1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom"

KRS 0000150209Marcin Borowski Nr 131

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom"

KRS 0000150209Marcin Borowski Nr 131

Prezent OPP

Niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom niepełnosprawnym, rehabilitacja.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom" powstało w 1995 r.

Od  lat działamy na rzecz osób z niepełnosprawnością z województwa łódzkiego.

     Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym, w tym organizowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, także pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym.

Statutowe cele działania to:

 1. Pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.
 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie rehabilitacji.
 3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym.
 4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
 5. Działalność charytatywna.
 6. Ochrona i promocja zdrowia.
 7. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 8. Turystyka, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.
 9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych
 10. Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji narodowych.
 11. Działania na rzecz ekologii i ochrony przyrody.
 12. Promocja i organizacja wolontariatu.
 13. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


          Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy zarządu, swoich członków i wolontariuszy. Organizuje rehabilitację niepełnosprawnych w prowadzonym przez siebie Ośrodku Rehabilitacji "Słoneczko" w Brzezinach, gdzie zapewnia też opiekę podopiecznym przez kilka godzin dziennie. Prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej. Organizuje imprezy integracyjne - spotkania, wyjazdy i wycieczki, korzystając z dofinansowania samorządów. Piszemy projekty, bierzemy udział w konkursach na dofinansowanie do rehabilitacji i aktywnych form spędzania czasu.

 

 

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „NASZYM DZIECIOM” w Brzezinach.

____________________________________________________________________________________________________

         Stowarzyszenie powstało w 1995 r. Od 25 lat działamy na rzecz osób z niepełnosprawnością.

 • prowadzimy rehabilitację fizjoterapeutyczną (kinezyterapia czyli ćwiczenia głównie na materacach - usprawnianie ruchem, orteza dynamiczna Dunag-02 - kombinezony umożliwiające prowadzenie i wspomaganie ćwiczeń ruchowych u osób z zaburzonym napięciem mięśniowym, u których występuje zakłócenie postawy i aktywności ruchowej).
 • wykonujemy masaż leczniczy - wspomaga układ ruchu, tkankę łączną oraz zakończenia nerwowe na skórze.
 • wykorzystujemy system C-Eye - Cyber Oko, (który zapewnia stymulację pracy mózgu i komunikację z osobami po udarach, z porażeniem mózgowym, czy w ciężkich stanach neurologicznych).
 • prowadzimy rehabilitację neurologiczną - (nauka bądź poprawa mowy także u osób z uszkodzeniami mózgu).
 • wprowadzamy elementy terapii integracji sensorycznej SI  - (proces organizacji wrażeń zmysłowych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, pochodzących z ruchu i grawitacji, węchowych, smakowych), który pozwala na prawidłowy odbiór i interpretację bodźców zmysłowych, dzięki czemu umożliwia nam reagowanie adekwatne do sytuacji).
 • prowadzimy terapię zajęciową (zapewnienie opieki Podopiecznym przez kilka godzin dziennie, podczas których prowadzimy warsztaty plastyczne - usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową, warsztaty muzyczne - wspomagają koncentrację i słuch, warsztaty twórcze - tworzymy różnego rodzaju wyroby na organizowane kiermasze i pikniki).

dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Rehabilitacji „SŁONECZKO” mieszczącym się przy ul. Piłsudskiego 14 w Brzezinach przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jesteśmy właścicielami budynku.

Misją Stowarzyszenia jest zapewnienie rehabilitacji i wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym, głównie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom z województwa łódzkiego, przede wszystkim mieszkańcom powiatu brzezińskiego, łódzkiego-wschodniego i miasta Łodzi.

Statutowe cele działania Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji "SŁONECZKO" w Brzezinach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Ośrodek ten działa od 1997 roku i zapewnia niepełnosprawnym:

 • bezpłatne zajęcia z fizjoterapeutą poprzez ćwiczenia i zajęcia w Ortezie Dunag-02,
 • masaże lecznicze,
 • terapię C-Eye (Cyber oko),
 • salę doświadczenia świata i prowadzona tam integracja sensoryczna,
 • zajęcia z neurologopedą
 • terapię zajęciową (zajęcia plastyczne, muzyczne, twórcze).

Obejmujemy opieką blisko 90 dzieci i młodzież, a także dorosłe już osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, przy czym ta liczba wciąż rośnie. Ponad 50 osób to mieszkańcy miasta Brzeziny. Należą tu także osoby zamieszkujące Gminę Brzeziny - ponad 10os, Miasto/Gminę Koluszki - ponad 10os., a także Gminę Rogów, Jeżów i Dmosin - ok.15os. oraz miasto Łódź - 6os.

Nasi Podopieczni mieszczą się w przedziale wiekowym od 3 lat do 68 lat.

Organizujemy dla członków Stowarzyszenia spotkania integracyjne, edukacyjne i szkoleniowe, imprezy, wycieczki i pikniki, wyjazdy do kina, teatru i muzeów. Prowadzimy Warsztaty Terapii Zajęciowej "Blisko Ciebie" w Brzezinach dla 30 uczestników – dorosłych osób niepełnosprawnych. Działamy na rzecz przełamywania barier i integracji, rozwijamy wolontariat.

Poszukujemy funduszy głównie na realizację naszych działań, obecnie na zapewnienie opieki i bezpłatną rehabilitację oraz terapię zajęciową dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ośrodku Rehabilitacji „Słoneczko”. Ponadto brakuje nam środków na bieżące utrzymanie Ośrodka, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Będziemy wdzięczni za każdą pomoc i tą przekazaną poprzez program do rozliczeń PITax Łatwe Podatki, w postaci podarowania na rzecz naszej organizacji 1% podatku ale i za wpłaty darowizn na konto Stowarzyszenia.
Serdecznie dziękujemy w imieniu naszych Podopiecznych i ich rodziców.

________________________________________

O naszych działaniach mogą się Państwo na bieżąco dowiadywać odwiedzając nas na:

 • Facebooku (Ośrodek Rehabilitacji "Słoneczko" Brzeziny),

 • a także odwiedzając naszą stronę internetową (www.naszymdzieciom.org)

Dziękujemy :)

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „NASZYM DZIECIOM” w Brzezinach.
__________________________________________________________________

Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym, w tym organizowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, także pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym.

Inicjujemy działania z zakresu turystyki, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych. Z zakresu kultury, sztuki, ekologii, ochrony przyrody, upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia. 
Zapewniamy rehabilitację i pomoc osobom niepełnosprawnym, głównie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom z województwa łódzkiego, a przede wszystkim mieszkańcom powiatu brzezińskiego, łódzkiego-wschodniego i miasta Łodzi.

 • prowadzimy działalność charytatywną,
 • rozwijamy wolontariat,
 • działamy na rzecz przełamywania barier i integracji,
 • zbieramy nakrętki, makulaturę i butelki plastikowe.

Statutowe cele działania to:

 1. Pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.
 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie rehabilitacji.
 3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym.
 4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
 5. Działalność charytatywna.
 6. Ochrona i promocja zdrowia.
 7. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 8. Turystyka, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.
 9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych
 10. Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji narodowych.
 11. Działania na rzecz ekologii i ochrony przyrody.
 12. Promocja i organizacja wolontariatu.
 13. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy zarządu, swoich członków i wolontariuszy. Organizuje rehabilitację niepełnosprawnych w prowadzonym przez siebie Ośrodku Rehabilitacji "Słoneczko" w Brzezinach, gdzie zapewnia też opiekę podopiecznym przez kilka godzin dziennie. Prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej. Organizuje imprezy integracyjne - spotkania, wyjazdy i wycieczki, korzystając z dofinansowania samorządów. Piszemy projekty, bierzemy udział w konkursach na dofinansowanie do rehabilitacji i aktywnych form spędzania czasu.

Stowarzyszenie powstało w 1995 r. Od 25 lat działamy na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Statutowe cele działania Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji "SŁONECZKO" w Brzezinach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Ośrodek ten działa od 1997 roku, gdzie:

 • prowadzimy rehabilitację fizjoterapeutyczną (kinezyterapia czyli ćwiczenia głównie na materacach - usprawnianie ruchem, orteza dynamincna Dunag-02 - kombinezony umożliwiające prowadzenie i wspomaganie ćwiczeń ruchowych u osób z zaburzonym napięciem mięśniowym, u których występuje zakłócenie postawy i aktywności ruchowej).
 • wykonujemy masaż leczniczy - wspomaga układ ruchu, tkankę łączną oraz zakończenia nerwowe na skórze.
 • wykorzystujemy system C-Eye - Cyber Oko, (który zapewnia stymulację pracy mózgu i komunikację z osobami po udarach, z porażeniem mózgowym, czy w ciężkich stanach neurologicznych).
 • prowadzimy rehabilitację neurologiczną - (nauka bądź poprawa mowy także u osób z uszkodzeniami mózgu).
 • wprowadzamy elementy terapii integracji sensorycznej SI  - (proces organizacji wrażeń zmysłowych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, pochodzących z ruchu i grawitacji, węchowych, smakowych), który pozwala na prawidłowy odbiór i interpretację bodźców zmysłowych, dzięki czemu umożliwia nam reagowanie adekwatne do sytuacji).
 • prowadzimy terapię zajęciową (zapewnienie opieki Podopiecznym przez kilka godzin dziennie, podczas których prowadzimy warsztaty plastyczne - usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową, warsztaty muzyczne - wspomagają koncentrację i słuch, warsztaty twórcze - tworzymy różnego rodzaju wyroby na organizowane kiermasze i pikniki).

dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Rehabilitacji „SŁONECZKO” mieszczącym się przy ul. Piłsudskiego 14 w Brzezinach przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jesteśmy właścicielami budynku.

Obejmujemy opieką ponad 90 dzieci i młodzież, a także dorosłe już osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, przy czym ta liczba wciąż rośnie. Ponad 50 osób to mieszkańcy miasta Brzeziny. Należą tu także osoby zamieszkujące Gminę Brzeziny - ponad 10os, Miasto/Gminę Koluszki - ponad 10os., a także Gminę Rogów, Jeżów i Dmosin - ok.15os. oraz miasto Łódź - 6os.
Nasi Podopieczni mieszczą się w przedziale wiekowym od 3 lat do 68 lat.

Organizujemy dla członków Stowarzyszenia spotkania integracyjne, edukacyjne i szkoleniowe, imprezy, wycieczki i pikniki, wyjazdy do kina, teatru i muzeów. Prowadzimy Warsztaty Terapii Zajęciowej "Blisko Ciebie" w Brzezinach dla 30 uczestników – dorosłych osób niepełnosprawnych. Działamy na rzecz przełamywania barier i integracji, rozwijamy wolontariat. 

Poszukujemy funduszy głównie na realizację naszych działań, obecnie na zapewnienie opieki i bezpłatną rehabilitację oraz terapię zajęciową dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ośrodku Rehabilitacji „Słoneczko”. Ponadto brakuje nam środków na bieżące utrzymanie Ośrodka, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Będziemy wdzięczni za każdą pomoc i tą przekazaną poprzez program do rozliczeń PITax Łatwe Podatki, w postaci podarowania na rzecz naszej organizacji 1% podatku ale i za wpłaty darowizn na konto Stowarzyszenia.

Serdecznie dziękujemy w imieniu naszych Podopiecznych i ich rodziców.

________________________________________

O naszych działaniach mogą się Państwo na bieżąco dowiadywać odwiedzając nas na:

 • Facebooku (Ośrodek Rehabilitacji "Słoneczko" Brzeziny),
 • także odwiedzając naszą stronę internetową (www.naszymdzieciom.org)

DZIĘKUJEMY ZA 1% PODATKU


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000150209
 • Konto:34 1240 3334 1111 0000 2772 8279
 • Adres:Piłsudskiego 14
 • WWW:www.naszymdzieciom.org
 • E-mail:naszym_dzieciom@o2.pl
 • Telefon:695585367

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom"” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom"

KRS 0000150209

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00