1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Habitat for Humanity Poland
KRS 0000143344

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Habitat for Humanity Poland
KRS 0000143344

Prezent OPP

BUDUJEMY DOBRO

Fundacja Habitat for Humanity Poland jest organizacją pożytku publicznego, która od 1992 roku działa w Polsce na rzecz zapewnienia i poprawy warunków mieszkaniowych osób niezamożnych, osób pełnoletnich opuszczających Domy Dziecka oraz osób zagrożonych bezdomnością. Naszą misją jest budowanie i remontowanie miejsc godnych do życia i wspieranie mieszkalnictwa w Polsce. Fundacja i jej Partnerzy wsparli już 4500 osób w Polsce (www.habitat.pl).

Wizją Habitat for Humanity Poland jest świat, w którym każdy ma godne miejsce do życia. Razem z Tobą możemy ją realizować!

Wpłyniesz na jakość życia rodzin w Polsce wspierając fundację Habitat for Humanity Poland. Wybierając 1% pomagasz potrzebującym!

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Habitat for Humanity Poland, od lat zajmująca się mieszkalnictwem i wsparciem osób z problemami mieszkaniowym, jest organizacją pożytku publicznego, wykorzystując środki zebrane w postaci darowizn na realizację celów statutowych. Celem Fundacji Habitat for Humanity Poland, określonym w statucie, jest „działalność w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej i dobroczynności oraz ochrony zdrowia polegająca na inspirowaniu, wspieraniu i jednoczeniu wszelkich inicjatyw zmierzających do stworzenia godnych człowieka miejsc do życia, miejsc pobytu oraz miejsc ochrony zdrowia”. Odpowiadamy na problem złych warunków mieszkaniowych w Polsce (link do statutu Fundacji: https://habitat.pl/files/Statut-Fundacji-Habitat-for-Humanity-Poland.pdf). Wizja Habitat Poland to świat, w którym każdy człowiek ma godne miejsce do życia. Realizujemy ją poprzez: (I) udzielanie bezpośredniej pomocy poprzez budowy, remonty i innowacje z zakresu mieszkalnictwa, (II) działania na rzecz zmian systemowych obejmujące badania, ekspertyzy oraz czynne rzecznictwo (III) mobilizowanie społeczeństwa realizowane poprzez szeroką aktywizację wolontariuszy (nawet 700 rocznie), działania edukacyjne i kampanie społeczne.

Pomoc kierujemy do osób zagrożonych bezdomnością, ubóstwem, wykluczonych mieszkaniowo takich jak młode osoby opuszczające pieczę zastępczą, samotni rodzice (w tym rodzice dzieci z niepełnosprawnością) z niskim dochodem, cudzoziemcy w tym uchodźcy, osoby w trudnej sytuacji życiowej, mieszkające w warunkach poniżej standardu.

Odbiorców wsparcia postrzegamy jako partnerów, aktywizujemy, włączamy w działania. Pomogliśmy już 4500 osób. W 2021 roku m.in. dzięki wsparciu naszych Partnerów w ramach projektu pod nazwą „Empty Spaces”, wyremontowaliśmy 7 pustostanów znajdujących się w Warszawie, aby zapewnić godne warunki zamieszkania rodzinom w trudnej sytuacji mieszkaniowej, przeprowadziliśmy działania edukacyjne dla ponad 1000 dzieci, wymieniliśmy podłogi w pokojach mieszkańców "Tęczy” we Wrocławiu oraz przeprowadziliśmy w grudniu remont mieszkania jednej z naszych beneficjentek od lat opiekującej się niepełnosprawnym synem. Dzięki Twojemu wsparciu pomożemy jeszcze większej liczbie osób w potrzebie!

Więcej o nas

Więcej o nas

Wspieramy niezamożne osoby, które nie mają gdzie mieszkać lub mieszkają w nieodpowiednich warunkach. Traktujemy ja jak partnerów i wspólnie staramy się zaspokoić ich potrzeby mieszkaniowe. Partnerami są też dla nas wolontariusze, darczyńcy i wszyscy, którym bliska jest nasza wizja: Świat, w którym każdy ma godne miejsce do życia…

Fundacja Habitat for Humanity Poland to pozarządowa, dobroczynna organizacja, której misją jest zapewnienie godnego miejsca do życia niezamożnym osobom zagrożonym wykluczeniem mieszkaniowym. Pomoc dostają ci, którzy nie mają gdzie mieszkać lub mieszkają poniżej dopuszczalnych norm. Fundacja budujemy i remontuje domy, przy wsparciu samych beneficjentów, wolontariuszy i darczyńców. Wsparcie dostają osoby aktywne, które same chcą sobie pomóc. Fundacja odpowiada więc na problem złych warunków mieszkaniowych w Polsce

Problemy mieszkaniowe to jedne z najpoważniejszych dzisiejszych wyzwań dla Polek i Polaków i wpływają na tak istotne decyzje życiowe, jak założenie rodziny czy emigracja. Fundacja Habitat for Humanity Poland od lat jest na pierwszej linii i wspiera osoby zmagające się z tymi trudnościami.

W Polsce Fundacja działa od 1992 roku. Odpowiada na problem wykluczenia mieszkaniowego poprzez szereg działań: budowanie nowych domów, remontowanie mieszkań, projekty innowacyjne takie jak np. kooperatywy budowlane oraz rzecznictwo publiczne w imieniu osób zagrożonych i dotkniętych ubóstwem mieszkaniowym. Prowadzi Program Najmu Społecznego, w ramach którego bezpłatnie pośredniczy między najemcami a osobami, którym trudno jest samodzielnie wynająć mieszkanie.

Do dnia dzisiejszego Fundacja Habitat for Humanity Poland wybudowała 120 lokali mieszkalnych i pomogła 4500 osobom w Polsce. 

W 2020 roku Fundacja otworzyła pierwszy w Polsce charytatywny sklep meblowo-wnętrzarski ReStore, znajdujący się w Warszawie na ul. Łojewskiej 12 (www.restore.org.pl), z którego zysk w całości przeznaczany jest na cele statutowe Fundacji. Sklep oferuje po bardzo niskich cenach końcówki serii i przedmioty powystawowe przekazane przez partnerów biznesowych, a także przyjmuje i sprzedaje meble i bibeloty od osób indywidualnych w myśl zasady zero waste oraz ekonomii cyrkularnej Część z przekazywanych tam artykułów trafia bezpośrednio do użytku osób i rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej, wspieranych w Fundacji Habitat for Humanity Poland.  W ReStore zaopatrują się nie tylko osoby  niezamożne, ale również odpowiedzialni przedsiębiorcy, fani ekologii i łowcy „perełek”. Od początku swojej działalności sklep ReStore przyczynił się do uratowania kilkuset ton produktów, które zamiast trafić na wysypisko dostały nowe życie. Projekt ReStore poprzez swoją główną działalność operacyjną odpowiada przede wszystkim na wyzwanie, jakim jest ochrona środowiska naturalnego, proponując konkretny, innowacyjny sposób na ograniczenie wyrzucania czy utylizacji zdatnych do dalszego użytku rzeczy czy materiałów. Jednocześnie ten społeczny startup promuje ideę Gospodarki Obiegu Zamkniętego poprzez ponowne użycie, naprawę i  odnawianie istniejących mebli i sprzętów domowych tak długo, jak to możliwe. W ten sposób wydłużany jest cykl życia produktów i ograniczana ilość odpadów. W ReStore odbywają się m.in. warsztaty z recyclingu i renowacji mebli i organizowane są zajęcia edukacyjne dotyczące m.in. tematyki ochrony środowiska, ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Projekt ReStore odpowiada na problemy związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju: edukację ekologiczną (SDG 4), włączenie społeczne i koniec z biedą mieszkaniową (SDG 1 i 11), świadomą konsumpcję (SDG 12).

Dzięki swoim licznym programom i projektom, Fundacja Habitat for Humanity Poland służy nie tylko ludziom, ale również i naszej planecie. Pomóż nam w realizacji naszej misji, podarowując nam swój 1%!

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000143344
 • Konto:07 2030 0045 1110 0000 0399 9580
 • Adres:Kozia 3/5/lok. 8, 00-070 Warszawa
 • WWW:https://habitat.pl/jeden-procent/
 • E-mail:ajaworski@habitat.pl
 • Telefon:48 697 979 900

Formularze PIT 2021/2022 dla
Fundacja Habitat for Humanity Poland

KRS 0000143344

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00