1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna

KRS 0000155463

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna

KRS 0000155463

Prezent OPP

Ochrona wiary i pomoc potrzebującym.

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna to organizacja paramedyczna non profit, zrzeszająca osoby pragnące bezinteresownie nieść pomoc potrzebującym w myśl hasła: „Ochrona Wiary i Pomoc Potrzebującym”.

Członkami naszego Stowarzyszenia są wolontariusze przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także czynni zawodowo: ratownicy medyczni, pielęgniarki oraz lekarze. Wolontariusze poświęcają swój wolny czas w służbie innym, jednocześnie czując satysfakcję z niesienia pomocy.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna przeznaczone cele z 1,5% wykorzysta na promocję i rozpowszechnianie wiedzy o zdrowiu i udzielaniu pierwszej pomocy. Świadomośc społeczeństwa o obowiązku udzielania pierwszej pomocy jest obecnie bardzo duża. Dlatego istnieje duża potrzeba uczenia i przypominania wiedzy i umiejętności udzialania pierwszej pomocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Z pozyskanych środków zostanie stowarzyszenie zakupuje nowy, lepszy i bardzeij nowoczesny sprzęt szkoleniowy. Słuzy on zarówno w trakcie prowadzenia kursów pierwszej pomocy, ale także podczas pokazów pierwszej pomocy. W ramach szerzenia wiedzy o zdrowiu stowarzyszenie wyposaża się w sprzęt niezbędny do do dodstawowych badań pacjenta. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Jedną z form działalności Stowarzyszenia są zabezpieczenia medyczne i przedmedyczne wydarzeń religijnych, kulturalnych i sportowych. 

Grono instruktorów Stowarzyszenia prowadzi szkolenia oraz kursy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób indywidualnych bądź firm/instytucji. 

Prowadzimy także akcje społeczne mające na celu propagowanie profilaktyki prozdrowotnej wśród najmłodszych w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich, organizaując pokazy pierwszej pomocy.

W 2020 roku Stowarzyszenie obchodzi 29 lat działalności w Polsce. Zatem zbliża się do jubileuszu 30-lecia obecności w  Polsce.

Siedziba Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna mieści się w Krakowie w Sanktuarium  Jana Pawła II. Wolontariuszami Stowarzyszania są w głównej mierze młodzi ludzie, którzy swój wolny czas chcą poświęcać innym w różnych sposób realizując zadania i cele stowarzyszenia opisane w statucie.

Obecnie Stowarzyszenie posiada 7 oddziałów, które zlokalizowane są głównie w małopolsce, ale także i w północnej części Polski. Wolontariuszem można zostać po spełnieniu określonych warunków. Pierwszym i najważniejszym jest udział w kursie pierwszej pomocy, organizowanym przez Stowarzyszenie. Dodatkowe informacje zawarte są na stronie: http://malta.med.pl/zg/zostan_maltanczykiem/.

O ciągłej aktywności poszczególnych oddziałów można dowiedzieć się śledząć profile społecznościowe. które można znaleźć pod adresem: http://malta.med.pl/zg/facebook/

Do zadań Stowarzyszenia zgodnie ze statutem należą:

działalność charytatywna, 

opiekuńcza,

promocja i ochrona zdrowia,

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

kształtowanie osobowości swoich członków oraz młodzieży w duchu wiary chrześcijańskiej i miłości bliźniego,

budowanie w społeczeństwie postaw wrażliwości na ludzką niedole,

wspieranie działań humanitarnych i dobroczynności,

ratownictwo medyczne i pomoc ofiarom wypadków i katastrof w tym komunikacyjnych,

promocja zdrowego stylu życia,

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

zabezpieczenie medyczne zgromadzeń o charakterze religijnym,

organizowanie i przeprowadzanie służby medycznej i kursów pierwszej pomocy przedmedycznej,

otaczanie opiekąludzi potrzebujących, chorych, starszych i niepełnosprawnych,

działalność wychowawcza dzieci i młodzieży szczególnie poprzez Korpus Kadetów,

powoływanie ośrodków szkoleniowych, doradczych i placówek opieki i ratownictwa,

inicjowanie oraz opiniowanie rozwiązań formalno–prawnychzwiązanych z działalnością Stowarzyszenia,

wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,

udzielanie pomocy ofiarom wypadków i katastrof,

opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno–prawnychdla osób indywidualnych,

wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej,

wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,

współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu,

udzielanie wsparcia inicjatywom i organizacjom pozarządowym,

troskę o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji związanejz celami Stowarzyszenia,

organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,

promocję i organizacjęwolontariatu,

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

organizowanie wyjazdów turystycznych i krajoznawczych,

realizowanie usług interwencyjnych, profilaktycznych, opiekuńczych i sąsiedzkich,

prowadzenie mediacji rodzinnych.,

Do największych wydarzeń, w których brali udział członkowie Stowarzyszenia należą:

zabezpieczenie medyczne i przedmedyczne Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.,

zabezpieczenie medyczne Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę (człon II, IV i V),

zabezpieczenie wydarzenia kulturalnego: Wianki w Krakowie,

zabezpieczenia medycze pielgrzymek papieskich do Polski,

projekt realizowany z Uniwersytetem Ekonomiczny w Krakowie i Politechniką Krakowską - filmiki instruktażowe z udzialnia pierwszej pomocy: http://malta.med.pl/zg/strafa-instruktora/,

zabezpieczenia medyczne: Dni Myślenic, Dni Trzebini, Dni Sułkowic, Dni Gdowa, Dni Wieliczki, Dni Niepołomic, Dni Proszowic.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000155463
 • Konto:17 2490 0005 0000 4530 2283 7262
 • Adres:ul. Totus Tuus 34, 30-443 Kraków
 • WWW:http://malta.med.pl/zg/przekaz-nam-1-podatku/
 • E-mail:sekretariat@msm.org.pl
 • Telefon:723118118

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna

KRS 0000155463

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00