1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM

KRS 0000162837

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM

KRS 0000162837

Prezent OPP

Twój 1% ma moc!

Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM jest organizacją pożytku publicznego, której celem jest realizowanie kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami i problemami rozwojowymi.

Stowarzyszenie powstało w 2003 roku i od tego czasu świadczy pomoc dla dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin. Titum organizuje systematyczną i wielospecjalistyczną rehabilitację dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, upośledzeniem umysłowym, zespołami genetycznymi, porażeniem mózgowym, autyzmem i ADHD.

TITUM realizuje projekty PFRON, współpracuje z MOPS, ROPS i Wydziałem Zdrowia.

Stowarzyszenie zatrudnia wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę specjalistów, stale rozwijających swoje umiejętności terapeutyczne, którzy prowadzą zajęcia mające na celu stymulowanie wszystkich sfer rozwojowych dziecka, z wykorzystaniem dostosowanych do jego potrzeb i możliwości metod terapeutycznych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Aby Podopieczni TITUM mogli uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach rehabilitacyjnych aktywnie pozyskujemy środki, a także realizujemy projekty PFRON. Liczba Podopiecznych z każdym kolejny rokiem znacznie wzrasta, dlatego też ciągle brakuje nam środków do tego, aby móc stale się rozwijać, powiększać obszar swojej działalności i pomagać wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. 1% jest dla nas ogromną szansą na rozwój i niesienie pomocy wszystkim dzieciom, które każdego dnia toczą walkę o lepsze życie. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM jest organizacją pożytku publicznego, której celem jest realizowanie kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami i problemami rozwojowymi.

Stowarzyszenie powstało w 2003 roku i od tego czasu świadczy pomoc dzieciom z niepełnosprawnością i ich rodzinom. TITUM organizuje systematyczną i wielospecjalistyczną rehabilitację dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, upośledzeniem umysłowym, zespołami genetycznymi, porażeniem mózgowym, autyzmem i ADHD.

Stowarzyszenie realizuje projekty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej  i Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszów.

Zajęcia terapeutyczne są finansowane głównie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z pozyskiwania darowizn, zbiórki 1 % i od sponsorów na działalność statutową.

Oferta TITUM kierowana jest do dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z Podkarpacia i ma ona za zadanie pomóc niemowlakom, dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z różnymi problemami. Zadaniem Stowarzyszenia jest kompleksowa rehabilitacja psychomotoryczna dziecka niepełnosprawnego od pierwszych tygodni życia. Takie działanie daje realną szansę na zmniejszenie deficytów i groźby pogłębienia się istniejących nieprawidłowości.

Nieodpłatne zajęcia rehabilitacyjne są prowadzone w Stowarzyszeniu przez cały rok od poniedziałku do soboty przez specjalistów i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W chwili obecnej pod opieką TITUM znajduje się ponad 250 osób w wieku od 3 tygodnia do 20 roku życia z całego województwa podkarpackiego.

Stowarzyszenie zatrudnia wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę specjalistów, stale rozwijających swoje umiejętności terapeutyczne. Nasi Podopieczni mają możliwość uczestniczenia w terapii indywidualnej i grupowej. TITUM prowadzi 18 terapii indywidualnych:

 • Terapia ręki
 • Integracja Sensoryczna
 • Terapia taktylna                                       
 • Terapia wzrokowa
 • Terapia zajęciowa i pedagogiczna
 • Biofeedback 
 • Diagnostyka potrzeb dziecka
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne dla rodziców
 • Indywidualne zajęcia z hipoterapii
 • Masaż
 • Mikropolaryzacja mózgu
 • Rehabilitacja ruchowa + viofor 
 • Terapia Castillo Moralesa 
 • Terapia logopedyczna i neurologopedyczna
 • Terapia metodą Padovan 
 • Terapia metodą Swietłany Masgutowej
 • Terapia poznawczo-behawioralna
 • Terapia psychologiczna

Oprócz terapii indywidualnych w TITUM są prowadzone również zajęcia grupowe:

 • Grupowy trening umiejętności społecznych
 • Grupowe zajęcia sportowe
 • Małe warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Grupowe zajęcia na basenie
 • Grupowe zajęcia dogoterapii
 • Grupowe zajęcia karate
 • Grupowe zajęcia taneczne
 • Grupowe zajęcia terapii zajęciowej
 • Grupowe zajęcia muzykoterapii
 • Grupowe zajęcia metodą Veroniki Sherborn

Historia Stowarzyszenia TITUM:

Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM powstało 23 maja 2003 roku. W skład komitetu założycielskiego wchodzili rodzice 14 dzieci z różnymi problemami w rozwoju, pedagodzy, psycholodzy oraz przyjaciele. Za zgodą Prezydenta Rzeszowa zajęcia terapeutyczne odbywały się w Przedszkolu nr 29 przy ul. Wyspiańskiego 16 A w Rzeszowie. Wszystkie osoby prowadzące wówczas zajęcia w TITUM pracowały społecznie.

13 kwietnia 2004 roku TITUM stało się organizacją pożytku publicznego. Otworzyło to drogę do starania się o nawiązanie współpracy z różnymi partnerami i instytucjami.

Stowarzyszenie wzięło udział w konkursie ogłoszonym przez J&S Pro Bono Poloniae „Aktywna wiosna” z programem „Ciepłe dłonie”. Program ten był realizowany z młodzieżą z Centrum Wolontariatu oraz z Internatu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. W 2004 roku TITUM podpisało umowę z Województwem Podkarpackim na realizację programu „Centrum Informacji Poradnictwa i Terapii”. Realizacja tych programów pozwoliła TITUM zwiększyć i urozmaicić zajęcia terapeutyczne w 2014 roku dla 21 dzieci.

W kolejnych latach rosła liczba podopiecznych TITUM. Udało się nawiązać współpracę z PFRON-em, Miastem Rzeszów, Urzędem Marszałkowskim i Ministerstwem Polityki Społecznej dzięki czemu każdego roku realizowano projekty uzupełniające sie nawzajem, pozwalające na wzbogacenie oferty zajęć terapeutycznych, organizację wycieczek i zakup potrzebnych sprzętów rehabilitacyjnychi pomocy dydaktycznych.

Na zajęcia organizowane przez TITUM w 2009 roku uczęszczało ponad 100 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i ADHD. Podobnie jak w latach ubiegłych, realizowano wspólnie z PFRON-em zadanie pod nazwą „Ośrodek rehabilitacyjny TITUM” oraz kolejny program przy współpracy z Miastem Rzeszów Urzędem Miasta Rzeszowa - Wydziałem Zdrowia, tym razem pod nazwą „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Dzięki niemu, zorganizowano rajd dla dzieci niepełnosprawnych (Rabka, Wąwóz Homole, Zamek w Czorsztynie, Zakopane). W roku 2009 przeprowadzono również remont poczekalni i nowej toalety.

W roku 2010  powiększyło się grono dzieci objętych opieką i terapią. W zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie brało teraz udział ponad 120 dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Analogicznie do lat ubiegłych, realizowano program z PFRON, Województwem Podkarpackim, Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszów oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej FIO, który obejmował projekt pod nazwą „Krok za kroczkiem do celu”. Dzięki dofinansowaniom, udało się zakupić nowe sprzęty rehabilitacyjne i pomoce dydaktyczne. Zorganizowano również rajd dla dzieci niepełnosprawnych w Zakopanem.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2012 roku kontynuowano współpracę z administracją publiczną. Realizowano program „Ośrodek rehabilitacyjny TITUM” we współpracy z PFRON, Województwem Podkarpackim – ROPS, MOPS. Dzięki tej współpracy, zwiększono liczbę zajęć terapeutycznych, wprowadzono terapie masażem oraz zakupiono sprzęt i pomoce do rehabilitacji. W dalszym ciągu współpracowano z Miastem Rzeszów – Wydziałem Zdrowia. Dzięki temu, dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach z hipoterapii, wzięły udział w trzydniowej wycieczce w góry oraz miały okazję uczestniczyć w sportowym pikniku rodzinnym.

W latach 2013-2016 liczba podopiecznych wciąż rosła. W 2016 w zajęciach organizowanych przez TITUM uczestniczyło prawie 220 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. W dalszym ciągu realizowano program „Ośrodek rehabilitacyjny TITUM” we współpracy z PFRON-em, Województwem Podkarpackim – ROPS-em, MOPS-em oraz kontynuowano współpracę z Miastem Rzeszów – Wydziałem Zdrowia. Dzięki temu w kolejnych latach zakupiono ciągle potrzebne materiały i sprzęt do rehabilitacji. Zorganizowano również wycieczkę w góry, spływ kajakowy i sportowy piknik rodzinny.

Każdego roku zwiększa się liczba dzieci uczęszczających na zajęcia organizowane przez TITUM. Obecnie, jest ich około 250. Dzięki wsparciu wymienionych wyżej organizacji mogą one uczestniczyć w nieodpłatnych zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przed niespełna 60 terapeutów. Najważniejszym zadaniem TITUM od 15 lat jest walka o postęp rozwojowy dzieci z licznymi schorzeniami.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo podkarpackie
 • KRS:0000162837
 • Konto:55 1240 1792 1111 0000 1974 3017
 • Adres:ul. Kwiatkowskiego 48a, 35-311 Rzeszów
 • WWW:www.titum.pl
 • E-mail:biuro@titum.pl
 • Telefon:601685655

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM

KRS 0000162837

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00