1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
RCS Czarni Radom
KRS 0000137721

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Szkolimy przyszłe gwiazdy siatkówki

Radomskie Centrum Siatkarskie powstało w 2007 roku przejmując II-ligowy zespół Jadaru i jego drużyny młodzieżowe. Zostało spadkobiercą osiągnięć i tradycji klubu WKS Czarni Radom z 1921. W rozgrywkach 2008/09 stowarzyszenie przyjęło historyczną nazwę: RCS Czarni Radom. Cztery sezony później na bazie RCS powołana została spółka akcyjna WKS Czarni Radom której zespół występuje w rozgrywkach PlusLigi. RCS jest organizatorem turniejów mistrzostw Mazowsza w kategoriach młodzieżowych. Klub był dwukrotnie gospodarzem finałowych turniejów mistrzostw Polski juniorów, a także Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Jego zespoły odniosły sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Kadeci wywalczyli tytuł wicemistrza Polski, juniorzy dwukrotnie byli złotymi medalistami mistrzostw kraju, a także cieszyli się z wywalczenia srebrnego medalu. Zdobywając dwa złote i jeden srebrny medal w latach 2014-2016 serię sukcesów odniósł zespół młodzieżowców uczestniczący w rozgrywkach Młodej Ligi. Ponadto drużyna młodzików zdobyła wicemistrzostwo kraju. RCS poszczycić się może również wychowaniem wielu reprezentantów Polski i zawodników występujących dzisiaj na parkietach ekstraklasy. W RCSie swoje pierwsze siatkarskie szlify zdobywali m.in. Kacper Gonciarz, bracia Paweł i Piotr Filipowiczowie czy Michał Ostrowski, Jakub Wachnik i Barłomiej Grzechnik. RCS od lat znany jest w doskonałej pracy z młodzieżą co sprawia, że młodzi adepci z całego kraju przyjeżdżają do Radomia doskonalić swoje umiejętności siatkarskie, mając przed sobą doskonałe przykłady z przeszłości zawodników, którzy za sprawą pobytu w Radomiu stali się gwiazdami siatkarskich parkietów. Do działań organizacji RCS Czarni Radom należą od lat oprócz szkolenia profesjonalnego dzieci i młodzieży w kierunku zawodowego uprawiania siatkówki także organizacja turniejów międzyszkolnych, organizacja obozów szkoleniowych, gdzie młodzież pod okiem wyspecjalizowanej kadry trenerskiej może rozwijać swoje umiejętności sportowe. Kadra trenerska Radomskiego Centrum Siatkarskiego złożona jest z doświadczonych pedagogów, o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy na swoją markę w sportowym świecie zasłużyli dzięki ciężkiej pracy na treningach i pełnemu oddaniu swoim podopiecznym. To ludzie dla któych siatkówka nie składa się jedynie ze sportowego współzawodnictwa, ale jest też sposobem na wychowanie młodzieży w duchu fair play, szacunku do rywala i innego człowieka. Radomskie Centrum Siatkarskie swoim działaniem chcą oprócz rozwijania młodzieży w kierunku sportowym także rozwijać ich pod względem ludzkim co w obecnych czasach jest niezwykle istotnym czynnikiem wyróżniającym tę organizację spośród innych. Codzienną wydajną prac sprawiają, że setki młodych ludzi zrzeszonych w naszej organizacji z dnia na dzień polepsza się jako sportowcy i jako ludzie. RCS kultywuje także wieloletnie tradycje siatkarskie w Radomiu, które dla wielu kibiców mają znaczenie symboliczne przez wzgląd na wieloletnie sukcesy na arenie ogólnopolskiej odnoszone w końcu XX wieku. Jak można  zauważyć klub z Radomia jest bardzo istotnym elementem siatkarskiej Polski. Radomskie Centrum Siatkarskie to także organizacja, która swoim prężnym i transparentnym działaniem może stanowić wzór do naśladowania dla wielu ośrodków sportowych w Polsce.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki uzyskane ze zbiórki przeznaczone będą na realizacje celów statutowych, którymi są :
- Organizowanie wyczynowej działalności sportowej w zakresie piłki siatkowej oraz innych dyscyplin sportowych.
- Tworzenie dogodnych warunków do krzewienia kultury fizycznej w środowisku miasta i regionu.
- Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju sportu, integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą, promowanie regionu radomskiego i miasta Radomia oraz firm sponsorujących działalność Klubu w szczególności wśród mieszkańców miasta, a zwłaszcza wśród młodzieży.
 

Więcej o nas

Więcej o nas

Cele działania:
- Organizowanie wyczynowej działalności sportowej w zakresie piłki siatkowej oraz innych dyscyplin sportowych.
- Tworzenie dogodnych warunków do krzewienia kultury fizycznej w środowisku Radomia i regionu radomskiego.
- Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju sportu, integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą, promowanie regionu radomskiego i miasta Radomia oraz firm sponsorujących działalność Klubu w szczególności wśród mieszkańców miasta, a zwłaszcza wśród młodzieży.

- Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych Prowadzone działania:
Struktura organizacji jest wielopoziomowa, co czyni ją bardziej spójną i zarazem bardziej przejrzystą dla zewnętrznych obserwatorów. Dlatego właśnie jest ona uznawana za dobry przykład modelowego zarządzania sportową organizacją mającą na celu pomoc młodzieży w stawianiu pierwszych kroków w zawodowym sporcie. Klub organizuje działalność w piłce siatkowej grup młodzieżowych chłopców począwszy od klas trzecich do ósmych szkół podstawowych, a także ponadgminazjalnych. Największym osiągnięciem naszej działalności jest masowy i systematyczny udział uczniów zajęciach. Klub uczestniczy też w projekcie  Siatkarskich Ośrodków Szkolnych prowadzonym przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Każda szkoleniowa klubu powołując Akademię S.O.S. z udziałem szkół niższego szczebla stworzyła system szkolenia w mini siatkówce i tym samym przygotowuje młodzież do szkolenia na poziomie ponadgimnazjalnych szkół S.O.S.
Programy dotyczące grup młodzieżowych, obok elementów ogólnorozwojowych, rekreacyjno - sportowych, powszechnej nauki gry w piłkę siatkową spełniają ważne funkcje sportowo-wychowawcze:
- Rekreacyjno-sportowe - tzn. umożliwiające pod kontrolą specjalistów spędzenie czasu wolnego z uwzględnieniem ruchu i wysiłku sportowego oraz kształtowanie tężyzny fizycznej poprzez uprawianie ruchu, ćwiczeń fizycznych, sportu:
- Zdrowotne - poprzez kształtowanie prawidłowych postaw psychofizycznych uczniów w okresie ich intensywnego wzrostu;
- Rehabilitacyjno-lecznicze - m.in. dzięki doborowi odpowiednich ćwiczeń ogólnorozwojowych korygujących wady postawy;
- Edukacyjne - kształtujące świadomość oraz takie cechy jak: systematyczność, zachowanie bezpieczeństwa, stosowanie zasad zgodnych z przepisami, umiejętność współpracy w zespole, dążenie do realizacji założonych celów;
- Społeczno-wychowawcze - kształtowanie nawyków pozytywnej rywalizacji, chęci osiągania sukcesów z zachowaniem ustalonych zasad gry oraz współpracy z rówieśnikami poprzez udział uczniów w zajęciach prowadzonych przez trenerów - wychowawców. Uświadomienie młodzieży, że sport i rekreacja jest najlepszą alternatywą wobec zagrożeń (alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu).
- Organizacja turniejów międzyszkolnych, które stanowią idealne miejsce do wyławiania perełek siatkarskich, mogących w późniejszych latach stanowić o sile siatkarskiej Polski. 

- Organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także udział w w zawodach i imprezach sportowych. W szczególności ujętych w planach wojewódzkich i ogólnopolskich związków sportowych prowadzących współzawodnictwo dzieci i młodzieży.
- Szkolenie i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadrze trenerskiej złożonej z doświadczonych pedagogów, o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy na swoją markę w sportowym świecie zasłużyli dzięki ciężkiej pracy na treningach i pełnemu oddaniu swoim podopiecznym.

- Budowa, modernizacja, rozwój i właściwe utrzymanie odpowiednich warunków do uprawiania sportu, a w szczególności piłki siatkowej. 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000137721
 • Konto:13 1240 1789 1111 0010 0195 1700
 • Adres:26-600 Radom, ul. Narutowicza 9
 • WWW:www.wksczarni.pl
 • E-mail:radcentrsiat@interia.pl
 • Telefon:502431776Formularze PIT 2019/2020 dla
RCS Czarni Radom

KRS 0000137721

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

RCS Czarni Radom

 • Szkolimy przyszłe gwiazdy siatkówki

  Radomskie Centrum Siatkarskie powstało w 2007 roku przejmując II-ligowy zespół Jadaru i jego drużyny młodzieżowe. Zostało spadkobiercą osiągnięć i tradycji klubu WKS Czarni Radom z 1921. W rozgrywkach 2008/09 stowarzyszenie przyjęło historyczną nazwę: RCS Czarni Radom. Cztery sezony później na bazie RCS powołana została spółka akcyjna WKS Czarni Radom której zespół występuje w rozgrywkach PlusLigi. RCS jest organizatorem turniejów mistrzostw Mazowsza w kategoriach młodzieżowych. Klub był dwukrotnie gospodarzem finałowych turniejów mistrzostw Polski juniorów, a także Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Jego zespoły odniosły sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Kadeci wywalczyli tytuł wicemistrza Polski, juniorzy dwukrotnie byli złotymi medalistami mistrzostw kraju, a także cieszyli się z wywalczenia srebrnego medalu. Zdobywając dwa złote i jeden srebrny medal w latach 2014-2016 serię sukcesów odniósł zespół młodzieżowców uczestniczący w rozgrywkach Młodej Ligi. Ponadto drużyna młodzików zdobyła wicemistrzostwo kraju. RCS poszczycić się może również wychowaniem wielu reprezentantów Polski i zawodników występujących dzisiaj na parkietach ekstraklasy. W RCSie swoje pierwsze siatkarskie szlify zdobywali m.in. Kacper Gonciarz, bracia Paweł i Piotr Filipowiczowie czy Michał Ostrowski, Jakub Wachnik i Barłomiej Grzechnik. RCS od lat znany jest w doskonałej pracy z młodzieżą co sprawia, że młodzi adepci z całego kraju przyjeżdżają do Radomia doskonalić swoje umiejętności siatkarskie, mając przed sobą doskonałe przykłady z przeszłości zawodników, którzy za sprawą pobytu w Radomiu stali się gwiazdami siatkarskich parkietów. Do działań organizacji RCS Czarni Radom należą od lat oprócz szkolenia profesjonalnego dzieci i młodzieży w kierunku zawodowego uprawiania siatkówki także organizacja turniejów międzyszkolnych, organizacja obozów szkoleniowych, gdzie młodzież pod okiem wyspecjalizowanej kadry trenerskiej może rozwijać swoje umiejętności sportowe. Kadra trenerska Radomskiego Centrum Siatkarskiego złożona jest z doświadczonych pedagogów, o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy na swoją markę w sportowym świecie zasłużyli dzięki ciężkiej pracy na treningach i pełnemu oddaniu swoim podopiecznym. To ludzie dla któych siatkówka nie składa się jedynie ze sportowego współzawodnictwa, ale jest też sposobem na wychowanie młodzieży w duchu fair play, szacunku do rywala i innego człowieka. Radomskie Centrum Siatkarskie swoim działaniem chcą oprócz rozwijania młodzieży w kierunku sportowym także rozwijać ich pod względem ludzkim co w obecnych czasach jest niezwykle istotnym czynnikiem wyróżniającym tę organizację spośród innych. Codzienną wydajną prac sprawiają, że setki młodych ludzi zrzeszonych w naszej organizacji z dnia na dzień polepsza się jako sportowcy i jako ludzie. RCS kultywuje także wieloletnie tradycje siatkarskie w Radomiu, które dla wielu kibiców mają znaczenie symboliczne przez wzgląd na wieloletnie sukcesy na arenie ogólnopolskiej odnoszone w końcu XX wieku. Jak można  zauważyć klub z Radomia jest bardzo istotnym elementem siatkarskiej Polski. Radomskie Centrum Siatkarskie to także organizacja, która swoim prężnym i transparentnym działaniem może stanowić wzór do naśladowania dla wielu ośrodków sportowych w Polsce.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki uzyskane ze zbiórki przeznaczone będą na realizacje celów statutowych, którymi są :
  - Organizowanie wyczynowej działalności sportowej w zakresie piłki siatkowej oraz innych dyscyplin sportowych.
  - Tworzenie dogodnych warunków do krzewienia kultury fizycznej w środowisku miasta i regionu.
  - Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju sportu, integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą, promowanie regionu radomskiego i miasta Radomia oraz firm sponsorujących działalność Klubu w szczególności wśród mieszkańców miasta, a zwłaszcza wśród młodzieży.
   

 • Więcej o nas

  Cele działania:
  - Organizowanie wyczynowej działalności sportowej w zakresie piłki siatkowej oraz innych dyscyplin sportowych.
  - Tworzenie dogodnych warunków do krzewienia kultury fizycznej w środowisku Radomia i regionu radomskiego.
  - Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju sportu, integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą, promowanie regionu radomskiego i miasta Radomia oraz firm sponsorujących działalność Klubu w szczególności wśród mieszkańców miasta, a zwłaszcza wśród młodzieży.

  - Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych   Prowadzone działania:
  Struktura organizacji jest wielopoziomowa, co czyni ją bardziej spójną i zarazem bardziej przejrzystą dla zewnętrznych obserwatorów. Dlatego właśnie jest ona uznawana za dobry przykład modelowego zarządzania sportową organizacją mającą na celu pomoc młodzieży w stawianiu pierwszych kroków w zawodowym sporcie. Klub organizuje działalność w piłce siatkowej grup młodzieżowych chłopców począwszy od klas trzecich do ósmych szkół podstawowych, a także ponadgminazjalnych. Największym osiągnięciem naszej działalności jest masowy i systematyczny udział uczniów zajęciach. Klub uczestniczy też w projekcie  Siatkarskich Ośrodków Szkolnych prowadzonym przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Każda szkoleniowa klubu powołując Akademię S.O.S. z udziałem szkół niższego szczebla stworzyła system szkolenia w mini siatkówce i tym samym przygotowuje młodzież do szkolenia na poziomie ponadgimnazjalnych szkół S.O.S.
  Programy dotyczące grup młodzieżowych, obok elementów ogólnorozwojowych, rekreacyjno - sportowych, powszechnej nauki gry w piłkę siatkową spełniają ważne funkcje sportowo-wychowawcze:
  - Rekreacyjno-sportowe - tzn. umożliwiające pod kontrolą specjalistów spędzenie czasu wolnego z uwzględnieniem ruchu i wysiłku sportowego oraz kształtowanie tężyzny fizycznej poprzez uprawianie ruchu, ćwiczeń fizycznych, sportu:
  - Zdrowotne - poprzez kształtowanie prawidłowych postaw psychofizycznych uczniów w okresie ich intensywnego wzrostu;
  - Rehabilitacyjno-lecznicze - m.in. dzięki doborowi odpowiednich ćwiczeń ogólnorozwojowych korygujących wady postawy;
  - Edukacyjne - kształtujące świadomość oraz takie cechy jak: systematyczność, zachowanie bezpieczeństwa, stosowanie zasad zgodnych z przepisami, umiejętność współpracy w zespole, dążenie do realizacji założonych celów;
  - Społeczno-wychowawcze - kształtowanie nawyków pozytywnej rywalizacji, chęci osiągania sukcesów z zachowaniem ustalonych zasad gry oraz współpracy z rówieśnikami poprzez udział uczniów w zajęciach prowadzonych przez trenerów - wychowawców. Uświadomienie młodzieży, że sport i rekreacja jest najlepszą alternatywą wobec zagrożeń (alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu).
  - Organizacja turniejów międzyszkolnych, które stanowią idealne miejsce do wyławiania perełek siatkarskich, mogących w późniejszych latach stanowić o sile siatkarskiej Polski. 

  - Organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także udział w w zawodach i imprezach sportowych. W szczególności ujętych w planach wojewódzkich i ogólnopolskich związków sportowych prowadzących współzawodnictwo dzieci i młodzieży.
  - Szkolenie i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadrze trenerskiej złożonej z doświadczonych pedagogów, o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy na swoją markę w sportowym świecie zasłużyli dzięki ciężkiej pracy na treningach i pełnemu oddaniu swoim podopiecznym.

  - Budowa, modernizacja, rozwój i właściwe utrzymanie odpowiednich warunków do uprawiania sportu, a w szczególności piłki siatkowej. 

 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000137721
 • Konto:13 1240 1789 1111 0010 0195 1700
 • Adres:26-600 Radom, ul. Narutowicza 9
 • WWW:www.wksczarni.pl
 • E-mail:radcentrsiat@interia.pl
 • Telefon:502431776
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00