1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta

KRS 0000135612

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta

KRS 0000135612

Prezent OPP

Bądź głosem! Podaruj 1 % pomóż nam nakarmić głodnych i daj im szansę godnie żyć

Bractwo Miłosierdzia jest organizacją pożytku publicznego, której misją jest przywracanie godności ludzkiej oraz pomoc osobom ubogim i bezdomnym w powrocie do społeczeństwa i na rynek pracy, a także podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych bezdomnością.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki pozyskane z 1% podatku zostaną przeznaczone na:

-walkę z ubóstwem Podopiecznych Bractwa Miłosierdzia ;

-funkcjonowanie Kuchni Społecznej św. Brata Alberta dla osób ubogich, bezdomnych i chorych; 

-przygotowywanie paczek żywnościowych społecznych;

-aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

-niesienie pomocy osobom zagrożonym bezdomnością.

Więcej o nas

Więcej o nas

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie wspiera osoby potrzebujące pomocy już od 1983 roku (obecną nazwę placówka przyjęła w 1991 roku.).  Stowarzyszenie otacza opieką osoby ubogie, chore, niepełnosprawne, bezdomne, uzależnione, uchodźców oraz wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Z pomocy Bractwa korzystają również emeryci, rodziny wielodzietne i samotne matki, którzy osiągają niewielki dochód.

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta pomaga potrzebującym prowadząc:

1. Jadłodajnię przy ul. Zielonej 3 w Lublinie, która codziennie wydaje ok. 250-350 ciepłych posiłków;

2. Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych przy ul. Dolnej Panny Marii 32 w Lublinie. W skład Ośrodka wchodzą:

 • Schronisko dla 35 bezdomnych mężczyzn;
 • Noclegownia działająca w okresie od listopada do końca kwietnia, dla 30 bezdomnych mężczyzn;
 • Mieszkanie Adaptacyjne dla 5 mężczyzn (dawnych podopiecznych Schroniska), którzy na nowo podejmują próbę samodzielnego życia w społeczeństwie;

3. Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej dla osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych w Bystrzejowicach Trzecich pod Lublinem, którego zadaniem jest przywracanie osób objętych pomocą do społeczeństwa i na rynek pracy.

4. Klub Integracji Społecznej, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Pamiętajmy, że skomplikowana i bardzo kapryśna sytuacja gospodarczo-polityczna może również i nam lub naszym bliskim zburzyć poukładany porządek życia. Każdy z nas może nagle, przypadkowo, znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej… Pamiętajmy więc o pomocy – dobro rodzi dobro.

Kuchnia św. Brata Alberta

Kuchnia św. Brata Alberta rozpoczęła działalność 8 lutego 1988 roku.  Jej działalność polega na przygotowywaniu i wydawaniu bezpłatnych ciepłych posiłków oraz przygotowywaniu i wydawaniu paczek żywnościowych przez okres całego roku. Oprócz posiłków osoby potrzebujące i borykające się z ubóstwem otrzymują w Bractwie również odzież, środki higieny osobistej i pomoc w zrealizowaniu recept.

Produkty żywnościowe przekazują darczyńcy instytucjonalni (firmy, instytucje pomocy społecznej) i indywidualni. Na działalność kuchni przeznaczane są również darowizny finansowe przekazywane bezpośrednio na konto Bractwa Miłosierdzia oraz zbierane podczas kwest.

Ze wsparcia Kuchni Brata Alberta korzystają osoby ubogie, bezrobotne, chore, niepełnosprawne, samotne lub opuszczone przez najbliższych, emeryci i renciści, rodziny wielodzietne i bezdomni.

Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych

Od 1992 roku Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta prowadzi w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii 32 Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych (schronisko dla bezdomnych mężczyzn).

Do schroniska przyjmowani są mężczyźni, którzy doświadczają problemu bezdomności. Zgłaszają się sami, lub kierowani są przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, policję, straż miejską.

W Schronisku świadczone są następujące formy pomocy:

 1. Doraźna, dzienna – polegająca na udzielaniu codziennie, wszystkim zgłaszającym się pomocy w postaci posiłku, możliwości skorzystania z łaźni, pralni. Jest także możliwość otrzymania środków czystości, bielizny osobistej, odzieży i obuwia, prowiantu, zasięgnięcia informacji i porady pracowników, możliwości krótkiego odpoczynku i ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
 2. Pobyt na zasadach tzw. „jednodobówek” – udostępniany codziennie, wszystkim zgłaszającym się z zapewnieniem noclegu i pomocy doraźnej.
 3. Tymczasowy pobyt w schronisku. Pomoc ta możliwa jest dla 35 bezdomnych, przez cały rok, z zapewnieniem zakwaterowania na kilkuosobowych salach, trzech posiłków dziennie, możliwości korzystania bez ograniczeń z łaźni i pralni, całodobowej opieki i nadzoru, pomocy pracowników schroniska w załatwianiu i rozwiązywaniu różnych spraw osobistych. Pracownicy schroniska czynią starania by z jak największą liczbą mieszkańców realizować pracę socjalną, celem wzmocnienia lub odzyskania ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
 4. Tymczasowy pobyt w noclegowni (w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia) jako zabezpieczenie na czas zimy noclegu oraz częściowo pomocy dziennej. Jednorazowo z noclegowni może korzystać 30 mężczyzn.

Oprócz form pomocy wymienionych powyżej, schronisko wspiera potrzebujących poprzez: przekazywanie mebli, pościeli i innych sprzętów osobom usamodzielniającym się, udzielanie pomocy informacyjno-doradczej, opiekę, wsparcie i przygotowywanie duchowe osób umierających, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, wspieranie osób poddających się terapii, kierowanie do specjalistycznych placówek medycznych i opiekuńczych osób ciężko i przewlekle chorych oraz do domów pomocy społecznej osób starych, niepełnosprawnych, upośledzonych.

Ośrodek Wsparcia prowadzi także następujące działania: resocjalizacyjne, socjalizacyjne, prewencyjno-zapobiegawcze, pomoc psychologiczną, pomoc prawną, pomoc duszpasterską, profilarkę przestępstw, profilaktykę uzależnień, motywowanie i pomoc w poszukiwaniu pracy (legalnej, sezonowej, zajęć dorywczych), wspieranie wszelkich działań i zachowań podejmowanych w kierunku dokonywania pozytywnych zmian osobistych, kontakt podtrzymujący z osobami, które podjęły próbę usamodzielnienia się.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000135612
 • Wizytówka:www.pitax.pl/bractwo_milosierdzia
 • Konto:35 1020 3150 0000 3702 0003 3936
 • Adres:ul. Zielona 3, 20-082 Lublin
 • WWW:www.albert.lublin.pl
 • E-mail:bractwo@albert.lublin.pl
 • Telefon:815326437

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta

KRS 0000135612

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00