1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Żywiecka Fundacja Rozwoju
KRS 0000146021

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Żywiecka Fundacja Rozwoju
KRS 0000146021

Prezent OPP

zaDziałaj lokalnie swoim 1%

Zajmujemy się rozwojem lokalny. Żywiecka Fundacja Rozwoju od 2003 roku aktywizuje mieszkańców, dostarcza im narzędzi, a nie otowych rozwiązań, daje wędkę, a nie rybę. Głównym celem statutowym Fundacji jest "przyczynianie się
do społecznego, ekonomicznego i gospodarczego rozwoju lokalnego i regionalnego, w szczególności
Żywca i okolic".

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% przede wszystkim wesprze program grantowy Działaj lokalnie, Fundusz Stypendialny "Stypendium z pasją" oraz remont budynku, którym działa Centrum Integracji Społecznej w Żywcu.

Więcej o nas

Więcej o nas

Najważniejsze działania Fundacji to: przyznawanie stypendiów i dotacji, świadczenie poradnictwa obywatelskiego, działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego, działania na rzecz organizacji pozarządowych, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania na rzecz ochrony środowiska oraz upowszechnianie nowoczesnych technologii
służących rozwojowi lokalnemu, współdziałanie z samorządem i placówkami naukowymi w celach zbieżnych z celami fundacji;
Fundacja została zarejestrowana 14. stycznia 2003 r. Powołana została przez członków org. "ASHOKA Innowatorzy dla dobra publicznego" z Polski i Słowacji oraz absolwentkę Akademii Innowatorów Społecznych, która została prezesem zarządu Fundacji i pełni tę funkcję do dzisiaj. Przez pierwsze lata Fundacja realizowała projekty związane z rozwojem okolicznych wsi, czego rezultatem było powołanie przez nas Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy" i realizację programu LEADER+. Skupiliśmy się na programach związanych z działaniami edukacyjnymi, w tym proekologicznymi realizowanymi do dzisiaj. Od samego początku współpracujemy z samorządami powiatu żywieckiego, wspieramy rozwój małych organizacji pozarządowych edukując, jak również finansując działania w ramach programu Działaj lokalnie. Fundacja ma za sobą ponad 200 zrealizowanych projektów i pozyskanych na ten cel środków finansowanych ze źródeł krajowych, UE, norweskich, PAFW, Ambasady USA, MSZ, MRPiPS, NCK, FRSO - Program Młodzież w działaniu, GEF/SGP. Realizowaliśmy również projekty regionalne i zagraniczne. Pracowaliśmy przez 3 lata w Gruzji, gdzie powołaliśmy do życia 2 spółdzielnie rolnicze i wspieraliśmy infrastrukturalnie uchodźców z Osetii południowej. Mamy na swoim koncie działania edukacyjne, kulturalne, ekologiczne, na rzecz młodzieży, kampanie społeczne, działania inwestycyjne, innowacyjne. Fundacja i jej działacze byli kilkakrotnie nagradzani za działalność. Najważniejsze nagrody to: "Niezwykła Polka" dla Prezeski
"Lokalny bohater 2017" nagroda Wojewody Śląskiego dla vice-prezeski, "Wyróżnienie dla zarządu "Zielone czeki"-nagroda WFOŚ w Katowicach", a dla organizacji za działania na rzecz dobra wspólnego - nagroda PAFW 60 000 zł na utworzenie kapitału żelaznego oraz 10 tyś zł. nagroda WFOŚ w Katowicach. Obydwie nagrody finansowe otrzymaliśmy za realizację projektu "Żywiec bez czadu" - kampanii społecznej poruszającej temat smogu oraz palenia śmieci w domowych
paleniskach. Środki pozyskane na kapitał żelazny zainwestowaliśmy na rynku kapitałowym znacząco powiększając jego wartość. W 2016 r. podjęliśmy decyzję o przekształceniu kapitału żelaznego z aktywów finansowych na nieruchomość. Finalnie w 2017 r. kupiliśmy od Urzędu Miejskiego w Żywcu kamienicę z przeznaczeniem na naszą siedzibę, biuro i cały wachlarz działań społecznych, które realizujemy i planowaliśmy realizować, a nie było takiej możliwości bo główną barierą były warunki
lokalowe. Kamienica została kupiona w trybie rokowań na raty od Urzędu Miejskiego w Żywcu. Kapitał żelazny pozwolił nam na przystąpienie do przetargu i zapłatę pierwszej raty. Kamienica jest w ewidencji zabytków i wymaga gruntownego remontu. Zakup budynku, miał dwa podstawowe cele: przestrzeń do działań i funkcjonowania fundacji i realizacji jej działań misyjnych oraz ocalenie miejsca historycznie ważnego dla społeczności. Budynek odpowiada na w/w potrzeby. W perspektywie zapewni stabilizację funkcjonowania Fundacji poprzez zapewnienie przestrzeni do działania oraz możliwość dywersyfikcji źródeł finansowania. Drugi cel, to ocalenie od unicestwienia miejsca pamięci. Obiekt ten zbudowany końcem XIX w. ma za sobą wyjątkową historię, którą nie sposób pominąć, a na nasze barki spadł przywilej i obowiązek jej pielęgnacji. Przed wojną znajdowały się tutaj sklepy żydowskie, na zapleczu fabryka mydła i świec rodziny Munków, w czasie wojny w piwnicach był areszt GESTAPO i posterunek SCHUPO, po wojnie, ta przykra część działań została przejęta przez UB PRL i w jej murach
znajdowała się siedziba, a w piwnicach areszt śledczy, zatem nie bez kozery miejsce to nazywane jest do tej pory "katownią GESTAPO i UB". Następnie znajdował się tutaj posterunek MO, po czym Biblioteka Miejska oraz lokale usługowo-handlowe. W tej chwili budynek wykorzystany jest przez Fundację do prowadzenia warsztatów remontowo-renowacyjnych (renowacja stolarki okiennej i drzwiowej jak i mebli) i gospodarczych (porządkowanie budynków i obejść) w ramach zajęć w prowadzonym przez nas Centrum Integracji Społecznej (CIS). W między czasie zakończyliśmy remont części parteru z
przeznaczeniem na pracownię gastronomiczną CIS. W budynku planowane jest ponadto stworzenie: pracowni rękodzieła i designu, Muzeum historii lokalnej i miejsca pamięci (w piwnicach), pracowni co-workingowej, centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych, które skupi się również na tworzeniu sieci organizacji oraz partnerstw sektorowych i międzysektorowych na rzecz rozwoju lokalnego.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000146021
 • Konto:96 2130 0004 2001 0224 8276 0001
 • Adres:ul. Dworcowa 2, 34-300 Żywiec
 • WWW:zfr.org.pl
 • E-mail:zfr@zfr.org.pl
 • Telefon:33 475 4477

Formularze PIT 2021/2022 dla
Żywiecka Fundacja Rozwoju

KRS 0000146021

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00