie 
  na zasadach ogólnych
  Dochody
  kapitałowe

  Dochody rozliczane
  ryczałtowo

  Dochody podstawowe:
  z pracy, z prac zleconych
  oraz inne podstawowe.
  PIT wybierany przez 82%
  podatników.

  Dochody z działalności
  gospodarczej, dochody
  małoletnich dzieci,
  dochody z zagranicy
  oraz inne dochody
  rozliczane na zasadach
  ogólnych.

   

  Dochody z giełdy
  papierów wartościowych
  udziałów w spółkach
  z o.o., Spółek Akcyjnych
  i podobne.

  Tylko dla tych, którzy zgłosili
  chęć rozliczenia ryczałtowego:
  dochody z wynajmu
  i prowadzenia działalaności
  gospodarczej.
  PIT-39 PIT-36L

  Pobierz załączniki:

  PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

  Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

  lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

  Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

   

   Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
  rozliczana liniowo

  Wyłącznie dla osób, które
  sprzedają nieruchomość
  zakupioną w ciągu
  5 ostatnich lat.

  Dla osób prowadzących
  jednoosobową działalność
  gospodarczą, które wybrały
  opodatkowanie liniowe 19%

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
  Rozlicz dowolne przychody -
  obsługujemy wszystkie druki PIT
  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego
  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
  Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika