1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Warszawskie Koło PSONI

KRS 0000162557

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Warszawskie Koło PSONI

KRS 0000162557

Prezent OPP

Dbamy o godne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną

Misja:
Organizacja reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób upośledzonych umysłowo, ich rodzin, opiekunów prawnych.
Celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Działania:
1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka i zaspokajaniu ich potrzeb w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji, w integracji ze środowiskiem, a także wspieranie w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenie socjalne, ochrona i pomoc prawna.
2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowanie prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób upośledzonych umysłowo.
3. Uregulowanie prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym upośledzonym umysłowo przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji ze środowiskiem.
4. Tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warunków do decydowania w swoich sprawach, zarówno w rodzinie, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia.
5. Tworzenie i prowadzenie placówek dla podopiecznych Koła.

Odbiorcami działań są osoby upośledzone umysłowo wraz z opiekunami i rodzinami.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

WK PSONI otrzymane środki w ramach 1% przeznacza na funkcjonowanie placówek naszego koła: na terapię i rehabilitację osób niepełnosprawnych, wyposażenie pracowni w niezbędne do zajęć urządzenia i artykuły, na poprawienie warunków działania placówek (konieczne remonty sal czy sanitariatów), dofinansowanie zajęć terapeutycznych i imprez integracyjnych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją rodziców i przyjaciół osób z upośledzeniem umysłowym. Działamy od 1963 r., zrzeszamy kilkaset rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

 Jako Stowarzyszenie dbamy o to, aby osoby z niepełnosprawnością intelektualną otrzymywały szanse życiowe, nie były wykluczane z życia społecznego i publicznego. Dbamy o ich godne życie, ciągłe kształcenie, wspieramy ich zaradność życiową a także pomagamy odnaleźć swoje mocne strony, odkryć zainteresowania, aby mogli realizować się i być szczęśliwi. Pokazujemy światu, że często otwartość, szczerość i uczciwość osób z niepełnosprawnością intelektualną mogłyby być także dla nas, osób w pełni sprawnych, wzorem do naśladowania, a z pewnością przyczynkiem do głębszej refleksji nad naszym życiem i jego wartością.

We współpracy z instytucjami publicznymi: Ministerstwem Edukacji Narodowej, Narodowym Funduszem Zdrowia, Wojewodą Mazowieckim, Miastem Stołecznym Warszawa, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, próbujemy stworzyć sieć placówek, które będą towarzyszyć osobom z niepełnosprawnością intelektualną przez całe życie, zapewniając im kompleksową edukację i rehabilitację. Z racji istniejących barier w integracji m.in. problemów zdrowotnych, niedostatecznego dostępu do aktualnej wiedzy o metodach wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną, problemów ekonomicznych, środowisko nasze jest szczególnie narażone na stereotypowe napiętnowanie i marginalizację społeczną.

Wizja Warszawskiego Koła PSONI polegająca na całościowym wspieraniu osób z niepełnosprawnością intelektualną realizowana jest poprzez prowadzenie różnego rodzaju placówek i projektów, zarówno dla dzieci jak i dorosłych osób z  niepełnosprawnością, a także ich rodzin. Ciągle, mimo starań i rozmachu naszych działań, wiemy, że ta oferta wciąż nie zaspokaja potrzeb członków naszego Stowarzyszenia (jest to ok 600 rodzin). Prowadzimy siedem ośrodków wsparcia:

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży ze znacznym i głębokim stopniem niepełnosprawności z wadami sprzężonymi i deficytami neurologicznymi, gdzie realizują one obowiązek szkolny a jednocześnie otrzymują wsparcie lekarzy i rehabilitantów (ok. 350 uczniów  i pacjentów). 

- Dzienne Ośrodki wsparcia dla dorosłych, którzy z uwagi na swoje deficyty rozwojowe i trudną sytuację na rynku pracy nie znajdują zatrudnienia po ukończeniu szkoły z programem specjalnym,  a ograniczenia wypływające ze sprzężonej niepełnosprawności, podstawowy poziom wykształcenia, stereotypy społeczne oraz brak wspieranych form zatrudnienia redukują ich uczestnictwo w szeroko pojętym życiu społecznym: ośrodek dzienny (14 osób), Nowy Zespół Rehabilitacyjny (20 osób), dwa Środowiskowe Domy Samopomocy (70 osób)

 - Mieszkanie Chronione Treningowe mające na celu usamodzielnienie mieszkańców przy minimalnym wsparciu terapeuty, a zarazem odpoczynek opiekunów (dwu miesięczne całodobowe pobyty 4 osobowych grup) 

- Całodobowe mieszkania: Mieszkanie Wspomagane (7 osób), Dom Rodzinny dla pełnych sierot (9 osób) 

- Kluby integracyjne dla ok. 90 osób gdzie prowadzone są treningi umiejętności społecznych i emocjonalnych, arteterapia, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, zajęcia muzyczne i taneczne   

- Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne

Z nowym rokiem otwieramy kolejną placówkę rehabilitacyjno-terapeutyczną. Lokal wymaga generalnego remontu, na który szukamy funduszy.

WK PSONI jest organizacją pozarządową, co oznacza, że nie otrzymujemy pieniędzy na działalność Stowarzyszenia. Fundusze pozyskujemy startując w konkursach na projekty dotyczące konkretnych naszych ośrodków, dofinansowywane przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz PFRON.

WK PSONI jest Organizacją Pożytku Publicznego – prowadzimy  działalność na rzecz społeczności z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo mazowieckie
 • KRS:0000162557
 • Konto:11 2030 0045 1110 0000 0275 6550
 • Adres:Warszawa, Ogrodowa 55
 • WWW:http://psoni.warszawa.pl
 • E-mail:zk.warszawa@psoni.org.pl
 • Telefon:22 6240574

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Warszawskie Koło PSONI” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Warszawskie Koło PSONI

KRS 0000162557

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00