1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Hospicjum im. Jana Pawła II
  KRS 0000159454

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Wspieramy w ciężkiej chorobie, aby cieszyć się każdą chwilą

Prowadzimy placówkę hospicyjną, w której bezpłatnie świadczona jest stacjonarna i domowa opieka paliatywno-hospicyjna. Celem naszego działania jest udzielanie pomocy poprzez sprawowanie opieki medycznej, psychologicznej, socjalnej i duchowej przystosowanej do potrzeb chorych.

Prowadzimy również wypożyczalnię sprzętu medycznego. Nieodpłatnie udostępniamy specjalistyczne łóżka, koncentratory tlenu, wózki inwalidzkie i wiele potrzebnych urządzeń.

Jak wykorzystamy 1%

Bez wsparcia ludzi dobrej woli nie moglibyśmy sprawować bezpłatnej opieki nad pacjentami, bowiem Narodowy Fundusz Zdrowia tylko w części pokrywa koszty naszej działalności. Jesteśmy również wspierani przez Darczyńców, w tym poprzez 1% podatku.

Hospicjum stacjonarne przeznaczone jest dla tych, którzy z różnych powodów chorują w samotności lub też stan chorego nie pozwala rodzinie na opiekę nad nim – wymaga on ciągłej specjalistycznej pomocy. Hospicjum stacjonarne dysponuje 13 salami (1, 2 i 3-osobowymi) z pełnym wyposażeniem, salą rehabilitacyjną, świetlicą i pokojami dla rodzin.

W hospicjum nie skupiamy się na śmierci, ale na wartości życia niezależnie od jego kondycji. To nie szpital – hospicjum jest domem. Często jest ono kojarzone z miejscem, gdzie się umiera. Dla nas jest dokładnie odwrotnie– to miejsce, w którym się żyje – do samego końca.

Więcej o nas

Medycyna paliatywna – fundament opieki paliatywno-hospicyjnej

Dynamicznie rozwijająca się przez ostatnie 20 lat, jedna z najmłodszych dyscyplin medycznych – medycyna paliatywna jest fundamentem opieki paliatywno-hospicyjnej naszego hospicjum. Skuteczna walka z bólem z wykorzystaniem nowoczesnych leków przeciwbólowych, a w ostatnim czasie również procedur zabiegowych, kontrola innych objawów somatycznych, psychicznych to najważniejsze wyzwania jakie stoją przed naszymi lekarzami, pielęgniarkami i całym personelem medycznym.

Leczenie naszych pacjentów prowadzimy w oparciu o standardy i wytyczne polskich oraz międzynarodowych towarzystw naukowych i badawczych, takich jak Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, Polskie Towarzystwo Badania Bólu czy EAPC (EuropeanAssociation of PalliativeCare i in.), starając się zapewnić chorym leczenie w oparciu o europejskie i światowe standardy postępowania w medycynie paliatywnej.

Naszym nadrzędnym celem jest uzyskanie optymalnej kontroli wszystkich objawów choroby, uśmierzenie cierpienia i bólu, a także utrzymanie jak najlepszej jakości życia chorego aż do jego kresu.

Kto tworzy hospicjum?

Nasze Stowarzyszenie liczy obecnie 117 członków. W skład Zarządu wchodzą:

 • Dorota Domańska – Prezes
 • Grzegorz Słomian – Zastępca Prezesa
 • Adam Gryman – Sekretarz
 • Urszula Kotlarska – Członek Zarządu
 • Roman Pokorski – Członek Zarządu

Od momentu powstania hospicjum stacjonarnego zatrudniamy również pracowników, których liczba zwiększyła się wraz z otwarciem nowej części oddziału. Na koniec 2017 roku mieliśmy zatrudnionych 48 osób: 10 lekarzy – w tym 3 specjalistów medycyny paliatywnej, 23 pielęgniarki, 6 opiekunów medycznych, 4 salowe, 2 psychologów, 2 fizjoterapeutów, farmaceutę, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi technicznej.

Zespół hospicjum to ludzie otwarci na drugiego człowieka. To oni podejmują na co dzień trud działań związanych z organizacją i sprawowaniem opieki nad chorymi terminalnie.

Opieka hospicyjna byłaby niepełna bez wsparcia osób dobrej woli – wolontariuszy. Ci dzielą się na wolontariuszy hospicyjnych – około 40 opiekunów osób chorych oraz wolontariuszy akcyjnych, których zgłosiło się do nas około 300 osób.

Rodziny i dzieci osierocone

Choroba nie jest trudnością tylko dla pacjenta, ale również zmienia życie jego rodziny. Hospicjum wspiera ją w trudnym okresie życia, w trakcie opieki nad pacjentem – rodzina może skorzystać z rozmów z psychologiem i kapelanem. Po odejściu bliskiej osoby, rodziny mają możliwość uczestniczenia we wspólnej Eucharystii, w każdy II wtorek miesiąca, sprawowanej w intencji zmarłych pacjentów.  Po Mszy Św. Odbywają się spotkania wspierające rodziny z udziałem psychologa, kapelana i wolontariuszy.

Szczególną troską otaczamy dzieci z tych rodzin. Wolontariusze organizują dla nich wyjścia kulturalno-rekreacyjne, wycieczki (wyjazdy w góry, kuligi). Naszym sukcesem jest cykliczna akcja „Listy do M.”, w ramach której darczyńcy z całego świata kupują prezenty dla osieroconych, a placówki oświatowe zbierają słodycze.

W miarę możliwości udzielamy wsparcia finansowego dla dzieci osieroconych będących w trudnej sytuacji materialnej (stypendia, pomoc w nauce, dofinansowanie dodatkowych zajęć pozaszkolnych itp.).

Programy edukacyjne

Nasze Stowarzyszenie realizuje dwa duże programy, jeden międzynarodowy – „Pola Nadziei”, a drugi ogólnopolski – „Hospicjum to też Życie”.

W „Polach Nadziei” uczestniczymy od początku istnienia Stowarzyszenia, czyli od 2003 roku. To program polegający na szerzeniu idei hospicyjnej oraz promocji wolontariatu. Symbolem programu jest żonkil, który przypomina o pięknie i kruchości naszego życia. Jesienią sadząc cebulki żonkili zakładamy „Pola Nadziei”, wiosną – gdy żonkile zakwitną – organizujemy wydarzenia na rzecz hospicjum. W realizację programu zaangażowanych jest ponad 50 placówek oświatowych z całego regionu. To wraz z nimi, co roku w wielu miejscach, sadzimy kilkanaście tysięcy cebulek. Regularnie nasi pracownicy i wolontariusze odwiedzają także przedszkola i szkoły. Dla przedszkolaków przeprowadzamy zajęcia edukacyjne w ramach Dnia Żonkila, a dla uczniów szkół warsztaty na temat opieki hospicyjnej i wolontariatu – łącznie około 70 zajęć rocznie. Przedszkolaki, dzieci i młodzież często przychodzą również do hospicjum – nie tylko na zajęcia, ale i z występami artystycznymi.

Z kolei kampania „Hospicjum to też Życie”, koordynowana jest przez gdańską Fundację Hospicyjną, której celem jest nagłośnienie medialne problemów związanych z tematyką hospicyjną. W ramach akcji odbywają się koncerty „Głosy dla hospicjum” oraz debaty, konferencje, dni profilaktyki zdrowotnej. Co roku poruszana jest inna tematyka związana z działalnością hospicjów.

Programy te uwrażliwiają lokalną społeczność na potrzeby ludzi chorych oraz przełamują stereotypy myślenia i postrzegania placówek hospicyjnych. Bardzo często nauczyciele oraz uczniowie zasilają szeregi naszych wolontariuszy.


 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000159454
 • Konto:02 845 6 00 09 2 001 0025 317 4 00 01
 • Adres:ul. Promienna 4, 44-240 Żory
 • WWW:www.hospicjumzory.pl
 • E-mail:hospicjum@hospicjumzory.pl
 • Telefon:324350466 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Hospicjum im. Jana Pawła II

  KRS 0000159454

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Hospicjum im. Jana Pawła II

 • Wspieramy w ciężkiej chorobie, aby cieszyć się każdą chwilą

  Prowadzimy placówkę hospicyjną, w której bezpłatnie świadczona jest stacjonarna i domowa opieka paliatywno-hospicyjna. Celem naszego działania jest udzielanie pomocy poprzez sprawowanie opieki medycznej, psychologicznej, socjalnej i duchowej przystosowanej do potrzeb chorych.

  Prowadzimy również wypożyczalnię sprzętu medycznego. Nieodpłatnie udostępniamy specjalistyczne łóżka, koncentratory tlenu, wózki inwalidzkie i wiele potrzebnych urządzeń.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Bez wsparcia ludzi dobrej woli nie moglibyśmy sprawować bezpłatnej opieki nad pacjentami, bowiem Narodowy Fundusz Zdrowia tylko w części pokrywa koszty naszej działalności. Jesteśmy również wspierani przez Darczyńców, w tym poprzez 1% podatku.

  Hospicjum stacjonarne przeznaczone jest dla tych, którzy z różnych powodów chorują w samotności lub też stan chorego nie pozwala rodzinie na opiekę nad nim – wymaga on ciągłej specjalistycznej pomocy. Hospicjum stacjonarne dysponuje 13 salami (1, 2 i 3-osobowymi) z pełnym wyposażeniem, salą rehabilitacyjną, świetlicą i pokojami dla rodzin.

  W hospicjum nie skupiamy się na śmierci, ale na wartości życia niezależnie od jego kondycji. To nie szpital – hospicjum jest domem. Często jest ono kojarzone z miejscem, gdzie się umiera. Dla nas jest dokładnie odwrotnie– to miejsce, w którym się żyje – do samego końca.

 • Więcej o nas

  Medycyna paliatywna – fundament opieki paliatywno-hospicyjnej

  Dynamicznie rozwijająca się przez ostatnie 20 lat, jedna z najmłodszych dyscyplin medycznych – medycyna paliatywna jest fundamentem opieki paliatywno-hospicyjnej naszego hospicjum. Skuteczna walka z bólem z wykorzystaniem nowoczesnych leków przeciwbólowych, a w ostatnim czasie również procedur zabiegowych, kontrola innych objawów somatycznych, psychicznych to najważniejsze wyzwania jakie stoją przed naszymi lekarzami, pielęgniarkami i całym personelem medycznym.

  Leczenie naszych pacjentów prowadzimy w oparciu o standardy i wytyczne polskich oraz międzynarodowych towarzystw naukowych i badawczych, takich jak Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, Polskie Towarzystwo Badania Bólu czy EAPC (EuropeanAssociation of PalliativeCare i in.), starając się zapewnić chorym leczenie w oparciu o europejskie i światowe standardy postępowania w medycynie paliatywnej.

  Naszym nadrzędnym celem jest uzyskanie optymalnej kontroli wszystkich objawów choroby, uśmierzenie cierpienia i bólu, a także utrzymanie jak najlepszej jakości życia chorego aż do jego kresu.

  Kto tworzy hospicjum?

  Nasze Stowarzyszenie liczy obecnie 117 członków. W skład Zarządu wchodzą:

  • Dorota Domańska – Prezes
  • Grzegorz Słomian – Zastępca Prezesa
  • Adam Gryman – Sekretarz
  • Urszula Kotlarska – Członek Zarządu
  • Roman Pokorski – Członek Zarządu

  Od momentu powstania hospicjum stacjonarnego zatrudniamy również pracowników, których liczba zwiększyła się wraz z otwarciem nowej części oddziału. Na koniec 2017 roku mieliśmy zatrudnionych 48 osób: 10 lekarzy – w tym 3 specjalistów medycyny paliatywnej, 23 pielęgniarki, 6 opiekunów medycznych, 4 salowe, 2 psychologów, 2 fizjoterapeutów, farmaceutę, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi technicznej.

  Zespół hospicjum to ludzie otwarci na drugiego człowieka. To oni podejmują na co dzień trud działań związanych z organizacją i sprawowaniem opieki nad chorymi terminalnie.

  Opieka hospicyjna byłaby niepełna bez wsparcia osób dobrej woli – wolontariuszy. Ci dzielą się na wolontariuszy hospicyjnych – około 40 opiekunów osób chorych oraz wolontariuszy akcyjnych, których zgłosiło się do nas około 300 osób.

  Rodziny i dzieci osierocone

  Choroba nie jest trudnością tylko dla pacjenta, ale również zmienia życie jego rodziny. Hospicjum wspiera ją w trudnym okresie życia, w trakcie opieki nad pacjentem – rodzina może skorzystać z rozmów z psychologiem i kapelanem. Po odejściu bliskiej osoby, rodziny mają możliwość uczestniczenia we wspólnej Eucharystii, w każdy II wtorek miesiąca, sprawowanej w intencji zmarłych pacjentów.  Po Mszy Św. Odbywają się spotkania wspierające rodziny z udziałem psychologa, kapelana i wolontariuszy.

  Szczególną troską otaczamy dzieci z tych rodzin. Wolontariusze organizują dla nich wyjścia kulturalno-rekreacyjne, wycieczki (wyjazdy w góry, kuligi). Naszym sukcesem jest cykliczna akcja „Listy do M.”, w ramach której darczyńcy z całego świata kupują prezenty dla osieroconych, a placówki oświatowe zbierają słodycze.

  W miarę możliwości udzielamy wsparcia finansowego dla dzieci osieroconych będących w trudnej sytuacji materialnej (stypendia, pomoc w nauce, dofinansowanie dodatkowych zajęć pozaszkolnych itp.).

  Programy edukacyjne

  Nasze Stowarzyszenie realizuje dwa duże programy, jeden międzynarodowy – „Pola Nadziei”, a drugi ogólnopolski – „Hospicjum to też Życie”.

  W „Polach Nadziei” uczestniczymy od początku istnienia Stowarzyszenia, czyli od 2003 roku. To program polegający na szerzeniu idei hospicyjnej oraz promocji wolontariatu. Symbolem programu jest żonkil, który przypomina o pięknie i kruchości naszego życia. Jesienią sadząc cebulki żonkili zakładamy „Pola Nadziei”, wiosną – gdy żonkile zakwitną – organizujemy wydarzenia na rzecz hospicjum. W realizację programu zaangażowanych jest ponad 50 placówek oświatowych z całego regionu. To wraz z nimi, co roku w wielu miejscach, sadzimy kilkanaście tysięcy cebulek. Regularnie nasi pracownicy i wolontariusze odwiedzają także przedszkola i szkoły. Dla przedszkolaków przeprowadzamy zajęcia edukacyjne w ramach Dnia Żonkila, a dla uczniów szkół warsztaty na temat opieki hospicyjnej i wolontariatu – łącznie około 70 zajęć rocznie. Przedszkolaki, dzieci i młodzież często przychodzą również do hospicjum – nie tylko na zajęcia, ale i z występami artystycznymi.

  Z kolei kampania „Hospicjum to też Życie”, koordynowana jest przez gdańską Fundację Hospicyjną, której celem jest nagłośnienie medialne problemów związanych z tematyką hospicyjną. W ramach akcji odbywają się koncerty „Głosy dla hospicjum” oraz debaty, konferencje, dni profilaktyki zdrowotnej. Co roku poruszana jest inna tematyka związana z działalnością hospicjów.

  Programy te uwrażliwiają lokalną społeczność na potrzeby ludzi chorych oraz przełamują stereotypy myślenia i postrzegania placówek hospicyjnych. Bardzo często nauczyciele oraz uczniowie zasilają szeregi naszych wolontariuszy.

 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000159454
 • Konto:02 845 6 00 09 2 001 0025 317 4 00 01
 • Adres:ul. Promienna 4, 44-240 Żory
 • WWW:www.hospicjumzory.pl
 • E-mail:hospicjum@hospicjumzory.pl
 • Telefon:324350466
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00