1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
"Fundacja TUS"
KRS 0000138121

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Na rzecz równości spoecznej

Misją Fundacji TUS jest dostarczanie osobom z niepełnosprawnościami narzędzi do samodzielnego życia.

Fundacja TUS powstała w 1993 roku i ma wieloletnie doświadczenie we wspieraniu osób niepełnosprawnych. Początkowo, do 2004 roku, Fundacja prowadziła specjalistyczny transport dla osób niepełnosprawnych - pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. W latach 2005 - 20017 Fundacja TUS zajęła się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w wejściu na otwarty rynek pracy. 

Od 2008 roku Fundacja prowadzi audyty miejsc publicznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Dane o dostępności miejsc pubicznych dostępne są w Niepełnosprawniku -  jedynej tego rodzaju bazie danych w Polsce. Niepełnosprawnik pomaga osobom z niepełnosprawnościami znaleźć usługi blisko domu i obecny jest w Warszawie, Wrocławiu i Toruniu.

Fundacja TUS ma duże doświadczenie badawcze. Prowadziła badania dotyczące potrzeb użytkowników specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzone zostały także badania mające zdiagnozować skuteczność świadczonych usług, prowadzonych na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych przez publiczne agendy zatrudnienia. Fundacja zajumuje się także monitorowaniem programów społecznych skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Jak wykorzystamy 1%

1% zostanie wykorzystanie na wsparcie przedsięwzięcia Niepełnosprawnik - www. niepelnosprawnik.pl.

Od 2008 roku Niepełnosprawnik prowadzi audyty miejsc publicznych. Znajdują się w nim tylko te miejsca, które dostępne są dla osób niesprawnych ruchowo, głuchych i niedosłyszących, niewidomych i niedowidzących, mających trudności ze zrozumieniem skomplikowanych informacji. W ramach audytów badane są sklepy, kina, restauracje, biblioteki, salony kosmetyczne, szkoły, hotele, zakłady krawieckie i inne miejsca niezbędne dla każdego w codziennym życiu. Niepełnosprawnik jest jedyną tego rodzaju bazą danych w Polsce. Informacje udostępnianie są w postaci strony www w trzech językach: polskim, angielskim, rosyjskim.  Informacje o obiektach przedstawiane są w postaci prostych piktogramów lub pełnej, tekstowej informacji. Niepełnosprawnik obecny jest w Toruniu, Warszawie, Wrocławiu. W 2012 roku Niepełnosprawnik na zlecenie UEFA badał dostępność stadionów, na których rozgrywano Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Służył informacjami o strefach kibica, bazie noclegowej, miejscach spotkań.

Niepelnosprawnik.pl to unikatowa, internetowa wyszukiwarka miejsc dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, dostępna za darmo.

niepełnospranwik.pl jest praktyczną ralizacją jednego z podstawowych praw człowieka jakim jest dostep do informacji. Dzięki niemu osoby z niepełnosprnwościa mogą podjąć świadomą decyzję o odwiedzeniu danego miejsca czy instytucji.

Niepełnospranwik w pełni realizuje zasadę dostepności i projektowania uniwersalnego. Gromadzone w nim informacje mogą być użyteczne dla róznych grup społecznych np.: osób starszych czy osób opiekujących sie małymi dziećmi.

Dodatkowo wyszukiwarka jest praktycznym zastosowaniem projektowania uniwersalnego czyli biorącego pod uwagę różne grupy użytkowników. W tym obszarze zebrał właściwie wszystkie dostępne w Polsce nagrody za dostępność:

- dostał nagrodę nagrodę „Sektor 3.0"
- został nagrodzony w konkursie „Serwis www bez barier"
- otrzymał certyfikat „Wrocław bez barier”. Oba te wyróżnienia odbieramy jako docenienie naszej przydatności i rzetelności.

Nagroda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. Nowe Technologie Lokalnie „Sektor 3.0″ jest wyróżnieniem dla organizacji pozarządowej posiadającej szczególny dorobek w zakresie prowadzenia działań promocyjnych, badawczych, edukacyjnych dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w trzecim sektorze lub jest przykładem innowacyjnego zastosowania ICT w bieżących działaniach. Nagrodę wręczał Radosław Jasiński Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. https://www.youtube.com/watch?v=vXi1vy8E-3s

„Serwis www bez barier” to wyróżnienie przyznawane przez Integrację – największy w Polsce magazyn poruszający kwestie osób z niepełnosprawnością i Miasto Stołeczne Warszawa. Nadawane jest ono najlepszemu serwisowi www, jako najbardziej dostosowanemu do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Nagroda dla Niepełnosprawnika wręczała Marta Jakubiak Zastępczyni Dyrektora Biura Pomocy I Projektów Społecznych, a działo się to podczas Wielkiej Gali Integracji – święta osób z niepełnosprawnościami.
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/412786?utm_source=biuletyn&utm_medium=email&utm_campaign=24.11.2016

Certyfikat „Wrocław bez barier” promuje dobre postawy oraz działania podejmowane na rzecz pełnej dostępności i integracji. Niepełnosprawnik został nagrodzony w kategorii działania innowacyjne w zakresie powszechnej dostępności. Jak podczas wręczania certyfikatu mówił Bartłomiej Skrzyński - Rzecznik miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych: „To jest trzeci rok trwania miejskiego projektu, wyjątkowego w skali kraju. TUS skanuje też obiekty w Warszawie, Toruniu i Poznaniu. Te działania udowodniły ich potrzebę funkcjonowania w przestrzeni. Bo przecież wspiera to też osoby o ograniczonej mobilności, a we Wrocławiu poszerzyliśmy „pomiary” o miejsca dla Rodziców z dziećmi. Gdy w 2010 roku inicjowałem plebiscyt rozmawialiśmy z obecną wiceprezydent Wrocławia Anną Szarycz o tej kategorii. Nie spodziewaliśmy się, że każdego roku nagrodzeni, będą tak merytorycznie wybitni.” Certyfikat wręczał Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia. http://blogi.wroclaw.pl/miasto/certyfikaty-i-udoskonalanie-wroclawia-bez-barier/
 

Więcej o nas

Misja
Misją Fundacji są działania w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. W minionych latach poprzez prowadzenie specjalistycznego transportu dla osób poruszających się na wózkach, obecnie poprzez pomoc w znalezieniu pracy osobom niepełnosprawnym, szkolenia i ekspertyzy, działania na polu polityki społecznej.

Prowadzone działania
Fundacja TUS w latach 2005  - 2017 prowadziła Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). W ramach CKON świadczyła bezpłatne usługi dla osób niepełnosprawnych z zakresu poradnictwa specjalistycznego, w tym doradztwo zawodowe, psychologiczne oraz prawne i pośrednictwo pracy. CKON cieszł się ogromnym zaufaniem wśród osób z niepełnosprawnością.

W 2017 stworzyliśmy nowy model szukania pracy przez osoby z niepełnosprawnością. W proponowanym modelu to  osoby z niepełnosprawnością są sprawcami zmian w pełni za nie odpowiedzialnymi. Model kierujemy do wszystkich, którzy wierzą, że ludzie poszukujący pracy mają w sobie dość potencjału, zdolności i woli, by samodzielnie zdecydować  jakiej pracy potrzebują. Model może być wdrażany w każdej instytucji - państwowej, samorządowej czy pozarządowej. Potencjalni użytkownicy powinni chcieć zmienić paradygmat wpierania osób z niepełnosprawnością na rynku pracy – z pomocowego, na taki, w którym osoby z niepełnosprawnością planują i same decydują o każdym korku prowadzącym do zatrudnienia. 

Fundacja TUS prowadzi Niepełnosprawnik - pierwszą w Polsce, darmową, innowacyjną, internetową bazę informacji o dostępności obiektów użyteczności publicznej do potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawnik jako jedyny uwzględnia specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób niedosłyszących i niesłyszących, osób niedowidzących i niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Niepełnosprawnik  dostał nagrodę „Sektor 3.0, został nagrodzony w konkursie „Serwis www bez barier", otrzymał certyfikat „Wrocław bez barier”. Wyróżnienia odbieramy jako docenienie naszej przydatności i rzetelności.

Od ponad 10 lat realizujemy audyty dotepności pod kątem osób z niepełnosprawnościami. Pomagalismy poprawić dostepnosć architektoniczną i komunikacyjną takim instytucjom jak Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku czy siedziba British Council w Warszawie.

Od kilkudziesięciu lat realizujemy szkolenia z zakresu obsługi klienta/klientki z niepełnosprawnością. Szkolimy różne grupy zawodowe - od kierowców transportu publicznego, poprzez bibliotekarki i bibliotekarzy, animatorki i animatorów Orlików po urzędniczki i urzędników samorządowych i rządowych. 

Od 3 lat również spotykamy się z dziećmi i młodzieżą w szkołach oswajając najmłodsze pokolenie z niepełnospranwością.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego oraz członkiem Federacji Organizacji Służebnych Mazowia.
Działamy w zespole eksperckim opracowującym Strategię Społeczną Warszawy.
Fundacja TUS włączyła się w tworzenie Polskiej Koalicji Social Watch, a także posiada certyfikat agencji poradnictwa zawodowego, agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowej.

Otrzymaliśmy nagrody i wyróżnienia:
- Nagroda Specjalna Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w uznaniu wybitnych osiągnięć w zakresie pomocy społecznej w 1995roku.
- Medal 400 lat Stołeczności Warszawy dla Piotra Todysa - Prezesa Fundacji TUS (1996 r.)
- wyróżnienie Pro Publico Bono w konkursie Prezesa Rady Ministrów na Obywatelską Inicjatywę Dziesięciolecia 1989-1999 (1999 r.)
- tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka” dla projektu „Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). Integracja na otwartym rynku pracy.” w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Dobre praktyki EFS” (2007)
- tytuł „W pełni zaradni” w konkursie Escadra Group.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000138121
 • Konto:89 203 0 00 45 1 110 0000 039 8 04 50
 • Adres:ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10; 02-366 Warszawa
 • WWW:www.tus.org.pl
 • E-mail:tus@tus.org.pl
 • Telefon:22 852 01 82Formularze PIT 2019/2020 dla
"Fundacja TUS"

KRS 0000138121

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

"Fundacja TUS"

 • Na rzecz równości spoecznej

  Misją Fundacji TUS jest dostarczanie osobom z niepełnosprawnościami narzędzi do samodzielnego życia.

  Fundacja TUS powstała w 1993 roku i ma wieloletnie doświadczenie we wspieraniu osób niepełnosprawnych. Początkowo, do 2004 roku, Fundacja prowadziła specjalistyczny transport dla osób niepełnosprawnych - pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. W latach 2005 - 20017 Fundacja TUS zajęła się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w wejściu na otwarty rynek pracy. 

  Od 2008 roku Fundacja prowadzi audyty miejsc publicznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Dane o dostępności miejsc pubicznych dostępne są w Niepełnosprawniku -  jedynej tego rodzaju bazie danych w Polsce. Niepełnosprawnik pomaga osobom z niepełnosprawnościami znaleźć usługi blisko domu i obecny jest w Warszawie, Wrocławiu i Toruniu.

  Fundacja TUS ma duże doświadczenie badawcze. Prowadziła badania dotyczące potrzeb użytkowników specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzone zostały także badania mające zdiagnozować skuteczność świadczonych usług, prowadzonych na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych przez publiczne agendy zatrudnienia. Fundacja zajumuje się także monitorowaniem programów społecznych skierowanych do osób niepełnosprawnych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% zostanie wykorzystanie na wsparcie przedsięwzięcia Niepełnosprawnik - www. niepelnosprawnik.pl.

  Od 2008 roku Niepełnosprawnik prowadzi audyty miejsc publicznych. Znajdują się w nim tylko te miejsca, które dostępne są dla osób niesprawnych ruchowo, głuchych i niedosłyszących, niewidomych i niedowidzących, mających trudności ze zrozumieniem skomplikowanych informacji. W ramach audytów badane są sklepy, kina, restauracje, biblioteki, salony kosmetyczne, szkoły, hotele, zakłady krawieckie i inne miejsca niezbędne dla każdego w codziennym życiu. Niepełnosprawnik jest jedyną tego rodzaju bazą danych w Polsce. Informacje udostępnianie są w postaci strony www w trzech językach: polskim, angielskim, rosyjskim.  Informacje o obiektach przedstawiane są w postaci prostych piktogramów lub pełnej, tekstowej informacji. Niepełnosprawnik obecny jest w Toruniu, Warszawie, Wrocławiu. W 2012 roku Niepełnosprawnik na zlecenie UEFA badał dostępność stadionów, na których rozgrywano Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Służył informacjami o strefach kibica, bazie noclegowej, miejscach spotkań.

  Niepelnosprawnik.pl to unikatowa, internetowa wyszukiwarka miejsc dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, dostępna za darmo.

  niepełnospranwik.pl jest praktyczną ralizacją jednego z podstawowych praw człowieka jakim jest dostep do informacji. Dzięki niemu osoby z niepełnosprnwościa mogą podjąć świadomą decyzję o odwiedzeniu danego miejsca czy instytucji.

  Niepełnospranwik w pełni realizuje zasadę dostepności i projektowania uniwersalnego. Gromadzone w nim informacje mogą być użyteczne dla róznych grup społecznych np.: osób starszych czy osób opiekujących sie małymi dziećmi.

  Dodatkowo wyszukiwarka jest praktycznym zastosowaniem projektowania uniwersalnego czyli biorącego pod uwagę różne grupy użytkowników. W tym obszarze zebrał właściwie wszystkie dostępne w Polsce nagrody za dostępność:

  - dostał nagrodę nagrodę „Sektor 3.0"
  - został nagrodzony w konkursie „Serwis www bez barier"
  - otrzymał certyfikat „Wrocław bez barier”. Oba te wyróżnienia odbieramy jako docenienie naszej przydatności i rzetelności.

  Nagroda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. Nowe Technologie Lokalnie „Sektor 3.0″ jest wyróżnieniem dla organizacji pozarządowej posiadającej szczególny dorobek w zakresie prowadzenia działań promocyjnych, badawczych, edukacyjnych dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w trzecim sektorze lub jest przykładem innowacyjnego zastosowania ICT w bieżących działaniach. Nagrodę wręczał Radosław Jasiński Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. https://www.youtube.com/watch?v=vXi1vy8E-3s

  „Serwis www bez barier” to wyróżnienie przyznawane przez Integrację – największy w Polsce magazyn poruszający kwestie osób z niepełnosprawnością i Miasto Stołeczne Warszawa. Nadawane jest ono najlepszemu serwisowi www, jako najbardziej dostosowanemu do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Nagroda dla Niepełnosprawnika wręczała Marta Jakubiak Zastępczyni Dyrektora Biura Pomocy I Projektów Społecznych, a działo się to podczas Wielkiej Gali Integracji – święta osób z niepełnosprawnościami.
  http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/412786?utm_source=biuletyn&utm_medium=email&utm_campaign=24.11.2016

  Certyfikat „Wrocław bez barier” promuje dobre postawy oraz działania podejmowane na rzecz pełnej dostępności i integracji. Niepełnosprawnik został nagrodzony w kategorii działania innowacyjne w zakresie powszechnej dostępności. Jak podczas wręczania certyfikatu mówił Bartłomiej Skrzyński - Rzecznik miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych: „To jest trzeci rok trwania miejskiego projektu, wyjątkowego w skali kraju. TUS skanuje też obiekty w Warszawie, Toruniu i Poznaniu. Te działania udowodniły ich potrzebę funkcjonowania w przestrzeni. Bo przecież wspiera to też osoby o ograniczonej mobilności, a we Wrocławiu poszerzyliśmy „pomiary” o miejsca dla Rodziców z dziećmi. Gdy w 2010 roku inicjowałem plebiscyt rozmawialiśmy z obecną wiceprezydent Wrocławia Anną Szarycz o tej kategorii. Nie spodziewaliśmy się, że każdego roku nagrodzeni, będą tak merytorycznie wybitni.” Certyfikat wręczał Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia. http://blogi.wroclaw.pl/miasto/certyfikaty-i-udoskonalanie-wroclawia-bez-barier/
   

 • Więcej o nas

  Misja
  Misją Fundacji są działania w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. W minionych latach poprzez prowadzenie specjalistycznego transportu dla osób poruszających się na wózkach, obecnie poprzez pomoc w znalezieniu pracy osobom niepełnosprawnym, szkolenia i ekspertyzy, działania na polu polityki społecznej.

  Prowadzone działania
  Fundacja TUS w latach 2005  - 2017 prowadziła Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). W ramach CKON świadczyła bezpłatne usługi dla osób niepełnosprawnych z zakresu poradnictwa specjalistycznego, w tym doradztwo zawodowe, psychologiczne oraz prawne i pośrednictwo pracy. CKON cieszł się ogromnym zaufaniem wśród osób z niepełnosprawnością.

  W 2017 stworzyliśmy nowy model szukania pracy przez osoby z niepełnosprawnością. W proponowanym modelu to  osoby z niepełnosprawnością są sprawcami zmian w pełni za nie odpowiedzialnymi. Model kierujemy do wszystkich, którzy wierzą, że ludzie poszukujący pracy mają w sobie dość potencjału, zdolności i woli, by samodzielnie zdecydować  jakiej pracy potrzebują. Model może być wdrażany w każdej instytucji - państwowej, samorządowej czy pozarządowej. Potencjalni użytkownicy powinni chcieć zmienić paradygmat wpierania osób z niepełnosprawnością na rynku pracy – z pomocowego, na taki, w którym osoby z niepełnosprawnością planują i same decydują o każdym korku prowadzącym do zatrudnienia. 

  Fundacja TUS prowadzi Niepełnosprawnik - pierwszą w Polsce, darmową, innowacyjną, internetową bazę informacji o dostępności obiektów użyteczności publicznej do potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawnik jako jedyny uwzględnia specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób niedosłyszących i niesłyszących, osób niedowidzących i niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Niepełnosprawnik  dostał nagrodę „Sektor 3.0, został nagrodzony w konkursie „Serwis www bez barier", otrzymał certyfikat „Wrocław bez barier”. Wyróżnienia odbieramy jako docenienie naszej przydatności i rzetelności.

  Od ponad 10 lat realizujemy audyty dotepności pod kątem osób z niepełnosprawnościami. Pomagalismy poprawić dostepnosć architektoniczną i komunikacyjną takim instytucjom jak Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku czy siedziba British Council w Warszawie.

  Od kilkudziesięciu lat realizujemy szkolenia z zakresu obsługi klienta/klientki z niepełnosprawnością. Szkolimy różne grupy zawodowe - od kierowców transportu publicznego, poprzez bibliotekarki i bibliotekarzy, animatorki i animatorów Orlików po urzędniczki i urzędników samorządowych i rządowych. 

  Od 3 lat również spotykamy się z dziećmi i młodzieżą w szkołach oswajając najmłodsze pokolenie z niepełnospranwością.

  Jesteśmy organizacją pożytku publicznego oraz członkiem Federacji Organizacji Służebnych Mazowia.
  Działamy w zespole eksperckim opracowującym Strategię Społeczną Warszawy.
  Fundacja TUS włączyła się w tworzenie Polskiej Koalicji Social Watch, a także posiada certyfikat agencji poradnictwa zawodowego, agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowej.

  Otrzymaliśmy nagrody i wyróżnienia:
  - Nagroda Specjalna Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w uznaniu wybitnych osiągnięć w zakresie pomocy społecznej w 1995roku.
  - Medal 400 lat Stołeczności Warszawy dla Piotra Todysa - Prezesa Fundacji TUS (1996 r.)
  - wyróżnienie Pro Publico Bono w konkursie Prezesa Rady Ministrów na Obywatelską Inicjatywę Dziesięciolecia 1989-1999 (1999 r.)
  - tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka” dla projektu „Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). Integracja na otwartym rynku pracy.” w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Dobre praktyki EFS” (2007)
  - tytuł „W pełni zaradni” w konkursie Escadra Group.

  Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000138121
 • Konto:89 203 0 00 45 1 110 0000 039 8 04 50
 • Adres:ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10; 02-366 Warszawa
 • WWW:www.tus.org.pl
 • E-mail:tus@tus.org.pl
 • Telefon:22 852 01 82
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00