1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Happy Kids

KRS 0000133286

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Happy Kids

KRS 0000133286

Prezent OPP

1% na wyrównywanie szans osieroconych dzieci!

Fundacja Happy Kids to organizacja z 20-letnim doświadczeniem. Nazwą nawiązuje do przesłania Janusza Korczaka: „Bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie”. Prowadzimy 17 Rodzinnych Domów Dziecka.

Trafiają do nas dzieci skrzywdzone i zaniedbane, które dzięki zawodowym rodzicom zastępczym odzyskują podmiotowość i wiarę w dorosłych, aby w przyszłości żyć niezależnie wierząc w siebie i swoje siły. Głęboko wierzymy w terapię miłością!

Aktualnie w naszych domach wychowuje się 138 podopiecznych, w tym 17 z niepełnosprawnościami.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Twój 1% to dla nas 100 % szansy na:

 • zapewnienie 34. podopiecznym, którzy trafili ubiegłym roku do Rodzinnych Domów Dziecka, niezbędnej i koniecznej pomocy w postaci terapii psychologicznej i psychiatrycznej po przeżytych traumach. Każdy z nowoprzyjętych podopiecznych potrzebuje minimum 10 spotkań, co już na wstępie przekłada się 340 godzin. Sesje terapeutyczne pozwalają oswoić się ze zmianą i są początkiem trudnego i wymagające procesu adaptacji każdego podopiecznego do nowych warunków

 • specjalistyczne leczenie medyczne dzieci, które poza psychicznymi krzywdami, wymagają często trwałej i kosztownej opieki medycznej. Historia 7- letnich bliźniaczek Natalii i Wiktorii, które do Rodzinnego Domu Dziecka trafiły w minionym roku jest jednym z licznych przykładów. Dziewczynkom grozi utrata wzroku, a ponadto nasze księżniczki borykają się z licznymi chorobami - wadami wrodzonymi. Wielu z naszych wychowanków to osoby niepełnosprawne, schorowane i z dysfunkcjami wymagające stałej opieki medycznej oraz rehabilitacyjnej.

 • wyrównywanie szans edukacyjnych, sportowych, artystycznych, a także kompensacja potrzeb podopiecznych, których nie mogli zaspokoić w rodzinach biologicznych jak np. wyjazdy wakacyjne czy warsztaty rozwojowe. Misją Fundacji Pomocy Dzieciom Happy Kids jest zapewnienie równych szans każdemu dziecku w realizacji swoich celów życiowych; teraz i w przyszłości.

 • utrzymywanie na tym samym poziomie budynków Rodzinnych Domów Dziecka i ich wyposażenia. Szybujące w górę ceny dosłownie wszystkiego: żywności, usług, prądu, gazu, biletów na przejazdy transportem publicznym itp. powodują, że budżety naszych placówek zostały mocno dociążone. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, aby dokonywać wyboru między ogrzaniem domu a wizytą u lekarza specjalisty czy sprawieniem małej przyjemności z okazji urodzin. Nieoceniona jest pomoc naszych wspaniałych darczyńców, wieloletnich Przyjaciół naszej organizacji. Dobrowolne wpłaty stanowiły do tej pory ok. 35% niezbędnego rocznego budżetu Fundacji (a po aktualnych podwyżkach cen szacujemy, że utrzymanie tego poziomu będzie bardzo trudne ).

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Pomocy Dzieciom Happy Kids od 20 lat tworzy i prowadzi już 17 Rodzinnych Domów Dziecka. To dużo, ale wciąż niewystarczająco. Wciąż tak wiele dzieci czeka na swój Dom, Miłość oraz Rodzinę…
Dlatego nie ustajemy w wysiłkach, aby jak największa liczba dzieci mogła zamieszkać w naszych Domach. Planujemy otwarcie kolejnych placówek – przecież dzieci czekają i marzą o prawdziwym Domu, Rodzinie i Miłości.

Nasza organizacja powstała z potrzeby przywracania dzieciom wiary w dorosłych, z konieczności zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa i stworzenia choćby namiastki życia w prawdziwej rodzinie, z woli odbudowania u dzieci poczucia własnej godności.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która zgodnie z nazwą „HAPPY KIDS” oraz przesłaniem Janusza Korczaka: „bez szczęśliwego dziecięctwa całe życie jest kalekie”, ma na celu rekompensowanie dzieciom traum, jakie przeżyły z winy „bliskich”. W Rodzinnych Domach Dziecka Fundacji Pomocy Dzieciom znajduje schronienie przeszło 130 dzieci. Ta forma opieki pozwala zachować strukturę rodziny biologicznej, ale jednocześnie stanowi nową jakość. Słowo jakość używamy świadomie, aby podkreślić walor naszej działalności jakim jest przywracanie dzieciom nie tylko godnych warunków życia, ale - przede wszystkim- poczucia, że są ważne, potrzebne i kochane.

Mamy przeświadczenie, że nasze placówki nie są „przechowalniami”, ale dobrym punktem startu w dorosłość. Wspieramy naszych wychowanków w procesie usamodzielniania się i na zawsze pozostajemy ich rodziną!

Nasza wieloletnia działalność stanowi wzorzec dla rodzin, organizacji i instytucji, które chciałby prowadzić podobne domy. Dążymy, aby idea rodzinnej pieczy zastępczej była realizowana na najwyższym poziomie zgodnie z przyjętymi standardami dotyczącymi pieczy zastępczej.

Jako organizacja zajmująca się prawami dziecka jesteśmy członkiem europejskiej organizacji rzeczniczej działającej na rzecz dzieci w Europie – Eurochild.

Człowieczeństwo kontra bezpieczeństwo

Nasza organizacja wyróżnia się na tle innych tym, że Rodzinne Domy Dziecka to domy otwarte na potrzeby dzieci niezależnie skąd pochodzą i jakim językiem porozumiewają się. W ubiegłym roku udzieliliśmy pomocy dzieciom - uchodźcom z Iraku i Syrii. Byliśmy jedyną placówką pośród innych tego typu, która chciała oraz była ​gotowa na przyjęcie obcokrajowców. Nie zamykamy drzwi dla dzieci, które zmuszone były uciekać przed wojną, przemocą, biedą ze swoich ojczyzn i aktywnie wspieramy działania pomocowe dla dzieci i rodzin – ofiar kryzysu humanitarnego na granicy z Białorusią.

Budowa Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej dla byłych wychowanków z pieczy zastępczej na terenie Łęki Opatowskiej.

Wśród wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka są także osoby które nigdy będą w stanie żyć samodzielnie z powodu swoich niepełnosprawności i chorób uniemożliwiających niezależne dorosłe funkcjonowanie . Obecnie, po opuszczeniu Rodzinnego Domu Dziecka skazani są na całodobową opiekę w domach pomocy społecznej. Dzięki nowemu przedsięwzięciu pragniemy włączyć w proces deinstytucjonalizacji opiekę senioralną oraz zwrócić uwagę na grupy osób, które zostały pominięte przez:

 • dzieci, które ze względu na swoje dysfunkcje nie mogą samodzielnie kontynuować życia po opuszczeniu rodzin zastępczych czy domów dziecka.

 • seniorzy, którzy w przeszłości wychowywali się w domach dziecka i nie stworzyli swoich rodzin, nie mają bliskich, którzy pomogliby im w jesieni życia.

Obie te grupy pozostają skazane na samotność i zapomnienie. Stąd właśnie idea, aby otworzyć pierwszy rodzinny dom pomocy społecznej, w którym dzieci z pieczy zastępczej będą mogły znaleźć swój docelowy dom. Dom, w którym będą przebywały pod stałą opieką, w przyjaznej atmosferze, w kameralnych warunkach z zapewnioną opieką medyczną, rehabilitacyjną.

Rodzinny Dom Pomocy Społecznej dla byłych wychowanków z pieczy zastępczej będzie pierwszą placówką w Polsce, która zakłada realną ochronę praw do niezależnego życia poprzez m.in. aktywizację zawodową w ramach prowadzonej spółdzielni socjalnej oraz integrację z lokalną społecznością.

HAPPY BUS - przystanek z długoletnią tradycją i wyłącznie pozytywną energią

Wakacyjna akcja jest dedykowana dzieciom z terenów wiejskich. Zabawa, nauka, rekreacja. Wszystko pod okiem wolontariuszy z Polski i zagranicy.

Akcja wzięła się z obserwacji życia w małej popegeerowskiej wsi Lubczyna, gdzie Fundacja HAPPY KIDS ma jeden z rodzinnych domów dziecka. Projekt opiera się na pomyśle objazdu „figlobusem”, czyli kolorowym autobusem przekształconym w salę zabaw na kółkach oraz kawiarenkę internetową, po małych miejscowościach województwa łódzkiego i ościennych.

HAPPY BUS przyjeżdża do danej wsi nie tylko jako chwilowa „wizualna” atrakcja, ale przede wszystkim rodzaj instytucji powołanej do życia na okres wakacji, wokół której w ciągu 2-3 dni w tygodniu jest organizowane życie małych mieszkańców. Dzieci i młodzież biorą udział w plenerowych zajęciach plastycznych, muzycznych, ruchowych, sportowych, zarówno rekreacyjnych jak i edukacyjnych.

Dzięki wsparciu lokalnych oddziałów OSP oraz jednostkom Policji uczestnicy są zapoznawani z zasadami udzielania pierwszej pomocy i troski o zdrowie własne i cudze, poznają lepiej przepisy przeciwpożarowe, mają możliwość zapoznania się ze sprzętem specjalistycznym oraz porozmawiania ze strażakami i policjantami, co jest największym przeżyciem dla każdego. Do poprowadzenia praktycznych zajęć zapraszani są również ratownicy medyczni.

Nad realizacją projektu czuwają wolontariusze z Polski i zagranicy, którzy prowadzą zajęcia i sprawują opiekę w języku angielskim, a ponieważ rekrutują się z różnych części świata, również tych egzotycznych, każdy „Przystanek” to piknik wielokulturowy, a dla lokalnych mieszkańców- lekcja tolerancji.

Fundacja Pomocy Dzieciom HAPPY KIDS działa od 2001 roku, oficjalnie  została zarejestrowana 30 września 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Łodzi. Od  7 grudnia 2004 posiada status organizacji pożytku publicznego i jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (wpis Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133286). Jest przedstawicielem Eurochild w Polsce – sieci organizacji pracujących na rzecz dzieci w Europie, zajmujących się prawami dzieci i młodzieży.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000133286
 • Konto:14 1160 2202 0000 0000 3342 4618
 • Adres:ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź
 • WWW:https://www.happykids.org.pl
 • E-mail:biuro@happykids.ngo
 • Telefon:426492305

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Happy Kids” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja Happy Kids

KRS 0000133286

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00