1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie
KRS 0000142523

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Nasze motto ...

Jesteśmy (...) dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował abysmy je pełnili.

Jesteśmy pozarządową organizacją pożytku publicznego sprawującą wszechstronną opiekę nad osobami w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz ich rodzinami w domu chorego.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Na ochronę i promocję zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15.03.2011 o działalności leczniczej.

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem Hospicjum jest:
a) odpłatne i nieodpłatne udzielanie osobom chorym w terminalnej fazie choroby nowotworowej opieki medycznej, psychicznej, socjalnej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych, poprzez zespoły opieki domowej, a po powstaniu stacjonarnego zakładu całodobowego także poprzez pobyt w tych placówkach na zasadach ustalonych regulaminem tego zakładu.
b) udzielanie pomocy rodzinom chorych wym. w pkt. 1.
c) jednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać wolontaryjnie opieki i pomocy w zakresie określonym powyżej.

Hospicjum realizuje swoje cele w następujący sposób :
a) sprawuje opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej poprzez zespoły opieki domowej, a w przyszłości także w stacjonarnym zakładzie całodobowym na - zasadach określonych regulaminem tego zakładu,
b) uruchamia i prowadzi poradnie opieki hospicyjnej,
c) programuje i realizuje opiekę hospicyjną,
d) rozwija propagandę i udziela informacji w zakresie swej działalności statutowej, współdziałając z prasą, radiem, telewizją, wydając własne wydawnictwo oraz stosując inne środki w tym zakresie,
e) propaguje ideę i metody opieki nad chorymi w stanach terminalnych z powodu choroby nowotworowej,
f) organizuje szkolenia, konferencje, seminaria dla swych członków, a także dla sympatyków idei hospicyjnej, realizując cele edukacyjne polegające na rozwijaniu oświaty w zakresie zagadnień hospicyjnych,
g) zbiera środki finansowe i rzeczowe potrzebne dla realizacji celów hospicjum poprze akcje charytatywne i prowadzenie działalności gospodarczej,
h) pozyskuje i szkoli wolontariuszy,
i) organizuje budowę hospicjum stacjonarnego oraz innych obiektów niezbędnych dla działalności statutowej,
j) współpracuje z placówkami resortu Zdrowia i Opieki Społecznej, Ośrodkami Opieki Społecznej oraz innymi jednostkami rządowymi i samorządowymi,
k) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym lub zbliżonym charakterze.

Hospicjum pomaga rodzinie lub opiekunom radzić sobie z chorobą bliskiego człowieka.

Podejmuje starania o poprawę jakości życia chorego, szanując jego postawę życiową i poglądy, wspiera go w zachowaniu wybranego stylu życia, nie narzuca własnych rozwiązań. Wspólnie z chorym i jego rodziną podejmuje decyzje dotyczące sprawowanej opieki.

Realizując powyższe cele statutowe Hospicjum opiera się na pracy społecznej swoich członków i sympatyków. W niezbędnym zakresie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Opiekę nad chorym pełni Hospicyjny Zespół Opieki Domowej składający się z przeszkolonych w opiece hospicyjnej lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy, kapłana, którzy służą i towarzyszą choremu oraz jego rodzinie na drodze ich cierpienia.

Opieka domowa prowadzona jest przez Hospicyjny Zespół Opieki Domowej samodzielnie lub we współpracy z innymi służbami opieki zdrowotnej.

Opieka lekarska ma na celu przyniesienie ulgi w cierpieniu poprzez skuteczne zwalczanie bólu fizycznego oraz innych dokuczliwych objawów towarzyszących chorobie nowotworowej.

Pomoc pielęgniarską i pielęgnacyjną pełnią pielęgniarki hospicyjne oraz wolontariusze przeszkoleni na specjalistycznych kursach.

Wolontariusze towarzyszą choremu i jego rodzinie w zmaganiu się z trudnościami związanymi z chorobą poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów sygnalizowanych przez podopiecznych.

Posługa pasterska pełniona przez kapłana ma na celu zaspokojenie potrzeb duchowych chorego a zwłaszcza pomoc w zrozumieniu sensu cierpienia.

Współdziałanie Zespołu Hospicyjnego z chorym i z jego rodziną oraz połączenie kompetencji jak również umiejętności z sympatią, przyjaźnią i zaufaniem tworzą klimat odkrywania przez chorych ich własnej godności.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000142523
 • Konto:20 1020 3440 0000 7402 0209 9331
 • Adres:Jastrzębia 15, 99-300 Kutno
 • WWW:hospicjumkutnowskie.pl
 • E-mail:biuro@hospicjumkutnowskie.pl
 • Telefon:24 253 7310Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie

KRS 0000142523

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie

 • Nasze motto ...

  Jesteśmy (...) dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował abysmy je pełnili.

  Jesteśmy pozarządową organizacją pożytku publicznego sprawującą wszechstronną opiekę nad osobami w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz ich rodzinami w domu chorego.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Na ochronę i promocję zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15.03.2011 o działalności leczniczej.

 • Więcej o nas

  Celem Hospicjum jest:
  a) odpłatne i nieodpłatne udzielanie osobom chorym w terminalnej fazie choroby nowotworowej opieki medycznej, psychicznej, socjalnej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych, poprzez zespoły opieki domowej, a po powstaniu stacjonarnego zakładu całodobowego także poprzez pobyt w tych placówkach na zasadach ustalonych regulaminem tego zakładu.
  b) udzielanie pomocy rodzinom chorych wym. w pkt. 1.
  c) jednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać wolontaryjnie opieki i pomocy w zakresie określonym powyżej.

  Hospicjum realizuje swoje cele w następujący sposób :
  a) sprawuje opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej poprzez zespoły opieki domowej, a w przyszłości także w stacjonarnym zakładzie całodobowym na - zasadach określonych regulaminem tego zakładu,
  b) uruchamia i prowadzi poradnie opieki hospicyjnej,
  c) programuje i realizuje opiekę hospicyjną,
  d) rozwija propagandę i udziela informacji w zakresie swej działalności statutowej, współdziałając z prasą, radiem, telewizją, wydając własne wydawnictwo oraz stosując inne środki w tym zakresie,
  e) propaguje ideę i metody opieki nad chorymi w stanach terminalnych z powodu choroby nowotworowej,
  f) organizuje szkolenia, konferencje, seminaria dla swych członków, a także dla sympatyków idei hospicyjnej, realizując cele edukacyjne polegające na rozwijaniu oświaty w zakresie zagadnień hospicyjnych,
  g) zbiera środki finansowe i rzeczowe potrzebne dla realizacji celów hospicjum poprze akcje charytatywne i prowadzenie działalności gospodarczej,
  h) pozyskuje i szkoli wolontariuszy,
  i) organizuje budowę hospicjum stacjonarnego oraz innych obiektów niezbędnych dla działalności statutowej,
  j) współpracuje z placówkami resortu Zdrowia i Opieki Społecznej, Ośrodkami Opieki Społecznej oraz innymi jednostkami rządowymi i samorządowymi,
  k) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym lub zbliżonym charakterze.

  Hospicjum pomaga rodzinie lub opiekunom radzić sobie z chorobą bliskiego człowieka.

  Podejmuje starania o poprawę jakości życia chorego, szanując jego postawę życiową i poglądy, wspiera go w zachowaniu wybranego stylu życia, nie narzuca własnych rozwiązań. Wspólnie z chorym i jego rodziną podejmuje decyzje dotyczące sprawowanej opieki.

  Realizując powyższe cele statutowe Hospicjum opiera się na pracy społecznej swoich członków i sympatyków. W niezbędnym zakresie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

  Opiekę nad chorym pełni Hospicyjny Zespół Opieki Domowej składający się z przeszkolonych w opiece hospicyjnej lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy, kapłana, którzy służą i towarzyszą choremu oraz jego rodzinie na drodze ich cierpienia.

  Opieka domowa prowadzona jest przez Hospicyjny Zespół Opieki Domowej samodzielnie lub we współpracy z innymi służbami opieki zdrowotnej.

  Opieka lekarska ma na celu przyniesienie ulgi w cierpieniu poprzez skuteczne zwalczanie bólu fizycznego oraz innych dokuczliwych objawów towarzyszących chorobie nowotworowej.

  Pomoc pielęgniarską i pielęgnacyjną pełnią pielęgniarki hospicyjne oraz wolontariusze przeszkoleni na specjalistycznych kursach.

  Wolontariusze towarzyszą choremu i jego rodzinie w zmaganiu się z trudnościami związanymi z chorobą poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów sygnalizowanych przez podopiecznych.

  Posługa pasterska pełniona przez kapłana ma na celu zaspokojenie potrzeb duchowych chorego a zwłaszcza pomoc w zrozumieniu sensu cierpienia.

  Współdziałanie Zespołu Hospicyjnego z chorym i z jego rodziną oraz połączenie kompetencji jak również umiejętności z sympatią, przyjaźnią i zaufaniem tworzą klimat odkrywania przez chorych ich własnej godności.

 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000142523
 • Konto:20 1020 3440 0000 7402 0209 9331
 • Adres:Jastrzębia 15, 99-300 Kutno
 • WWW:hospicjumkutnowskie.pl
 • E-mail:biuro@hospicjumkutnowskie.pl
 • Telefon:24 253 7310
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00