1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Marka Kamińskiego
KRS 0000133671

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Inspirujemy ludzi, aby niemożliwe było możliwe. Uwierz w siebie i działaj!

Fundacja Marka Kamińskiego już od 1996 roku pomaga młodym ludziom w pokonywaniu barier i pracy nad sobą. Poprzez nasze działania kształtujemy lepszą przyszłość wraz z naszymi beneficjentami i partnerami.

Pomagamy ludziom odkrywać ich własny potencjał, rozwijać siebie i urzeczywistniać swoje marzenia. Pragniemy wyposażyć ludzi w kapitał, który przetrwa do końca życia – silne poczucie własnej wartości spełnienia. Pracujemy zarówno z umysłem, jak i ciałem.

Wszystkie działania Fundacji oparte są na Metodzie Biegun, autorskim programie motywacyjnym do osiągania celów, stworzonym przez Marka Kamińskiego.

Metoda Biegun składa się z 10 kroków. Każdy krok zapewnia sprawdzone narzędzia, które pomagają osiągnąć założony cel. Metoda Biegun prowadzi do wdrożenia trwałych, pozytywnych zmian – na całe życie! Inspiracją do jej stworzenia były doświadczenia i przemyślenia Marka Kamińskiego podczas jego licznych wypraw na całym świecie.

Bliskim obszarem działania Fundacji jest propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, w zgodzie z naturą i sobą, a także tematyka ekologiczna i troska o naszą planetę.

Flagowym projektem Fundacji jest LifePlan.

To 8-miesięczny program motywacyjno-rozwojowy dla młodzieży ze środowisk o utrudnionym starcie. Jest kontynuacją pracy z młodymi ludźmi i wspierania ich w podejmowaniu realnych zmian w ich życiu, podobnie jak Metoda Biegun wpłynęła na Jaśka Melę podczas wypraw na oba Bieguny w 2004 roku.

Składowe programu LifePlan:

 • 10 kroków Metody Biegun

 • 8 miesięcy indywidualnej pracy rozwojowej dla młodych ludzi z zaangażowanymi trenerami

 • 2-3 dni wyjazdowego warsztatu zapoznawczego („Zaprawa”)

 • 11-dniowa praca w grupach podczas letniego obozu

 • Nauka wychodzenia poza schemat podczas wyprawy survivalowej

 • Warsztaty motywacyjne podczas trwania programu

 • Indywidualne sesje z trenerami na każdym etapie projektu

 • Gala podsumowująca

Fundacja realizuje również program profilaktyki prozdrowotnej, finansowany przez Ministerstwo Zdrowia, adresowany do młodych w wieku 14-25 lat oraz seniorów 60+. Program zakłada opracowanie aplikacji motywacyjno-rozwojowej dla młodzieży i seniorów w oparciu o Metodę Biegun.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Zobacz, jak wiele dobrego może uczynić Twój 1% podatku:

 • dzięki niemu będziesz współtworzył z nami program LifePlan – 8-miesięczny program motywacyjno-rozwojowy dla młodzieży pochodzącej ze środowisk o utrudnionym starcie
 • dajesz nam szansę, byśmy mogli dalej promować zdobywanie biegunów i swoich marzeń, promować pozytywne wartości oraz troszczyć się o dobre relacje międzyludzkie
 • razem realnie zmieniamy świat 🙂

PAMIĘTAJCIE:

 • wszystkie środki zgromadzone na koncie 1%, z tytułu podatku 1% oraz darowizn przeznaczamy wyłącznie na realizowanie działań statutowych Fundacji
Więcej o nas

Więcej o nas

Podstawą funkcjonowania Fundacji jest Metoda Biegun - autorskie rozwiązanie Marka Kamińskiego, oparte o przemyślenia i doświadczenia z jego niezwykłych wypraw.

Wspiera w rozwoju osobistym – przede wszystkim budując motywację i chroniąc przed jej utratą.

Biegun to inaczej konkretny, jasno zdefiniowany cel, a sama metoda w 10 praktycznych krokach pozwala przejść drogę do poznania samego siebie, by móc go zrealizować. Kluczem do wyznaczenia własnego bieguna są marzenia – nawet te z pozoru nieosiągalne.

Metoda daje konkretne narzędzia pomocne w życiu codziennym, prowadzące do rozwoju osobistego. Poza sferą psyche, Biegun uwzględnia elementy treningu fizycznego i survivalu, które wspomagają przełamywanie własnych barier.

Metoda Biegun składa się z 10 kroków:
1 – Poznaj swój biegun
2 – Mapa drogi
3 – Najlepszą praktyką jest dobra teoria
4 – Wyjście poza schemat
5 – Wizualizacja jako metoda przygotowań
6 – Start
7 – Droga jest ważniejsza niż cel
8 – Dwa bieguny
9 - Nie osiedlaj się na biegunie
10 - Poznaj samego siebie.

Każdy krok zapewnia sprawdzone narzędzia, które pomagają osiągnąć założony cel. Metoda Biegun prowadzi do wdrożenia trwałych, pozytywnych zmian – na całe życie! Inspiracją do jej stworzenia były doświadczenia i przemyślenia Marka Kamińskiego podczas jego licznych wypraw na całym świecie.

PROJEKTY TRWAJĄCE:

Life Plan – stypendialny program motywująco – rozwojowy dla młodzieży z całej Polski, tworzony w oparciu o Metodę Biegun autorstwa Marka Kamińskiego. Program trwający 8 miesięcy, w którym odkrywamy w uczestnikach ich potencjał, rozwijamy umiejętności, wyposażamy w kapitał na resztę życia, a przede wszystkim pomagamy budować poczucie własnej wartości poprzez pracę z umysłem i ciałem.

Walk4Life – aplikacja oparta o autorską metodę motywacji i osiągania celów Marka Kamińskiego – Metodę Biegun. To właśnie dzięki tej wiedzy od lat zdobywa on Bieguny, zarówno te geograficzne, jak i życiowe.

PROJEKTY ZREALIZOWANE

Wyprawa „Razem na biegun”

Bezprecedensowa podróż trzech doświadczonych polarników z niepełnosprawnym 15-letnim Jaśkiem Melą na oba Bieguny Ziemi. Dzięki tej wyprawie, Jaś Mela stał się pierwszym najmłodszym i do tego pierwszym niepełnosprawnym polarnikiem, który w jednym roku zdobył oba bieguny wpisując się tym samym do historii wypraw polarnych.

Klub Odkrywcy Dobra

Program stałej pomocy osobom niepełnosprawnym. Głównym celem Klubu Odkrywcy Dobra jest finansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub cierpiących na choroby wymagające rehabilitacji, a także zakup przyrządów do ćwiczeń rehabilitacyjnych i innych
działań wspierających podopiecznych Fundacji.

Nadzieja dla serc

Warsztaty i obozy motywujące dla dzieci z problemami kardiochirurgicznymi i kardiologicznymi oraz ich rodziców. Warsztaty polegające na wsparciu psychologicznym poprzez metody motywacji, relaksacji, radzenia sobie ze stresem oraz efektywnego i indywidualnego dla każdego uczestnika sposobu spędzania wolnego czasu.

Wisła XXI wieku

Kilkuletni projekt edukacyjno-społeczny poddający pod rozwagę możliwości wykorzystania potencjału tkwiącego w lokalnych społecznościach. Połączenie idei wzbogacania się na turystyce i innych gałęziach przemysłu w oparciu o wodę i Wisłę z poszanowaniem natury i naszych wzajemnych potrzeb. Pierwszymi etapami realizacji tego projektu była letnia i zimowa Ekspedycja Wisła, podczas których powstał film dokumentalny poświęcony rzece oraz znaczeniu natury dla człowieka.

INNE PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH FUNDACJI MARKA KAMIŃSKIEGO:

 • Programy edukacyjne nabiegun.pl, Szkoła pod biegunem, Szkoła nad Wisłą skierowane do uczniów

 • organizacja europejskiej premiery baśni muzycznej “Wielka Podróż Lulie” w Filharmonii Bałtyckiej

 • wydanie książek i audiobooków: „Razem na biegun”, „Moje Bieguny. Dzienniki z wypraw 1990-1998”, „Razem na Bieguny” i „Together to the Poless”

 • współorganizacja HiFlyer Polar Ice Expedition – pierwsza polska wyprawa na najwyższy szczyt Arktyki Gunnbjorns Fjeld. Celem wyprawy było zdobycie najwyższego szczytu Arktyki bez wsparcia z zewnątrz, eksploracja nieznanego do tej pory terenu, wykonanie zdjęć, nakręcenie filmu i zebranie materiałów na temat lodowców, nunataków i przyrody we wschodniej części największej wyspy świata.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000133671
 • Konto:04 1140 1137 0000 4878 8800 1013
 • Adres:Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk
 • WWW:www.marekkaminski.com
 • E-mail:fundacja@kaminski.pl
 • Telefon:608 060 451

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja Marka Kamińskiego

KRS 0000133671

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Marka Kamińskiego

 • Inspirujemy ludzi, aby niemożliwe było możliwe. Uwierz w siebie i działaj!

  Fundacja Marka Kamińskiego już od 1996 roku pomaga młodym ludziom w pokonywaniu barier i pracy nad sobą. Poprzez nasze działania kształtujemy lepszą przyszłość wraz z naszymi beneficjentami i partnerami.

  Pomagamy ludziom odkrywać ich własny potencjał, rozwijać siebie i urzeczywistniać swoje marzenia. Pragniemy wyposażyć ludzi w kapitał, który przetrwa do końca życia – silne poczucie własnej wartości spełnienia. Pracujemy zarówno z umysłem, jak i ciałem.

  Wszystkie działania Fundacji oparte są na Metodzie Biegun, autorskim programie motywacyjnym do osiągania celów, stworzonym przez Marka Kamińskiego.

  Metoda Biegun składa się z 10 kroków. Każdy krok zapewnia sprawdzone narzędzia, które pomagają osiągnąć założony cel. Metoda Biegun prowadzi do wdrożenia trwałych, pozytywnych zmian – na całe życie! Inspiracją do jej stworzenia były doświadczenia i przemyślenia Marka Kamińskiego podczas jego licznych wypraw na całym świecie.

  Bliskim obszarem działania Fundacji jest propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, w zgodzie z naturą i sobą, a także tematyka ekologiczna i troska o naszą planetę.

  Flagowym projektem Fundacji jest LifePlan.

  To 8-miesięczny program motywacyjno-rozwojowy dla młodzieży ze środowisk o utrudnionym starcie. Jest kontynuacją pracy z młodymi ludźmi i wspierania ich w podejmowaniu realnych zmian w ich życiu, podobnie jak Metoda Biegun wpłynęła na Jaśka Melę podczas wypraw na oba Bieguny w 2004 roku.

  Składowe programu LifePlan:

  • 10 kroków Metody Biegun

  • 8 miesięcy indywidualnej pracy rozwojowej dla młodych ludzi z zaangażowanymi trenerami

  • 2-3 dni wyjazdowego warsztatu zapoznawczego („Zaprawa”)

  • 11-dniowa praca w grupach podczas letniego obozu

  • Nauka wychodzenia poza schemat podczas wyprawy survivalowej

  • Warsztaty motywacyjne podczas trwania programu

  • Indywidualne sesje z trenerami na każdym etapie projektu

  • Gala podsumowująca

  Fundacja realizuje również program profilaktyki prozdrowotnej, finansowany przez Ministerstwo Zdrowia, adresowany do młodych w wieku 14-25 lat oraz seniorów 60+. Program zakłada opracowanie aplikacji motywacyjno-rozwojowej dla młodzieży i seniorów w oparciu o Metodę Biegun.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Zobacz, jak wiele dobrego może uczynić Twój 1% podatku:

  • dzięki niemu będziesz współtworzył z nami program LifePlan – 8-miesięczny program motywacyjno-rozwojowy dla młodzieży pochodzącej ze środowisk o utrudnionym starcie
  • dajesz nam szansę, byśmy mogli dalej promować zdobywanie biegunów i swoich marzeń, promować pozytywne wartości oraz troszczyć się o dobre relacje międzyludzkie
  • razem realnie zmieniamy świat 🙂

  PAMIĘTAJCIE:

  • wszystkie środki zgromadzone na koncie 1%, z tytułu podatku 1% oraz darowizn przeznaczamy wyłącznie na realizowanie działań statutowych Fundacji
 • Więcej o nas

  Podstawą funkcjonowania Fundacji jest Metoda Biegun - autorskie rozwiązanie Marka Kamińskiego, oparte o przemyślenia i doświadczenia z jego niezwykłych wypraw.

  Wspiera w rozwoju osobistym – przede wszystkim budując motywację i chroniąc przed jej utratą.

  Biegun to inaczej konkretny, jasno zdefiniowany cel, a sama metoda w 10 praktycznych krokach pozwala przejść drogę do poznania samego siebie, by móc go zrealizować. Kluczem do wyznaczenia własnego bieguna są marzenia – nawet te z pozoru nieosiągalne.

  Metoda daje konkretne narzędzia pomocne w życiu codziennym, prowadzące do rozwoju osobistego. Poza sferą psyche, Biegun uwzględnia elementy treningu fizycznego i survivalu, które wspomagają przełamywanie własnych barier.

  Metoda Biegun składa się z 10 kroków:
  1 – Poznaj swój biegun
  2 – Mapa drogi
  3 – Najlepszą praktyką jest dobra teoria
  4 – Wyjście poza schemat
  5 – Wizualizacja jako metoda przygotowań
  6 – Start
  7 – Droga jest ważniejsza niż cel
  8 – Dwa bieguny
  9 - Nie osiedlaj się na biegunie
  10 - Poznaj samego siebie.

  Każdy krok zapewnia sprawdzone narzędzia, które pomagają osiągnąć założony cel. Metoda Biegun prowadzi do wdrożenia trwałych, pozytywnych zmian – na całe życie! Inspiracją do jej stworzenia były doświadczenia i przemyślenia Marka Kamińskiego podczas jego licznych wypraw na całym świecie.

  PROJEKTY TRWAJĄCE:

  Life Plan – stypendialny program motywująco – rozwojowy dla młodzieży z całej Polski, tworzony w oparciu o Metodę Biegun autorstwa Marka Kamińskiego. Program trwający 8 miesięcy, w którym odkrywamy w uczestnikach ich potencjał, rozwijamy umiejętności, wyposażamy w kapitał na resztę życia, a przede wszystkim pomagamy budować poczucie własnej wartości poprzez pracę z umysłem i ciałem.

  Walk4Life – aplikacja oparta o autorską metodę motywacji i osiągania celów Marka Kamińskiego – Metodę Biegun. To właśnie dzięki tej wiedzy od lat zdobywa on Bieguny, zarówno te geograficzne, jak i życiowe.

  PROJEKTY ZREALIZOWANE

  Wyprawa „Razem na biegun”

  Bezprecedensowa podróż trzech doświadczonych polarników z niepełnosprawnym 15-letnim Jaśkiem Melą na oba Bieguny Ziemi. Dzięki tej wyprawie, Jaś Mela stał się pierwszym najmłodszym i do tego pierwszym niepełnosprawnym polarnikiem, który w jednym roku zdobył oba bieguny wpisując się tym samym do historii wypraw polarnych.

  Klub Odkrywcy Dobra

  Program stałej pomocy osobom niepełnosprawnym. Głównym celem Klubu Odkrywcy Dobra jest finansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub cierpiących na choroby wymagające rehabilitacji, a także zakup przyrządów do ćwiczeń rehabilitacyjnych i innych
  działań wspierających podopiecznych Fundacji.

  Nadzieja dla serc

  Warsztaty i obozy motywujące dla dzieci z problemami kardiochirurgicznymi i kardiologicznymi oraz ich rodziców. Warsztaty polegające na wsparciu psychologicznym poprzez metody motywacji, relaksacji, radzenia sobie ze stresem oraz efektywnego i indywidualnego dla każdego uczestnika sposobu spędzania wolnego czasu.

  Wisła XXI wieku

  Kilkuletni projekt edukacyjno-społeczny poddający pod rozwagę możliwości wykorzystania potencjału tkwiącego w lokalnych społecznościach. Połączenie idei wzbogacania się na turystyce i innych gałęziach przemysłu w oparciu o wodę i Wisłę z poszanowaniem natury i naszych wzajemnych potrzeb. Pierwszymi etapami realizacji tego projektu była letnia i zimowa Ekspedycja Wisła, podczas których powstał film dokumentalny poświęcony rzece oraz znaczeniu natury dla człowieka.

  INNE PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH FUNDACJI MARKA KAMIŃSKIEGO:

  • Programy edukacyjne nabiegun.pl, Szkoła pod biegunem, Szkoła nad Wisłą skierowane do uczniów

  • organizacja europejskiej premiery baśni muzycznej “Wielka Podróż Lulie” w Filharmonii Bałtyckiej

  • wydanie książek i audiobooków: „Razem na biegun”, „Moje Bieguny. Dzienniki z wypraw 1990-1998”, „Razem na Bieguny” i „Together to the Poless”

  • współorganizacja HiFlyer Polar Ice Expedition – pierwsza polska wyprawa na najwyższy szczyt Arktyki Gunnbjorns Fjeld. Celem wyprawy było zdobycie najwyższego szczytu Arktyki bez wsparcia z zewnątrz, eksploracja nieznanego do tej pory terenu, wykonanie zdjęć, nakręcenie filmu i zebranie materiałów na temat lodowców, nunataków i przyrody we wschodniej części największej wyspy świata.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000133671
 • Konto:04 1140 1137 0000 4878 8800 1013
 • Adres:Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk
 • WWW:www.marekkaminski.com
 • E-mail:fundacja@kaminski.pl
 • Telefon:608 060 451
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00