1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Towarzystwo Ballo
  KRS 0000150336

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

To dzięki Wam możemy się rozwijać i spełniać marzenia!

Wesołe Nutki i Klub Piosenki Ballo reprezentuje i promuje miasto Żory na wielu konkursach, przeglądach, festiwalach krajowych i zagranicznych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Jak wykorzystamy 1%

To dzięki Wam możemy się rozwijać, zdobywać doświadczenia i spełniać marzenia. Prosimy o wsparcie naszych dzieci , które ciężką pracą próbują zdobyć Wasze zaufanie.

Więcej o nas

Towarzystwo Wspierania Twórczości Dzieci i Młodzieży Ballo powstało w 2003 roku. Głównym celem Towarzystwa jest wspieranie działalności artystycznej dziecięcego zespołu tanecznego Wesołe Nutki oraz wyszukiwanie niezwykłych talentów muzycznych, tanecznych i wokalnych wśród dzieci, i młodzieży naszego miasta, i promowanie ich na festiwalach krajowych, i zagranicznych. Pierwszą imprezą zorganizowaną przez Towarzystwo był Międzynarodowy Festiwal Taneczny Ballo z udziałem zespołów tanecznych z woj. śląskiego, małopolskiego i zespołu ludowego z Sopron z Węgier. Na festiwalu została podpisana umowa z Towarzystwem Pendelyes o wymianie grup tanecznych, wspólnych warsztatach, wycieczkach i spotkaniach. Co dwa lata do Żor przyjeżdża 40 osobowa grupa dzieci i młodzieży, która uczestniczy w festiwalu, zwiedza najpiękniejsze zabytki naszego miasta. poznaje historię i kulturę śląską, bierze udział w Święcie Ogniowym. Towarzystwo Ballo jest organizatorem cyklicznych imprez dla mieszkańców Żor.

Są to:

– Międzynarodowy Festiwal Taneczny Ballo, dzięki któremu mieszkańcy naszego miasta mogą poznać kulturę ludową krajów europejskich; zapewnia atrakcyjną formę spędzenia czasu wolnego; integruje społeczność lokalną, a zarazem promuje nasze miasto wśród zespołów zagranicznych.

– Jesienne Spotkania Artystyczne o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, na których recytatorzy, wokaliści, zespoły wokalne i plastycy przedstawiają repertuar o jesieni.

– Spotkania z Nutką to koncerty dla żorskich szkół i przedszkoli.

– Grudniowe Marzenia – koncert zespołu Wesołe Nutki wraz z dziećmi niepełnosprawnymi dla mieszkańców naszego miasta.

Towarzystwo Ballo jest organizatorem letniego (Stary Sącz 2012, Poronin 2013, Szklarska Poręba 2014, Krynica 2016) i zimowego (Władysławowo 2012, Węgierska Górka 2013, Wisła 2014, Zawoja 2015 Międzybrodzie Bialskie 2018 ) wypoczynku dla zespołu Wesołe Nutki i Klubu Piosenki. Od dwóch lat w czasie zimowym inicjuje Żorską Scenę Tańca połączoną z zajęciami artystycznymi.

Towarzystwo Ballo było organizatorem dwukrotnego wyjazdu grupy tanecznej do Lwowa na zaproszenie zespołu Dance Club z Pałacu Młodzieży. Podczas wizyty zespół Wesołe Nutki uczestniczył w festiwalu oraz występował w telewizji lwowskiej reklamując nasze miasto. Od 2014 trwa współpraca z tancerzami serbskimi z Melenci i Drmna, w ramach której w 2015 i 2017 roku odwiedziliśmy zaprzyjaźnione zespoły.

Towarzystwo przykłada ogromną wagę do odpowiedniej edukacji artystycznej, dlatego też do pracy z dziećmi i młodzieżą angażuje doświadczonych i wykwalifikowanych choreografów, instruktorów, nauczycieli śpiewu. Dzięki temu „Wesołe Nutki” oraz wokalistki z Klubu Piosenki godnie reprezentują i promują nasze miasto oraz region na licznych konkursach, przeglądach i festiwalach krajowych i międzynarodowych (m.in. w Czechach, Austrii, Słowacji, Niemczech, Litwie, Rumunii, Ukrainie, Białorusi, Serbii i na Węgrzech) zdobywają mnóstwo wyróżnień i prestiżowych nagród.

Towarzystwu Ballo nie jest obojętny również los chorych i niepełnosprawnych, dlatego wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi przygotowuje festyny i koncerty integracyjne (m.in. Hospicjum im. Jana Pawła II, Warsztaty Terapii Zajęciowej, ZSS im. Matki Teresy z Kalkuty, Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach ). Natomiast w 2017r. w ramach lokalnego programu społecznego Tesco „Decydujesz, pomagamy” wspólnie z dziećmi niepełnosprawnymi z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rybniku, żorską grupą harcerzy, młodzieżą z Gimnazjum Nr 4 oraz zespołem tanecznym Wesołe Nutki realizowało projekt pod hasłem „Z integracyjną ekozabawą po sukces”.

Towarzystwo Ballo jest również organizatorem warsztatów tanecznych i wokalnych, na których dzieci i młodzież poznają nowe techniki taneczne i doskonalą swoje umiejętności wokalne pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry choreografów i wokalistów.

Ponadto Towarzystwo współpracuje z innymi stowarzyszeniami na terenie kraju - ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu ,,Dino” z Andrychowa, Stowarzyszeniem Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” („Śląsk krainą wielu kultur” – wspólnie z zaprzyjaźnionymi zespołami uczestniczymy w spotkaniach międzykulturowych promując miasto i Śląsk), Stowarzyszeniem Artystycznym Zespołu Aplauz z Marklowic, Kontrapunkt Rybnik. Głównym jej celem jest wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z zespołami.

24 lutego2018 z rąk Prezydenta Miasta Żory W. Sochy Towarzystwo Ballo otrzymało miejską nagrodę PHOENIX SARIENSIS.

9 marca 2018 Towarzystwo Ballo obchodziło jubileusz 15 – lecie swojej działalności. Z tej okazji odbył się koncert galowy w MOK, podczas którego Towarzystwo Balllo

otrzymało Honorową Odznakę za Zasługi Dla Województwa Śląskiego.

W roku 2017 i 2018 Towarzystwo ballo wraz z zespołem Wesołe Nutki i Klubem Piosenki Ballo uczestniczyło w wielu festiwalach krajowych i Międzynarodowych .

 • Ogólnopolski Festiwal Taneczny Róża – Sosnowiec
  Wesołe Nutki II – Wyróżnienie II stopnia
  Wesołe Nutki I – Wyróżnienie II stopnia
  WN-Dance Group – Wyróżnienie I stopnia
 • Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Kalejdoskop Talentów – Żywiec
  Wesołe Nutki II – II Miejsce
  Wesołe Nutki I – II Miejsce
  WN – Dance Group – II Miejsce
  Duet taneczny – A. Ganiek , A. Burszczyk- II Miejsce
 • Ogólnopolski Festiwal Taneczny Talent Show – Andrychów
  Wesołe Nutki I -Wyróżnienie II stopnia
  WN – Dance Group -Wyróżnienie III stopnia
  solistka hip- hop K. Leśniewska – III Miejsce
  solistki: taniec współczesny
  M. Pielorz – Wyróżnienie III stopnia
  A. Burszczyk – Wyróżnienie III stopnia
  Duet taneczny:
  J. Szulik , J. Zawisło – Wyróżnienie II stopnia
  A. Ganiek , A Burszczyk – Wyróżnienie III stopnia
 • Międzynarodowy Festiwal Taneczny Ballo – Żory
  Wesołe Nutki I – III Miejsce
  Wesołe Nutki II – II Miejsce
  WN – Dance Group – Wyróżnienie
  solistka K. Leśniewska – III Miejsce
  duet -A. Ganiek , A. Burszczyk – Wyróżnienie
 • Ogólnopolski Festiwal Taneczny – Jaworzno
  solistka K. Leśniewska – Wyróżnienie
  duet – D. Smołka , K. Karwot – Wyróżnienie
 • XIX Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej- Mysłowice
  Wesołe Nutki II – I Miejsce
  WN – Dance Group – II Miejsce
  Wesołe Nutki I – Grand Prix Festiwalu
 • Prezentacje zespołu Wesole Nutki na Międzynarodowych Spotkaniach Tanecznych – Racibórz
  Międzynarodowy Festiwal Taneczny – Serbia
  Melenci – koncert międzynarodowy
  Vircin – Festiwal Kreni Kolo
  Drmno – Folk Festiwal
 • Ogólnopolski Festiwal Taneczny Pląsy i Dramy – Pyskowice

  WN – Dance Group – Wyróżnienie I stopnia

 • Międzynarodowy Festiwal Taneczny Wawelskie Skarby – Kraków
  WN – Dance Group – I Miejsce
  Wesołe Nutki I – I Miejsce
  Wesole Nutki II – III Miejsce
  Duet – J. Zawisło , J. Szulik – III Miejsce
  solistki: A. Burszczyk – II Miejsce
  K. Karwot – III miejsce
  Grand Prix Festiwalu – zdobyła K. Leśniewska
 • Ogólnopolski Festiwal Taneczny Magia Tańca – Rybnik
  WN-Dance Group- Wyróżnienie III stopnia

KLUB BALLO

 • Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Kalejdoskop Talentów – Żywiec
  Natalia Czyż – II Miejsce
  Agata Ganiek – Wyróżnienie
 • XIX Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – Mysłowice
  Natalia Czyż – II Miejsce
  Karol Grudnik – III Miejsce
  Julia Bomba – II Miejsce
 • XXXV Festiwal Piosenki Dziecięcej im.T. Paprotnego – Rybnik
  Natalia Czyż – III Miejsce

Towarzystwo Ballo w ramach współpracy zagranicznej zorganizowało w 2018 roku wyjazdy do Sopron – Węgry i do Lwowa – na Ukrainę . Uczestnikami wyjazdu była grupa zespołu Wesołe Nutki i solistki z Klubu Piosenki Ballo oraz instruktorzy M. Kożuch, Joanna Tomaszewska, Agnieszka i Klaudia Gorasdza , Aleksandra Grygierzec.

Wszystkie powyższe działania mają na celu promowanie naszego miasta i województwa śląskiego w Polsce i za granicą, integrację i aktywizowanie społeczności lokalnej a przede wszystkim podnoszenie świadomości upowszechniania kultury artystycznej naszej społeczności.

Dzięki przedsięwzięciom Towarzystwa, zaangażowaniu jego członków w pracę na rzecz kultury, zespół Wesołe Nutki oraz Klub Piosenki są doskonałą kuźnią talentów i wspaniałą wizytówką naszego miasta.


 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000150336
 • Konto:59 116 0 22 02 0 000 0000 356 4 37 50
 • Adres:ul. Dolne Przedmieście 1. 44-240 Żory
 • WWW:wesole-nutki.zory.pl
 • E-mail:wesolenutki@poczta.onet.pl
 • Telefon:32 434 4049 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Towarzystwo Ballo

  KRS 0000150336

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Towarzystwo Ballo

 • To dzięki Wam możemy się rozwijać i spełniać marzenia!

  Wesołe Nutki i Klub Piosenki Ballo reprezentuje i promuje miasto Żory na wielu konkursach, przeglądach, festiwalach krajowych i zagranicznych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

 • Jak wykorzystamy 1%

  To dzięki Wam możemy się rozwijać, zdobywać doświadczenia i spełniać marzenia. Prosimy o wsparcie naszych dzieci , które ciężką pracą próbują zdobyć Wasze zaufanie.

 • Więcej o nas

  Towarzystwo Wspierania Twórczości Dzieci i Młodzieży Ballo powstało w 2003 roku. Głównym celem Towarzystwa jest wspieranie działalności artystycznej dziecięcego zespołu tanecznego Wesołe Nutki oraz wyszukiwanie niezwykłych talentów muzycznych, tanecznych i wokalnych wśród dzieci, i młodzieży naszego miasta, i promowanie ich na festiwalach krajowych, i zagranicznych. Pierwszą imprezą zorganizowaną przez Towarzystwo był Międzynarodowy Festiwal Taneczny Ballo z udziałem zespołów tanecznych z woj. śląskiego, małopolskiego i zespołu ludowego z Sopron z Węgier. Na festiwalu została podpisana umowa z Towarzystwem Pendelyes o wymianie grup tanecznych, wspólnych warsztatach, wycieczkach i spotkaniach. Co dwa lata do Żor przyjeżdża 40 osobowa grupa dzieci i młodzieży, która uczestniczy w festiwalu, zwiedza najpiękniejsze zabytki naszego miasta. poznaje historię i kulturę śląską, bierze udział w Święcie Ogniowym. Towarzystwo Ballo jest organizatorem cyklicznych imprez dla mieszkańców Żor.

  Są to:

  – Międzynarodowy Festiwal Taneczny Ballo, dzięki któremu mieszkańcy naszego miasta mogą poznać kulturę ludową krajów europejskich; zapewnia atrakcyjną formę spędzenia czasu wolnego; integruje społeczność lokalną, a zarazem promuje nasze miasto wśród zespołów zagranicznych.

  – Jesienne Spotkania Artystyczne o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, na których recytatorzy, wokaliści, zespoły wokalne i plastycy przedstawiają repertuar o jesieni.

  – Spotkania z Nutką to koncerty dla żorskich szkół i przedszkoli.

  – Grudniowe Marzenia – koncert zespołu Wesołe Nutki wraz z dziećmi niepełnosprawnymi dla mieszkańców naszego miasta.

  Towarzystwo Ballo jest organizatorem letniego (Stary Sącz 2012, Poronin 2013, Szklarska Poręba 2014, Krynica 2016) i zimowego (Władysławowo 2012, Węgierska Górka 2013, Wisła 2014, Zawoja 2015 Międzybrodzie Bialskie 2018 ) wypoczynku dla zespołu Wesołe Nutki i Klubu Piosenki. Od dwóch lat w czasie zimowym inicjuje Żorską Scenę Tańca połączoną z zajęciami artystycznymi.

  Towarzystwo Ballo było organizatorem dwukrotnego wyjazdu grupy tanecznej do Lwowa na zaproszenie zespołu Dance Club z Pałacu Młodzieży. Podczas wizyty zespół Wesołe Nutki uczestniczył w festiwalu oraz występował w telewizji lwowskiej reklamując nasze miasto. Od 2014 trwa współpraca z tancerzami serbskimi z Melenci i Drmna, w ramach której w 2015 i 2017 roku odwiedziliśmy zaprzyjaźnione zespoły.

  Towarzystwo przykłada ogromną wagę do odpowiedniej edukacji artystycznej, dlatego też do pracy z dziećmi i młodzieżą angażuje doświadczonych i wykwalifikowanych choreografów, instruktorów, nauczycieli śpiewu. Dzięki temu „Wesołe Nutki” oraz wokalistki z Klubu Piosenki godnie reprezentują i promują nasze miasto oraz region na licznych konkursach, przeglądach i festiwalach krajowych i międzynarodowych (m.in. w Czechach, Austrii, Słowacji, Niemczech, Litwie, Rumunii, Ukrainie, Białorusi, Serbii i na Węgrzech) zdobywają mnóstwo wyróżnień i prestiżowych nagród.

  Towarzystwu Ballo nie jest obojętny również los chorych i niepełnosprawnych, dlatego wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi przygotowuje festyny i koncerty integracyjne (m.in. Hospicjum im. Jana Pawła II, Warsztaty Terapii Zajęciowej, ZSS im. Matki Teresy z Kalkuty, Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach ). Natomiast w 2017r. w ramach lokalnego programu społecznego Tesco „Decydujesz, pomagamy” wspólnie z dziećmi niepełnosprawnymi z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rybniku, żorską grupą harcerzy, młodzieżą z Gimnazjum Nr 4 oraz zespołem tanecznym Wesołe Nutki realizowało projekt pod hasłem „Z integracyjną ekozabawą po sukces”.

  Towarzystwo Ballo jest również organizatorem warsztatów tanecznych i wokalnych, na których dzieci i młodzież poznają nowe techniki taneczne i doskonalą swoje umiejętności wokalne pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry choreografów i wokalistów.

  Ponadto Towarzystwo współpracuje z innymi stowarzyszeniami na terenie kraju - ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu ,,Dino” z Andrychowa, Stowarzyszeniem Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” („Śląsk krainą wielu kultur” – wspólnie z zaprzyjaźnionymi zespołami uczestniczymy w spotkaniach międzykulturowych promując miasto i Śląsk), Stowarzyszeniem Artystycznym Zespołu Aplauz z Marklowic, Kontrapunkt Rybnik. Głównym jej celem jest wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z zespołami.

  24 lutego2018 z rąk Prezydenta Miasta Żory W. Sochy Towarzystwo Ballo otrzymało miejską nagrodę PHOENIX SARIENSIS.

  9 marca 2018 Towarzystwo Ballo obchodziło jubileusz 15 – lecie swojej działalności. Z tej okazji odbył się koncert galowy w MOK, podczas którego Towarzystwo Balllo

  otrzymało Honorową Odznakę za Zasługi Dla Województwa Śląskiego.

  W roku 2017 i 2018 Towarzystwo ballo wraz z zespołem Wesołe Nutki i Klubem Piosenki Ballo uczestniczyło w wielu festiwalach krajowych i Międzynarodowych .

  • Ogólnopolski Festiwal Taneczny Róża – Sosnowiec
   Wesołe Nutki II – Wyróżnienie II stopnia
   Wesołe Nutki I – Wyróżnienie II stopnia
   WN-Dance Group – Wyróżnienie I stopnia
  • Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Kalejdoskop Talentów – Żywiec
   Wesołe Nutki II – II Miejsce
   Wesołe Nutki I – II Miejsce
   WN – Dance Group – II Miejsce
   Duet taneczny – A. Ganiek , A. Burszczyk- II Miejsce
  • Ogólnopolski Festiwal Taneczny Talent Show – Andrychów
   Wesołe Nutki I -Wyróżnienie II stopnia
   WN – Dance Group -Wyróżnienie III stopnia
   solistka hip- hop K. Leśniewska – III Miejsce
   solistki: taniec współczesny
   M. Pielorz – Wyróżnienie III stopnia
   A. Burszczyk – Wyróżnienie III stopnia
   Duet taneczny:
   J. Szulik , J. Zawisło – Wyróżnienie II stopnia
   A. Ganiek , A Burszczyk – Wyróżnienie III stopnia
  • Międzynarodowy Festiwal Taneczny Ballo – Żory
   Wesołe Nutki I – III Miejsce
   Wesołe Nutki II – II Miejsce
   WN – Dance Group – Wyróżnienie
   solistka K. Leśniewska – III Miejsce
   duet -A. Ganiek , A. Burszczyk – Wyróżnienie
  • Ogólnopolski Festiwal Taneczny – Jaworzno
   solistka K. Leśniewska – Wyróżnienie
   duet – D. Smołka , K. Karwot – Wyróżnienie
  • XIX Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej- Mysłowice
   Wesołe Nutki II – I Miejsce
   WN – Dance Group – II Miejsce
   Wesołe Nutki I – Grand Prix Festiwalu
  • Prezentacje zespołu Wesole Nutki na Międzynarodowych Spotkaniach Tanecznych – Racibórz
   Międzynarodowy Festiwal Taneczny – Serbia
   Melenci – koncert międzynarodowy
   Vircin – Festiwal Kreni Kolo
   Drmno – Folk Festiwal
  • Ogólnopolski Festiwal Taneczny Pląsy i Dramy – Pyskowice

   WN – Dance Group – Wyróżnienie I stopnia

  • Międzynarodowy Festiwal Taneczny Wawelskie Skarby – Kraków
   WN – Dance Group – I Miejsce
   Wesołe Nutki I – I Miejsce
   Wesole Nutki II – III Miejsce
   Duet – J. Zawisło , J. Szulik – III Miejsce
   solistki: A. Burszczyk – II Miejsce
   K. Karwot – III miejsce
   Grand Prix Festiwalu – zdobyła K. Leśniewska
  • Ogólnopolski Festiwal Taneczny Magia Tańca – Rybnik
   WN-Dance Group- Wyróżnienie III stopnia

  KLUB BALLO

  • Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Kalejdoskop Talentów – Żywiec
   Natalia Czyż – II Miejsce
   Agata Ganiek – Wyróżnienie
  • XIX Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – Mysłowice
   Natalia Czyż – II Miejsce
   Karol Grudnik – III Miejsce
   Julia Bomba – II Miejsce
  • XXXV Festiwal Piosenki Dziecięcej im.T. Paprotnego – Rybnik
   Natalia Czyż – III Miejsce

  Towarzystwo Ballo w ramach współpracy zagranicznej zorganizowało w 2018 roku wyjazdy do Sopron – Węgry i do Lwowa – na Ukrainę . Uczestnikami wyjazdu była grupa zespołu Wesołe Nutki i solistki z Klubu Piosenki Ballo oraz instruktorzy M. Kożuch, Joanna Tomaszewska, Agnieszka i Klaudia Gorasdza , Aleksandra Grygierzec.

  Wszystkie powyższe działania mają na celu promowanie naszego miasta i województwa śląskiego w Polsce i za granicą, integrację i aktywizowanie społeczności lokalnej a przede wszystkim podnoszenie świadomości upowszechniania kultury artystycznej naszej społeczności.

  Dzięki przedsięwzięciom Towarzystwa, zaangażowaniu jego członków w pracę na rzecz kultury, zespół Wesołe Nutki oraz Klub Piosenki są doskonałą kuźnią talentów i wspaniałą wizytówką naszego miasta.

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000150336
 • Konto:59 116 0 22 02 0 000 0000 356 4 37 50
 • Adres:ul. Dolne Przedmieście 1. 44-240 Żory
 • WWW:wesole-nutki.zory.pl
 • E-mail:wesolenutki@poczta.onet.pl
 • Telefon:32 434 4049
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00