1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Polska Zielona Sieć
  KRS 0000136497

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pojedynczo - jesteśmy bez szans. Tylko działając WSPÓLNIE wywalczymy czyste powietrze.

Chronimy środowisko, bo to nasz wspólny dom.
Dbamy, by był zdrowy, ciepły, bezpieczny i nie zawalił się naszym dzieciom na głowy. Bo nie mamy planety "B".

Jak to robimy?

 • Edukujemy ludzi - podpowiadamy jak dbać o czyste powietrze, mądrze ocieplić dom, oszczędzać energię
  (szkolenia, warsztaty, filmy, audycje, artykuły)
 • Promujemy dobre praktyki (media, konferencje, publikacje)
 • Budujemy porozumienia ponad podziałami, bo partie i samorządy są różne ale środowisko mamy jedno
 • Patrzymy na ręce politykom i urzędnikom
 • Współtworzymy prawo biorąc udział w konsultacjach społecznych

Jak wykorzystamy 1%

Nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.
Państwa 1% podatku jest bezcennym źródłem finansowania, które pomaga przede wszystkim:

 • walczyć ze smogiem -  bierzemy udział w rządowych i samorządowych konsultacjach powstających przepisów i narzędzi wsparcia, by oddychanie czystym powietrzem nie było w Polsce luksusem
  (edukowanie polityków, samorządowców, urzędników, doradztwo, konsultacje społeczne, porządkowanie medialnego chaosu)
 • zmniejszać ubóstwo energetyczne – by powstające przepisy dot. ochrony powietrza, nie karały ubogich za to, że są ubodzy, ale by były uchwalane systemowo i z głową – wraz z niezbędnym wsparciem (finansowym i doradczym) dla potrzebujących i zachętami dla niezdecydowanych
 • chronić przyrodę - szczególnie drzewa oraz bogactwo polskich rzek, jakich zazdrości nam cała Europa. Walczymy, by dostosowywać statki do rzek, a nie rzeki do statków.
 • patrzyć władzy na ręce - bo nie każdy wie jak ani ma czas by to robić.
  Głupotę i złą wolę - piętnujemy, otwarte umysły - edukujemy, dobre praktyki - gorliwie promujemy :)

Państwa 1% jest dla nas bezcennym wsparciem w prowadzeniu działań, które utraciły już źródła finansowania, ale są warte kontynuowania, np. projekty promujące zrównoważone rolnictwo i tzw. suwerenność żywnościową (kooperatywy spożywcze, miejskie/szkolne/domowe ogrody, warsztaty/szkolenia i pomoce dla nauczycieli np. scenariusze lekcji). Gdy są już doświadczeni ludzie chętni do pracy, gotowe narzędzia, przetarte szlaki i wielu zainteresowanych beneficjentów – dodatkowe finansowanie pozwala czynić cuda.

Ze środków z 1% wspieramy też mniejsze organizacji proekologiczne i lokalne społeczności, które szukają u nas pomocy w ochronie swoich małych ojczyzn.

Dziękujemy za zaufanie!

Więcej o nas

Skutecznie mobilizujemy wokół siebie ekspertów i pasjonatów, którzy chcą ofiarować swoje doświadczenie, kreatywność, talenty, wiarę, zaangażowanie i upór by chronić nasze wspólne środowisko przed ludzką chciwością, krótkowzrocznością i bezmyślnością.

Polska Zielona Sieć jest największym w Polsce związkiem regionalnych stowarzyszeń i fundacji proekologicznych. Od 23 lat działamy na rzecz ochrony środowiska, budowy społeczeństwa obywatelskiego i wspierania zrównoważonego rozwoju, nie tylko w Polsce i Europie ale również Afryce - w krajach tzw. Globalnego Południa.

A co nas wyróżnia?

 • Doświadczenie

Przez lata naszej działalności zrealizowaliśmy ponad 100 fantastycznych projektów (dziś doprawdy trudno już zliczyć). To setki warsztatów, szkoleń, filmów, audycji, festiwali, konsultacji społecznych, happeningów, publikacji i interwencji, które realizowaliśmy w całej Polsce, na Białorusi, w Kenii, Ghanie i Tanzanii. Czemu aż tak daleko? O tym za chwilę.

 • Wiarygodność

Jak mało która organizacja ekologiczna w Polsce, działamy nieprzerwanie od 23 lat. Jesteśmy dobrze rozpoznawalnym i wiarygodnym członkiem polskiego ruchu ekologicznego.

Większość naszych projektów finansujemy ze środków publicznych, wnikliwie kontrolowanych i wymagających dużej skrupulatności.

Od lat mamy zaszczyt reprezentować organizacje pozarządowe w komitetach monitorujących największych polskich programów operacyjnych (Infrastruktura i Środowisko) zapewniających unijne środki na realizację inwestycji i edukację ekologiczną.

Wszystkie polskie organizacje członkowskie PZS są sygnatariuszami „Karty Etycznej Pozarządowych Organizacji Ekologicznych” (www.zielonasiec.pl/karta-etyczna/), której jesteśmy inicjatorami. Powstała ona w celu promowania przejrzystości i jawności działania organizacji ekologicznych i do wzrostu zaufania społecznego wobec podejmowanych przez nie działań (wobec przypadków karygodnych działań wszelkiej maści wyłudzaczy, rujnujących ten wizerunek).

 • Współpraca

Polska Zielona Sieć jest znana ze swojej otwartości na dialog – nie pali mostów i zawsze dąży do osiągnięcia porozumienia ponad podziałami.

Podobno tam gdzie jest dwóch Polaków tam są trzy poglądy, ale środowisko z pewnością mamy tylko jedno. Doskonale wiemy, że działając razem można osiągnąć więcej.

Może dlatego na organizowane przez nas wydarzenia zaproszenia przyjmują czołowi politycy zarówno partii rządzącej, opozycji oraz instytucji europejskich.

Środowisko nie uznaje granic administracyjnych, nawet jeśli często samo je wyznacza, dlatego na co dzień współpracujemy z licznymi organizacjami regionalnymi (nie tylko naszymi organizacjami członkowskimi), krajowymi i międzynarodowymi, zarówno pozarządowymi i państwowymi.

Czym się zajmujemy?

Inicjowaliśmy i prowadziliśmy działania tak zróżnicowane, jak liczne są dziedziny składające się na bardzo pojemne wyrażenie „ochrona środowiska": ochrona powietrza, klimatu, wody, ziemi, przyrody, gospodarka odpadami, EDUKACJA EKOLOGICZNA, zmiany prawa, programowanie i monitorowanie wydatkowania funduszy publicznych i wiele, wiele innych.

W największym skrócie:

 • Ochrona Powietrza

Braliśmy udział we wprowadzeniu długo oczewikanych standardów jakości paliw stałych, pieców/kotłów, pomagamy zwiększać efektywność energetyczna budynków, zmniejszać ubóstwo energetycznego, niestrudzenie promujemy najlepsze praktyki z Polski i zagranicy, obalamy mity, wspieramy osoby indywidualne, organizacje i samorządy (np. Zakopane) we wdrażaniu prawdziwie dobrych zmian, dla nauczycieli wydajemy scenariusze lekcji w szkołach, dla samorządów - poradniki.

 • Transformacja energetyczna

W gronie samorządowców, ekspertów, naukowców, organizacji pozarządowych i polityków z obu stron sceny politycznej rozwijamy energetykę rozproszoną, obywatelską, czyli taki systemu, w którym wytwórcą energii może być każdy: rolnik, przedsiębiorca, parafia, organizacja pozarządowa jak i osoba fizyczna – indywidualnie lub spółdzielczo. Dziś (na przełomie 2018/2019) o takiej konieczności wreszcie mówią zgodnie (!) rząd (min. Emilewicz), opozycja i większość samorządów.

 • Sprawiedliwa transformacja regionów górniczych

Prowadzimy kampanię na rzecz tzw. Sprawiedliwej Transformacji regionów górniczych - planowego, przemyślanego i partycypacyjnego procesu odchodzenie od uzależnienia Polski od węgla – głównego źródła zanieczyszczeń powietrza i hamulca polskiej gospodarki. Pracujemy nad tym, by transformacja ta była prowadzona z poszanowaniem głosu wszystkich stron, którym zależy na sprawiedliwym rozwoju ich regionu: związków zawodowych, przedstawicieli przemysłu, rolników, przedsiębiorców, administracji publicznej i wszystkich osób, którym ten cel leży na sercu. Promujemy sprawdzone rozwiązania z regionów, które taką transformację mają już za sobą oraz wspieramy lokalnych liderów sprawiedliwej transformacji.

 • Zrównoważone rolnictwo, suwerenność żywnościowa

Pomimo postępującej globalizacji, od wielu lat współpracujemy z rolnikami, nauczycielami i organizacjami pozarządowymi przekonując wspólnie, że ze wszech miar lepiej i dla nas i dla środowiska rozwijać zrównoważoną produkcję żywności – wspierać lokalnych producentów, spółdzielczość, promować ogrody miejskie, reaktywując lub zakładając ogrody szkolne a nawet własne („parapetowe”) np. w 2017 zakończyliśmy udany projekt „Myśl globalnie, jedz lokalnie” , w którym wzięło udział 300 nauczycieli i 1500 uczniów. Staramy się o środki na jego kontynuowanie.

 • Odpowiedzialna konsumpcja

To właśnie Polska Zielona Sieć jako pierwsza w naszym kraju zainicjowała kampanię dot. odpowiedzialnej konsumpcji, ukazującą, że nasze codzienne decyzje zakupowe mają ogromne skutki globalne i dlatego powinniśmy je robić odpowiedzialnie.
Służyły temu niezliczone warsztaty, szkolenia, publikacje, konkursy, festiwale filmów i akcje w mediach. Jesteśmy dumni, że nasz program funkcjonuje dziś już jako samodzielna, prężna i znana Fundacja „Kupuj Odpowiedzialnie”.

 • Edukacja globalna

Choć wszyscy żyjemy w globalnej wiosce, rozwija się ona bardzo niesprawiedliwie i nierówno, jedni kosztem drugich, a różnice te się pogłębiają. Dlatego zajmując się edukacją globalną, od 10 lat działamy zarówno w Polsce, jak i w krajach tzw. Globalnego Południa – Ghanie, Kenii i Tanzanii. TAM ma miejscu angażujemy się w pomoc rozwojową („słoneczna” elektryfikacja budynków, renowacja studni, zakładanie plantacji ananasów, przysposabianie zawodowe kobiet żyjących w slumsach, turnieje piłki nożnej integrujące młodzież z różnych plemion) a TU w Polsce organizujemy w całej Polsce spotkania z autorami książek, podróżnikami, aktywistami, pokazy filmów, czy afrykańskiej sztuki krawieckiej (Global Justice Nights, Global Justice Mornings).

 • Ochrona przyrody

Nawet gdy nie realizujemy projektów z zakresu ochrona przyrody, gdy ta jest zagrożona – niezwłocznie reagujemy, jak np. w przypadku pamiętnego projektu poprowadzenie obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy. Obecnie jesteśmy aktywnym członkiem dużej eksperckiej Koalicji Ratujmy Rzeki, która walczy o zwycięstwo zdrowego rozsądku w bardzo niepokojących planach uregulowania polskich rzek i rozwinięcia na nich transportu rzecznego.

Na co przeznaczamy 1% podatku?

Nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej.
Państwa 1% podatku jest bezcennym źródłem finansowania, które pomaga nam przede wszystkim:

 • walczyć ze smogiem, by oddychanie czystym powietrzem nie było w Polsce luksusem (rzecznictwo, edukacja, konsultacje społeczne nowego prawa)
 • zmniejszać ubóstwo energetyczne – by nowe przepisy dot. ochrony powietrza, nie karały ubogich za to, że są ubodzy, ale by były uchwalane systemowo – wraz z niezbędnym wsparciem (finansowym i doradczym) dla potrzebujących i zachętami dla niezdecydowanych
 • chronić naturalne piękno, przyrodnicze i krajobrazowe bogactwo polskich rzek, jakich zazdrości nam cała Europa. Walczymy, by dostosowywać statki do rzek, a nie rzeki do statków.

Państwa 1% jest dla nas bezcennym wsparciem w prowadzeniu działań, które utraciły już źródła finansowania, ale są warte kontynuowania, np. nasze projekty promujące zrównoważone rolnictwo i tzw. suwerenność żywnościową (kooperatywy spożywcze, miejskie/szkolne/domowe ogrody, warsztaty/szkolenia i pomoce dla nauczycieli np. scenariusze lekcji).

Gdy są już doświadczeni ludzie chętni do pracy, gotowe narzędzia, przetarte szlaki i wielu zainteresowanych beneficjentów – dodatkowe finansowanie pozwala czynić cuda.

Ze środków z 1% wspieramy też mniejsze organizacji proekologiczne i lokalne społeczności, które szukają u nas pomocy w ochronie swoich małych ojczyzn.

Dziękujemy za zaufanie!


 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000136497
 • Konto:78 144 0 11 27 0 000 0000 031 3 36 05
 • Adres:ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, Warszawa
 • WWW:zielonasiec.pl
 • E-mail:info@zielonasiec.pl
 • Telefon:22 892 0086 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Polska Zielona Sieć

  KRS 0000136497

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Polska Zielona Sieć

 • Pojedynczo - jesteśmy bez szans. Tylko działając WSPÓLNIE wywalczymy czyste powietrze.

  Chronimy środowisko, bo to nasz wspólny dom.
  Dbamy, by był zdrowy, ciepły, bezpieczny i nie zawalił się naszym dzieciom na głowy. Bo nie mamy planety "B".

  Jak to robimy?

  • Edukujemy ludzi - podpowiadamy jak dbać o czyste powietrze, mądrze ocieplić dom, oszczędzać energię
   (szkolenia, warsztaty, filmy, audycje, artykuły)
  • Promujemy dobre praktyki (media, konferencje, publikacje)
  • Budujemy porozumienia ponad podziałami, bo partie i samorządy są różne ale środowisko mamy jedno
  • Patrzymy na ręce politykom i urzędnikom
  • Współtworzymy prawo biorąc udział w konsultacjach społecznych
 • Jak wykorzystamy 1%

  Nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.
  Państwa 1% podatku jest bezcennym źródłem finansowania, które pomaga przede wszystkim:

  • walczyć ze smogiem -  bierzemy udział w rządowych i samorządowych konsultacjach powstających przepisów i narzędzi wsparcia, by oddychanie czystym powietrzem nie było w Polsce luksusem
   (edukowanie polityków, samorządowców, urzędników, doradztwo, konsultacje społeczne, porządkowanie medialnego chaosu)
  • zmniejszać ubóstwo energetyczne – by powstające przepisy dot. ochrony powietrza, nie karały ubogich za to, że są ubodzy, ale by były uchwalane systemowo i z głową – wraz z niezbędnym wsparciem (finansowym i doradczym) dla potrzebujących i zachętami dla niezdecydowanych
  • chronić przyrodę - szczególnie drzewa oraz bogactwo polskich rzek, jakich zazdrości nam cała Europa. Walczymy, by dostosowywać statki do rzek, a nie rzeki do statków.
  • patrzyć władzy na ręce - bo nie każdy wie jak ani ma czas by to robić.
   Głupotę i złą wolę - piętnujemy, otwarte umysły - edukujemy, dobre praktyki - gorliwie promujemy :)

  Państwa 1% jest dla nas bezcennym wsparciem w prowadzeniu działań, które utraciły już źródła finansowania, ale są warte kontynuowania, np. projekty promujące zrównoważone rolnictwo i tzw. suwerenność żywnościową (kooperatywy spożywcze, miejskie/szkolne/domowe ogrody, warsztaty/szkolenia i pomoce dla nauczycieli np. scenariusze lekcji). Gdy są już doświadczeni ludzie chętni do pracy, gotowe narzędzia, przetarte szlaki i wielu zainteresowanych beneficjentów – dodatkowe finansowanie pozwala czynić cuda.

  Ze środków z 1% wspieramy też mniejsze organizacji proekologiczne i lokalne społeczności, które szukają u nas pomocy w ochronie swoich małych ojczyzn.

  Dziękujemy za zaufanie!

 • Więcej o nas

  Skutecznie mobilizujemy wokół siebie ekspertów i pasjonatów, którzy chcą ofiarować swoje doświadczenie, kreatywność, talenty, wiarę, zaangażowanie i upór by chronić nasze wspólne środowisko przed ludzką chciwością, krótkowzrocznością i bezmyślnością.

  Polska Zielona Sieć jest największym w Polsce związkiem regionalnych stowarzyszeń i fundacji proekologicznych. Od 23 lat działamy na rzecz ochrony środowiska, budowy społeczeństwa obywatelskiego i wspierania zrównoważonego rozwoju, nie tylko w Polsce i Europie ale również Afryce - w krajach tzw. Globalnego Południa.

  A co nas wyróżnia?

  • Doświadczenie

  Przez lata naszej działalności zrealizowaliśmy ponad 100 fantastycznych projektów (dziś doprawdy trudno już zliczyć). To setki warsztatów, szkoleń, filmów, audycji, festiwali, konsultacji społecznych, happeningów, publikacji i interwencji, które realizowaliśmy w całej Polsce, na Białorusi, w Kenii, Ghanie i Tanzanii. Czemu aż tak daleko? O tym za chwilę.

  • Wiarygodność

  Jak mało która organizacja ekologiczna w Polsce, działamy nieprzerwanie od 23 lat. Jesteśmy dobrze rozpoznawalnym i wiarygodnym członkiem polskiego ruchu ekologicznego.

  Większość naszych projektów finansujemy ze środków publicznych, wnikliwie kontrolowanych i wymagających dużej skrupulatności.

  Od lat mamy zaszczyt reprezentować organizacje pozarządowe w komitetach monitorujących największych polskich programów operacyjnych (Infrastruktura i Środowisko) zapewniających unijne środki na realizację inwestycji i edukację ekologiczną.

  Wszystkie polskie organizacje członkowskie PZS są sygnatariuszami „Karty Etycznej Pozarządowych Organizacji Ekologicznych” (www.zielonasiec.pl/karta-etyczna/), której jesteśmy inicjatorami. Powstała ona w celu promowania przejrzystości i jawności działania organizacji ekologicznych i do wzrostu zaufania społecznego wobec podejmowanych przez nie działań (wobec przypadków karygodnych działań wszelkiej maści wyłudzaczy, rujnujących ten wizerunek).

  • Współpraca

  Polska Zielona Sieć jest znana ze swojej otwartości na dialog – nie pali mostów i zawsze dąży do osiągnięcia porozumienia ponad podziałami.

  Podobno tam gdzie jest dwóch Polaków tam są trzy poglądy, ale środowisko z pewnością mamy tylko jedno. Doskonale wiemy, że działając razem można osiągnąć więcej.

  Może dlatego na organizowane przez nas wydarzenia zaproszenia przyjmują czołowi politycy zarówno partii rządzącej, opozycji oraz instytucji europejskich.

  Środowisko nie uznaje granic administracyjnych, nawet jeśli często samo je wyznacza, dlatego na co dzień współpracujemy z licznymi organizacjami regionalnymi (nie tylko naszymi organizacjami członkowskimi), krajowymi i międzynarodowymi, zarówno pozarządowymi i państwowymi.

  Czym się zajmujemy?

  Inicjowaliśmy i prowadziliśmy działania tak zróżnicowane, jak liczne są dziedziny składające się na bardzo pojemne wyrażenie „ochrona środowiska": ochrona powietrza, klimatu, wody, ziemi, przyrody, gospodarka odpadami, EDUKACJA EKOLOGICZNA, zmiany prawa, programowanie i monitorowanie wydatkowania funduszy publicznych i wiele, wiele innych.

  W największym skrócie:

  • Ochrona Powietrza

  Braliśmy udział we wprowadzeniu długo oczewikanych standardów jakości paliw stałych, pieców/kotłów, pomagamy zwiększać efektywność energetyczna budynków, zmniejszać ubóstwo energetycznego, niestrudzenie promujemy najlepsze praktyki z Polski i zagranicy, obalamy mity, wspieramy osoby indywidualne, organizacje i samorządy (np. Zakopane) we wdrażaniu prawdziwie dobrych zmian, dla nauczycieli wydajemy scenariusze lekcji w szkołach, dla samorządów - poradniki.

  • Transformacja energetyczna

  W gronie samorządowców, ekspertów, naukowców, organizacji pozarządowych i polityków z obu stron sceny politycznej rozwijamy energetykę rozproszoną, obywatelską, czyli taki systemu, w którym wytwórcą energii może być każdy: rolnik, przedsiębiorca, parafia, organizacja pozarządowa jak i osoba fizyczna – indywidualnie lub spółdzielczo. Dziś (na przełomie 2018/2019) o takiej konieczności wreszcie mówią zgodnie (!) rząd (min. Emilewicz), opozycja i większość samorządów.

  • Sprawiedliwa transformacja regionów górniczych

  Prowadzimy kampanię na rzecz tzw. Sprawiedliwej Transformacji regionów górniczych - planowego, przemyślanego i partycypacyjnego procesu odchodzenie od uzależnienia Polski od węgla – głównego źródła zanieczyszczeń powietrza i hamulca polskiej gospodarki. Pracujemy nad tym, by transformacja ta była prowadzona z poszanowaniem głosu wszystkich stron, którym zależy na sprawiedliwym rozwoju ich regionu: związków zawodowych, przedstawicieli przemysłu, rolników, przedsiębiorców, administracji publicznej i wszystkich osób, którym ten cel leży na sercu. Promujemy sprawdzone rozwiązania z regionów, które taką transformację mają już za sobą oraz wspieramy lokalnych liderów sprawiedliwej transformacji.

  • Zrównoważone rolnictwo, suwerenność żywnościowa

  Pomimo postępującej globalizacji, od wielu lat współpracujemy z rolnikami, nauczycielami i organizacjami pozarządowymi przekonując wspólnie, że ze wszech miar lepiej i dla nas i dla środowiska rozwijać zrównoważoną produkcję żywności – wspierać lokalnych producentów, spółdzielczość, promować ogrody miejskie, reaktywując lub zakładając ogrody szkolne a nawet własne („parapetowe”) np. w 2017 zakończyliśmy udany projekt „Myśl globalnie, jedz lokalnie” , w którym wzięło udział 300 nauczycieli i 1500 uczniów. Staramy się o środki na jego kontynuowanie.

  • Odpowiedzialna konsumpcja

  To właśnie Polska Zielona Sieć jako pierwsza w naszym kraju zainicjowała kampanię dot. odpowiedzialnej konsumpcji, ukazującą, że nasze codzienne decyzje zakupowe mają ogromne skutki globalne i dlatego powinniśmy je robić odpowiedzialnie.
  Służyły temu niezliczone warsztaty, szkolenia, publikacje, konkursy, festiwale filmów i akcje w mediach. Jesteśmy dumni, że nasz program funkcjonuje dziś już jako samodzielna, prężna i znana Fundacja „Kupuj Odpowiedzialnie”.

  • Edukacja globalna

  Choć wszyscy żyjemy w globalnej wiosce, rozwija się ona bardzo niesprawiedliwie i nierówno, jedni kosztem drugich, a różnice te się pogłębiają. Dlatego zajmując się edukacją globalną, od 10 lat działamy zarówno w Polsce, jak i w krajach tzw. Globalnego Południa – Ghanie, Kenii i Tanzanii. TAM ma miejscu angażujemy się w pomoc rozwojową („słoneczna” elektryfikacja budynków, renowacja studni, zakładanie plantacji ananasów, przysposabianie zawodowe kobiet żyjących w slumsach, turnieje piłki nożnej integrujące młodzież z różnych plemion) a TU w Polsce organizujemy w całej Polsce spotkania z autorami książek, podróżnikami, aktywistami, pokazy filmów, czy afrykańskiej sztuki krawieckiej (Global Justice Nights, Global Justice Mornings).

  • Ochrona przyrody

  Nawet gdy nie realizujemy projektów z zakresu ochrona przyrody, gdy ta jest zagrożona – niezwłocznie reagujemy, jak np. w przypadku pamiętnego projektu poprowadzenie obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy. Obecnie jesteśmy aktywnym członkiem dużej eksperckiej Koalicji Ratujmy Rzeki, która walczy o zwycięstwo zdrowego rozsądku w bardzo niepokojących planach uregulowania polskich rzek i rozwinięcia na nich transportu rzecznego.

  Na co przeznaczamy 1% podatku?

  Nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej.
  Państwa 1% podatku jest bezcennym źródłem finansowania, które pomaga nam przede wszystkim:

  • walczyć ze smogiem, by oddychanie czystym powietrzem nie było w Polsce luksusem (rzecznictwo, edukacja, konsultacje społeczne nowego prawa)
  • zmniejszać ubóstwo energetyczne – by nowe przepisy dot. ochrony powietrza, nie karały ubogich za to, że są ubodzy, ale by były uchwalane systemowo – wraz z niezbędnym wsparciem (finansowym i doradczym) dla potrzebujących i zachętami dla niezdecydowanych
  • chronić naturalne piękno, przyrodnicze i krajobrazowe bogactwo polskich rzek, jakich zazdrości nam cała Europa. Walczymy, by dostosowywać statki do rzek, a nie rzeki do statków.

  Państwa 1% jest dla nas bezcennym wsparciem w prowadzeniu działań, które utraciły już źródła finansowania, ale są warte kontynuowania, np. nasze projekty promujące zrównoważone rolnictwo i tzw. suwerenność żywnościową (kooperatywy spożywcze, miejskie/szkolne/domowe ogrody, warsztaty/szkolenia i pomoce dla nauczycieli np. scenariusze lekcji).

  Gdy są już doświadczeni ludzie chętni do pracy, gotowe narzędzia, przetarte szlaki i wielu zainteresowanych beneficjentów – dodatkowe finansowanie pozwala czynić cuda.

  Ze środków z 1% wspieramy też mniejsze organizacji proekologiczne i lokalne społeczności, które szukają u nas pomocy w ochronie swoich małych ojczyzn.

  Dziękujemy za zaufanie!

 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000136497
 • Konto:78 144 0 11 27 0 000 0000 031 3 36 05
 • Adres:ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, Warszawa
 • WWW:zielonasiec.pl
 • E-mail:info@zielonasiec.pl
 • Telefon:22 892 0086
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00