1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Rodzin Adopcyjnych

KRS 0000151113

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Rodzin Adopcyjnych

KRS 0000151113

Prezent OPP

Chcemy, żeby każde osierocone dziecko znalazło swój dom rodzinny.

Zawsze najważniejszym celem wszystkich naszych działań było uchronienie małych dzieci przed umieszczeniem w domu dziecka i jak najszybsze powierzenie rodzinie.

 

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) w Otwocku

Naszym głównym projektem jest prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) w Otwocku - szpitalnego oddziału dla porzuconych niemowląt.

W IOP przebywają noworodki i niemowlęta - zostawione w szpitalach i "oknach życia", znalezione na ulicy. Wiele z nich to dzieci chore, cierpiące na płodowy zespół alkoholowy (FAS/FASD) lub z powodu innych nałogów matek, obciążone wadami genetycznymi, wcześniaki.

Zespół osób działających na rzecz Fundacji, a także IOP, dokłada wszelkich starań, aby otoczyć osierocone niemowlęta jak najlepszą opieką, zarówno medyczną jak i psychologiczną. Należą do niego lekarze, rehabilitanci, psycholodzy, pielęgniarki, opiekunki dziecięce i wolontariusze.

Niezwykle ważna jest wczesna diagnoza i natychmiast podjęte leczenie.

Ze szczególną determinacją IOP walczy o regulację (często bardzo skomplikowanej) sytuacji prawnej swoich podopiecznych. Staramy się zrobić wszystko, by czas pobytu dziecka poza rodziną nie trwał dłużej niż 3 miesiące.

W Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku przebywa zazwyczaj około 20 dzieci. Czekają na uregulowanie swojej sytuacji prawnej i zdrowotnej. Jeśli rodzice biologiczni podejmą starania i udowodnią, że potrafią wychowywać swoje dzieci - wrócą one do domu (do rodziny biologicznej). W przeciwnym wypadku, zostaną powierzone rodzinom adopcyjnym lub zastępczym.

Do stycznia 2021 IOP zapewniło opiekę blisko 1500 dzieci. Większość z nich wychowuje się już w kochających rodzinach, dzięki którym ma szansę przeżyć szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Fundacja Rodzin Adopcyjnych została założona w 1997 roku przez rodziców, którzy sami adoptowali dzieci. To ich osobiste doświadczenia sprawiły, że połączyli siły, aby nieść pomoc dzieciom niechcianym i porzuconym, aby walczyć o zapewnienie im przyszłości lepszej niż dom dziecka. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielimy się także z innymi rodzinami adopcyjnymi.

Twórcy Fundacji przyjęli osierocone dzieci do swoich rodzin, a potem postanowili pomagać następnym dzieciom. Różnica między adoptowaniem kilkutygodniowego niemowlęcia, a kilkuletniego wychowanka domu dziecka jest olbrzymia - na podstawie własnych doświadczeń zrozumieliśmy jak ważna jest dla dzieci szybka diagnoza i natychmiast podjęte leczenie, a także dobra opieka i zapobieganie chorobie sierocej w czasie, kiedy sytuacja prawna dziecka jest w trakcie wyjaśniania - i jak najszybsze trafienie do kochającej rodziny.

Więcej o nas

Więcej o nas

FASada

W 2015 roku (w odpowiedzi na potrzeby rodzin, wychowujących dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol) założyliśmy "Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny FASada", którego zadaniem jest diagnostyka w kierunku FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych - Fetal Alcohol Spectrum Disorder), wsparcie dla rodzin i szkolenia.

Zespół FASady przygotowywał się do pracy przez 3 lata, odbywając szkolenia i warsztaty z zakresu diagnozy FASD, planowania terapii i opieki nad dzieckiem i rodziną, m.in. pod kierunkiem dr n. med. Małgorzaty Kleckiej, mgr Iwony Palickiej, dr Teresy Szumiło i Małgorzaty Tomanik oraz uczestnicząc w licznych konferencjach dotyczących problematyki zaburzeń rozwojowych u dzieci.

Diagnozujemy przy użyciu 4-Cyfrowego Kwestionariusza FASD w następujących kategoriach diagnostycznych: Niedobór wzrostu (masy i długości ciała), Cechy dysmorfii twarzy charakterystyczne dla FAS, Stopień uszkodzenia/dysfunkcji OUN, Prenatalna ekspozycja na alkohol. Proces diagnostyczny obejmuje: 1. Wywiad, ocenę cech dysmorficznych, 2. Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez pacjenta, 3. Konsultacje specjalistów (lekarz pediatra, neurolog, psycholog, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, neurologopeda, fizjoterapeuta – dzieci do 2 roku życia, psychiatra), 4. Omówienie wyników poszczególnych konsultacji w Zespole, wg profilu neurorozwojowego, 5. Pisemne podsumowanie procesu diagnostycznego, wraz z zaleceniami, dotyczącymi opieki i terapii wg. indywidualnie określanego planu dla każdego pacjenta. Podsumowanie to jest zawsze szczegółowo omawiane z rodzicami/opiekunami pacjentów.

Proponujemy rodzinom opiekę długofalową, wskazując termin konsultacji kontrolnych, aby indywidualny plan terapeutyczny modyfikować zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami pacjentów. Przyjmujemy rodziny adopcyjne, zastępcze i biologiczne.

Nasze atuty to praktyka w zakresie rozpoznawania FASD u bardzo małych dzieci (zespół FASady od kilku lat pracuje z malutkimi dziećmi w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku) oraz osobiste doświadczenie rodziców adopcyjnych, wychowujących dzieci z FAS/FASD, będących członkami naszego Zespołu.

Więcej informacji o FASadzie: https://fasada.org.pl i https://www.facebook.com/fasadaorgpl.

Inne działania

Od 2015 roku objęliśmy także pomocą rodziców adopcyjnych i zastępczych, którzy zgłaszali się do Fundacji z różnorodnymi wątpliwościami i problemami. Uruchomiliśmy projekt pomocy rodzinom w formie grup wsparcia, warsztatów umiejętności wychowawczych, szkoleń, spotkań integracyjnych.

Wspieramy także działania związane z finansowaniem leczenia, rehabilitacji, zajęć wyrównawczych, wypoczynku dzieci.

Celem Fundacji jest również wsparcie rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, zagrażającej odebraniu dzieci z rodziny. Organizujemy dla nich pomoc rzeczową, finansową i psychologiczną.

Fundacja jest członkiem Koalicji na Rzecz Zastępczego Rodzicielstwa i bierze czynny udział w tworzeniu prawodawstwa oraz promowaniu wychowania dzieci z zastępczych formach rodzinnych.

Zarząd i Rada Fundacji pracuje na zasadzie wolontariatu, nie pobierając wynagrodzenia w żadnej formie. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, utrzymuje się z dotacji oraz z darowizn.

DANE KONTAKTOWE:

Fundacja Rodzin Adopcyjnych jest samodzielnym podmiotem prawnym (KRS: 0000151113, Regon: 012809577, NIP: 1131966287).

Od kwietnia 2004 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), zbierając 1% podatku w rozliczeniach rocznych PIT. 

Email Fundacji: fundacja@adopcja.org.pl,
Kontakt telefoniczny: (+48) 603 771 400,
IOP w Otwocku: (+48) 22 779 48 38.

Biuro Fundacji: ul. Płatnicza 83, 01-827 Warszawa
(pod tym samym adresem mieści się Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny FASada)

Adres IOP w Otwocku (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny):
ul. Batorego 44, 05-400 Otwock


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000151113
 • Konto:10 1160 2202 0000 0000 6084 1643
 • Adres:ul. Płatnicza 83, 01-827 Warszawa
 • WWW:https://adopcja.org.pl
 • E-mail:fundacja@adopcja.org.pl
 • Telefon:603 771 400

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja Rodzin Adopcyjnych

KRS 0000151113

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00