1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Instytut Naturalnego Planowania Rodziny
KRS 0000167769

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Buduj z nami szczęście małżeńskie i rodzinne!

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny INER to organizacja, której misją jest przekazywanie naukowej wiedzy na temat ludzkiej płodności. Uczymy nowoczesnej, naturalnej metody rozpoznawania płodności według reguł prof. dr med. J. Rötzera. Prowadzimy kursy, szkolenia i konsultacje, podczas których pomagamy kobietom i mężczyznom odkryć piękno i mądrość naturalnego rytmu płodności. Z naszego 25-letniego doświadczenia wynika, że pary, które poznały ten rytm życia w zgodzie z naturą tworzą trwalsze i szczęśliwsze związki.

A szczęśliwe małżeństwa tworzą szczęśliwe rodziny!

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Instytut INER to organizacja zrzeszająca dyplomowanych nauczycieli i instruktorów, którzy pragną dzielić się naukową wiedzą na temat ludzkiej płodności.

Propagując naturalną metodę planowania rodziny inwestujemy tym samym w zdrowotną kondycję naszego społeczeństwa.

Działania edukacyjne są kierowane do narzeczonych, małżonków, młodych kobiet i mężczyzn, a także do młodzieży szkolnej i akademickiej. 1% przekazany przez Państwa pomaga nam w dotarciu do tych grup społecznych, a także w przygotowaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych i opracowaniu publikacji dostosowanych do poszczególnych grup odbiorców.

W 2016 roku rozpoczęliśmy duży projekt stworzenia nowoczesnej, profesjonalnej aplikacji do zapisywania obserwacji z cyklu kobiety. Dzięki zorganizowaniu „zrzutki” i darowiznom naszych Przyjaciół możliwe było stworzenie aplikacji INERcycle, która obecnie działa zarówno w wersji web, jak i w wersji mobilnej na wszystkie trzy systemy komórkowe: Android, iOS, Windows.

Środki pochodzące z przekazanego przez Państwa 1% umożliwią dalsze prace rozwijające i usprawniające pracę aplikacji INERcycle.

Prace programistyczne rozwijające INERcycle i eliminujące błędy są bardzo kosztowne, dlatego potrzebujemy tu pomocy ludzi dobrej woli.

Dodatkowo w perspektywie chcemy uruchomić projekty edukacyjne i wspierające:

- pary starające się o potomstwo;

- młodzież poprzez realizację działań profilaktycznych promujących dbałość o zdrowie wśród młodzieży;

- kobiety po porodzie i pary, które z ważnych przyczyn chcą odłożyć poczęcie kolejnego dziecka;

- lekarzy i poradnie lekarskie, które pragną wspierać kobiety w naturalnym rozpoznawaniu płodności;

- poradnie rodzinne, które edukują w zakresie naturalnych metod rozpoznawania płodności.

Wszystkie działania możemy prowadzić dzięki Waszej pomocy Drodzy Przyjaciele i Darczyńcy!

Za każdą pomoc jesteśmy ogromnie wdzięczni! Dziękujemy za zaufanie!

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja Instytutu INER

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody Profesora Rötzera jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Warszawie w 1993 roku. W 2018 roku Instytut INER obchodził jubileusz 25-lecia istnienia w Polsce.

Naszą misją jest promowanie i edukowanie wszystkich grup społecznych w zakresie naturalnej metody rozpoznawania płodności i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Jesteśmy ludźmi z pasją. Troska o szczęśliwe małżeństwo i rodzinę to nasz priorytet.

Jesteśmy przekonani, że życie zgodne z naturalnym rytmem płodności prowadzi do szczęścia. Tysiące małżonków, którzy nauczyli się rytmu płodności, doświadcza radości i spokoju płynącego z tego stylu życia.

Zakres działalności

Wśród podejmowanych działań należy wyróżnić:

- prowadzone warsztaty i kursy z użyciem profesjonalnych narzędzi dydaktycznych;

- tworzenie i rozprowadzanie publikacji dotyczących płodności i rodziny;

- prowadzenie strony internetowej z bazą wiedzy: iner.pl;

- udostępnianie cyfrowej karty obserwacji cyklu z możliwością konsultacji przez Internet: inercycle.org.

INER współpracuje z ośrodkami naukowymi, z uczelniami, z organizacjami pozarządowymi oraz poradniami małżeńskimi i rodzinnymi na terenie całego kraju oraz w środowiskach polonijnych m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, gdzie obecnie prowadzone są kursy metody prof. Rötzera.

INER Polska współdziała z organizacjami INER w innych krajach europejskich między innymi: z Austrii, Niemiec, Włoch, Rumunii i innych tworząc w ten sposób międzynarodową platformę w zakresie naukowym i organizacyjnym.

Podczas swojej dwudziestopięcioletniej działalności Instytut przeszkolił ponad 3600 nauczycieli rozpoznawania płodności w Polsce, a także poza jej granicami (Wielka Brytania, Niemcy, Ukraina).

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny według metody prof. J. Rötzera (INER-Polska) jest jedynym ośrodkiem na terenie Polski posiadającym pełnomocnictwo prof. J. Rötzera do propagowania jego metody.

INERcycle - aplikacja na miarę współczesnych wyzwań

Najnowszym projektem Instytutu INER jest stworzenie nowoczesnego elektronicznego systemu do prowadzenia obserwacji cyklu „INERcycle”. System działa zarówno w wersji web, jak również za pośrednictwem aplikacji mobilnej na systemy: Android, iOS i Windows. INERcycle został stworzony po to, aby umożliwić użytkownikom notowanie wskaźników płodności w wygodny, prosty i przyjazny sposób na nowoczesnych urządzeniach przenośnych. System umożliwia wyznaczenie dni płodności i niepłodności w cyklu kobiety, a także skorzystanie z konsultacji nauczyciela INER. Dodatkowo aplikacja daje możliwości korzystania z kursów stacjonarnie i przez Internet, udostępnienia karty obserwacji np. małżonkowi czy wydrukowania swoich kart. INERcycle może działać w wielu językach. Obecnie funkcjonuje już wersja polska, angielska i niemiecka.

Z aplikaji korzysta już kilka tysięcy kobiet i par z Polski oraz innych krajów.

25 lat Instytutu INER w Polsce

W ramach obchodów 50 - lecia rocznicy powstania Encykliki Humanae vitae Pawła VI oraz 25 - lecia działalności Instytutu INER Polska zorganizowaliśmy 26 maja 2018 roku konferencję naukową „Humanae vitae – w trosce o życie ludzkie”. 

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

- Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

- Ks. Kard. Kardynał Kazimierz Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski,

- Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor UKSW,

- Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.

Natomiast do organizacji wydarzenia włączyli się: 

Wydział Studiów nad Rodziną UKSW, Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej.

Konferencja zgromadziła młodzież akademicką, nauczycieli, duszpasterzy oraz specjalistów na co dzień pracujących z rodzinami. Wydarzenie było okazją do refleksji na temat wartości naturalnych metod rozpoznawania płodności oraz ich znaczenia we współczesnym świecie. Metody naturalne są nie tylko etyczne, ale mają również walory zdrowotne, ekologiczne czy ekonomiczne. Małżeństwa, które wybrały te metody wskazują również na ich dobroczynny wpływ na relację małżeńską oraz budowanie miłości i jedności małżonków.

Zespół INER działa po to, aby edukować i wspierać małżonków na drodze budowania ich szczęścia małżeńskiego i rodzinnego.

Informacje kontaktowe

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny według metody prof. J. Rötzera

ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

www.iner.pl

www.inercycle.org

https://www.facebook.com/InerNPR/

biuro@iner.pl,

tel.: 22 629 06 89


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000167769
 • Konto:66 1240 6218 1111 0000 4623 7497
 • Adres:ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa
 • WWW:iner.pl
 • E-mail:biuro@iner.pl
 • Telefon:22 629 0689; 506 193Formularze PIT 2020/2021 dla
Instytut Naturalnego Planowania Rodziny

KRS 0000167769

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny

 • Buduj z nami szczęście małżeńskie i rodzinne!

  Instytut Naturalnego Planowania Rodziny INER to organizacja, której misją jest przekazywanie naukowej wiedzy na temat ludzkiej płodności. Uczymy nowoczesnej, naturalnej metody rozpoznawania płodności według reguł prof. dr med. J. Rötzera. Prowadzimy kursy, szkolenia i konsultacje, podczas których pomagamy kobietom i mężczyznom odkryć piękno i mądrość naturalnego rytmu płodności. Z naszego 25-letniego doświadczenia wynika, że pary, które poznały ten rytm życia w zgodzie z naturą tworzą trwalsze i szczęśliwsze związki.

  A szczęśliwe małżeństwa tworzą szczęśliwe rodziny!

 • Jak wykorzystamy 1%

  Instytut INER to organizacja zrzeszająca dyplomowanych nauczycieli i instruktorów, którzy pragną dzielić się naukową wiedzą na temat ludzkiej płodności.

  Propagując naturalną metodę planowania rodziny inwestujemy tym samym w zdrowotną kondycję naszego społeczeństwa.

  Działania edukacyjne są kierowane do narzeczonych, małżonków, młodych kobiet i mężczyzn, a także do młodzieży szkolnej i akademickiej. 1% przekazany przez Państwa pomaga nam w dotarciu do tych grup społecznych, a także w przygotowaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych i opracowaniu publikacji dostosowanych do poszczególnych grup odbiorców.

  W 2016 roku rozpoczęliśmy duży projekt stworzenia nowoczesnej, profesjonalnej aplikacji do zapisywania obserwacji z cyklu kobiety. Dzięki zorganizowaniu „zrzutki” i darowiznom naszych Przyjaciół możliwe było stworzenie aplikacji INERcycle, która obecnie działa zarówno w wersji web, jak i w wersji mobilnej na wszystkie trzy systemy komórkowe: Android, iOS, Windows.

  Środki pochodzące z przekazanego przez Państwa 1% umożliwią dalsze prace rozwijające i usprawniające pracę aplikacji INERcycle.

  Prace programistyczne rozwijające INERcycle i eliminujące błędy są bardzo kosztowne, dlatego potrzebujemy tu pomocy ludzi dobrej woli.

  Dodatkowo w perspektywie chcemy uruchomić projekty edukacyjne i wspierające:

  - pary starające się o potomstwo;

  - młodzież poprzez realizację działań profilaktycznych promujących dbałość o zdrowie wśród młodzieży;

  - kobiety po porodzie i pary, które z ważnych przyczyn chcą odłożyć poczęcie kolejnego dziecka;

  - lekarzy i poradnie lekarskie, które pragną wspierać kobiety w naturalnym rozpoznawaniu płodności;

  - poradnie rodzinne, które edukują w zakresie naturalnych metod rozpoznawania płodności.

  Wszystkie działania możemy prowadzić dzięki Waszej pomocy Drodzy Przyjaciele i Darczyńcy!

  Za każdą pomoc jesteśmy ogromnie wdzięczni! Dziękujemy za zaufanie!

   

 • Więcej o nas

  Misja Instytutu INER

  Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody Profesora Rötzera jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Warszawie w 1993 roku. W 2018 roku Instytut INER obchodził jubileusz 25-lecia istnienia w Polsce.

  Naszą misją jest promowanie i edukowanie wszystkich grup społecznych w zakresie naturalnej metody rozpoznawania płodności i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Jesteśmy ludźmi z pasją. Troska o szczęśliwe małżeństwo i rodzinę to nasz priorytet.

  Jesteśmy przekonani, że życie zgodne z naturalnym rytmem płodności prowadzi do szczęścia. Tysiące małżonków, którzy nauczyli się rytmu płodności, doświadcza radości i spokoju płynącego z tego stylu życia.

  Zakres działalności

  Wśród podejmowanych działań należy wyróżnić:

  - prowadzone warsztaty i kursy z użyciem profesjonalnych narzędzi dydaktycznych;

  - tworzenie i rozprowadzanie publikacji dotyczących płodności i rodziny;

  - prowadzenie strony internetowej z bazą wiedzy: iner.pl;

  - udostępnianie cyfrowej karty obserwacji cyklu z możliwością konsultacji przez Internet: inercycle.org.

  INER współpracuje z ośrodkami naukowymi, z uczelniami, z organizacjami pozarządowymi oraz poradniami małżeńskimi i rodzinnymi na terenie całego kraju oraz w środowiskach polonijnych m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, gdzie obecnie prowadzone są kursy metody prof. Rötzera.

  INER Polska współdziała z organizacjami INER w innych krajach europejskich między innymi: z Austrii, Niemiec, Włoch, Rumunii i innych tworząc w ten sposób międzynarodową platformę w zakresie naukowym i organizacyjnym.

  Podczas swojej dwudziestopięcioletniej działalności Instytut przeszkolił ponad 3600 nauczycieli rozpoznawania płodności w Polsce, a także poza jej granicami (Wielka Brytania, Niemcy, Ukraina).

  Instytut Naturalnego Planowania Rodziny według metody prof. J. Rötzera (INER-Polska) jest jedynym ośrodkiem na terenie Polski posiadającym pełnomocnictwo prof. J. Rötzera do propagowania jego metody.

  INERcycle - aplikacja na miarę współczesnych wyzwań

  Najnowszym projektem Instytutu INER jest stworzenie nowoczesnego elektronicznego systemu do prowadzenia obserwacji cyklu „INERcycle”. System działa zarówno w wersji web, jak również za pośrednictwem aplikacji mobilnej na systemy: Android, iOS i Windows. INERcycle został stworzony po to, aby umożliwić użytkownikom notowanie wskaźników płodności w wygodny, prosty i przyjazny sposób na nowoczesnych urządzeniach przenośnych. System umożliwia wyznaczenie dni płodności i niepłodności w cyklu kobiety, a także skorzystanie z konsultacji nauczyciela INER. Dodatkowo aplikacja daje możliwości korzystania z kursów stacjonarnie i przez Internet, udostępnienia karty obserwacji np. małżonkowi czy wydrukowania swoich kart. INERcycle może działać w wielu językach. Obecnie funkcjonuje już wersja polska, angielska i niemiecka.

  Z aplikaji korzysta już kilka tysięcy kobiet i par z Polski oraz innych krajów.

  25 lat Instytutu INER w Polsce

  W ramach obchodów 50 - lecia rocznicy powstania Encykliki Humanae vitae Pawła VI oraz 25 - lecia działalności Instytutu INER Polska zorganizowaliśmy 26 maja 2018 roku konferencję naukową „Humanae vitae – w trosce o życie ludzkie”. 

  Patronat honorowy nad konferencją objęli:

  - Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

  - Ks. Kard. Kardynał Kazimierz Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski,

  - Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor UKSW,

  - Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.

  Natomiast do organizacji wydarzenia włączyli się: 

  Wydział Studiów nad Rodziną UKSW, Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej.

  Konferencja zgromadziła młodzież akademicką, nauczycieli, duszpasterzy oraz specjalistów na co dzień pracujących z rodzinami. Wydarzenie było okazją do refleksji na temat wartości naturalnych metod rozpoznawania płodności oraz ich znaczenia we współczesnym świecie. Metody naturalne są nie tylko etyczne, ale mają również walory zdrowotne, ekologiczne czy ekonomiczne. Małżeństwa, które wybrały te metody wskazują również na ich dobroczynny wpływ na relację małżeńską oraz budowanie miłości i jedności małżonków.

  Zespół INER działa po to, aby edukować i wspierać małżonków na drodze budowania ich szczęścia małżeńskiego i rodzinnego.

  Informacje kontaktowe

  Instytut Naturalnego Planowania Rodziny według metody prof. J. Rötzera

  ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

  www.iner.pl

  www.inercycle.org

  https://www.facebook.com/InerNPR/

  biuro@iner.pl,

  tel.: 22 629 06 89

 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000167769
 • Konto:66 1240 6218 1111 0000 4623 7497
 • Adres:ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa
 • WWW:iner.pl
 • E-mail:biuro@iner.pl
 • Telefon:22 629 0689; 506 193
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00