1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja TUS

KRS 0000138121

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja TUS

KRS 0000138121

Prezent OPP

Dostarczanie osobom z niepełnosprawnościami narzędzi do samodzielnego życia.

Misją Fundacji TUS jest dostarczanie osobom z niepełnosprawnościami narzędzi do samodzielnego życia.

Transport od drzwi do drzwi

Zaczynaliśmy/zaczynałyśmy w październiku 1993. Cztery  mikrobusy z windami i dwuosobową załogą przemierzały Warszawę z osobami na wózkach, o kulach, niewidomymi. Nikt przed nami tego nie próbował – byliśmy pierwsi w Polsce. Przez jedenaście lat wspólnie z Miastem Stołecznym Warszawa woziliśmy ludzi z niepełnosprawnością, dokąd tylko chcieli. Na początku trudno było, przekonać ludzi by korzystali z takich usług. Na pytanie o powody słyszeliśmy: a dokąd mam jechać? Wyciągniecie mnie z domu, a co potem?  miasto jest zupełnie niedostępne. Dzisiaj Warszawa pod tym względem bardzo się zmieniła.

Pomoc w znalezieniu pracy

W 2005 roku zajęliśmy/zajęłyśmy  się pomaganiem osób z niepełnosprawnościami w poszukiwaniu ich drogi zawodowej. Pracodawcy bali się zatrudniać kogoś, kto ma ”grupę inwalidzką”, królowały zakłady pracy chronionej. Cieszymy się, że obecnie oczywiste jest, że otwarty rynek pracy jest dla wszystkich.

Dostępność

Od 2008 roku przeprowadzamy audyty miejsc publicznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Nauczyli nas tego koledzy i koleżanki z Berlina. Dane o dostępności miejsc publicznych dostępne są w Niepełnosprawniku -  jedynej tego rodzaju bazie danych w Polsce – są w niej opisane miejsca z kilkunastu polskich miast. Audytujemy różne przestrzenie: od małych punktów usługowych, poprzez oddziały NFZ, siedziby urzędów gmin i miast, centra handlowe, aż po stadiony,  w ramach współpracy z UEFA, podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Współtworzyliśmy standardy dostępności dla służby zdrowia. Bierzemy aktywny udział w pracach Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Niepełnosprawność, co to znaczy?

Przez kilkanaście lat byliśmy/byłyśmy współorganizatorem warsztatów o dostępności przestrzeni na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej; od tej pory mamy przyjemność współpracować z profesor Ewą Kuryłowicz. Organizujemy także warsztaty dla młodzieży szkolnej. Można spotkać się z osobami z niepełnosprawnością i zadać te wszystkie pytania, które boimy się zadawać na co dzień. Warsztaty są też okazją, by przez chwilę poczuć, jak to jest poruszać się na wózku czy z białą laską.

Zjazd kobiet z niepełnosprawnością

W marcu 2024 roku planowany jest 2. Zjazd kobiet z niepełnosprawnością i ich sojuszniczek  Już teraz organizujemy cykl spotkań wojewódzkich, by przygotować tematy i program zjazdu.  Robimy to, bo  wiemy, że prawa kobiet z niepełnosprawnością to prawa człowieka.

30 lat

W 1993 roku Joanna Grodzicka, Mirosław Starzyński, Piotr Todys, Kuba Wygnański założyli Fundację TUS. Przez ten czas Warszawa i cała Polska bardzo się zmieniły.  Dostępność przestrzeni, usług, produktów dla osób z niepełnosprawnością jest nieporównywalnie większa. Polska ratyfikowała Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Uchwalono Ustawę o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Chwilę jeszcze potrwa, byśmy mogli spełnić oczekiwania osób z niepełnosprawnością o życiu na równych zasadach z innymi. Fundacja TUS będzie robić swoje.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1,5 % Dzieci są najważniejsze - bezpłatne warsztaty

Ważne jest pokazanie dzieciom i młodzieży, że wszyscy mamy takie same potrzeby, a jedynie możemy różnić się sposobami ich realizacji. Zrozumienie, pozytywne postawy wobec siebie zarówno osób tzw. pełnosprawnych jak i z niepełnosprawnością, mogą doprowadzić do wspólnego funkcjonowania w społeczeństwie na zasadzie równości. Intencją jest pokonanie drogi od izolacji do integracji, od niewiedzy do poznania, od strachu do otwarcia.

Od wielu lat prowadzimy w szkołach warsztaty edukacyjne.  W trakcie warsztatów jest  okazja by spotkać się z osobą z niepełnosprawnością (osobą na wózku lub osobą słabosłyszącą lub osobą z niepełnosprawnością wzroku). Spotkania są szansą na rozbrojenie stereotypów związanych z niepełnosprawnością. To także moment, by pokazać, jak się zachować w kontakcie z osobą z niepełnosprawnością i Dodatkowo, w trakcie warsztatów młodzież/dzieci mają szansę poczuć, jak to jest być niepełnosprawnym/ą: poruszając się na wózkach czy z zasłoniętymi oczyma.

Warsztaty prowadzone są w dwuosobowych zespołach trenerskich: osoba z niepełnosprawnością, osoba tzw. sprawna. Taki sposób prowadzenia pokazuje równorzędny model relacji, o której na warsztatach jest mowa. Kontakt z osobą z niepełnosprawnością daje szansę uczniom i uczennicom na informacje z "pierwszej ręki". Trenerzy i trenerki z niepełnosprawnością, dzięki swojemu doświadczeniu, potrafią wejść w relację z młodzieżą i dziećmi, dać świadectwo codzienności z niepełnosprawnością. Zrozumienie, pozytywne postawy wobec siebie zarówno osób tzw. pełnosprawnych jak i z niepełnosprawnością, mogą doprowadzić do wspólnego funkcjonowania w społeczeństwie na zasadzie równości.

1,5% pomoże zrealizować bezpłatne zajęcia w szkołach, które nie mają środków na przeprowadzenie takich warsztatów.

Więcej o nas

Więcej o nas

Prowadzone działania

W latach 1993 - 2004 prowadziliśmy specjalistyczny transport "od drzwi do drzwi". Ponad 3500 osób z niepełnosprawnością jeździło z nami po Warszawie. 

Fundacja TUS w latach 2005  - 2017 prowadziła Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). W ramach CKON świadczyła bezpłatne usługi dla osób niepełnosprawnych z zakresu poradnictwa specjalistycznego, w tym doradztwo zawodowe, psychologiczne oraz prawne i pośrednictwo pracy. CKON cieszł się ogromnym zaufaniem wśród osób z niepełnosprawnością.

W 2017 stworzyliśmy nowy model szukania pracy przez osoby z niepełnosprawnością. W proponowanym modelu to  osoby z niepełnosprawnością są sprawcami zmian w pełni za nie odpowiedzialnymi. Model kierujemy do wszystkich, którzy wierzą, że ludzie poszukujący pracy mają w sobie dość potencjału, zdolności i woli, by samodzielnie zdecydować  jakiej pracy potrzebują. Model może być wdrażany w każdej instytucji - państwowej, samorządowej czy pozarządowej. Potencjalni użytkownicy powinni chcieć zmienić paradygmat wpierania osób z niepełnosprawnością na rynku pracy – z pomocowego, na taki, w którym osoby z niepełnosprawnością planują i same decydują o każdym korku prowadzącym do zatrudnienia. 

Fundacja TUS prowadzi Niepełnosprawnik - pierwszą w Polsce, darmową, innowacyjną, internetową bazę informacji o dostępności obiektów użyteczności publicznej do potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawnik jako jedyny uwzględnia specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób niedosłyszących i niesłyszących, osób niedowidzących i niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Niepełnosprawnik  dostał nagrodę „Sektor 3.0, został nagrodzony w konkursie „Serwis www bez barier", otrzymał certyfikat „Wrocław bez barier”. Wyróżnienia odbieramy jako docenienie naszej przydatności i rzetelności.

Od ponad 15 lat realizujemy audyty dostępności pod kątem osób z niepełnosprawnościami. Pomagaliśmy poprawić dostępność architektoniczną i komunikacyjną takim instytucjom jak: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, siedziba British Council w Warszawie, Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia, Odziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szpitalom, przychodniom, szkołom.

Od kilkudziesięciu lat realizujemy szkolenia z zakresu obsługi klienta/klientki z niepełnosprawnością. Szkolimy różne grupy zawodowe - od kierowców transportu publicznego, poprzez bibliotekarki i bibliotekarzy, animatorki i animatorów Orlików po urzędniczki i urzędników samorządowych i rządowych. 

Od kilku lat również spotykamy się z dziećmi i młodzieżą w szkołach oswajając najmłodsze pokolenie z niepełnosprawnością.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego oraz członkiem Federacji Organizacji Służebnych Mazowia.

Otrzymaliśmy nagrody i wyróżnienia:
- Nagroda Specjalna Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w uznaniu wybitnych osiągnięć w zakresie pomocy społecznej w 1995roku.
- Medal 400 lat Stołeczności Warszawy dla Piotra Todysa - Prezesa Fundacji TUS (1996 r.)
- wyróżnienie Pro Publico Bono w konkursie Prezesa Rady Ministrów na Obywatelską Inicjatywę Dziesięciolecia 1989-1999 (1999 r.)
- tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka” dla projektu „Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). Integracja na otwartym rynku pracy.” w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Dobre praktyki EFS” (2007)
- tytuł „W pełni zaradni” w konkursie Escadra Group.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000138121
 • Konto:89 2030 0045 1110 0000 0398 0450
 • Adres:ul. Geodetów 10 lokal 1, 02-396 Warszawa
 • WWW:tus.org.pl
 • E-mail:tus@tus.org.pl
 • Telefon:501009857

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja TUS

KRS 0000138121

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 17:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00