1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Opiekuńczo- Resocjalizacyjne PROMETEUSZ

KRS 0000160971

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Opiekuńczo- Resocjalizacyjne PROMETEUSZ

KRS 0000160971

Prezent OPP

Naszą misją jest wsparcie i pomoc osobom w kryzysie bezdomności.

Stowarzyszenie Opiekuńczo - Resocjalizacyjne Prometeusz jest organizacją pożytku publicznego, specjalizującą się w szeroko rozumianym wsparciu osobom będących w kryzysie bezdomności. Stowarzyszenie prowadzi dwie placówki na terenie Gdańska.

Jedna zlokalizowana jest przy ulicy Zakopiańskiej 40 , tj. Schronisko dla osób bezdomnych Prometeusz, gdzie udzielane jest wsparcie osobom w kryzysie bezdomności, poprzez aktywizację, pomoc w zakresie pracy socjalnej, psychologicznej i prawnej. Placówka pełni dyżury miejsc interwencyjnych.

Druga placówka tj. Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Medycznymi Prometeusz, gdzie przebywają osoby w wieku senioralnym, niepełnosprawne, objęte pomocą medyczną. W miejscu tym udzielana jest szeroko rozumiana pomoc w zakresie pielęgnacyjnym oraz wsparcia w sferze całościowej opieki.

Głównymi celami Stowarzyszenia są niesienie pomocy osobom wykluczonym społecznie, bezdomnym, bezrobotnym, ofiarom przemocy, uzależnionym od alkoholu lub narkotyków - po leczeniu lub w trakcie terapii. młodzieży z utrudnionym startem, osobom opuszczającym zakład karny, osobom niepełnosprawnym. Działalność profilaktyczna, resocjalizacyjna, opiekuńcza, wychowawcza oraz terapeutyczna ma na celu socjalizację jednostek na terenie Gdańska i okolic. Całodobowe wsparcie umożliwia nam organizację pomocy terapeutycznej, resocjalizacyjnej, wychowawczej osobom, w największej potrzebie oraz o każdej porze. Kierujemy się wyrozumiałością, akceptacją i otwartością wobec osób potrzebujących, nasza placówka cechuje się brakiem stygmatyzacji oraz napiętnowania społecznego. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1,5% podatku organizacja przeznacza na działalność pomocową osobom w kryzysie bezdomności - zakup bielizny, artykułów chemicznych, artykułów niezbędnych do udzielenia wsparcia interwencyjnego. Jesteśmy organizacją dostarczającą podstawowe środki higieny osobistej, a także odzieży osobom, które zgłaszają się do nas z prośbą wsparcia interwencyjnego. Dalsza droga pomocowa oraz życiowa także organizowana jest pod naszymi skrzydłami. 

Realizacja terapii zajęciowych oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, a także wszelakich wyjść kulturowych jest naszym jednym z głównych celów resocjalizacyjnych. Zajęcia plastyczne, kinowe poranki, pogadanki edukacyjne to jedne z wielu zajęć jakie oferujemy naszym mieszkańcom. 

Cenną ofertą, z której chętnie korzystają nasi mieszkańcy są cotygodniowe porady prawne. W naszym działaniach jesteśmy nastwieni na skuteczność i aktywizację społeczną oraz zawodową. Chętnie uczestniczymy w projektach i akcjach społecznych, które działają pozytywnie na rozwój naszych mieszkańców. 

 

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Jesteśmy organizacją wspierającą osoby w kryzysie bezdomności
Nasze działania od roku 2004 skupiają się głównie na aktywizacji osób bezdomnych. Nasze schroniska to drugi dom, dla osób potrzebujących wsparcia socjalno- bytowego. Staramy się działać poprzez uświadamianie, profilaktykę, aktywizację, pomoc socjalną. Naszym celem jest usamodzielnienie się osób w kryzysie bezdomności. Działamy poprzez pokazanie naszym podopiecznym możliwości na działanie i samodzielne bytowanie. Nasze założenie to ukierunkowanie potrzebujących na osiągnięcie sukcesu, poprzez własną pracę. oraz aktywizację społeczną. Osoby w wieku senioralnym otaczamy wsparciem oraz pomocą medyczną. Tymi działaniami staramy walczyć z stereotypem osoby bezdomnej, powszechnie panującym w środowisku. W naszej placówce kierujemy się otwartością, akceptacją, wyrozumiałością oraz brakiem stygmatyzacji społecznej. Nasi klienci otrzymują pomoc pedagogiczną, socjalną, psychologiczną, terapeutyczną, prawną oraz psychoedukację. Cykliczne terapie zajęciowe umożliwiają naszym mieszkańcom rozwijanie pasji, hobby oraz poznawania siebie poprzez różne techniki, aktywizacja społeczna (wyjścia do muzeum, spacery) pozwala na odnalezienie się w codzienności społecznej. 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000160971
 • Konto:65 1020 1811 0000 0602 0342 0783
 • Adres:Zakopiańska 40 80-139 Gdańsk
 • WWW:https://pl-pl.facebook.com/SORPrometeusz/
 • E-mail:biuro@prometeusz.org
 • Telefon:48571487809

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Opiekuńczo- Resocjalizacyjne PROMETEUSZ” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Opiekuńczo- Resocjalizacyjne PROMETEUSZ

KRS 0000160971

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00