1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski Południowej”
KRS 0000132934PodajCel

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski Południowej”
KRS 0000132934PodajCel

Prezent OPP

Pomoc i energia niezbędna dla ludzi

Beneficjentami są placówki służby zdrowia, oświatowe, instytucje kulturalne, organizacje sportowe, pozarządowe, instytucje pomocy społecznej i organizacje charytatywne. Nie udzielamy pomocy bezpośrednio osobom fizycznym

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki z 1%, zostaną wykorzystane na cele statutowe. Przy określenia celu szczegółowego zostaną przekazane zgodnie ze wskazaniem. Nie pobieramy prowizji od dok. wpłat na rzecz Fundacji.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” w Jaworznie została powołana w 1993 roku. W 2004 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego.
Przekrój tematyczny dziedzin, w ramach których realizowane są cele Fundacji jest niezmiernie szeroki i zróżnicowany, jednocześnie charakteryzujący się wielkim znaczeniem, jakie spełniają poszczególne dziedziny w życiu społecznym. Fundacja stara się w sposób zadawalający i w miarę możliwości pełny, wspomagać wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia oraz instytucje, które w sposób rzetelny i wiarygodny mogą przyczynić się do wypełnienia zadań nałożonych na Fundację.
Cele statutowe naszej Fundacji to organizowanie i wspieranie inicjatyw, oraz przedsięwzięć na rzecz utrzymania substancji i rozwoju regionu południowego, w szczególności w dziedzinach:

 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • działalności oświatowej,
 • działalności kulturalnej,
 • kultury fizycznej i sportu,
 • ochrony środowiska.

Fundacja, prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, która polega na udzielaniu pomocy finansowej i rzeczowej w powyższych dziedzinach.
Fundacja nie udziela pomocy bezpośrednio osobom fizycznym. Podatnicy, którzy zdecydowaliby się na przekazanie 1% odpisu swojego podatku na rzecz naszej Fundacji, mogą za jej pośrednictwem przekazać kwotę ww. podatku, wskazując cel (zgodny z naszym statutem) lub konkretną placówkę wypełniając w formularzu PIT rubrykę „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy”.
Fundacja otrzymane ww. środki finansowe, przekaże wskazanej przez podatnika placówce, w całości i bez pobierania jakiejkolwiek prowizji.

Realizując swoje cele statutowe, najwięcej środków przekazuje na ochronę zdrowia, pomoc społeczną oraz działalność oświatową.
Udzielona pomoc na „ochronę zdrowia”, skierowana jest do placówek świadczących przede wszystkim usługi medyczne. Beneficjentami są między innymi szpitale, Kliniki oraz fundacje, stowarzyszenia działające na rzecz tych placówek.


W dziedzinie „pomoc społeczna”, udzielana jest pomoc ośrodkom pomocy społecznej, fundacjom, stowarzyszeniom. Wsparcie przekazywane jest na dofinansowanie między innymi działań charytatywnych na rzecz osób z niskimi dochodami np. zakup paczek świątecznych, dofinansowywanie kosztów leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i z niskimi dochodami, dofinansowanie organizacji warsztatów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.


W ramach  "diałalności oświatowej", przekazujemy wsparcie placówkom oświatowym, zwłaszcza przedszkolom i szkołom. Powyższa pomoc przeznaczana jest na zakup wyposażenia sal lekcyjnych, klasopracowni, sal językowych. Dofinansowujemy między innymi zakup sprzętu multimedialnego (laptopy, rzutniki multimedialne), mebli z odpowiednimi atestami, a także pomocy dydaktycznych, wyposażamy sale gimnastyczne w sprzęt sportowy, oraz szkolne biblioteki i szatnie.

W dziedzinie „działalność kulturalna”, udzielamy pomocy domom kultury, teatrom, muzeom, bibliotekom, orkiestrom. Dofinansowujemy organizacje koncertów i projektów kulturalnych.


Pomoc na „kulturę fizyczną i sport”, udzielana jest na przede wszystkim poprzez wsparcie lokalnych klubów sportowych. Kupujemy sprzęt sportowy i wyposażenie dla zawodników. Finansujemy obozy szkoleniowe, imprezy sportowe, zakupujemy nagrody dla zwycięzców konkursów sportowych, oraz szkolnych olimpiad.


W ramach działalności „ochrona środowiska” wspieramy finansowo Straże Pożarne. Przekazane środki przeznaczane są na zakup sprzętu strażackiego. Dofinansowujemy także projekty ekologiczne np. zakup sadzonek drzew miododajnych.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000132934
 • Konto:31 2490 0005 0000 4520 6761 0304
 • Adres:43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51
 • WWW:fundcja-energetyka.pl
 • E-mail:sekretariat@fundacja-energetyka.pl
 • Telefon:539 313 424

Formularze PIT 2022/2023 dla
Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski Południowej”

KRS 0000132934

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00