1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom I Ich Rodzinom Przystań

KRS 0000156435

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom I Ich Rodzinom Przystań

KRS 0000156435

Prezent OPP

Pomoc dzieciom, ich rodzinom, osobom z niepelnosprawnościami.

Stowarzyszenie działa od 1997 roku. Stowarzyszenie działa na terenie wojewodztwa kujawsko-pomorskiego. Od początku działania stowarzyszenie wspołpracuje z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miasta Bydgoszcz.W ramach działań statutowych stowarzyszenie prowadzi wiele inicjatyw. Do najważniejszych należy zaliczyć prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu "Szansa" czy realizowanie na terenie wojewodzwa projektu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży "Bezpiecznie w dorosłość - życie bez używek". Od roku 2013 otwierając się na potrzeby osób z niepełnosprawnościami stowarzyszenie przejęło prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 25 uczestników. Działalność stowarzyszenia to realizacja licznych programów autorskich i projektów. Są to zarówno programy edukacyjne, jak i zwiazane z organizowaniem czasu wolnego dla dzieci (obozy, półkolonie, akcje LATO. To rownież akcje związane z dożywianiem najuboższych wychowankow placówki. Działania ukierunowane są także na aktywizację społeczności lokalnej, niwelowanie patologi społecznej organizowanie działań profilaktycznych. W trakcie realizacji zadań stowarzyszenie wspołpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami. Są to m.in szkoły z wojewodztwa kujawsko-pomorskiego, Rada Osiedla, Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Komenda Policji, klub osiedlowy, MOPS, PFRON i wiele innych. W ramach prowadzenia warsztatu terapii zajęciowej również prowadzonych jest wiele działań. To organizacja ciekawej formy rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnosciami.

Stowarzyszenie było wielokrotnie wyróżniane. To m.in nagroda Marszałka Wojewódzwtwa Kujawsko-Pomorskiego "Rodzynki z pozarządówki", nagroda dla prezesa stowarzyszenia w konkursie "Stalowy Anioł" dla osób wyróżniających się w dziedzinie pracy społecznej, wyróżnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wolontariuszki stowarzyszenia, nominacja dla prezesa stowarzyszenia do Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy "Profilaktyk Roku".

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki pochodzące z 1,5% to podstawowe środki, które umożliwiają nam realizację zadań statutowych. Udział w projektach, programach i innych inicjatywach wymaga finansowego wkładu własnego organizacji. W naszym przypadku są to w stu procentach środki pochodzące z odliczenia podatku. są to równiez środki niezbędne do zabezpieczania podstawowych potrzeb stowarzyszenie (niezbędne zakupy, bieżące opłaty itp.) Środki te pomagają nam również w polepszaniu standardu lokalu, który zajmujemy (wymiana zużytych mebli, naprawy, bieżące remonty itp.). Potężnym wyzwaniem jest zebranie wystarczających środków na zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Obecny samochód obsługujący naszych podopiecznych ma już piętnaście lat i coraz częściej wymaga coraz droższych napraw. Zakup nowego samochodu jest koniecznością. Bez niego wielu podopiecznych nie będzie w stanie dotrzeć na zajęcia. Zwiększy się komfort i bezpieczeństwo.Słowem środki te w całości przeznaczane są na potrzeby naszych podopiecznych w różnej formie.

Więcej o nas

Więcej o nas

KIM i DLA KOGO JESTEŚMY?
Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom I Ich Rodzinom „Przystań”, jest organizacją dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, borykających się z różnymi problemami - głównie wynikającymi z trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły oraz dla wszystkich osób, które mają ochotę lepiej poznać samego siebie.
Pracownikami świetlicy są wykwalifikowani pedagodzy oraz psycholodzy.
W realizacji zadań placówki pomagają wolontariusze.

CO ROBIMY?
- diagnoza i terapia dziecka,
- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas realizacji zajęć edukacyjno – rozwojowych (np. zajęcia korekcyjne, historyczne, teatralne, muzyczne, plastyczne, taneczne, językowe, zajęcia wyrównawcze tzw. „Pogotowie naukowe”, „Młody naukowiec”),
- zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne w grupach (uczące zachowań prospołecznych),
- warsztaty dla dzieci i młodzieży,
- zajęcia indywidualne z dziećmi i rodzicami,
- obozy i półkolonie socjoterapeutyczne,
- akcje dożywiania,
- imprezy profilaktyczne, sportowo-rekreacyjne, okolicznościowe, animacje kulturalne.

Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego: "Rodzynki z pozarządówki" za najlepszą inicjatywę w roku 2010.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo kujawsko-pomorskie
 • KRS:0000156435
 • Konto:82 1320 1117 2033 9205 2000 0001
 • Adres:ul. Noakowskiego4/1 85-804 Bydgoszcz
 • WWW:https://www.facebook.com/people/Stowarzyszenie-Na-Rzecz-Pomocy-Dzieciom-i-I
 • E-mail:naszaprzystan@wp.pl
 • Telefon:509148083

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom I Ich Rodzinom Przystań” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom I Ich Rodzinom Przystań

KRS 0000156435

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00