1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Rodzin Adopcyjnych
KRS 0000151113Wsparcie Fundacji Rodzin Adopcyjnych

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Chcemy, żeby każde osierocone dziecko znalazło swój dom rodzinny.

Zawsze najważniejszym celem wszystkich naszych działań było uchronienie małych dzieci przed umieszczeniem w domu dziecka i jak najszybsze powierzenie rodzinie.

 

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) w Otwocku

Naszym głównym projektem jest prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) w Otwocku - szpitalnego oddziału dla porzuconych niemowląt.

W IOP przebywają noworodki i niemowlęta - zostawione w szpitalach i "oknach życia", znalezione na ulicy. Wiele z nich to dzieci chore, cierpiące na płodowy zespół alkoholowy (FAS/FASD) lub z powodu innych nałogów matek, obciążone wadami genetycznymi, wcześniaki.

Zespół osób działających na rzecz Fundacji, a także IOP, dokłada wszelkich starań, aby otoczyć osierocone niemowlęta jak najlepszą opieką, zarówno medyczną jak i psychologiczną. Należą do niego lekarze, rehabilitanci, psycholodzy, pielęgniarki, opiekunki dziecięce i wolontariusze.

Niezwykle ważna jest wczesna diagnoza i natychmiast podjęte leczenie.

Ze szczególną determinacją IOP walczy o regulację (często bardzo skomplikowanej) sytuacji prawnej swoich podopiecznych. Staramy się zrobić wszystko, by czas pobytu dziecka poza rodziną nie trwał dłużej niż 3 miesiące.

W Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku przebywa zazwyczaj około 20 dzieci. Czekają na uregulowanie swojej sytuacji prawnej i zdrowotnej. Jeśli rodzice biologiczni podejmą starania i udowodnią, że potrafią wychowywać swoje dzieci - wrócą one do domu (do rodziny biologicznej). W przeciwnym wypadku, zostaną powierzone rodzinom adopcyjnym lub zastępczym.

Do stycznia 2021 IOP zapewniło opiekę blisko 1500 dzieci. Większość z nich wychowuje się już w kochających rodzinach, dzięki którym ma szansę przeżyć szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Fundacja Rodzin Adopcyjnych została założona w 1997 roku przez rodziców, którzy sami adoptowali dzieci. To ich osobiste doświadczenia sprawiły, że połączyli siły, aby nieść pomoc dzieciom niechcianym i porzuconym, aby walczyć o zapewnienie im przyszłości lepszej niż dom dziecka. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielimy się także z innymi rodzinami adopcyjnymi.

Twórcy Fundacji przyjęli osierocone dzieci do swoich rodzin, a potem postanowili pomagać następnym dzieciom. Różnica między adoptowaniem kilkutygodniowego niemowlęcia, a kilkuletniego wychowanka domu dziecka jest olbrzymia - na podstawie własnych doświadczeń zrozumieliśmy jak ważna jest dla dzieci szybka diagnoza i natychmiast podjęte leczenie, a także dobra opieka i zapobieganie chorobie sierocej w czasie, kiedy sytuacja prawna dziecka jest w trakcie wyjaśniania - i jak najszybsze trafienie do kochającej rodziny.

Więcej o nas

Więcej o nas

FASada

W 2015 roku (w odpowiedzi na potrzeby rodzin, wychowujących dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol) założyliśmy "Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny FASada", którego zadaniem jest diagnostyka w kierunku FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych - Fetal Alcohol Spectrum Disorder), wsparcie dla rodzin i szkolenia.

Zespół FASady przygotowywał się do pracy przez 3 lata, odbywając szkolenia i warsztaty z zakresu diagnozy FASD, planowania terapii i opieki nad dzieckiem i rodziną, m.in. pod kierunkiem dr n. med. Małgorzaty Kleckiej, mgr Iwony Palickiej, dr Teresy Szumiło i Małgorzaty Tomanik oraz uczestnicząc w licznych konferencjach dotyczących problematyki zaburzeń rozwojowych u dzieci.

Diagnozujemy przy użyciu 4-Cyfrowego Kwestionariusza FASD w następujących kategoriach diagnostycznych: Niedobór wzrostu (masy i długości ciała), Cechy dysmorfii twarzy charakterystyczne dla FAS, Stopień uszkodzenia/dysfunkcji OUN, Prenatalna ekspozycja na alkohol. Proces diagnostyczny obejmuje: 1. Wywiad, ocenę cech dysmorficznych, 2. Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez pacjenta, 3. Konsultacje specjalistów (lekarz pediatra, neurolog, psycholog, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, neurologopeda, fizjoterapeuta – dzieci do 2 roku życia, psychiatra), 4. Omówienie wyników poszczególnych konsultacji w Zespole, wg profilu neurorozwojowego, 5. Pisemne podsumowanie procesu diagnostycznego, wraz z zaleceniami, dotyczącymi opieki i terapii wg. indywidualnie określanego planu dla każdego pacjenta. Podsumowanie to jest zawsze szczegółowo omawiane z rodzicami/opiekunami pacjentów.

Proponujemy rodzinom opiekę długofalową, wskazując termin konsultacji kontrolnych, aby indywidualny plan terapeutyczny modyfikować zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami pacjentów. Przyjmujemy rodziny adopcyjne, zastępcze i biologiczne.

Nasze atuty to praktyka w zakresie rozpoznawania FASD u bardzo małych dzieci (zespół FASady od kilku lat pracuje z malutkimi dziećmi w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku) oraz osobiste doświadczenie rodziców adopcyjnych, wychowujących dzieci z FAS/FASD, będących członkami naszego Zespołu.

Więcej informacji o FASadzie: https://fasada.org.pl i https://www.facebook.com/fasadaorgpl.

Inne działania

Od 2015 roku objęliśmy także pomocą rodziców adopcyjnych i zastępczych, którzy zgłaszali się do Fundacji z różnorodnymi wątpliwościami i problemami. Uruchomiliśmy projekt pomocy rodzinom w formie grup wsparcia, warsztatów umiejętności wychowawczych, szkoleń, spotkań integracyjnych.

Wspieramy także działania związane z finansowaniem leczenia, rehabilitacji, zajęć wyrównawczych, wypoczynku dzieci.

Celem Fundacji jest również wsparcie rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, zagrażającej odebraniu dzieci z rodziny. Organizujemy dla nich pomoc rzeczową, finansową i psychologiczną.

Fundacja jest członkiem Koalicji na Rzecz Zastępczego Rodzicielstwa i bierze czynny udział w tworzeniu prawodawstwa oraz promowaniu wychowania dzieci z zastępczych formach rodzinnych.

Zarząd i Rada Fundacji pracuje na zasadzie wolontariatu, nie pobierając wynagrodzenia w żadnej formie. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, utrzymuje się z dotacji oraz z darowizn.

DANE KONTAKTOWE:

Fundacja Rodzin Adopcyjnych jest samodzielnym podmiotem prawnym (KRS: 0000151113, Regon: 012809577, NIP: 1131966287).

Od kwietnia 2004 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), zbierając 1% podatku w rozliczeniach rocznych PIT. 

Email Fundacji: fundacja@adopcja.org.pl,
Kontakt telefoniczny: (+48) 603 771 400,
IOP w Otwocku: (+48) 22 779 48 38.

Biuro Fundacji: ul. Płatnicza 83, 01-827 Warszawa
(pod tym samym adresem mieści się Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny FASada)

Adres IOP w Otwocku (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny):
ul. Batorego 44, 05-400 Otwock


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000151113
 • Konto:10 1160 2202 0000 0000 6084 1643
 • Adres:ul. Płatnicza 83, 01-827 Warszawa
 • WWW:https://adopcja.org.pl
 • E-mail:fundacja@adopcja.org.pl
 • Telefon:603 771 400Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja Rodzin Adopcyjnych

KRS 0000151113

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Rodzin Adopcyjnych

 • Chcemy, żeby każde osierocone dziecko znalazło swój dom rodzinny.

  Zawsze najważniejszym celem wszystkich naszych działań było uchronienie małych dzieci przed umieszczeniem w domu dziecka i jak najszybsze powierzenie rodzinie.

   

  Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) w Otwocku

  Naszym głównym projektem jest prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) w Otwocku - szpitalnego oddziału dla porzuconych niemowląt.

  W IOP przebywają noworodki i niemowlęta - zostawione w szpitalach i "oknach życia", znalezione na ulicy. Wiele z nich to dzieci chore, cierpiące na płodowy zespół alkoholowy (FAS/FASD) lub z powodu innych nałogów matek, obciążone wadami genetycznymi, wcześniaki.

  Zespół osób działających na rzecz Fundacji, a także IOP, dokłada wszelkich starań, aby otoczyć osierocone niemowlęta jak najlepszą opieką, zarówno medyczną jak i psychologiczną. Należą do niego lekarze, rehabilitanci, psycholodzy, pielęgniarki, opiekunki dziecięce i wolontariusze.

  Niezwykle ważna jest wczesna diagnoza i natychmiast podjęte leczenie.

  Ze szczególną determinacją IOP walczy o regulację (często bardzo skomplikowanej) sytuacji prawnej swoich podopiecznych. Staramy się zrobić wszystko, by czas pobytu dziecka poza rodziną nie trwał dłużej niż 3 miesiące.

  W Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku przebywa zazwyczaj około 20 dzieci. Czekają na uregulowanie swojej sytuacji prawnej i zdrowotnej. Jeśli rodzice biologiczni podejmą starania i udowodnią, że potrafią wychowywać swoje dzieci - wrócą one do domu (do rodziny biologicznej). W przeciwnym wypadku, zostaną powierzone rodzinom adopcyjnym lub zastępczym.

  Do stycznia 2021 IOP zapewniło opiekę blisko 1500 dzieci. Większość z nich wychowuje się już w kochających rodzinach, dzięki którym ma szansę przeżyć szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Fundacja Rodzin Adopcyjnych została założona w 1997 roku przez rodziców, którzy sami adoptowali dzieci. To ich osobiste doświadczenia sprawiły, że połączyli siły, aby nieść pomoc dzieciom niechcianym i porzuconym, aby walczyć o zapewnienie im przyszłości lepszej niż dom dziecka. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielimy się także z innymi rodzinami adopcyjnymi.

  Twórcy Fundacji przyjęli osierocone dzieci do swoich rodzin, a potem postanowili pomagać następnym dzieciom. Różnica między adoptowaniem kilkutygodniowego niemowlęcia, a kilkuletniego wychowanka domu dziecka jest olbrzymia - na podstawie własnych doświadczeń zrozumieliśmy jak ważna jest dla dzieci szybka diagnoza i natychmiast podjęte leczenie, a także dobra opieka i zapobieganie chorobie sierocej w czasie, kiedy sytuacja prawna dziecka jest w trakcie wyjaśniania - i jak najszybsze trafienie do kochającej rodziny.

 • Więcej o nas

  FASada

  W 2015 roku (w odpowiedzi na potrzeby rodzin, wychowujących dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol) założyliśmy "Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny FASada", którego zadaniem jest diagnostyka w kierunku FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych - Fetal Alcohol Spectrum Disorder), wsparcie dla rodzin i szkolenia.

  Zespół FASady przygotowywał się do pracy przez 3 lata, odbywając szkolenia i warsztaty z zakresu diagnozy FASD, planowania terapii i opieki nad dzieckiem i rodziną, m.in. pod kierunkiem dr n. med. Małgorzaty Kleckiej, mgr Iwony Palickiej, dr Teresy Szumiło i Małgorzaty Tomanik oraz uczestnicząc w licznych konferencjach dotyczących problematyki zaburzeń rozwojowych u dzieci.

  Diagnozujemy przy użyciu 4-Cyfrowego Kwestionariusza FASD w następujących kategoriach diagnostycznych: Niedobór wzrostu (masy i długości ciała), Cechy dysmorfii twarzy charakterystyczne dla FAS, Stopień uszkodzenia/dysfunkcji OUN, Prenatalna ekspozycja na alkohol. Proces diagnostyczny obejmuje: 1. Wywiad, ocenę cech dysmorficznych, 2. Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez pacjenta, 3. Konsultacje specjalistów (lekarz pediatra, neurolog, psycholog, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, neurologopeda, fizjoterapeuta – dzieci do 2 roku życia, psychiatra), 4. Omówienie wyników poszczególnych konsultacji w Zespole, wg profilu neurorozwojowego, 5. Pisemne podsumowanie procesu diagnostycznego, wraz z zaleceniami, dotyczącymi opieki i terapii wg. indywidualnie określanego planu dla każdego pacjenta. Podsumowanie to jest zawsze szczegółowo omawiane z rodzicami/opiekunami pacjentów.

  Proponujemy rodzinom opiekę długofalową, wskazując termin konsultacji kontrolnych, aby indywidualny plan terapeutyczny modyfikować zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami pacjentów. Przyjmujemy rodziny adopcyjne, zastępcze i biologiczne.

  Nasze atuty to praktyka w zakresie rozpoznawania FASD u bardzo małych dzieci (zespół FASady od kilku lat pracuje z malutkimi dziećmi w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku) oraz osobiste doświadczenie rodziców adopcyjnych, wychowujących dzieci z FAS/FASD, będących członkami naszego Zespołu.

  Więcej informacji o FASadzie: https://fasada.org.pl i https://www.facebook.com/fasadaorgpl.

  Inne działania

  Od 2015 roku objęliśmy także pomocą rodziców adopcyjnych i zastępczych, którzy zgłaszali się do Fundacji z różnorodnymi wątpliwościami i problemami. Uruchomiliśmy projekt pomocy rodzinom w formie grup wsparcia, warsztatów umiejętności wychowawczych, szkoleń, spotkań integracyjnych.

  Wspieramy także działania związane z finansowaniem leczenia, rehabilitacji, zajęć wyrównawczych, wypoczynku dzieci.

  Celem Fundacji jest również wsparcie rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, zagrażającej odebraniu dzieci z rodziny. Organizujemy dla nich pomoc rzeczową, finansową i psychologiczną.

  Fundacja jest członkiem Koalicji na Rzecz Zastępczego Rodzicielstwa i bierze czynny udział w tworzeniu prawodawstwa oraz promowaniu wychowania dzieci z zastępczych formach rodzinnych.

  Zarząd i Rada Fundacji pracuje na zasadzie wolontariatu, nie pobierając wynagrodzenia w żadnej formie. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, utrzymuje się z dotacji oraz z darowizn.

  DANE KONTAKTOWE:

  Fundacja Rodzin Adopcyjnych jest samodzielnym podmiotem prawnym (KRS: 0000151113, Regon: 012809577, NIP: 1131966287).

  Od kwietnia 2004 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), zbierając 1% podatku w rozliczeniach rocznych PIT. 

  Email Fundacji: fundacja@adopcja.org.pl,
  Kontakt telefoniczny: (+48) 603 771 400,
  IOP w Otwocku: (+48) 22 779 48 38.

  Biuro Fundacji: ul. Płatnicza 83, 01-827 Warszawa
  (pod tym samym adresem mieści się Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny FASada)

  Adres IOP w Otwocku (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny):
  ul. Batorego 44, 05-400 Otwock

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000151113
 • Konto:10 1160 2202 0000 0000 6084 1643
 • Adres:ul. Płatnicza 83, 01-827 Warszawa
 • WWW:https://adopcja.org.pl
 • E-mail:fundacja@adopcja.org.pl
 • Telefon:603 771 400
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00