1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Pro_Publico_Bono
  KRS 0000148946

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

1 % to mądra przyszłość dzieci

Prowadzi świetlicę i klub młodzieżowy, zimowe i letnie wakacje w mieście, uczy przyrody w Zielonej Pacowni, wędruje po górach, młodych uczy wolontariatu, organizuje festiwal literacki.

Jak wykorzystamy 1%

1% to możliwość dofinansowania projektów realizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z Nowej Rudy.

Więcej o nas

Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono działa od 2003r. Koncentrujemy się na działaniach pomocowych skierowanych do dzieci i modzieży.

Świetlica środowiskowa OLA

Działa od poniedziałku do piątku w godzinach dogodnych dla rodziców. Realizowany jest program wychowawczo – profilaktyczny. Wychowankowie otrzymują pomoc w nauce, w odrabianiu zadań domowych, dożywianie. Prowadzone są zajęcia plastyczne, teatralne, wokalne. Dzieci mają również możliwość korzystania z zajęć Zielonej Pracowni. Organizowane są wyjazdy do kina i teatru, spotkania rodzinne z okazji świąt. W grudniu przeprowadzana jest akcja "Książka pod choinkę" – wychowankowie obdarowywani są upominkami, słodyczami i książkami

Zielona Pracownia - działania w ramach edukacji przyrodniczej i ekologicznej

Oferuje zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 6 -19 lat. Skupia się na poznawaniu rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie w pobliskim parku, na Górze Wszystkich Świętych, eksperymentowanie w urządzonej pracowni, odkrywanie podczas wycieczek edukacyjnych, wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody, dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka, wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych. Dodatkowo grupa starsza przygotowuje projekty działań na rzecz ochrony przyrody, materiały edukacyjne, filmy przyrodnicze, bierze udział w Seminarium Uczniowskim.

Szkolny Klub Wolontariusza

Działa przy Szkole Podstawowej nr 7. Skupia ok. 40 osobową grupę uczniów i absolwentów. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na zmiany społeczne i szansę zaangażowania się. Wolontariat to szczególny sposób rozwoju kompetencji społecznych. Członkowie Klubu są współautorami i współorganizatorami regionalnych imprez integracyjnych o charakterze sportowym, kulturalnym i turystycznym dla osób niepełnosprawnych. Inna forma pracy to pomoc dzieciom w nauce w świetlicy środowiskowej, przygotowywanie imprez okolicznościowych dla dzieci, dla mieszkańców DPS, pomoc osobom samotnym potrzebującym wsparcia.

Młodzieżowy Klub Wsparcia

Obejmuje swoimi działaniami młodzież w wieku 13 – 19 lat. Zajęcia w Klubie mają za zadanie wspierać wielokierunkowo rozwój psychiczny i emocjonalny młodzieży oraz redukować wpływ znaczących czynników ryzyka zażywania substancji psychoaktywnych. Realizowany jest program profilaktyczny mający na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat uzależnień oraz wzmacnianiu czynników chroniących - rozwijaniu konstruktywnych zainteresowań, kształtowaniu umiejętności psychospołecznych: pomoc w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, do uczestnictwa w kulturze, organizowanie gier i zabaw ruchowych, kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego, rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności. Odbywały się warsztaty taneczne, filmowe, warsztaty z obróbki muzycznej, zajęcia z emisji głosu i wokalizy oraz warsztaty kulinarne, a także wydarzenia artystyczne pozwalające pokazać się szerszej publiczności.

Małe góry literatury – organizacja festiwalu literackiego

Oferuje działania dla młodzieży w wieku 13 – 19 lat polegające na spotkaniach i warsztatach z pisarzami oraz udział w festiwalu literackim „Góry Literatury”. Ma na celu zapewnienie młodzieży ciekawych form spędzania wolnego czasu: warsztaty literackie, czytelnicze, dziennikarskie; wyjazd do Wrocławia w celu odwiedzenia miejsc związanych z kulturą ( biblioteka, teatr, Wrocławski Dom Literatury); współuczestnictwo wraz z organizatorami festiwalu „Góry Literatury” w przygotowaniu programu festiwalu oraz miasteczka festiwalowego; aktywny udział młodzieży w festiwalu „Góry Literatury” - organizacja, przygotowanie, przeprowadzenie.

Półkolonie letnie i zimowe

Organizacja wypoczynku dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych. W programie warsztaty taneczne, plastyczne, wokalne, wycieczki turystyczne i edukacyjne, wyjazdy do kina i teatru, zajęcia sportowe.


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo dolnośląskie
 • KRS:0000148946
 • Konto:23 953 6 00 01 2 001 0003 011 1 00 01
 • Adres:57-400 Nowa Ruda, Rynek 1/1
 • WWW:www.ngo.nowaruda.pl
 • E-mail:nson@interia.pl
 • Telefon:69592443

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Pro_Publico_Bono

  KRS 0000148946

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Pro_Publico_Bono

 • 1 % to mądra przyszłość dzieci

  Prowadzi świetlicę i klub młodzieżowy, zimowe i letnie wakacje w mieście, uczy przyrody w Zielonej Pacowni, wędruje po górach, młodych uczy wolontariatu, organizuje festiwal literacki.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% to możliwość dofinansowania projektów realizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z Nowej Rudy.

 • Więcej o nas

  Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono działa od 2003r. Koncentrujemy się na działaniach pomocowych skierowanych do dzieci i modzieży.

  Świetlica środowiskowa OLA

  Działa od poniedziałku do piątku w godzinach dogodnych dla rodziców. Realizowany jest program wychowawczo – profilaktyczny. Wychowankowie otrzymują pomoc w nauce, w odrabianiu zadań domowych, dożywianie. Prowadzone są zajęcia plastyczne, teatralne, wokalne. Dzieci mają również możliwość korzystania z zajęć Zielonej Pracowni. Organizowane są wyjazdy do kina i teatru, spotkania rodzinne z okazji świąt. W grudniu przeprowadzana jest akcja "Książka pod choinkę" – wychowankowie obdarowywani są upominkami, słodyczami i książkami

  Zielona Pracownia - działania w ramach edukacji przyrodniczej i ekologicznej

  Oferuje zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 6 -19 lat. Skupia się na poznawaniu rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie w pobliskim parku, na Górze Wszystkich Świętych, eksperymentowanie w urządzonej pracowni, odkrywanie podczas wycieczek edukacyjnych, wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody, dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka, wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych. Dodatkowo grupa starsza przygotowuje projekty działań na rzecz ochrony przyrody, materiały edukacyjne, filmy przyrodnicze, bierze udział w Seminarium Uczniowskim.

  Szkolny Klub Wolontariusza

  Działa przy Szkole Podstawowej nr 7. Skupia ok. 40 osobową grupę uczniów i absolwentów. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na zmiany społeczne i szansę zaangażowania się. Wolontariat to szczególny sposób rozwoju kompetencji społecznych. Członkowie Klubu są współautorami i współorganizatorami regionalnych imprez integracyjnych o charakterze sportowym, kulturalnym i turystycznym dla osób niepełnosprawnych. Inna forma pracy to pomoc dzieciom w nauce w świetlicy środowiskowej, przygotowywanie imprez okolicznościowych dla dzieci, dla mieszkańców DPS, pomoc osobom samotnym potrzebującym wsparcia.

  Młodzieżowy Klub Wsparcia

  Obejmuje swoimi działaniami młodzież w wieku 13 – 19 lat. Zajęcia w Klubie mają za zadanie wspierać wielokierunkowo rozwój psychiczny i emocjonalny młodzieży oraz redukować wpływ znaczących czynników ryzyka zażywania substancji psychoaktywnych. Realizowany jest program profilaktyczny mający na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat uzależnień oraz wzmacnianiu czynników chroniących - rozwijaniu konstruktywnych zainteresowań, kształtowaniu umiejętności psychospołecznych: pomoc w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, do uczestnictwa w kulturze, organizowanie gier i zabaw ruchowych, kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego, rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności. Odbywały się warsztaty taneczne, filmowe, warsztaty z obróbki muzycznej, zajęcia z emisji głosu i wokalizy oraz warsztaty kulinarne, a także wydarzenia artystyczne pozwalające pokazać się szerszej publiczności.

  Małe góry literatury – organizacja festiwalu literackiego

  Oferuje działania dla młodzieży w wieku 13 – 19 lat polegające na spotkaniach i warsztatach z pisarzami oraz udział w festiwalu literackim „Góry Literatury”. Ma na celu zapewnienie młodzieży ciekawych form spędzania wolnego czasu: warsztaty literackie, czytelnicze, dziennikarskie; wyjazd do Wrocławia w celu odwiedzenia miejsc związanych z kulturą ( biblioteka, teatr, Wrocławski Dom Literatury); współuczestnictwo wraz z organizatorami festiwalu „Góry Literatury” w przygotowaniu programu festiwalu oraz miasteczka festiwalowego; aktywny udział młodzieży w festiwalu „Góry Literatury” - organizacja, przygotowanie, przeprowadzenie.

  Półkolonie letnie i zimowe

  Organizacja wypoczynku dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych. W programie warsztaty taneczne, plastyczne, wokalne, wycieczki turystyczne i edukacyjne, wyjazdy do kina i teatru, zajęcia sportowe.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo dolnośląskie
 • KRS:0000148946
 • Konto:23 953 6 00 01 2 001 0003 011 1 00 01
 • Adres:57-400 Nowa Ruda, Rynek 1/1
 • WWW:www.ngo.nowaruda.pl
 • E-mail:nson@interia.pl
 • Telefon:69592443
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00