1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
KRS 0000154454

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Chroń z nami naszych "małych braci"

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zostało założone 1 listopada 1864 roku - po upadku powstania styczniowego i działa od samego początku praktycznie bez przerw. Działalność Towarzystwa to głównie profilaktyka i propaganda, związana z regulacją populacji zwierząt, a także działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Towarzystwo prowadzi też schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie całego kraju. Prowadzimy zajęcia edukacyjne, gdzie odbiorcami są dzieci i młodzież, nauczyciele oraz Urzędy Gmin, Policja i Straż Miejska.

Jak wykorzystamy 1%

Zebrane środki przeznaczamy na działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.

Więcej o nas

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zostało założone w 1864 roku.

 

W pierwszych latach działało przede wszystkim na terenie Warszawy, ale w niedługim czasie  powstały oddziały w innych miastach - w Płocku, Włocławku, Radomiu i Częstochowie. W późniejszych latach TOZ znacząco rozrosło się. Jest to Stowarzyszenie posiadające status organizacji pożytku publicznego, którego głównym celem jest działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania. Towarzystwo prowadzi 18 schronisk dla bezdomnych zwierząt. Inspektorzy TOZ przeprowadzają ok. 6 tys. interwencji rocznie mających zapobiegać aktom okrucieństwa wobec zwierząt.

Prawa zwierząt gwarantuje w Polsce Ustawa o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Ustawa ta zawiera regulacje dotyczące postępowania ze zwierzętami zarówno domowymi, gospodarskimi, jak też wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, używanymi do doświadczeń, utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych, wolno żyjącymi (dzikimi) oraz obcymi faunie rodzimej.

Art. 1, 1.1 Ustawy mówi, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. To zdanie otwiera Ustawę. Jasne, proste, które mówi, że zwierzętom należy się szacunek.

Nadzór nad przestrzeganiem Ustawy pełni Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, natomiast w Art. 40 znajdziemy stwierdzenie, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz inne organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą współdziałać z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w celu ujawniania oraz ścigania przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie.

Ochrona zwierząt opiera się na twierdzeniu, że zwierzęta są istotami czującymi, zdolnymi docenić wartość swojego życia i z tego względu należą im się prawa, które chroniłyby ich autonomię. Idea praw zwierząt nie zgadza się z teorią o użytkowej roli zwierząt, mówiącej, że zwierzęta istnieją po to, by służyć człowiekowi. Prawa zwierząt są terminem często mylonym z opieką nad zwierzętami. Istotą działalności opieki jest  przede wszystkim ochrona zwierząt przed cierpieniem.

Niełatwo jest walczyć o prawa zwierząt. Wiele osób postrzega to jako czynność niewartą uwagi. O prawach zwierząt nie uczy się w polskich szkołach. Programy szkolne nie przewidują takich tematów. Towarzystw  Opieki nad Zwierzętami wychodząc z założenia, że edukacja może być lekiem na ludzką nieodpowiedzialność prowadzi edukację humanitarną w placówkach oświatowych takich jak przedszkola, szkoły, gimnazja i licea . Istotą tej edukacji jest rozwijanie empatii, wrażliwości na potrzeby istot słabszych, zależnych od człowieka oraz troska o środowisko naturalne. TOZ uczy w jaki sposób można na  miarę własnych możliwości pomagać zwierzętom i zapobiegać ich bezdomności. Prowadzone są również zbiórki darów na rzecz TOZ. TOZ uświadamia dzieciom i młodzieży, że tragiczna sytuacja zwierząt domowych jest przede wszystkim brakiem przemyślanej decyzji kupna domowego pupila, braku właściwej opieki, także nie uczenia i braku przestrzegania przez dorosłych i dzieci bezpiecznego kontaktu i komunikacji z domowymi pupilami.  Efektem tego jest porzucanie zwierzaka lub oddawanie do schroniska czy sklepu zoologicznego. Niezmiernie istotne jest by powszechna edukacja humanitarna była realizowana w każdej placówce.

Status OPP pozwala na przekazanie 1% podatku dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce po wpisaniu numeru KRS 0000154454.
 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000154454
 • Wizytówka:www.pitax.pl/zwierz
 • Konto:48 1030 1582 0000 0008 1026 2001
 • Adres:Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa
 • WWW:www.toz.pl
 • E-mail:toz@toz.pl
 • Telefon:22 825 75 35Formularze PIT 2019/2020 dla
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

KRS 0000154454

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

 • Chroń z nami naszych "małych braci"

  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zostało założone 1 listopada 1864 roku - po upadku powstania styczniowego i działa od samego początku praktycznie bez przerw. Działalność Towarzystwa to głównie profilaktyka i propaganda, związana z regulacją populacji zwierząt, a także działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Towarzystwo prowadzi też schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie całego kraju. Prowadzimy zajęcia edukacyjne, gdzie odbiorcami są dzieci i młodzież, nauczyciele oraz Urzędy Gmin, Policja i Straż Miejska.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Zebrane środki przeznaczamy na działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.
 • Więcej o nas

  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zostało założone w 1864 roku.

   

  W pierwszych latach działało przede wszystkim na terenie Warszawy, ale w niedługim czasie  powstały oddziały w innych miastach - w Płocku, Włocławku, Radomiu i Częstochowie. W późniejszych latach TOZ znacząco rozrosło się. Jest to Stowarzyszenie posiadające status organizacji pożytku publicznego, którego głównym celem jest działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania. Towarzystwo prowadzi 18 schronisk dla bezdomnych zwierząt. Inspektorzy TOZ przeprowadzają ok. 6 tys. interwencji rocznie mających zapobiegać aktom okrucieństwa wobec zwierząt.

  Prawa zwierząt gwarantuje w Polsce Ustawa o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Ustawa ta zawiera regulacje dotyczące postępowania ze zwierzętami zarówno domowymi, gospodarskimi, jak też wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, używanymi do doświadczeń, utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych, wolno żyjącymi (dzikimi) oraz obcymi faunie rodzimej.

  Art. 1, 1.1 Ustawy mówi, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. To zdanie otwiera Ustawę. Jasne, proste, które mówi, że zwierzętom należy się szacunek.

  Nadzór nad przestrzeganiem Ustawy pełni Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, natomiast w Art. 40 znajdziemy stwierdzenie, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz inne organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą współdziałać z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w celu ujawniania oraz ścigania przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie.

  Ochrona zwierząt opiera się na twierdzeniu, że zwierzęta są istotami czującymi, zdolnymi docenić wartość swojego życia i z tego względu należą im się prawa, które chroniłyby ich autonomię. Idea praw zwierząt nie zgadza się z teorią o użytkowej roli zwierząt, mówiącej, że zwierzęta istnieją po to, by służyć człowiekowi. Prawa zwierząt są terminem często mylonym z opieką nad zwierzętami. Istotą działalności opieki jest  przede wszystkim ochrona zwierząt przed cierpieniem.

  Niełatwo jest walczyć o prawa zwierząt. Wiele osób postrzega to jako czynność niewartą uwagi. O prawach zwierząt nie uczy się w polskich szkołach. Programy szkolne nie przewidują takich tematów. Towarzystw  Opieki nad Zwierzętami wychodząc z założenia, że edukacja może być lekiem na ludzką nieodpowiedzialność prowadzi edukację humanitarną w placówkach oświatowych takich jak przedszkola, szkoły, gimnazja i licea . Istotą tej edukacji jest rozwijanie empatii, wrażliwości na potrzeby istot słabszych, zależnych od człowieka oraz troska o środowisko naturalne. TOZ uczy w jaki sposób można na  miarę własnych możliwości pomagać zwierzętom i zapobiegać ich bezdomności. Prowadzone są również zbiórki darów na rzecz TOZ. TOZ uświadamia dzieciom i młodzieży, że tragiczna sytuacja zwierząt domowych jest przede wszystkim brakiem przemyślanej decyzji kupna domowego pupila, braku właściwej opieki, także nie uczenia i braku przestrzegania przez dorosłych i dzieci bezpiecznego kontaktu i komunikacji z domowymi pupilami.  Efektem tego jest porzucanie zwierzaka lub oddawanie do schroniska czy sklepu zoologicznego. Niezmiernie istotne jest by powszechna edukacja humanitarna była realizowana w każdej placówce.

  Status OPP pozwala na przekazanie 1% podatku dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce po wpisaniu numeru KRS 0000154454.

 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000154454
 • Wizytówka:www.pitax.pl/zwierz
 • Konto:48 1030 1582 0000 0008 1026 2001
 • Adres:Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa
 • WWW:www.toz.pl
 • E-mail:toz@toz.pl
 • Telefon:22 825 75 35
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00