1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami

KRS 0000161135

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami

KRS 0000161135

Prezent OPP

Organizacja parasolowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawności jest organizacją parasolową działającą na rzecz osób z niepełnosprawnościami w całej Polsce. PFON ma siedzibę przy ul. Białostockiej 4 lok. 2 w Warszawie. Głównym celem Forum jest wypracowanie wspólnej płaszczyzny działań i współpracy stowarzyszeń osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, gdy rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia samoreprezentację oraz wpływanie na politykę społeczną państwa oraz rozwiązania prawne decydujące o jakości życia osób z niepełnosprawnościami w kazdym wymiarze. Przedstawiciele Forum prowadzą silną działalność rzeczniczą oraz realizują różne projekty, które mają na celu rozwój PFON oraz sieciowanie i współpracę innych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz tych działających humanitarnie. Dzięki przedstawicielstwu w Europejskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami (EDF) zyskaliśmy pole do międzynarodowej współpracy i realizujemy aktualnie w partnerstwie z EDF oraz Christian Blind Mission (CBM) projekt.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Polskie Forum Osób z Niepełnospawnościami przeznaczy środki pochodzące z odliczenia 1,5% podatku na działalność statusową, a w ramach niej na rozwój struktur: organizację badawczą (think tank), organizację parasolową (związek stowarzyszeń) oraz organizację rzeczniczą (lobbing).

Organizacja badawcza (think tank) będzie się zajmować: 

* Realizacją projektów badawczych w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia.  

* Weryfikacją wprowadzanych w Polsce zmian w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia.  

* Przygotowaniem raportów, analiz, ekspertyz dotyczących bieżącego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w Polsce i ich otoczenia, a także proponowanych rozwiązań, które poprawią/zmienią sposób funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w Polsce oraz ich otoczenia.  

Organizacja parasolowa będzie się zajmować: 

* Powiększeniem liczby organizacji członkowskich o 20-30% 

* Wzmacnianiem jakości organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Polsce, poprzez ich wspieranie w zakresie: szkoleń, wymiany doświadczeń, włączanie w działania ogólnokrajowe, włączanie w działania europejskie i światowe. 

* Stworzeniem platformy współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Polsce.  

* Budowaniem jednego, spójnego głosu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Polsce.  

* Budowaniem struktury organizacji prowadzonych przez same osoby z niepełnosprawnościami.  

Organizacja rzecznicza będzie się zajmować: 

* Stworzeniem platformy współpracy pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami - organziacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami - organami Państwa odpowiedzialnymi za kreowanie polityki, przepisów prawa dotyczących osób z niepełnosprawnościami - organizacjami europejskimi i światowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia.  

* Dążeniem do zdobycia jeszcze szerszego mandatu do reprezentowania organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Polsce. 

* Dążeniem do zdobycia jeszcze szerszego madantu do reprezentowania osób z niepełnosprawnościami w Polsce. 

* Dalszym wdrażaniem Konwencji ONZ w Polsce w zakresie zmian prawnych, świadomości społecznej.  

* Wprowadzaniem zmian pozwalających w Polsce na odejście od systemu opiekuńczo-charytatywnego na rzecz zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami niezależnego życia.  

* Dążeniem do realizacji zasady “Nic o nas bez nas”, poprzez którą to osoby z niepełnosprawnościami powinny się wypowiadać i decydować o wszelkich kwestiach dotyczących ich samych.  

* Przebiciem się do przestrzeni medialnej głosu osób z niepełnosprawnościmi w Polsce, w przestrzeni publicznej i prywatnej.  

* Przebiciem się do przestrzeni medialnej głosu organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Polsce.  

Więcej o nas

Więcej o nas

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami jest organizacją parasolową zrzeszającą stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób z niepełnosprawnościami w Polsce, działającą od maja 2003 r. Od 2004 roku PFON należy do Europejskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, dzięki czemu organizacja może brać udział w międzynarodowych projektach.
Misją Forum jest jednoczenie sił społecznych i instytucjonalnych dla tworzenia warunków wyrównywania szans, równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz walki z wszelkimi przejawami dyskryminacji osób niepełnosprawnych, aby mogły żyć godnie i w pełni korzystać z praw człowieka.

Celami Forum są:
- tworzenie płaszczyzny współpracy i jednolitej reprezentacji stowarzyszeń osób niepełnosprawnych oraz rodzin osób niepełnosprawnych, gdy rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia samoreprezentację,
- wpływanie na politykę społeczną państwa oraz rozwiązania prawne decydujące o jakości życia osób niepełnosprawnych w wymiarze osobowym, społecznym i ekonomicznym oraz o ich równym traktowaniu, a także o wspieraniu ich rodzin,
zmienianie postaw społecznych wobec ludzi z niepełnosprawnościami - z opiekuńczych o nastawieniu wyłącznie charytatywnym na uznające godność i wartość osoby niepełnosprawnej, jej pozytywny potencjał oraz prawa równe dla wszystkich,
- umacnianie organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz partnerska współpraca tych organizacji i ich związków z władzą ustawodawczą i wykonawczą szczebla rządowego i samorządowego,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi zagranicznymi i międzynarodowymi.

Aktualnie PFON prowadzi 2 projekty. Jeden wspiera rozwój organizacji - "Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami - organizacja nowoczesna". W ramach projektu organizacja tworzy strategię rozwoju. Drugim projektem, który prowadzimy - we współpracy z EDF i CBM - jest międzynarodowy projekt "Ukraine war: OPD led disability inclusive response and recovery (Phase 2)”. Dzięki niemu realizujemy wsparcie dla uchodźców z niepełnosprawnościami z Ukrainy oraz organizujemy różnego rodzaju spotkania sieciująco-szkoleniowe, w których biorą udział przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz humanitarnych. Dzięki tym spotkaniom wypracowujemy pole współpracy i wzajemnych kontaktów, aby jeszcze bardziej usprawnić naszą działalność społeczną.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000161135
 • Konto:69 1600 1462 1890 6791 8000 0001
 • Adres:ul. Białostocka 4 lok. 2, 03-741 Warszawa
 • WWW:https://pfon.org/
 • E-mail:biuro@pfon.org
 • Telefon:48 22 299 18 62

Formularze PIT 2023/2024 dla
Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami

KRS 0000161135

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 17:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00