1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe
  KRS 0000132022

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Walka z mobbingiem

Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe przede wszystkim pomaga ofiarom mobbingu. Wspiera  ich w tych trudnych chwilach i ukierunkowuje w działaniach antymobbingowych. W ramach  profilaktyki prowadzi szkolenia antymobbingowe oraz rozpowszechnia wiedzę na ten temat w mediach i na konferencjach. Diagnozuje zjawisko. Przeprowadza audyty aby pomóc pracodawcom w walce z patologią w miejscu pracy. Pomaga przygotowywać procedury antymobbingowe i w razie potrzeby jest bezstronnym mediatorem bądź mężem zaufania.

Jak wykorzystamy 1%

Pieniądze, które Państwo przkażecie na Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe w całości zostaną wykorzystane na realizowanie zadań statutowych w tym przede wszystkim bezpłatną pomoc poszkodowanym. Nasi członkowie od 2002 roku pracują non profit a pozyskane pieniądze pożytkują wyłącznie na wsparcie ofiar mobbingu. Z naszej pomocy skorzystało już tysiące Polaków poniważ zawsze mogą zadzwonić, napisać lub porozmawiać osobiście o problemach w pracy. Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie.

Więcej o nas

Naszą misją jest niesienie pomocy ofiarom mobbingu i uwrażliwianie społeczeństwa, a zwłaszcza pracodawców, na problem dręczenia ludzi w miejscu pracy

Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe jest organizacją pozarządową. Powstało w 2002 roku we Wrocławiu. Swoją działalnością obejmuje cały kraj. W naszej witrynie można znaleźć informacje o aktualnych patologicznych problemach występujących w stosunkach pracy w naszym kraju, nazywanych mobbingiem, o tym, jak można znaleźć pomoc w sytuacji szykanowania w pracy oraz o działalności naszego Stowarzyszenia. Zapraszamy do obejrzenia!

Nasze cele i działalność

Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom prześladowanym w środowisku pracy oraz przeciwdziałanie zjawisku mobbingu.

Mobbing jest to bezpodstawne, ciągłe i długotrwałe dręczenie, zastraszanie, prześladowanie, szykanowanie człowieka w pracy nie tylko przez przełożonego, ale czasem także przez współpracowników, powodujące poczucie bezsilności, upokorzenia i krzywdy, prowadzące  w konsekwencji do ogólnego złego samopoczucia i pogorszenia stanu zdrowia ofiary.

Od 1 stycznia 2004 r. pojęcie mobbingu zostało wprowadzone do kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca ma obowiązek zwalczania mobbingu w swoim zakładzie pracy, a  mobbowany (dręczony) pracownik może dochodzić odszkodowania od pracodawcy [Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 14 listopada 2003 roku (Dz. U. 2003 nr 213 poz. 2081)].

Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe:

Organizuje stałe spotkania indywidualne i grupowe, podczas których osoby mobbowane mają możność przedstawienia swojego problemu i uzyskania życzliwej porady psychologicznej lub prawnej, a w razie potrzeby interweniuje u pracodawców na rzecz osób mobbowanych oraz wspiera ich przed sądami pracy. Zapraszamy każdego, kto czuje się prześladowany w pracy, na spotkania, na które trzeba umówić się wcześniej telefonicznie lub e-mailem, korzystając z podanych numerów i adresów. Spotkania odbywają się we Wrocławiu oraz w naszych Oddziałach.
Udziela porad i konsultacji drogą korespondencyjną.
Prowadzi działalność oświatową przez szkolenia dla pracodawców i pracowników na temat stanu prawnego dotyczącego mobbingu, uczy jak pracodawca powinien zwalczać mobbing w miejscu pracy; jak pracownik może się bronić przed prześladowaniem; pracodawcom doradza, jak kierować ludźmi, aby nie doszło do mobbingu pracowników.
Prowadzi badania zjawiska mobbingu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu kobiet.
Nagłaśnia problem mobbingu w środkach masowego przekazu, współpracuje w tym zakresie z innymi organizacjami pozarządowymi.

Do Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego we Wrocławiu rocznie wpływa około 1000 listów i niewiele mniej zgłasza się osób z prośbą o porady w ich trudnych sprawach zawodowych. Podobnych stowarzyszeń w Polsce jest kilka. Wprawdzie nie wszystkie sprawy, z którymi zgłaszają się ludzie, spełniają definicyjne kryteria mobbingu, ale i tak faktem jest, że w naszym kraju mobbing jest zjawiskiem powszechnym. W Polsce już od początku 2004 roku obowiązuje ustawodawstwo antymobbingowe. Do sądów pracy wpłynęło wiele pozwów o odszkodowanie za stosowanie mobbingu. Tymczasem nie wiadomo dlaczego nie widać wyroków sądowych, orzekających istnienie mobbingu. Według sądów pracy stosunki pracy w Polsce są idealne, nie ma mobbingu!

Każdy opisywany lub opowiedziany nam przypadek mobbingu jest inny, ale w całej liczbie przychodzących do nas listów można wyodrębnić pewne powtarzające się problemy i pytania. W związku z tym opracowaliśmy zestaw typowych listów i porad, które prezentujemy w naszej witrynie. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prosimy o przeczytanie naszych porad znajdujących się pod niżej umieszczonymi linkami. Po uważnej lekturze zapewne wiele osób zrezygnuje z pisania listu, ponieważ znajdzie tam odpowiednią dla siebie poradę.  Jeśli jednak nie ma odpowiedniej  porady, to prosimy pisać. Staramy się, aby żaden list nie pozostał bez odpowiedzi.


 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000132022
 • Konto:04 102 0 52 42 0 000 2902 012 1 90 47
 • Adres:Ołbińska 18/5; 50-237 Wrocław
 • WWW:http://www.mobbing.most.org.pl/
 • E-mail:krajowe@op.pl
 • Telefon:606371919 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe

  KRS 0000132022

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe

 • Walka z mobbingiem

  Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe przede wszystkim pomaga ofiarom mobbingu. Wspiera  ich w tych trudnych chwilach i ukierunkowuje w działaniach antymobbingowych. W ramach  profilaktyki prowadzi szkolenia antymobbingowe oraz rozpowszechnia wiedzę na ten temat w mediach i na konferencjach. Diagnozuje zjawisko. Przeprowadza audyty aby pomóc pracodawcom w walce z patologią w miejscu pracy. Pomaga przygotowywać procedury antymobbingowe i w razie potrzeby jest bezstronnym mediatorem bądź mężem zaufania.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pieniądze, które Państwo przkażecie na Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe w całości zostaną wykorzystane na realizowanie zadań statutowych w tym przede wszystkim bezpłatną pomoc poszkodowanym. Nasi członkowie od 2002 roku pracują non profit a pozyskane pieniądze pożytkują wyłącznie na wsparcie ofiar mobbingu. Z naszej pomocy skorzystało już tysiące Polaków poniważ zawsze mogą zadzwonić, napisać lub porozmawiać osobiście o problemach w pracy. Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie.

 • Więcej o nas

  Naszą misją jest niesienie pomocy ofiarom mobbingu i uwrażliwianie społeczeństwa, a zwłaszcza pracodawców, na problem dręczenia ludzi w miejscu pracy

  Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe jest organizacją pozarządową. Powstało w 2002 roku we Wrocławiu. Swoją działalnością obejmuje cały kraj. W naszej witrynie można znaleźć informacje o aktualnych patologicznych problemach występujących w stosunkach pracy w naszym kraju, nazywanych mobbingiem, o tym, jak można znaleźć pomoc w sytuacji szykanowania w pracy oraz o działalności naszego Stowarzyszenia. Zapraszamy do obejrzenia!

  Nasze cele i działalność

  Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom prześladowanym w środowisku pracy oraz przeciwdziałanie zjawisku mobbingu.

  Mobbing jest to bezpodstawne, ciągłe i długotrwałe dręczenie, zastraszanie, prześladowanie, szykanowanie człowieka w pracy nie tylko przez przełożonego, ale czasem także przez współpracowników, powodujące poczucie bezsilności, upokorzenia i krzywdy, prowadzące  w konsekwencji do ogólnego złego samopoczucia i pogorszenia stanu zdrowia ofiary.

  Od 1 stycznia 2004 r. pojęcie mobbingu zostało wprowadzone do kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca ma obowiązek zwalczania mobbingu w swoim zakładzie pracy, a  mobbowany (dręczony) pracownik może dochodzić odszkodowania od pracodawcy [Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 14 listopada 2003 roku (Dz. U. 2003 nr 213 poz. 2081)].

  Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe:

  Organizuje stałe spotkania indywidualne i grupowe, podczas których osoby mobbowane mają możność przedstawienia swojego problemu i uzyskania życzliwej porady psychologicznej lub prawnej, a w razie potrzeby interweniuje u pracodawców na rzecz osób mobbowanych oraz wspiera ich przed sądami pracy. Zapraszamy każdego, kto czuje się prześladowany w pracy, na spotkania, na które trzeba umówić się wcześniej telefonicznie lub e-mailem, korzystając z podanych numerów i adresów. Spotkania odbywają się we Wrocławiu oraz w naszych Oddziałach.
  Udziela porad i konsultacji drogą korespondencyjną.
  Prowadzi działalność oświatową przez szkolenia dla pracodawców i pracowników na temat stanu prawnego dotyczącego mobbingu, uczy jak pracodawca powinien zwalczać mobbing w miejscu pracy; jak pracownik może się bronić przed prześladowaniem; pracodawcom doradza, jak kierować ludźmi, aby nie doszło do mobbingu pracowników.
  Prowadzi badania zjawiska mobbingu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu kobiet.
  Nagłaśnia problem mobbingu w środkach masowego przekazu, współpracuje w tym zakresie z innymi organizacjami pozarządowymi.

  Do Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego we Wrocławiu rocznie wpływa około 1000 listów i niewiele mniej zgłasza się osób z prośbą o porady w ich trudnych sprawach zawodowych. Podobnych stowarzyszeń w Polsce jest kilka. Wprawdzie nie wszystkie sprawy, z którymi zgłaszają się ludzie, spełniają definicyjne kryteria mobbingu, ale i tak faktem jest, że w naszym kraju mobbing jest zjawiskiem powszechnym. W Polsce już od początku 2004 roku obowiązuje ustawodawstwo antymobbingowe. Do sądów pracy wpłynęło wiele pozwów o odszkodowanie za stosowanie mobbingu. Tymczasem nie wiadomo dlaczego nie widać wyroków sądowych, orzekających istnienie mobbingu. Według sądów pracy stosunki pracy w Polsce są idealne, nie ma mobbingu!

  Każdy opisywany lub opowiedziany nam przypadek mobbingu jest inny, ale w całej liczbie przychodzących do nas listów można wyodrębnić pewne powtarzające się problemy i pytania. W związku z tym opracowaliśmy zestaw typowych listów i porad, które prezentujemy w naszej witrynie. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prosimy o przeczytanie naszych porad znajdujących się pod niżej umieszczonymi linkami. Po uważnej lekturze zapewne wiele osób zrezygnuje z pisania listu, ponieważ znajdzie tam odpowiednią dla siebie poradę.  Jeśli jednak nie ma odpowiedniej  porady, to prosimy pisać. Staramy się, aby żaden list nie pozostał bez odpowiedzi.

 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000132022
 • Konto:04 102 0 52 42 0 000 2902 012 1 90 47
 • Adres:Ołbińska 18/5; 50-237 Wrocław
 • WWW:http://www.mobbing.most.org.pl/
 • E-mail:krajowe@op.pl
 • Telefon:606371919
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00