1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Nasza Ziemia
KRS 0000137164

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Nasza Ziemia
KRS 0000137164

Prezent OPP

JEDEN PROCENT DLA NASZEJ ZIEMI

Fundacja Nasza Ziemia została założona w 1994 roku. Misją Fundacji jest populrazywanie poszanwania środowiska, zmiany postaw społecznych na bardziej przyjazne środowisku oraz inicjowanie działań indywidulanych i grupowych służących zachowaniu i poprawie stanu środowiska. Sztandarowym programem Fundacji jest Akcja Sprzątanie świata - Polska. W roku 2022 odbędzie się jej 29 edycja. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Twój 1% podatku to natura wolna od śmieci!

W dobie narastającego konsumpcjonizmu mamy wiele do zrobienia zarówno w obszarze związanym z edukacją odpadową, jak i samego sprzątania śmieci porzuconych w naturze. Od 1994 roku robimy to nieprzerwanie.

Jeden procent dla Naszej Ziemi. Żyjemy w świecie w którym troska o środowisko naturalne stała się  naszym wspólnym obowiązkiem. Giną gatunki roślin i zwierząt, ociepla się klimat, zatruwa nas powietrze którym oddychamy, a w miejscach gdzie szukamy wytchnienia bombardują nas śmieci!  Za taki stan rzeczy odpowiedzialni jesteśmy my - ludzie. I również my sami możemy to  zmienić, zrobić coś dobrego dla natury lub wesprzeć tych, którzy na co dzień troszczą się o Matkę Ziemię. 

Połączyło nas Sprzątanie świata. W maju 2021 roku Fundacja Nasza Ziemia zyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Tym samym możemy ubiegać się o uwagę osób gotowych podzielić się  z nami 1% podatku za rok 2021. Prosimy więc o Twoją uwagę i  zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku dla Naszej Ziemi oraz o udostępnienie informacji o Fundacji Nasza Ziemia, tym wszystkim, którzy zechcą wesprzeć nasze działania na rzecz Matki Ziemi. 

Od 1994 roku koordynujemy największą akcją ekologiczną Sprzątanie świata w Polsce i nieprzerwanie promujemy ideę nie śmiecenia w naturze oraz upowszechniamy wiedzę na temat poprawnej segregacji śmieci i recyklingu.

Więcej o nas

Więcej o nas

Zasięg działalności Fundacji to cała Polska.Cele statutowe to cele działalności pożytku publicznego zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Główne cele statutowe to: popieranie międzynarodowej akcji ochrony środowiska p.n. „Clean Up The World” - „Sprzątanie Świata”, jej adoptowanie i organizowanie w kraju; wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie ekologii i ochrony środowiska; wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego związanej z ekologią i ochroną środowiska; wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; wspieranie, promocja   i organizacja wolontariatu; pomoc dla instytucji i organizacji prowadzących działalność edukacyjną w zakresie ekologii i ochrony środowiska, wspieranie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej mających wpływ na ochronę środowiska. Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez: organizowanie i inicjowanie programów edukacyjnych z zakresu ekologii i ochrony środowiska, udzielanie wsparcia finansowego dla osób prawnych i fizycznych na realizację działań w sferze zadań publicznych zbieżnych z celami Fundacji, współpracę z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie partnerstwa międzysektorowego, aktywizację społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich oraz promowanie i organizowanie wolontariatu działającego na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Przedmiotem działalności Fundacji jest motywowanie i inspirowanie ludzi  do zmiany  zachowań na te, które chronią środowisko naturalne, przyczynianie się do zmiany świadomości ekologicznej człowieka, sprawianie by nie śmiecił, (szczególnie w naturze), segregował odpady, troszczył się o  środowisko naturalne poprzez proste, codzienne czynności w tym oszczędzanie wody, energii, redukcję konsumpcjonizmu, by promował  proekologiczną postawą w swoim najbliższym otoczeniu i był tym samym środowiskowym liderem w swoim otoczeniu: rodzinie, pracy, wśród znajomych.

Akcja Clean Up The World swój początek wzięła od sprzątania Australii. W 1993 roku jej pomysłodawca, australijski żeglarz i biznesmen Ian Kiernan, rozszerzył ideę Clean Up Australia na cały świat pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym samym, roku Mira Stanisławska-Meysztowicz, Polka na stałe mieszkająca w Australii, bawiła na wakacjach w Polsce. Bardzo chciała, aby ta Akcja odbywała się również tutaj, jednak nie myślała, że to ona miałaby ją poprowadzić. Początkowo starała się zainteresować Akcją Ministerstwo Ochrony Środowiska, stamtąd skierowano ją do Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej nadzorującej służby komunalne. Wszędzie spotykała się z niewiarą, że takie działanie mogłoby się w Polsce udać. Jednak zakasała rękawy i pierwszą Akcję przeprowadziła w 1994 roku z Krajowym Centrum Edukacji Ekologicznej w Warszawie. Kolejne edycje były już koordynowane przez Fundację Nasza Ziemia, założoną przez Mirę w tym samym roku.

Już w 1993 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych objęła patronatem Clean Up The World. Do dziś światowa akcja odbywa się we współpracy z Programem Środowiskowym ONZ (The United Nations Environment Programme). UNEP jako najważniejsza organizacja zajmująca się środowiskiem wspiera Akcję poprzez własne publikacje medialne i zachęcanie do uczestnictwa w niej grup z całego świata. „Clean Up The World objęła zasięgiem cały świat, to Akcja, w którą jako UNEP bardzo wierzymy. Dzięki niej dzisiejsze śmieci mogą być zasobami jutra” – Achim Steiner, ekolog, administrator programu rozwoju ONZ, wcześniej dyrektor wykonawczy UNEP

Na świecie rokrocznie w Clean up The World uczestniczy blisko 40 milionów wolontariuszy. W Polsce liczba wszystkich osób, które na przestrzeni dotychczasowych lat wzięły udział w Akcji przekroczyła 20 milionów! To im przede wszystkim zawdzięczamy czystsze plaże, lasy, parki, brzegi rzek czy jeziora.

We wrześniowy trzeci weekend, co roku do sprzątania zabiera się właściwie cała Polska. Jeśli spojrzymy na raporty spływające przez te wszystkie lata z miast, miasteczek czy wsi i zaznaczymy kropeczkami zgłoszone miejsca, nie znajdziemy wolnego kawałka – od morza po Tatry. Rokrocznie w Akcję jest zaangażowane od kilkuset do kilku tysięcy szkół, a także niespełna 20 tysięcy nauczycieli. I to właśnie oni oraz ich uczniowie stanowią trzon Akcji Sprzątanie świata. W młodości więc siła, w nauczycielach moc, a w Akcji inspiracja do działania. Razem możemy naprawdę wiele.

Prowadzone przez Fundację działania mają na celu przede wszystkim połączenie Polaków w misji dbania o środowisko, o ten wielki dom, którego wszyscy jesteśmy mieszkańcami. I to udaje nam się robić. Nie ma dziś w Polsce osoby, która nie słyszała o Akcji, dla uczniów tysięcy szkół wrześniowe sprzątanie jest już tradycją. Pozbyliśmy się ton śmieci, rok po roku zmienialiśmy świadomość, podkreślaliśmy skalę problemu, głosząc jednocześnie, że tylko wspólnie możemy go zwalczyć. I chociaż dziś możemy mówić o sukcesie, przed nami nowe wyzwania i nowe zadania, mimo że problem pozostał ten sam: posprzątać Polskę, posprzątać świat… no bo przecież, jak mówi Mira, śmieci nie podrzucają nam Marsjanie.

„Posprzątajmy Polskę, wszędzie, wzdłuż i wszerz, z tych wczorajszych śmieci, z tych jutrzejszych też”. Te słowa rozpoczynają piosenkę, którą dla Fundacji Nasza Ziemia napisał Wojciech Młynarski. Stanowią nie tylko znakomite przesłanie, ale też w jednym zdaniu oddają sens naszej działalności.

W Sprzątaniu świata – Polska chodzi bowiem głównie o zmianę świadomości, o to, by nie śmiecić i segregować odpady.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000137164
 • Konto:64 1540 1157 2001 6610 8269 0001
 • Adres:ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa
 • WWW:www.naszaziemia.pl
 • E-mail:fundacja@naszaziemia.pl
 • Telefon:500 393 577

Formularze PIT 2021/2022 dla
Fundacja Nasza Ziemia

KRS 0000137164

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00