1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZEUM I ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ

KRS 0000168320

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZEUM I ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ

KRS 0000168320

Prezent OPP

Wzorowa współpraca dla głubczyckiej społeczności

Stowarzyszenie Miłośników Muzeum Ziemi Głubczyckiej posiada status organizacji pożytku publicznego od 14 maja 2012 roku. Natomiast funkcjonuje już od roku 2003. Zarejestrowane jest w KRS pod numerem 0000168320.

Celem Stowarzyszenia jest dążenie do wszechstronnego rozwoju muzeum  i popularyzacji ziemi głubczyckiej oraz ochrony jej dziedzictwa kulturowego.

Celami Stowarzyszenia są:

Zrzeszanie osób fizycznych, prawnych zajmujących się i zainteresowanych historią, kulturą i sztuką ziemi głubczyckiej oraz współpracą z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.

Reprezentowanie i obronę interesów Stowarzyszenia.

Organizowanie sympozjów, wystaw, prelekcji, pozyskiwanie i konserwację eksponatów dla Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej.

Popieranie badań archeologicznych, historycznych w szczególności na terenie ziemi głubczyckiej.

Działalność wydawniczą w zakresie działalności Stowarzyszenia.

Pozyskiwanie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z celami Stowarzyszenia.

Organizowanie spotkań, wykładów, konferencji, konkursów.

Wspieranie inicjatyw gospodarczych, kulturalnych i turystycznych zgodnie z celami Stowarzyszenia.

Współpraca z samorządami lokalnymi.

Kierowanie do władz postulatów i wniosków.

Współpraca ze służbami ochrony zabytków oraz organizacjami zagranicznymi o podobnych zainteresowaniach.

Współpraca z instytucjami zajmującymi się kulturą i oświatą.

Przekazywanie eksponatów historycznych do izb pamięci .

Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z historią ziemi głubczyckiej.

Oddziaływanie na dzieci i młodzież zwłaszcza z rodzin zagrożonych alkoholizmem i wykluczeniem społecznym poprzez zainteresowanie historią.

Działania na rzecz „Odnowy Wsi”.

Udział w projektach.

Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój wsi.

 

Członkowie Stowarzyszenia podejmują wiele inicjatyw dla społeczności lokalnej, w tym między innymi była współorganizacja spotkania Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa, którego tematem były zabytki jurysdykcji karnej w tym głubczyckiego prawa przepisanego w 1421r. w „Kodeksie Prawa Głubczyckiego”. Poruszane były tematy związane z pomnikami dawnego prawa (kamiennych krzyżach pojednania zwane potocznie pokutnymi, kapliczkach pojednania, pręgierzach, szubienicach i wiele innych).

Natomiast w 2018r. Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej wraz z grupą nurków przeglądali stan zbiornika wodnego po starym wyrobisku kamieniołomu w lesie „Marysieńka”. Biorąc pod uwagę fakt, iż wyrobisko jest w bardzo złym stanie udało się jedynie zlokalizować obecność dwóch wagoników do transportu urobku kamienia i niezidentyfikowaną konstrukcję metalową.

Miłośnicy Muzeum i Ziemi Głubczyckiej podejmują stałą współpracę z Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej zlokalizowanym w Głubczycach.  Wspólnie organizowali konferencje międzynarodową „Dawne prawo na ziemi głubczyckiej”, gdzie mieszkańcy mogli uczestniczyć w ciekawych wykładach poświęconych Księdze Praw Miejskich Głubczyc, Rzemiosłom katowskim na ziemi głubczyckiej w XVII i XVIII w., Zagadkom co można odkryć na miejscu straceń w Głubczycach a także przestępczości kryminalnej w Głubczycach w świetle prasy z okresu międzywojennego.

Ponadto Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej przekazało replikę renesansowego okna witrażowego wykonanego dla wieży ratusza w Głubczycach. Po odbudowie ratusza w Głubczycach wewnątrz wieży istnieje kilka nisz po dawnych otworach okiennych. Ich zachowanie nie było możliwe, ponieważ zaburzyłyby ogląd wieży. Okna powstawały w różnym czasie i służyły różnym celom. Jedna z takich nisz okiennych stanowiła dobre miejsce dla przykładowego pokazania, jak mogło wyglądać takie okna w czasach świetności ratusza. Zważywszy, że wieża była także klatką schodową prowadzącą do ratuszowych pomieszczeń (parter stanowiły sukiennice) po konsultacjach z dr Andrzejem Legendziewiczem z Politechniki Wrocławskiej Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej postanowiło wykonać kopię typowego okna renesansowego, które stało się symbolem "dobrej rzemieślniczej roboty" i wzorowej współpracy oraz dobrej woli wielu osób naszej głubczyckiej społeczności wraz z jej sąsiadami dla nas samych i turystów odwiedzających nasze miasto.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

.Srodki wykorzystywane sa na realizację pomysłó i  projektów zgodnie ze statutem

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Miłośników Muzeum Ziemi Głubczyckiej posiada status organizacji pożytku publicznego od 14 maja 2012 roku. Natomiast funkcjonuje już od roku 2003. Zarejestrowane jest w KRS pod numerem 0000168320.

Celem Stowarzyszenia jest dążenie do wszechstronnego rozwoju muzeum  i popularyzacji ziemi głubczyckiej oraz ochrony jej dziedzictwa kulturowego.

Celami Stowarzyszenia są:

Zrzeszanie osób fizycznych, prawnych zajmujących się i zainteresowanych historią, kulturą i sztuką ziemi głubczyckiej oraz współpracą z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.

Reprezentowanie i obronę interesów Stowarzyszenia.

Organizowanie sympozjów, wystaw, prelekcji, pozyskiwanie i konserwację eksponatów dla Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej.

Popieranie badań archeologicznych, historycznych w szczególności na terenie ziemi głubczyckiej.

Działalność wydawniczą w zakresie działalności Stowarzyszenia.

Pozyskiwanie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z celami Stowarzyszenia.

Organizowanie spotkań, wykładów, konferencji, konkursów.

Wspieranie inicjatyw gospodarczych, kulturalnych i turystycznych zgodnie z celami Stowarzyszenia.

Współpraca z samorządami lokalnymi.

Kierowanie do władz postulatów i wniosków.

Współpraca ze służbami ochrony zabytków oraz organizacjami zagranicznymi o podobnych zainteresowaniach.

Współpraca z instytucjami zajmującymi się kulturą i oświatą.

Przekazywanie eksponatów historycznych do izb pamięci .

Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z historią ziemi głubczyckiej.

Oddziaływanie na dzieci i młodzież zwłaszcza z rodzin zagrożonych alkoholizmem i wykluczeniem społecznym poprzez zainteresowanie historią.

Działania na rzecz „Odnowy Wsi”.

Udział w projektach.

Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój wsi.

Członkowie Stowarzyszenia podejmują wiele inicjatyw dla społeczności lokalnej, w tym między innymi była współorganizacja spotkania Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa, którego tematem były zabytki jurysdykcji karnej w tym głubczyckiego prawa przepisanego w 1421r. w „Kodeksie Prawa Głubczyckiego”. Poruszane były tematy związane z pomnikami dawnego prawa (kamiennych krzyżach pojednania zwane potocznie pokutnymi, kapliczkach pojednania, pręgierzach, szubienicach i wiele innych).

Natomiast w 2018r. Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej wraz z grupą nurków przeglądali stan zbiornika wodnego po starym wyrobisku kamieniołomu w lesie „Marysieńka”. Biorąc pod uwagę fakt, iż wyrobisko jest w bardzo złym stanie udało się jedynie zlokalizować obecność dwóch wagoników do transportu urobku kamienia i niezidentyfikowaną konstrukcję metalową.

Miłośnicy Muzeum i Ziemi Głubczyckiej podejmują stałą współpracę z Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej zlokalizowanym w Głubczycach.  Wspólnie organizowali konferencje międzynarodową „Dawne prawo na ziemi głubczyckiej”, gdzie mieszkańcy mogli uczestniczyć w ciekawych wykładach poświęconych Księdze Praw Miejskich Głubczyc, Rzemiosłom katowskim na ziemi głubczyckiej w XVII i XVIII w., Zagadkom co można odkryć na miejscu straceń w Głubczycach a także przestępczości kryminalnej w Głubczycach w świetle prasy z okresu międzywojennego.

Ponadto Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej przekazało replikę renesansowego okna witrażowego wykonanego dla wieży ratusza w Głubczycach. Po odbudowie ratusza w Głubczycach wewnątrz wieży istnieje kilka nisz po dawnych otworach okiennych. Ich zachowanie nie było możliwe, ponieważ zaburzyłyby ogląd wieży. Okna powstawały w różnym czasie i służyły różnym celom. Jedna z takich nisz okiennych stanowiła dobre miejsce dla przykładowego pokazania, jak mogło wyglądać takie okna w czasach świetności ratusza. Zważywszy, że wieża była także klatką schodową prowadzącą do ratuszowych pomieszczeń (parter stanowiły sukiennice) po konsultacjach z dr Andrzejem Legendziewiczem z Politechniki Wrocławskiej Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej postanowiło wykonać kopię typowego okna renesansowego, które stało się symbolem "dobrej rzemieślniczej roboty" i wzorowej współpracy oraz dobrej woli wielu osób naszej głubczyckiej społeczności wraz z jej sąsiadami dla nas samych i turystów odwiedzających nasze miasto.

Działamy na rzecz rozwoju muzeum i popularyzacji ziemi głubczyckiej oraz ochrony jej dziedzictwa kulturowego.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:województwo opolskie
 • KRS:0000168320
 • Konto:38 8868 0004 2000 0000 3043 0001
 • Adres:Rynek 1, 48-100 Głubczyce
 • WWW:https://muzeum-glubczyce.pl/
 • E-mail:piechaczka@o2.pl
 • Telefon:774850193

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZEUM I ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZEUM I ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ

KRS 0000168320

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00