1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Kaczawskie
  KRS 0000134817

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Rozwój regionu i edukacja na najwyższym poziomie

Stowarzyszenie Kaczawskie jest organizacją działającą już od 15 lat w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego. Realizujemy projekty na rzecz rozwoju regionu, promocji turystyki oraz edukacji. Naszym celem jest budowanie trwałej, partnerskiej współpracy pomiędzy ludźmi, instytucjami i przedsiębiorcami w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego. 

Jak wykorzystamy 1%

Jako jedna z nielicznych w kraju organizacji pozarządowych samodzielnie prowadzimy centrum edukacyjne dedykowane naukom o Ziemi oraz promocji regionu Krainy Wygasłych Wulkanów. Wsparcie w postaci 1% podatku wykorzystywane jest dla bieżącego funkcjonowania centrum oraz jako wkład własny do Programu Edukacji Ekologicznej dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dzięki realizacji programu co roku 4000 dzieci może wziąć udział w bezpłatnych zajęciach z edukacji przyrodniczej prowadzonej przez specjalistów posługujących się aktywnymi metodami działania i z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Więcej o nas

Od 2002 roku działamy w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego realizując projekty edukacyjne, aktywizujące lokalną społeczność, zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu. Promujemy go pod nazwą Kraina Wygasłych Wulkanów, jednocześnie prowadząc edukację regionalną we własnym centrum edukacyjnym oraz wspierając lokalnych rzemieślnikow i artystów oraz edukatorów i przewodników prowadzących działania edukacyjne w regionie.

Co robimy na co dzień:

 • Od 10 lat realizujemy Program "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Wspieramy w ten sposób finansowo i organizacyjnie małe inicjatywy w okolicznych miejscowościach. Dzięki Programowi wsparliśmy już ponad 100 działań integrujących mieszkańców wokół wspólnego celu. Program wymaga jednak od nas wkładu własnego, który pomagacie nam zabezpieczyć dzięki wpłatom z 1% podatku.
 • Jesteśmy jedyną na Dolnym Śląsku organizacją pozarządową prowadzącą samodzielnie (bez wsparcia finansowego samorządów) centrum edukacyjne. To dzięki Waszemu wsparciu Sudecka Zagroda Edukacyjna może zapewniać dzieciom i młodzieży edukację na najwyższym poziomie, jednoczenie dostarczając mnóstwo pozytywnych wrażeń!
 • Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu realizujemy bezpłatny dla uczestników Program Edukacji Ekologicznej, w którym wzięło już udział ponad 2000 dzieci, a do końca kwietnia 2019 skorzysta ich łącznie 4000! Realizacja tego i podobnych programów wymaga jednak od nas wkładu własnego, który pomagacie nam zabezpieczyć dzięki wpłatom z 1% podatku.
 • Intensywnie prowadzimy działania przygotowujące nasz region do wstąpienia do prestiżowej sieci UNESCO Global Geoparks jako "Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów". Wymaga to od nas przygotowania kosztownych i czasochłonnych ekspertyz, analiz i dokumentów. Jednak gdy się uda, region Gór i Pogórza Kaczawskiego będziemy mogli promować na całym świecie pod marką UNESCO, co również zachęci wielu turystów! Pomóżcie nam w tych działaniach przekazując 1% podatku dochodowego.
 • W 2018 roku już po raz dwunasty wraz ze Stowarzyszeniem Dobków zrealizowaliśmy Kaczawskie Warsztaty Artystyczne w Dobkowie - otwartą imprezę rodzinną, podczas której wszystkie dzieci mogą spróbować swoich sił w warsztatach artystycznych i naukowych, a lokalni twórcy i artyści mogą zaprezentować swoje umiejętności i produkty. Imprezę co roku odwiedza ponad 2000 osób, a udział w niej zawsze jest bezpłatny!

Na co przeznaczamy 1% podatku?

 • na wkład własny do realizowanych projektów. Wyżej opisane inicjatywy (program "Działaj Lokalnie", Program Edukacji Ekologicznej), mimo że korzystają z dofinansowania środków zewnętrznych, wymagają wkładu własnego. Oznacza to, że musimy zapewnić środki finansowe aby w ogóle przystąpić do realizacji tych działań. 
 • na funkcjonowanie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej. Prowadzenie ośrodka edukacyjnego to duże koszty: wynagrodzenie edukatorów, rachunki i naprawy... Nie otrzymujemy bieżącego wsparcia od żadnej organizacji ani instytucji, nie ma też możliwości, aby ubiegać się o finansowanie takich kosztów ze środków europejskich. Dlatego środki na działanie ośrodka edukacyjnego musimy odnależć sami. Są to środki darczyńców przekazujących 1% podatku, wspierających nas darowiznami oraz osób korzystających z płatnych zajęć edukacyjnych, które prowadzimy w ramach naszej działalności statutowej. To dzięki nim możemy funkcjonować i codziennie rozwijać w naszych podopiecznych pasję do nauk przyrodniczych. Z oferty Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej korzysta co roku ponad 10 000 dzieci!

 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:województwo dolnośląskie
 • KRS:0000134817
 • Konto:28 864 7 10 20 0 210 1576 200 2 00 01
 • Adres:Mściwojów 45a, 59-407 Mściwojów
 • WWW:www.kaczawskie.pl
 • E-mail:kontakt@kaczawskie.pl
 • Telefon:75 617 1468

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Stowarzyszenie Kaczawskie

  KRS 0000134817

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Kaczawskie

 • Rozwój regionu i edukacja na najwyższym poziomie

  Stowarzyszenie Kaczawskie jest organizacją działającą już od 15 lat w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego. Realizujemy projekty na rzecz rozwoju regionu, promocji turystyki oraz edukacji. Naszym celem jest budowanie trwałej, partnerskiej współpracy pomiędzy ludźmi, instytucjami i przedsiębiorcami w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego. 

 • Jak wykorzystamy 1%

  Jako jedna z nielicznych w kraju organizacji pozarządowych samodzielnie prowadzimy centrum edukacyjne dedykowane naukom o Ziemi oraz promocji regionu Krainy Wygasłych Wulkanów. Wsparcie w postaci 1% podatku wykorzystywane jest dla bieżącego funkcjonowania centrum oraz jako wkład własny do Programu Edukacji Ekologicznej dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dzięki realizacji programu co roku 4000 dzieci może wziąć udział w bezpłatnych zajęciach z edukacji przyrodniczej prowadzonej przez specjalistów posługujących się aktywnymi metodami działania i z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

 • Więcej o nas

  Od 2002 roku działamy w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego realizując projekty edukacyjne, aktywizujące lokalną społeczność, zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu. Promujemy go pod nazwą Kraina Wygasłych Wulkanów, jednocześnie prowadząc edukację regionalną we własnym centrum edukacyjnym oraz wspierając lokalnych rzemieślnikow i artystów oraz edukatorów i przewodników prowadzących działania edukacyjne w regionie.

  Co robimy na co dzień:

  • Od 10 lat realizujemy Program "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Wspieramy w ten sposób finansowo i organizacyjnie małe inicjatywy w okolicznych miejscowościach. Dzięki Programowi wsparliśmy już ponad 100 działań integrujących mieszkańców wokół wspólnego celu. Program wymaga jednak od nas wkładu własnego, który pomagacie nam zabezpieczyć dzięki wpłatom z 1% podatku.
  • Jesteśmy jedyną na Dolnym Śląsku organizacją pozarządową prowadzącą samodzielnie (bez wsparcia finansowego samorządów) centrum edukacyjne. To dzięki Waszemu wsparciu Sudecka Zagroda Edukacyjna może zapewniać dzieciom i młodzieży edukację na najwyższym poziomie, jednoczenie dostarczając mnóstwo pozytywnych wrażeń!
  • Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu realizujemy bezpłatny dla uczestników Program Edukacji Ekologicznej, w którym wzięło już udział ponad 2000 dzieci, a do końca kwietnia 2019 skorzysta ich łącznie 4000! Realizacja tego i podobnych programów wymaga jednak od nas wkładu własnego, który pomagacie nam zabezpieczyć dzięki wpłatom z 1% podatku.
  • Intensywnie prowadzimy działania przygotowujące nasz region do wstąpienia do prestiżowej sieci UNESCO Global Geoparks jako "Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów". Wymaga to od nas przygotowania kosztownych i czasochłonnych ekspertyz, analiz i dokumentów. Jednak gdy się uda, region Gór i Pogórza Kaczawskiego będziemy mogli promować na całym świecie pod marką UNESCO, co również zachęci wielu turystów! Pomóżcie nam w tych działaniach przekazując 1% podatku dochodowego.
  • W 2018 roku już po raz dwunasty wraz ze Stowarzyszeniem Dobków zrealizowaliśmy Kaczawskie Warsztaty Artystyczne w Dobkowie - otwartą imprezę rodzinną, podczas której wszystkie dzieci mogą spróbować swoich sił w warsztatach artystycznych i naukowych, a lokalni twórcy i artyści mogą zaprezentować swoje umiejętności i produkty. Imprezę co roku odwiedza ponad 2000 osób, a udział w niej zawsze jest bezpłatny!

  Na co przeznaczamy 1% podatku?

  • na wkład własny do realizowanych projektów. Wyżej opisane inicjatywy (program "Działaj Lokalnie", Program Edukacji Ekologicznej), mimo że korzystają z dofinansowania środków zewnętrznych, wymagają wkładu własnego. Oznacza to, że musimy zapewnić środki finansowe aby w ogóle przystąpić do realizacji tych działań. 
  • na funkcjonowanie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej. Prowadzenie ośrodka edukacyjnego to duże koszty: wynagrodzenie edukatorów, rachunki i naprawy... Nie otrzymujemy bieżącego wsparcia od żadnej organizacji ani instytucji, nie ma też możliwości, aby ubiegać się o finansowanie takich kosztów ze środków europejskich. Dlatego środki na działanie ośrodka edukacyjnego musimy odnależć sami. Są to środki darczyńców przekazujących 1% podatku, wspierających nas darowiznami oraz osób korzystających z płatnych zajęć edukacyjnych, które prowadzimy w ramach naszej działalności statutowej. To dzięki nim możemy funkcjonować i codziennie rozwijać w naszych podopiecznych pasję do nauk przyrodniczych. Z oferty Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej korzysta co roku ponad 10 000 dzieci!
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:województwo dolnośląskie
 • KRS:0000134817
 • Konto:28 864 7 10 20 0 210 1576 200 2 00 01
 • Adres:Mściwojów 45a, 59-407 Mściwojów
 • WWW:www.kaczawskie.pl
 • E-mail:kontakt@kaczawskie.pl
 • Telefon:75 617 1468
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00