1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie "Łódzkie Hospicjum dla Dzieci - Łupkowa"
KRS 0000159689

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

To nieprawda, że już nic więcej nie można zrobić...

Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” od 1999 roku niesie pomoc i kompleksową opiekę nieuleczalnie chorym dzieciom oraz osobom dorosłym wymagającym wsparcia oddechowego przy pomocy respiratorów.

Od września 2017 roku w strukturach Stowarzyszenia funkcjonuje Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wyspecjalizowany w całodobowej opiece nad pacjentami z niewydolnością oddechową.

Do Zakładu kierowani mogą być pacjenci wymagający wentylacji mechanicznej (inwazyjnej lub nieinwazyjnej), niewymagający dalszego leczenia w warunkach OIOM.

Podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakt obejmuje świadczenia w zakresie stacjonarnej wentylacji mechanicznej zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Jednocześnie Stowarzyszenie informuje, że kontynuuje prowadzoną od początku swojej działalności opiekę domową nad pacjentami z niewydolnością oddechową w przebiegu postępujących i nieuleczalnych schorzeń, adresowaną do mieszkańców województwa łódzkiego i obszarów przyległych. Stowarzyszenie podpisało również umowę z NFZ na realizację świadczeń w zakresie pediatrycznej opieki domowej paliatywnej na terenie województwa łódzkiego.

Świadczeniem tym objęte są również noworodki, w tym wcześniaki z dysplazją oskrzelowo-płucną, zależne od tlenoterapii, wobec których brak jest wskazań do kontynuowania leczenia szpitalnego.

Wszelkich informacji na temat warunków przyjęcia pacjentów oraz sprawowanej opieki udziela Dyrektor ds. Lecznictwa – dr ELŻBIETA WODZYŃSKA,tel. 42 656 97 97,

e-mail: hospicjum@hospicjumdladzieci.org

OPIEKA STACJONARNA: pacjenci z niewydolnością oddechową, wskazania do wentylacji mechanicznej inwazyjnej lub nieinwazyjnej, dzieci i dorośli z całej Polski

OPIEKA DOMOWA: pacjenci z niewydolnością oddechową, wskazania do wentylacji mechanicznej inwazyjnej lub nieinwazyjnej, dzieci i dorośli z województwa łódzkiego i obszarów przyległych.

OPIEKA DOMOWA: pacjenci kwalifikowani do opieki paliatywnej – dzieci z województwa łódzkiego.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Działające od 1999 roku Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” zwraca się z prośbą o wsparcie z przeznaczeniem na zakup wyposażenie medycznego pierwszego w regionie łódzkim i jednego z pięciu w kraju, stacjonarnego ośrodka dla pacjentów z niewydolnością oddechową wymagającym respiratorów. Ośrodek ten powstał w Łodzi przy ulicy Łupkowej 1.

Stowarzyszenie sprawuje opiekę nad dziećmi i dorosłymi dotkniętymi przewlekłymi, nieuleczalnymi schorzeniami. Od 2007 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Obecnie, Centrum Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci - Łupkowa” jest wiodącym ośrodkiem wentylacji domowej i stacjonarnej dla dzieci i dorosłych w Łodzi i województwie łódzkim.

W kwietniu 2017 roku oddaliśmy do użytku oddział stacjonarny ośrodka Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” przy ulicy Łupkowej 1 w Łodzi. W placówce od września 2017 roku prowadzona jest kompleksowa, całodobowa opieka dla pacjentów z niewydolnością oddechową, wymagających stosowania respiratorów. Jednostka, tak jak dotychczas, prowadzi również opieką domową. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało przez Stowarzyszenie ze środków własnych, a także ze środków pozyskanych od podatników, darczyńców i sponsorów.

Ośrodek został zaprojektowany na przyjęcie 26 chorych z całego kraju z możliwościami rozszerzenia oferty medycznej dla 35 chorych. Koszt stworzenia jednego stanowiska wynosi około 60 tysięcy złotych (zakup respiratora, pulsoksymetru, koncentratora tlenu, ssaka sieciowo-bateryjnego, koflatora, dostosowanego do potrzeb pacjenta łóżka medycznego oraz innego sprzętu pomocniczego)

Ogromne środki, związane z budową naszego ośrodka znacznie uszczupliły posiadane przez Stowarzyszenie zasoby finansowe, które mogliśmy przeznaczyć na zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia Ośrodka. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie. Nadmieniamy, że każda pomoc udzielona przez Państwa będzie dla Nas bardzo cennym darem.

Więcej o nas

Więcej o nas

Sprawujemy opiekę nad dziećmi i dorosłymi dotkniętymi przewlekłymi, nieuleczalnymi schorzeniami. Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa było pierwszym ośrodkiem w Polsce, które stosowało wentylację mechaniczną u dzieci z przewlekłą niewydolnością oddechową w warunkach domowych.  Obecnie Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa jest wiodącym ośrodkiem wentylacji domowej dla dzieci i dorosłych w Łodzi i województwie łódzkim. Prowadzi ono domowe leczenie respiratorem u Pacjentów z niewydolnością oddechową zapewniając całodobową pomoc lekarsko-pielęgniarską, zajęcia rehabilitacyjne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Ponadto Hospicjum zapewnia całościową opiekę medyczną,  psychologiczną,  socjalną,  pedagogiczną i duszpasterską Pacjentom  - dzieciom i dorosłym - cierpiącym na nieuleczalne schorzenia  i zespoły genetyczne, oraz udziela wsparcia rodzinom Pacjentów w czasie opieki nad bliskim i w żałobie. Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa jest organizacją pozarządową, a od listopada 2007 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.

W chwili obecnej (stan na grudzień 2019 r.) pod opieką Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci - Łupkowa znajduje się 102 pacjentów, wśród których większość stanowią dzieci i osoby cierpiące na choroby wieku dziecięcego. Zdecydowana większość podopiecznych korzysta ze wsparcia oddechowego przy pomocy respiratorów.

Hospicjum zabezpiecza opiekę nad chorym przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Wizyty pielęgniarek i rehabilitantów w domach pacjentów odbywają się dwa razy w tygodniu, natomiast przez lekarzy Hospicjum pacjenci są badani raz w tygodniu.

Zespoły lekarsko - pielęgniarskie pełnią również dyżury pod telefonem w godzinach nocnych i w święta. 

Działające od 1999 roku Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” zwraca się z prośbą o wsparcie z przeznaczeniem na zakup wyposażenie medycznego pierwszego w regionie łódzkim i jednego z pięciu w kraju, stacjonarnego ośrodka dla pacjentów z niewydolnością oddechową wymagającym respiratorów. Ośrodek ten powstał w Łodzi przy ulicy Łupkowej 1.

Stowarzyszenie sprawuje opiekę nad dziećmi i dorosłymi dotkniętymi przewlekłymi, nieuleczalnymi schorzeniami. Od 2007 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Obecnie, Centrum Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci - Łupkowa” jest wiodącym ośrodkiem wentylacji domowej i stacjonarnej dla dzieci i dorosłych w Łodzi i województwie łódzkim.

W kwietniu 2017 roku oddaliśmy do użytku oddział stacjonarny ośrodka Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” przy ulicy Łupkowej 1 w Łodzi. W placówce od września 2017 roku prowadzona jest kompleksowa, całodobowa opieka dla pacjentów z niewydolnością oddechową, wymagających stosowania respiratorów. Jednostka, tak jak dotychczas, prowadzi również opieką domową. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało przez Stowarzyszenie ze środków własnych, a także ze środków pozyskanych od podatników, darczyńców i sponsorów.

Ośrodek został zaprojektowany na przyjęcie 26 chorych z całego kraju z możliwościami rozszerzenia oferty medycznej dla 35 chorych. Koszt stworzenia jednego stanowiska wynosi około 60 tysięcy złotych (zakup respiratora, pulsoksymetru, koncentratora tlenu, ssaka sieciowo-bateryjnego, koflatora, dostosowanego do potrzeb pacjenta łóżka medycznego oraz innego sprzętu pomocniczego)

Ogromne środki, związane z budową naszego ośrodka znacznie uszczupliły posiadane przez Stowarzyszenie zasoby finansowe, które mogliśmy przeznaczyć na zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia Ośrodka. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie. Nadmieniamy, że każda pomoc udzielona przez Państwa będzie dla Nas bardzo cennym darem.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000159689
 • Konto:64 1240 3060 1111 0000 3452 4833
 • Adres:ul. Łupkowa 1, 91-528, Łódź
 • WWW:www.hospicjumdladzieci.org
 • E-mail:hospicjum@hospicjumdladzieci.org
 • Telefon:42 656 97 97Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie "Łódzkie Hospicjum dla Dzieci - Łupkowa"

KRS 0000159689

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie "Łódzkie Hospicjum dla Dzieci - Łupkowa"

 • To nieprawda, że już nic więcej nie można zrobić...

  Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” od 1999 roku niesie pomoc i kompleksową opiekę nieuleczalnie chorym dzieciom oraz osobom dorosłym wymagającym wsparcia oddechowego przy pomocy respiratorów.

  Od września 2017 roku w strukturach Stowarzyszenia funkcjonuje Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wyspecjalizowany w całodobowej opiece nad pacjentami z niewydolnością oddechową.

  Do Zakładu kierowani mogą być pacjenci wymagający wentylacji mechanicznej (inwazyjnej lub nieinwazyjnej), niewymagający dalszego leczenia w warunkach OIOM.

  Podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakt obejmuje świadczenia w zakresie stacjonarnej wentylacji mechanicznej zarówno dzieci, jak i dorosłych.

  Jednocześnie Stowarzyszenie informuje, że kontynuuje prowadzoną od początku swojej działalności opiekę domową nad pacjentami z niewydolnością oddechową w przebiegu postępujących i nieuleczalnych schorzeń, adresowaną do mieszkańców województwa łódzkiego i obszarów przyległych. Stowarzyszenie podpisało również umowę z NFZ na realizację świadczeń w zakresie pediatrycznej opieki domowej paliatywnej na terenie województwa łódzkiego.

  Świadczeniem tym objęte są również noworodki, w tym wcześniaki z dysplazją oskrzelowo-płucną, zależne od tlenoterapii, wobec których brak jest wskazań do kontynuowania leczenia szpitalnego.

  Wszelkich informacji na temat warunków przyjęcia pacjentów oraz sprawowanej opieki udziela Dyrektor ds. Lecznictwa – dr ELŻBIETA WODZYŃSKA,tel. 42 656 97 97,

  e-mail: hospicjum@hospicjumdladzieci.org

  OPIEKA STACJONARNA: pacjenci z niewydolnością oddechową, wskazania do wentylacji mechanicznej inwazyjnej lub nieinwazyjnej, dzieci i dorośli z całej Polski

  OPIEKA DOMOWA: pacjenci z niewydolnością oddechową, wskazania do wentylacji mechanicznej inwazyjnej lub nieinwazyjnej, dzieci i dorośli z województwa łódzkiego i obszarów przyległych.

  OPIEKA DOMOWA: pacjenci kwalifikowani do opieki paliatywnej – dzieci z województwa łódzkiego.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Działające od 1999 roku Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” zwraca się z prośbą o wsparcie z przeznaczeniem na zakup wyposażenie medycznego pierwszego w regionie łódzkim i jednego z pięciu w kraju, stacjonarnego ośrodka dla pacjentów z niewydolnością oddechową wymagającym respiratorów. Ośrodek ten powstał w Łodzi przy ulicy Łupkowej 1.

  Stowarzyszenie sprawuje opiekę nad dziećmi i dorosłymi dotkniętymi przewlekłymi, nieuleczalnymi schorzeniami. Od 2007 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Obecnie, Centrum Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci - Łupkowa” jest wiodącym ośrodkiem wentylacji domowej i stacjonarnej dla dzieci i dorosłych w Łodzi i województwie łódzkim.

  W kwietniu 2017 roku oddaliśmy do użytku oddział stacjonarny ośrodka Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” przy ulicy Łupkowej 1 w Łodzi. W placówce od września 2017 roku prowadzona jest kompleksowa, całodobowa opieka dla pacjentów z niewydolnością oddechową, wymagających stosowania respiratorów. Jednostka, tak jak dotychczas, prowadzi również opieką domową. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało przez Stowarzyszenie ze środków własnych, a także ze środków pozyskanych od podatników, darczyńców i sponsorów.

  Ośrodek został zaprojektowany na przyjęcie 26 chorych z całego kraju z możliwościami rozszerzenia oferty medycznej dla 35 chorych. Koszt stworzenia jednego stanowiska wynosi około 60 tysięcy złotych (zakup respiratora, pulsoksymetru, koncentratora tlenu, ssaka sieciowo-bateryjnego, koflatora, dostosowanego do potrzeb pacjenta łóżka medycznego oraz innego sprzętu pomocniczego)

  Ogromne środki, związane z budową naszego ośrodka znacznie uszczupliły posiadane przez Stowarzyszenie zasoby finansowe, które mogliśmy przeznaczyć na zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia Ośrodka. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie. Nadmieniamy, że każda pomoc udzielona przez Państwa będzie dla Nas bardzo cennym darem.

 • Więcej o nas

  Sprawujemy opiekę nad dziećmi i dorosłymi dotkniętymi przewlekłymi, nieuleczalnymi schorzeniami. Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa było pierwszym ośrodkiem w Polsce, które stosowało wentylację mechaniczną u dzieci z przewlekłą niewydolnością oddechową w warunkach domowych.  Obecnie Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa jest wiodącym ośrodkiem wentylacji domowej dla dzieci i dorosłych w Łodzi i województwie łódzkim. Prowadzi ono domowe leczenie respiratorem u Pacjentów z niewydolnością oddechową zapewniając całodobową pomoc lekarsko-pielęgniarską, zajęcia rehabilitacyjne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Ponadto Hospicjum zapewnia całościową opiekę medyczną,  psychologiczną,  socjalną,  pedagogiczną i duszpasterską Pacjentom  - dzieciom i dorosłym - cierpiącym na nieuleczalne schorzenia  i zespoły genetyczne, oraz udziela wsparcia rodzinom Pacjentów w czasie opieki nad bliskim i w żałobie. Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa jest organizacją pozarządową, a od listopada 2007 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.

  W chwili obecnej (stan na grudzień 2019 r.) pod opieką Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci - Łupkowa znajduje się 102 pacjentów, wśród których większość stanowią dzieci i osoby cierpiące na choroby wieku dziecięcego. Zdecydowana większość podopiecznych korzysta ze wsparcia oddechowego przy pomocy respiratorów.

  Hospicjum zabezpiecza opiekę nad chorym przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

  Wizyty pielęgniarek i rehabilitantów w domach pacjentów odbywają się dwa razy w tygodniu, natomiast przez lekarzy Hospicjum pacjenci są badani raz w tygodniu.

  Zespoły lekarsko - pielęgniarskie pełnią również dyżury pod telefonem w godzinach nocnych i w święta. 

  Działające od 1999 roku Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” zwraca się z prośbą o wsparcie z przeznaczeniem na zakup wyposażenie medycznego pierwszego w regionie łódzkim i jednego z pięciu w kraju, stacjonarnego ośrodka dla pacjentów z niewydolnością oddechową wymagającym respiratorów. Ośrodek ten powstał w Łodzi przy ulicy Łupkowej 1.

  Stowarzyszenie sprawuje opiekę nad dziećmi i dorosłymi dotkniętymi przewlekłymi, nieuleczalnymi schorzeniami. Od 2007 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Obecnie, Centrum Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci - Łupkowa” jest wiodącym ośrodkiem wentylacji domowej i stacjonarnej dla dzieci i dorosłych w Łodzi i województwie łódzkim.

  W kwietniu 2017 roku oddaliśmy do użytku oddział stacjonarny ośrodka Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” przy ulicy Łupkowej 1 w Łodzi. W placówce od września 2017 roku prowadzona jest kompleksowa, całodobowa opieka dla pacjentów z niewydolnością oddechową, wymagających stosowania respiratorów. Jednostka, tak jak dotychczas, prowadzi również opieką domową. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało przez Stowarzyszenie ze środków własnych, a także ze środków pozyskanych od podatników, darczyńców i sponsorów.

  Ośrodek został zaprojektowany na przyjęcie 26 chorych z całego kraju z możliwościami rozszerzenia oferty medycznej dla 35 chorych. Koszt stworzenia jednego stanowiska wynosi około 60 tysięcy złotych (zakup respiratora, pulsoksymetru, koncentratora tlenu, ssaka sieciowo-bateryjnego, koflatora, dostosowanego do potrzeb pacjenta łóżka medycznego oraz innego sprzętu pomocniczego)

  Ogromne środki, związane z budową naszego ośrodka znacznie uszczupliły posiadane przez Stowarzyszenie zasoby finansowe, które mogliśmy przeznaczyć na zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia Ośrodka. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie. Nadmieniamy, że każda pomoc udzielona przez Państwa będzie dla Nas bardzo cennym darem.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000159689
 • Konto:64 1240 3060 1111 0000 3452 4833
 • Adres:ul. Łupkowa 1, 91-528, Łódź
 • WWW:www.hospicjumdladzieci.org
 • E-mail:hospicjum@hospicjumdladzieci.org
 • Telefon:42 656 97 97
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00