1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

"Teen Challenge" Chrześcijańska Misja Społeczna

KRS 0000152376

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

"Teen Challenge" Chrześcijańska Misja Społeczna

KRS 0000152376

Prezent OPP

Możesz zmniejszyć obszar wykluczenia społecznego

Stowarzyszenie działa na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych, pomagając im w powrocie do życia w społeczeństwie, oraz młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1% przeznaczany jest na potrzeby naszych beneficjentów, współfinansujemy otwarte spotkania pod hasłem: Dni Nowej Szansy oraz grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Najważniejsze obszary naszej działalności

Przez wiele lat funkcjonowania stworzyliśmy kompleksowy program pomocy osobom dotkniętym problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Począwszy od punktów konsultacyjnych Coffee House (street work), których pracownicy wychodzą do osób potrzebujących. W przypadku stwierdzenia uzależnienia - motywują do podjęcia terapii odwykowej i pomagają w kierowaniu do placówek terapeutycznych, a po zakończeniu leczenia pomagają tym osobom zafunkcjonować w społeczeństwie w sposób zgodny z powszechnie akceptowanymi normami, np. poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie bądź rozpoczęcie edukacji, naprawianie zniszczonych relacji rodzinnych, społecznych, itd. Poza tym nasi pracownicy wspierają oraz przekazują informacje o możliwościach uzyskania pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową, motywują sprawców przemocy oraz osoby, wobec których stosowana jest przemoc, do udziału w programach korekcyjnych bądź podjęcia terapii. Inicjują interwencje w przypadku stwierdzenia przemocy domowej. Pomagają również osobom współuzależnionym, m.in. poprzez podniesienie świadomości dotyczącej etapów uzależnienia. 
Kolejny etap niesienia pomocy to terapia dla uzależnionych w Chrześcijańskim Ośrodku dla Osób Uzależnionych „Teen Challenge” w Broczynie i Oddziale Leczenia Uzależnień w Łękini. Od 2014 roku Ośrodek posiada certyfikat ISO. Jego kadra wciąż podnosi swoje kwalifikacje, by jak najlepiej pomóc pacjentom w zrozumieniu mechanizmów choroby i radzenia sobie z nią. 
Dalszy element stanowią hostele postrehabilitacyjne w Świdwinie, Białogardzie i Miastku. Ich zadaniem jest pomoc w łagodnym powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie osobie po zakończonej terapii.
Dopełnieniem całości jest uruchomione w 2011r. w Miastku Centrum Integracji Społecznej. Udział w tym programie daje sposobność zdobycia nowych umiejętności poprzez szkolenia zawodowe umożliwiające podjęcie pracy czy rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardzo ważni są dla nas także młodzi ludzie i z myślą o nich stworzyliśmy program profilaktyczny „The Gate”. Poza tym prowadzimy prelekcje w szkołach, domach dziecka, podczas których burzymy przekonania młodzieży o niewielkiej szkodliwości środków zmieniających świadomość oraz udzielamy informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy

Chrześcijańska Misja Społeczna "Teen challenge"

to przede wszystkim pracownicy i wolontariusze gotowi nieść pomoc potrzebującym. Zaczynając od licznych punktów Coffe House poprzez ośrodki terapeutyczne i hostele a kończąc na grupach wsparcia, gdzie na przestrzeni lat setki osób odbyło terapię, tysiące uzyskało wsparcie, zostało zmotywowanych do podjęcia wysiłku polepszenia jakości swojego życia, uzyskało poradę, nowy zawód, odbudowało relacje z rodziną, uregulowało swoją sytuację prawną, uzupełniło swoją edukację. 

Setki tych osób są dzisiaj czynnymi wolontariuszami niosąc dalej, do kolejnych potrzebujących przesłanie, że zawsze jest nadzieja na zmianę. 

Opis terapii i regulamin

Pobyt w ośrodku resocjalizacyjnym dzieli się na cztery etapy. Każdy etap jest określony przez poszczególne cele i zadania, które pacjent powinien osiągnąć i wykonać, aby przejść na następny etap. Decydująca w tej sprawie jest samoocena pacjenta i pisemnie złożone podanie o przeniesienie na wyższy etap oraz opinia kadry ośrodka. Terapia trwa zasadniczo 12 miesięcy. Przejście z jednego etapu na następny jest uzależnione od stopnia osiągnięcia poszczególnych celów ogólnych, a także od indywidualnego planu terapii. Leczenie stacjonarne jest uzupełnione pobytem w hostelu oraz pomocą w grupach wsparcia po zakończeniu terapii w ośrodku.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000152376
 • Konto:13 1020 4708 0000 7002 0015 8055
 • Adres:Broczyna 11, 77-203 Dretyń
 • WWW:www.teenchallenge.pl
 • E-mail:sekretariat.tc@gmail.com
 • Telefon:59 857 87 79

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „"Teen Challenge" Chrześcijańska Misja Społeczna” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
"Teen Challenge" Chrześcijańska Misja Społeczna

KRS 0000152376

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00