• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
  KRS 0000154454

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Chroń z nami naszych "małych braci"

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zostało założone 1 listopada 1864 roku - po upadku powstania styczniowego i działa od samego początku praktycznie bez przerw. Działalność Towarzystwa to głównie profilaktyka i propaganda, związana z regulacją populacji zwierząt, a także działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Towarzystwo prowadzi też schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie całego kraju. Prowadzimy zajęcia edukacyjne, gdzie odbiorcami są dzieci i młodzież, nauczyciele oraz Urzędy Gmin, Policja i Straż Miejska.

Jak wykorzystamy 1%

Zebrane środki przeznaczamy na działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.

Więcej o nas

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zostało założone w 1864 roku.

 

W pierwszych latach działało przede wszystkim na terenie Warszawy, ale w niedługim czasie  powstały oddziały w innych miastach - w Płocku, Włocławku, Radomiu i Częstochowie. W późniejszych latach TOZ znacząco rozrosło się. Jest to Stowarzyszenie posiadające status organizacji pożytku publicznego, którego głównym celem jest działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania. Towarzystwo prowadzi 18 schronisk dla bezdomnych zwierząt. Inspektorzy TOZ przeprowadzają ok. 6 tys. interwencji rocznie mających zapobiegać aktom okrucieństwa wobec zwierząt.

Prawa zwierząt gwarantuje w Polsce Ustawa o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Ustawa ta zawiera regulacje dotyczące postępowania ze zwierzętami zarówno domowymi, gospodarskimi, jak też wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, używanymi do doświadczeń, utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych, wolno żyjącymi (dzikimi) oraz obcymi faunie rodzimej.

Art. 1, 1.1 Ustawy mówi, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. To zdanie otwiera Ustawę. Jasne, proste, które mówi, że zwierzętom należy się szacunek.

Nadzór nad przestrzeganiem Ustawy pełni Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, natomiast w Art. 40 znajdziemy stwierdzenie, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz inne organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą współdziałać z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w celu ujawniania oraz ścigania przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie.

Ochrona zwierząt opiera się na twierdzeniu, że zwierzęta są istotami czującymi, zdolnymi docenić wartość swojego życia i z tego względu należą im się prawa, które chroniłyby ich autonomię. Idea praw zwierząt nie zgadza się z teorią o użytkowej roli zwierząt, mówiącej, że zwierzęta istnieją po to, by służyć człowiekowi. Prawa zwierząt są terminem często mylonym z opieką nad zwierzętami. Istotą działalności opieki jest  przede wszystkim ochrona zwierząt przed cierpieniem.

Niełatwo jest walczyć o prawa zwierząt. Wiele osób postrzega to jako czynność niewartą uwagi. O prawach zwierząt nie uczy się w polskich szkołach. Programy szkolne nie przewidują takich tematów. Towarzystw  Opieki nad Zwierzętami wychodząc z założenia, że edukacja może być lekiem na ludzką nieodpowiedzialność prowadzi edukację humanitarną w placówkach oświatowych takich jak przedszkola, szkoły, gimnazja i licea . Istotą tej edukacji jest rozwijanie empatii, wrażliwości na potrzeby istot słabszych, zależnych od człowieka oraz troska o środowisko naturalne. TOZ uczy w jaki sposób można na  miarę własnych możliwości pomagać zwierzętom i zapobiegać ich bezdomności. Prowadzone są również zbiórki darów na rzecz TOZ. TOZ uświadamia dzieciom i młodzieży, że tragiczna sytuacja zwierząt domowych jest przede wszystkim brakiem przemyślanej decyzji kupna domowego pupila, braku właściwej opieki, także nie uczenia i braku przestrzegania przez dorosłych i dzieci bezpiecznego kontaktu i komunikacji z domowymi pupilami.  Efektem tego jest porzucanie zwierzaka lub oddawanie do schroniska czy sklepu zoologicznego. Niezmiernie istotne jest by powszechna edukacja humanitarna była realizowana w każdej placówce.

Status OPP pozwala na przekazanie 1% podatku dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce po wpisaniu numeru KRS 0000154454.
  • Obszar działalności:Prawa zwierząt
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000154454
  • Wizytówka:www.pitax.pl/zwierz
  • Konto:48 1030 1582 0000 0008 1026 2001
  • Adres:Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa
  • WWW:www.toz.pl
  • E-mail:toz@toz.pl
  • Telefon:22 825 75 35  • Formularze PIT 2017/2018 dla
   Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

   KRS 0000154454

  PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
  Rozliczenie
  na zasadach ogólnych
  Rozliczenie 
  na zasadach ogólnych
  Dochody
  kapitałowe

  Dochody rozliczane
  ryczałtowo

  Dochody podstawowe:
  z pracy, z prac zleconych
  oraz inne podstawowe.
  PIT wybierany przez 82%
  podatników.

  Dochody z działalności
  gospodarczej, dochody
  małoletnich dzieci,
  dochody z zagranicy
  oraz inne dochody
  rozliczane na zasadach
  ogólnych.

   

  Dochody z giełdy
  papierów wartościowych
  udziałów w spółkach
  z o.o., Spółek Akcyjnych
  i podobne.

  Tylko dla tych, którzy zgłosili
  chęć rozliczenia ryczałtowego:
  dochody z wynajmu
  i prowadzenia działalaności
  gospodarczej.
  PIT-39 PIT-36L

  Pobierz załączniki:

  PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

  Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

  lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

  Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

   

   Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
  rozliczana liniowo

  Wyłącznie dla osób, które
  sprzedają nieruchomość
  zakupioną w ciągu
  5 ostatnich lat.

  Dla osób prowadzących
  jednoosobową działalność
  gospodarczą, które wybrały
  opodatkowanie liniowe 19%

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
  Rozlicz dowolne przychody -
  obsługujemy wszystkie druki PIT
  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego
  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
  Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika