1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurowe
KRS 0000147161

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurowie Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Oddaj 1% na OPP

 

Działalność wynikająca z Ustawy i Ochronie Pożarowej i innym Stratutem OPP, Art. Prawnym.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Przykładowe działania realizowane w tym priorytecie: wzmocnienie organizacji zakresie fundraisingu i przyszłej dywersyfikacji źródeł pozyskiwania środków na działalność (np. szkolenia z pozyskiwania środków zewnętrznych), tworzenie i rozwijanie programów kształcenia metodą grundtvigiańską̨ w powiązaniu z działalnością̨ wychowawczą, w tym w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, patriotycznej i kulturalnej czerpiącej z zasobów lokalnej i regionalnej tradycji ludowej i kształcenia zawodowego (np. przygotowanie kursów dla liderów kształcących przedstawicieli organizacji w Priorytecie 4), działania związane z promocją pozwalającą dotrzeć do szerszej grupy potencjalnych beneficjentów (np. modernizacja strony internetowej, zakup roll-upów), podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji osób prowadzących zajęcia oraz realizacja systemowych programów pozyskiwania i kształcenia przyszłych nauczycieli prowadzących zajęcia na uniwersytetach ludowych (np. przygotowanie specjalistycznych programów czy materiałów na szkolenia/warsztaty, udział w nich), rozwój uniwersytetów ludowych m. in. przez zatrudnienie nauczycieli, podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji osób prowadzących zajęcia (kursy, szkolenia, wizyty studyjne dla nauczycieli), podnoszenie standardów i jakości zarządzania (szkolenia z zarządzania zespołem, z komunikacji społecznej, z księgowości, logistyki, RODO), rozwój potencjału organizacyjnego i infrastruktury istniejących uniwersytetów ludowych w tym: zakup nieruchomości i gruntów itp. zakup sprzętu (np. komputery, drukarki, rzutniki, oprogramowanie biurowe, sprzęt nagłośnieniowy, sprzęt do prowadzenia i obsługi szkoleń, dyski przenośne), modernizacja sprzętu (np. teleinformatycznego), adaptacja i remonty pomieszczeń, tj. siedziby, sal wykładowych, pomieszczeń gospodarczych, łazienek (np. wymiana ogrzewania, elektryki, stolarki okiennej, remont dachu itp.), rozbudowa infrastruktury i zaplecza dydaktycznego (remont sal, dostosowanie pomieszczeń dydaktycznych do potrzeb związanych z przeprowadzeniem zajęć, rozwój bazy noclegowej), zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (np. wyposażenie do nauki, wyposażenie skrzynek narzędziowych, materiały biurowe, gry planszowe, odzież ochronna, materiały do zajęć edukacyjnych, piec do wypalania ceramiki), koszty: organizacji sekretariatu, obsługi prawnej organizacji, obsługi księgowej.

Więcej o nas

Więcej o nas

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej wraz z

aktami wykonawczymiprzeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym.

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Przeprowadzanie okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej

straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe.

Wykaz wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasady wydawania dopuszczenia tych wyrobów

do użytkowania.

Szczegółowe czynności wykonywane podczas procesu dopuszczenia, zmiany i

kontroli dopuszczenia wyrobów, opłaty pobierane przez jednostkę uprawnioną oraz

sposób ustalania wysokości opłat za te czynności.

Przyznawanie świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony

przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na

zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawanie

odszkodowań członkom ich rodzin.

Teren działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunki

udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego

działania oraz zakres, szczegółowe warunki i tryb zwrotu poniesionych przez nie

kosztów.

Zakres i tryb korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Rozporządzenia do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Szczegółowa organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdział środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony

przeciwpożarowej.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw

zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Przyznawanie rekompensaty pieniężnej albo wyrównania członkowi ochotniczej

straży pożarnej.

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Egzamin dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu

rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla

rzeczoznawców.

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wymagania kwalifikacyjne oraz szkolenia dla strażaków jednostek ochrony

przeciwpożarowej.

Zakres, szczegółowe warunki i tryb włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej

do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

Szczegółowe zasady kierowania i współdziałania jednostek ochronyprzeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym.

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Przeprowadzanie okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej

straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe.

Wykaz wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasady wydawania dopuszczenia tych wyrobów

do użytkowania.

Szczegółowe czynności wykonywane podczas procesu dopuszczenia, zmiany i

kontroli dopuszczenia wyrobów, opłaty pobierane przez jednostkę uprawnioną oraz

sposób ustalania wysokości opłat za te czynności.

Przyznawanie świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony

przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na

zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawanie

odszkodowań członkom ich rodzin.

Teren działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunki

udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego

działania oraz zakres, szczegółowe warunki i tryb zwrotu poniesionych przez nie

kosztów.

Zakres i tryb korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000147161
 • Konto:34 9429 0004 2001 0100 0462 0001
 • Adres:Dziurów 24
 • WWW:https://www.facebook.com/OSP.OPP.KSRG
 • E-mail:Pawelpokrzywa33@gmail.com
 • Telefon:781137265Formularze PIT 2020/2021 dla
Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurowe

KRS 0000147161

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurowe

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurowie Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Oddaj 1% na OPP

   

  Działalność wynikająca z Ustawy i Ochronie Pożarowej i innym Stratutem OPP, Art. Prawnym.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Przykładowe działania realizowane w tym priorytecie: wzmocnienie organizacji zakresie fundraisingu i przyszłej dywersyfikacji źródeł pozyskiwania środków na działalność (np. szkolenia z pozyskiwania środków zewnętrznych), tworzenie i rozwijanie programów kształcenia metodą grundtvigiańską̨ w powiązaniu z działalnością̨ wychowawczą, w tym w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, patriotycznej i kulturalnej czerpiącej z zasobów lokalnej i regionalnej tradycji ludowej i kształcenia zawodowego (np. przygotowanie kursów dla liderów kształcących przedstawicieli organizacji w Priorytecie 4), działania związane z promocją pozwalającą dotrzeć do szerszej grupy potencjalnych beneficjentów (np. modernizacja strony internetowej, zakup roll-upów), podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji osób prowadzących zajęcia oraz realizacja systemowych programów pozyskiwania i kształcenia przyszłych nauczycieli prowadzących zajęcia na uniwersytetach ludowych (np. przygotowanie specjalistycznych programów czy materiałów na szkolenia/warsztaty, udział w nich), rozwój uniwersytetów ludowych m. in. przez zatrudnienie nauczycieli, podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji osób prowadzących zajęcia (kursy, szkolenia, wizyty studyjne dla nauczycieli), podnoszenie standardów i jakości zarządzania (szkolenia z zarządzania zespołem, z komunikacji społecznej, z księgowości, logistyki, RODO), rozwój potencjału organizacyjnego i infrastruktury istniejących uniwersytetów ludowych w tym: zakup nieruchomości i gruntów itp. zakup sprzętu (np. komputery, drukarki, rzutniki, oprogramowanie biurowe, sprzęt nagłośnieniowy, sprzęt do prowadzenia i obsługi szkoleń, dyski przenośne), modernizacja sprzętu (np. teleinformatycznego), adaptacja i remonty pomieszczeń, tj. siedziby, sal wykładowych, pomieszczeń gospodarczych, łazienek (np. wymiana ogrzewania, elektryki, stolarki okiennej, remont dachu itp.), rozbudowa infrastruktury i zaplecza dydaktycznego (remont sal, dostosowanie pomieszczeń dydaktycznych do potrzeb związanych z przeprowadzeniem zajęć, rozwój bazy noclegowej), zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (np. wyposażenie do nauki, wyposażenie skrzynek narzędziowych, materiały biurowe, gry planszowe, odzież ochronna, materiały do zajęć edukacyjnych, piec do wypalania ceramiki), koszty: organizacji sekretariatu, obsługi prawnej organizacji, obsługi księgowej.

 • Więcej o nas

  Ustawa o ochronie przeciwpożarowej wraz z

  aktami wykonawczymiprzeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym.

  Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

  Przeprowadzanie okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej

  straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

  Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe.

  Wykaz wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie

  zdrowia i życia oraz mienia, a także zasady wydawania dopuszczenia tych wyrobów

  do użytkowania.

  Szczegółowe czynności wykonywane podczas procesu dopuszczenia, zmiany i

  kontroli dopuszczenia wyrobów, opłaty pobierane przez jednostkę uprawnioną oraz

  sposób ustalania wysokości opłat za te czynności.

  Przyznawanie świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony

  przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na

  zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawanie

  odszkodowań członkom ich rodzin.

  Teren działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunki

  udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego

  działania oraz zakres, szczegółowe warunki i tryb zwrotu poniesionych przez nie

  kosztów.

  Zakres i tryb korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym.

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

  Rozporządzenia do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

  Szczegółowa organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

  Rozdział środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony

  przeciwpożarowej.

  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw

  zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  Przyznawanie rekompensaty pieniężnej albo wyrównania członkowi ochotniczej

  straży pożarnej.

  Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

  Egzamin dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu

  rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla

  rzeczoznawców.

  Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

  Szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  Wymagania kwalifikacyjne oraz szkolenia dla strażaków jednostek ochrony

  przeciwpożarowej.

  Zakres, szczegółowe warunki i tryb włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej

  do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

  System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

  Szczegółowe zasady kierowania i współdziałania jednostek ochronyprzeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym.

  Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

  Przeprowadzanie okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej

  straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

  Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe.

  Wykaz wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie

  zdrowia i życia oraz mienia, a także zasady wydawania dopuszczenia tych wyrobów

  do użytkowania.

  Szczegółowe czynności wykonywane podczas procesu dopuszczenia, zmiany i

  kontroli dopuszczenia wyrobów, opłaty pobierane przez jednostkę uprawnioną oraz

  sposób ustalania wysokości opłat za te czynności.

  Przyznawanie świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony

  przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na

  zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawanie

  odszkodowań członkom ich rodzin.

  Teren działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunki

  udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego

  działania oraz zakres, szczegółowe warunki i tryb zwrotu poniesionych przez nie

  kosztów.

  Zakres i tryb korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym.

 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000147161
 • Konto:34 9429 0004 2001 0100 0462 0001
 • Adres:Dziurów 24
 • WWW:https://www.facebook.com/OSP.OPP.KSRG
 • E-mail:Pawelpokrzywa33@gmail.com
 • Telefon:781137265
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00